2007-11-15

15. MLBKT Kongresszuson logisztikai és térinformatikus szakemberek szekcióülései az MLBKT kongresszusán

Oláh Attila, a GISDATA nemzetközi cégcsoport szakértője előadását tartja. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
Tavaszi logisztikai-térinforma-tikai ankét megrende-zésében történt megegyezés

Nagy érdeklődés mellett zajlik partnerszervezetünk, a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság 15. Kongresszusa Balatonalmádiban. A ma délelőtt a három párhuzamos szekciófolyam egyike az újdonságokat vonultatta fel az informatikai megoldások területéről.
A HUNAGI közösség elismerését jelenti, hogy a két ezzel a témakörrel foglalkozó szekció elnöki tisztére a HUNAGI tisztségviselőjét kérték fel. Az előadások zöme a hely/idő/tárgyazonosítás/attributumok kezelésének technikai, szervezési és alkalmazási kérdéseivel foglalkozott. A törekvés a szabványosított alrendszerek folyamatba szervezésének és a lánc elemei üzemszerű működtetésének, interoperabilitásának biztosítására irányul. A vonalkódtól az aktív és passzív rádiófrekvenciás kommunikációra képes cimkéken át a vezetéknélküli internetes kapcsolatokra épülő rendszereken keresztül a műholdas navigációig az elhangzott előadások mindegyik szintet bemutatták kiemelve előnyeiket a legkülönfélébb alkalmazási területeken. A már jól ismert térinformatikai vállalkozások VARINEX, GISDATA, TeleAtlas, Bekes mellett figyelmet érdemeltek a GS1 Magyarország Kht, Konzorcia Kft, Régens Zrt szakelőadói, míg a kiállításon a méréstechnikai alkalmazásokban és intelligens cimkék terén tevékenykedő Gamma Digital Fejlesztő és Szolgáltató Kft standja. Ezek a cégek várható, hogy már a közeljövőben egyre inkább térinformatikai eszközök, szolgáltatások igénybevételével oldják meg feladataikat . A szekcióülést megelőzően és azt követően a HUNAGI főtitkárának módja volt az előadók mindegyikével megismerkedni, ezen felül Chikán Attila professzorral, Kiss Péter MLBKT elnökkel, Kőhegyi Anita főtitkár asszonnyal szót váltani. A logisztikai informatika doyenjének, Déri Andrásnak, a Logisztika Kft elnökének az informatika és a logisztika kapcsolata az Új Magyarország Fejlesztési Tervben címmel megtartott utolsó előadása kitünő zárókeretet adott a témakörről, és rávilágított, hogy a bemutatott fejlesztéseknek és alkalmazásoknak még tág tere van olyan területeken mint a karbantartás, kockázatelemzés, Felhívta a figyelmet arra is, hogy a folyamat- és rendszertervezési szemlélet, és kellően kidolgozott üzleti terv hiányában maguk a pályázatok sem lehetnek életképesek. Déri úr felvetése nyomán egy tavasszal megrendezésre kerülő, a HUNAGI közreműködésével szervezett logisztikai-térinformatikai ankét megszervezésében állapodtunk meg. A szekció munkájának lezárásakor a HUNAGI főtitkára hangsúlyozta: a 90-es évek elejétől elterjedt műholdas helymeghatározás, az internet, a mobil infokommunikáció, űjabban a tárgyak globális egyedi azonosító rendszerének kialakítása és a kapcsolódó cimketechnológia végül a helyi és magasabb szintú szenzorhálózatok együttes használatával olyan eszközrendszer kerül a szakemberek, döntéshozók kezébe, melyek nélkül maguk az emberiség nagy kihívásaival szemben sem lehetne érdemben fellépni. A térinformatika ehhez a szabványok megalapozásán (OGC stb) és a jogszabályi környezeten túl a téradat infrastruktúra logisztikai feladatokban való innovatív alkalmazhatóságával járulhat hozzá a fejlődéshez. A logisztika területén mérvadó elemzők a következő 5-10 évben nagyfokú koncentrációt jövendölnek, de ez a tendencia a térinformatika területén is érvényesül. Elég a német GIS szaklap októberi hírére utalni, melyben a Navteq és az TeleAtlas Nokia, illetve TomTom általi felvásárlásáról szóló tényszerű illetve a TeleAtlas esetében előzetes hírek láttak napvilágot.
Az ENSZ széles nemzetközi téradat infrastruktúra platformjának kialakításában a HUNAGI maga is részt vesz és várható, hogy ennek következményei lehetőséget biztosítanak a logisztikai-térinformatikai szakemberek együttműködésének egyre több területén. Az szekciók rövid ismertető összefoglalója a Logisztikai Hiradó szaklap decemberi számában fog megjelenni. A szekció látogatottsága magas volt és ami különösen jó jel, hogy a befejezéskor volt a legnépesebb a terem.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése