2007-11-16

UNIGIS vizsgák a NyME Geoinformatikai Karon

17 Geoinformatikai szakmérnöki hallgató és egy OLLO szakirányú (földügyi informatikai) képzésben résztvevő tett vizsgát a Nyugat-Magyarország Egyetem székesfehérvári Geoinformatikai Karán. Közülük két hallgató Lukács Csilla és Speiser Ferenc angolul készítette szakdolgozatát és ismertette azt a Prof. Márkus Béla dékán vezette vizsgabizottsággal, melynek videokonferencia eszközök segítségével aktív külső tagja volt Strobl professzor, a Salzburgi Egyetem térinformatikus szaktekintélye is.
A szakmérnök hallgatók feldolgozott témakörei olyan fejlesztéseket és alkalmazásokat öleltek fel, mint
- a településirányítást támogató térinformációs rendszerek,
- politikai és társadalomstatisztikai geoadatbázis és megjelenítés megvalósítása nyíltforrású eszközökkel,
- kistelepülési polgármesteri hivatal térinformatikai rendszere,
- hidrogeológiai térinformatikai adatbázis és alkalmazása egy Hernád menti mintaterületen,
- földrajzinév-tár kialakítása térinformatikai környezetben
- térinformatika a munkanélküliségre vonatkozó területi összefüggéseinek bemutatására,
- illegális hulladéklerakók felderítésének hatékony eszközei,
- vízügyi célú ingatlan-nyilvántartás,
- térinformatika a régészeti feltárás dokumentálásában,
- földhasználati nyilvántartási rendszerek,
- VINGIS: szőlőültetvények országos térinformatikai rendszere,
- barlangok 3D felmérésének eszközei,
- parlagfű információs rendszere,
- környezeti kockázatbecslés lehetőségei térinformatikai alapokon,
- vasútüzemi nyilvántartási és információs rendszer,
- hegyvidéki térségi vízgazdálkodási döntéstámogató rendszer térinformatikai alapon,
- kistelepülés (Semjénháza) térinformációs rendszere,

Képriport: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
Nem egy szakmérnök-jelölt a HUNAGI hallgatói tagozatának tagja. Több hallgató esetében munkahelyük tagja a Magyar Térinformatikai Társaság interdiszciplináris szakmai közösségének. Ahol nem ez a helyzet, ott éppen a frissen végzett szakmérnökök egyik hasznos célkitűzése lehet munkaadó intézményüket/szervezetüket a HUNAGI közösségébe bevezetni és a szakmai összekötő szerepét játszani. Arról, hogy a HUNAGI szerepén és tevékenységén keresztül mi módon tudja támogatni tagszervezeteit, egy könnyen érthető összeállítás készül, amely a közeljövőben a
www.hunagi.hu kezdőoldaláról is letölthető majd. Ez nagyban segítheti a HUNAGI-ba való csatlakozással kapcsolatos megfontolás és döntés megalapozását és megkönnyítését.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése