2007-11-22

A birtokrendezési konferencia második napja

Henk Moen vázlatot készít a hozzászólások alapján. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007


A szakemberek véleménycseréje volt a FARLAND konferencia második napjának előterében


A konferenciára a 4cli cég impozáns kiadványban adta ki a projektrésztvevők reprezentatív szakmai bemutató anyagait, melyhez az Európai Bizottság mezőgazdasági és vidékfejlesztési főbiztosa, Mariann Fischer Boel írt előszót.
A magyar résztvevők MTA TAKI mezben Flachner Zsuzsanna és Bíró Szabolcs voltak, az FVM FTF részéről a közreműködő Ripka János volt.
A konferencia második napja négy szekcióban tárgyalta meg a földügy kérdéseit. A HUNAGI képviselőjének a Kelet- és Déleurópai földügyi projektek szekcióját volt módja végighallgatni, amelyet Christina spanyol FARLAND partner és Henk Moon, a DLG szakembere vezettek. Ebben a szekcióban a HUNAGI képviselője hozzászólást is tett. Kiemelte a birtokrendezés egyik sajátosságát - amelyet a FARLAND stratégiai jövőképének ajánlása is rögzít - az interdiszciplinaritást és a szakterületek képviselőinek együttmunkáját. Mi is a közös a munkában résztvevők számára? Egyetlen elemet említett, az adatok, termékek és szolgáltatások körét. Az adatok rendelkezésre állását, hozzáférhetőségét, megbízhatóságát és felhasználhatóságát. Az adatok túlnyomó részében a helynek és az időnek alapvető jelentősége van és ezek nélkülözhetetlenek a birtokrendezési eljárás folyamán, de a területi tervezés, kivitelezés, ellenőrzés, monitoring és elemzés során is. A téradatok helyi regionális és nemzeti szinten az infrastruktúra részét képezik, melynek kiépítésére és működtetésére 2007 tavasza óta EU irányelv vonatkozik egy 7 éves ütemterv szerint. A FARLAND a projekt eredményeit tekintve kiváló példa és egy dián bemutatásra kerül majd a DG JRC-EUROGI közös PPP4SDI műhelyén tíz nap múlva, melyen a FARLAND egyes ajánlásainak is hangot ad majd a HUNAGI előadója. Az is jelzés értékű tette hozzá, hogy a mostani FARLAND konferencia magyar résztvevő intézményei közül nyolc is tagja a HUNAGI-nak.
A kérdésről az ebédszünetben mód volt beszélni Prof.Dr-Ing Joachim Thomas úrral, a FARLAND felügyelő bizottság elnökével is. A délutáni plenáris ülés a szekcióvezetők benyomásainak összegzéséve kezdődött.
Holnap a projekt jövőjéről az INTERREG IV keretei között zártkörű megbeszélés folytatódik a partner országok kormányzati képviselői részvételével. Feltétlenül említést érdemel a tartalmas kiállítás, melyen Galicia
www.turgalicia.es, www.banegal.com , http://mediorural.xunta.es, a portugál régiópartner www.agrotejo.pt, www.arbvs.pt , http://dgadr.min-agriculture.pt a litván földügyi szervezet www.nzt.lt , amely a litván téradat infrastruktúrát és a GPS hálózatukról is szólt szórólapjukon, a nagy tapasztalattal rendelkező DLG szervezet http://dlg.agro.nl , a flamand földügynökség www.vlm.be , a FAO földbirtok-politikai részlege de a Santiago di Compostella Egyetem LIDAR felmérése, a Wageningen Egyetem egyik témába vágó új kiadványának (Geo-visualisation for participatory spatial planning in Europe) ismertetője, az MTA TAKI DEMETER rendszert bemutató anyaga http://demetermap.vein.hu , valamint a TAKI Térinformatikai Laboratóriumának adatbázisait, szolgáltatásait szemléltető szórólap érdemelt külön figyelmet www.taki.iif.hu/gis .

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése