2007-11-27

Az MLBKT kongresszus térinformatikai szekcióinak összefoglalója

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság XV.Kongresszusán idén két szekcióban kaptak helyet azok az előadások, melyek a logisztikában alkalmazott újszerű és innovatív informatikai eszközöket és eljárásokat mutatták be fejlesztési vagy felhasználási esetekben. A HUNAGI főtitkárát érte idén az a megtiszteltetés, hogy a két szekció elnöke lehetett. Rapportőri feladatot is kapott, a Logisztikai Hiradó szaklap számára készült és publikálásra leadott anyagot tájékoztatás céljára a HUNAGI szakmai közösség érdeklődésére is számot tarthat:

" Térinformatika a logisztikában
A logisztikában alkalmazott és alkalmazható informatikai megoldások területéről két szekciónyi előadás gyűlt üssze. Az újdonságok túlnyomó része térinformatikai jellegű volt, ahol a bemutatott eszközök és eljárások a hol? (hely), mikor? (idő), mi? (tárgy) és miért? (kontextus) kérdések megválaszolására segítették elő a válaszadást.
Krázli Zoltán (GS1) az elektronikus termékkód (EPC) információs rendszer szolgáltatás szabványosítási törekvéseiről számolt be, melyek célja a lokális megoldások közötti interoperabilitás biztosítása a nyomonkövethetőség az ellátási lánc teljes hosszában. Voltaképpen a rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) és a szabványos EPC segítségével a nyílt elosztási láncok minden elemében alkalmazható globális temékazonosítás válik lehetővé (egyfajta termék domain), ami a kimunkált kommunikációs szabályoknak köszönhetően a lánc egymással együttműködő rendszerei közötti interoperablitást biztosít, ami a kereskedelem területén az internet jelentőségével ér fel.
Schmidt Pál a Konzorcia Kft részéről az egyedi termékazonosítás eszközrendszere infrastruktúrájával foglalkozott kitérve az EPC attributumok szerinti keresőszolgáltatásokkal támogatott folyamat-optimalizálási, nyomonkövetési alkalmazások bemutatásán keresztül.
Sáfár József, a Regens cég partnere az azonosítási technika aktv eszköztárát is bemutatta. Kiemelte azok többlet előnyeit a tisztán passzív eszközök infrastruktúráján felül. Aktív termékazonosítók jó ütemben növekvő piac tendenciát mutatnak, forgalmuk 1,6 milliárd dollára jósolható három éven belül. Az iparági megoszlás tekintetében a gyógyászat vezet, ahol az előnyök azonnal jelentkeznek (nincs betegcsere, az értékes eszközök nyomon követhetőek stb).Az aktív cimkék helymeghatározási pontossága 3 m közeben van telephelyi lletve létesítményi környezetben. Haszonnal alkalmazzák a gyártásirányításban, raklapok mozgásának nyomonkövetésében, vagy akár tanácsadó cégek a hatékonyságfelmérésben.
Az autópályák érzékelő kapui 100%-ban képesek felismerni a szélvédős cimkéket, míg tengerentúli olajfúró társaságok alkalmazottjaik mozgását és tartózkodási helyét követik ezzel a technikával. Rotterdam kikötőjében, sőt hamarosan egy hazai repülőtéren is az autók és a szabad parkolóhelyek helyzetét ílymódon kísérik figyelemmel.
A termék- és tárgyazonosítás eszközei olyan technika a fejlesztők és alkalmazók kezében, amelyek egy sor innovatív megoldást szolgáltatnak és jelentős mértékben növelik a költséghatékonyságot, miközben növelik a biztonságot és a döntések megalapozottságát.
A következő előadásban Oláh Attila Kelet-Európa legnagyobb térinformatikai cégcsoportja, a GISDATA részéről a földrajzilag nagyobb kiterjedésű alkalmazási környezetben is felhasználható műholdas helymeghatározási és navigációs eszközök infrastruktúrájával foglalkozott. Az újtípusú helyzetkövető módszerét GPS vagy SIM kártyás támogatás mellett irányított flottamenedzsmenten keresztül mutatta be (útvonaltervezés, kitüntetet pontok kezelése, diszpécser szolgálat és riasztás, mozgástörténet és jelentések). Az infrastruktúra sajátossága, hogy illeszkedik a de-facto szabványnak tekinthető SAS rendszerhez. Szemléletes volt a horvát LURA élelmiszer elosztólánc példája, amelyben 300 jármú mozgását figyelik és koordinálják, továbbá a kereskedelmi útvonaltervező Diverton rendszer. Hazai logisztikai célú térinformatikai megoldásokat mutatott be a VARNEX Kft üzletág vezetője Baranyi Péter, aki MapInfo térinformatikai szoftverre támaszkodó útvonaltervező alkalmazásokat ismertetett. A megoldás újdonsága és haszna abban van, hogy a tudás és képesség kihelyezhető abba a helyszíni környezetbe, ahol arra a legnagyobb szükség van. Itt a komplex megoldások jellemzője, hogy abban a tervezés, logisztika, mobil kommunikáció monitoring, térbeli elemezhetőség és megjeleníthetőség, továbbá a jelentéskészítés és publikáció mind elvégezhető akár mobil, akár világhálós környezetben. Bemutatott példái között említette a Vodafon lefedettségi térkép, a tételes egészségügyi adattár térkép, valamint az elérési idő és távolságzóna térkép késítését és megjelenítését, továbbá az útvonal optimalizálást, járműkövetést címkeresést.

Az ötödik előadásban előbb Norbert Hackner bemutatta a műholdnavigáció terén az egyik világelső TeleAtlas céget, majd régióbeli tanácsadója Kákonyi Gábor a Bekes Kft vezetője tarott előadást azzal az alapgondolattal, hogy a helyi szükségletek kielégítése helyi megoldásokat igényel. Mára Magyarországn a cég térképi adatbázisa 100%-os lefedettséget ért el és alkalmas útvonaltervezésre. Mint emondta, a forgalomirányítási csatorna (TMC) szolgáltatás teljeskörű bevezetésével rövidesen megteremtődnek a valósidejű navigáció feltételei is.
A TeleAtlas stratégiájában megjelenő fő alkalmazási ágak között találhatóak az ipari eszközmonitoring, gépjármű biztosítás, távdiagnosztika, autóbérlés, személyköveés, útvonal-optimalizálás, költséghatékony üzemeltetés/kommunikáció, közlekedés- és vagyonbiztonság. Az ismertetett TeleAtlas alkalmazásokat elsősorban flottakövetésre, megrendelés nyomnkövetésre és útvonal-navigációra használták.
Előadásában a Berg Insight cégnek a végfelhasználói tapasztalatok felmérése ismertetésére is kitért. A beruházások megtérülése ezen a területen 6-18 hónap. A piac a 2006-2010 közötti időszakban duplájára nő. Ma az európai kereskedelmi járművek száma 30 millió és ennek mintegy 3%-a van flottakövetési rendszerrel felszerelve.
A két szekció tárgykörét figyelemfelhívó módon foglalta össze Déri András, a Logisztika Kft elnöke “Az informatika és a logisztika kapcsolata az Új Magyarország Fejlesztési Tervben” címmel megtartott előadása. Rávilágított, hogy a bemutatott fejlesztéseknek és alkalmazásoknak még tág tere van olyan területeken, mint az üzemi anyagmozgatás, árőszállítás, karbantartás, kockázatelemzés, 2013-ig forrásokhoz csak pályázatos rendszerben lehet hozzáférni. Felhívta a figyelmet a folyamat- és rendszertervezési szemlélet jelentőségére, és arra, hogy kellően kidolgozott üzleti terv hiányában a pályázatok nem lehetnek életképesek. Egy vállalat versenyképessége logisztikai képességétől nagyban függ. Fontos arra is tekintettel lenn, mekkora egy vállalkozás logisztikai rádiusza. A logisztikai központoknak hatórádiusszal rendelkeznek, amelyek kedveznek a regionális együttműködéseknek határon átívelő formában is.
A pályázatok szemszögéből lényeges információtechnológiai trendek között emítette azt, miszerint a kliensek egyre mobilabbaká válnak, amihez a térinformatikai alapú megoldások tudnak leginkább igazodni.

Összefoglalásként megállapítható, hogy a 90-es évek elejétől elterjedt műholdas helymeghatározás és navigáció, az internet, a mobil infokommunikáció, újabban a tárgyak globális egyedi azonosító rendszerének kialakítása és a kapcsolódó cimketechnológia, végül a helyi és magasabb szintű szenzorhálózatok együttes használatával olyan eszközrendszer kerül a szakemberek, döntéshozók kezébe, melyek nélkül maguk az emberiség nagy kihívásaival szemben sem lehetne érdemben fellépni. A térinformatika ehhez a szabványok megalapozásán (OGC stb) és a jogszabályi környezeten túl a téradat infrastruktúra logisztikai feladatokban való innovatív alkalmazhatóságával járulhat hozzá a fejlődéshez. A logisztika területén mérvadó elemzők a következő 5-10 évben nagyfokú koncentrációt jövendölnek, de ez a tendencia a térinformatika területén is érvényesül. Elég a német GIS szaklap októberi hírére utalni, melyben a Navteq és az TeleAtlas Nokia, illetve TomTom általi felvásárlásáról szóló tényszerű illetve a TeleAtlas esetében előzetes hírek láttak napvilágot. Az ENSZ széles nemzetközi téradat infrastruktúra platformjának kialakításában (melyet most évig az ENSZ logisztikában nagy tapasztalattal bíró Menekültügyi Főbiztossága és az OCHA szervezet irányít) Magyarország maga is részt vesz és várható, hogy ez lehetőséget biztosít a logisztikai-térinformatikai szakemberek együttműködésének akár Európán túl is.
A XV. MLBKT Kongresszus informatikai szekciói sikeresek voltak, látogatottságuk magas volt és ami különösen jó jel, hogy a befejezéskor volt a legnépesebb a terem. Déri úr felvetése nyomán tavasszal egy, a HUNAGI közreműködésével szervezett egynapos logisztikai-térinformatikai ankét megrendezésében is előzetes megállapodás történt.''

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése