2008-01-19

Jövő héten alakul meg az európai PSI Szövetség Prágában

E színes de kusza prágai felvétel talán jól illusztrálja a közadatok újrahasznosítása európai helyzetét. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2006
Prágai összejövetel egy európai PSI Alliance létrehozására
A prágai Belügy-miniszté-riumban
január 23-án a délelőtti cseh PSI találkozót követően kezdődik az a nemzetközi esemény, melynek célja a Közadatok újra-hasznosítása céljából egy európai szintű PSI Szövetség megalakítása. Az erre vonatkozó manifesztum szövegét a meghívottak a helyszínen írják alá.
HUNAGI ugyan kapott meghívást Javier Hernandez-Ros úrtól, az Európai Bizottság InfSo Digitális Könyvtár és PSI részlegének vezetőjétől, de az időközben kialakított HUNAGI álláspont szerint helyesebbnek tartanánk, ha a hazai civil szféra képviseletében az ePSInet hálózattal nemzeti összekötői funkciót betöltő partnerszervezetünk, a MATISZ lenne alapító tag és a HUNAGI esetleg megfigyelőként később csatlakozna. HUNAGI a kifejezetten térinformatikával összefüggő kérdések megoldásában kész az együttműködésre mind hazai, mind nemzetközi téren. Erre vonatkozó álláspontjáról mind a szervezőket, mind a MATISZ-t és az EUROGI-t értesítette. (A pán-európai szervezetek közül az EUROGI és a HUNAGI vettek részt a térinformatika oldaláról a prágai eseményt részben előkészítő koppenhágai ePSIplus ülésen.) Bővebb részletek forráshelye: http://www.epsiplus.net/ és a korábbi ePSIplus, ePSInet és PSI magyar és angol nyelvű naplóbejegyzéseink, melyre a naplóink ( http://hunagi8.blogspot.com/ , http://hunagi.blogspot.com/ , http://unsdihu.blogspot.com/ ) fejrovatában lehet a kifejezések megadásával rákeresni. A PSI Szövetség nyilatkozata a következő dokumentumban található: www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/PSIAlliance.pdf

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése