2008-03-09

A pécsi Daten-Kontor Kft a HUNAGI új támogató tagja

Dr. Pályi István ügyvezető igazgató úr írta bemutatkozásként:
"A Daten-Kontor Kft.-t magyar magánszemélyek alapították 1988. december 8-án.
Cégünk a Daten-Kontor cégcsoport legnagyobb tagja. A cégcsoportot másik két tagja: a többnyire nemzetközi projekteket indító DK-Telecom Szoftverház Zrt. és az informatikai tanácsadásra szakosodott DK-Consulting Zrt.
A Daten-Kontor cégcsoport dolgozóinak létszáma 178 fő. 2007. évi előzetes árbevétele 2 517 millió Ft. Ezen belül a Daten-Kontor Kft. dolgozóinak létszáma 97 fő, a 2007. évi előzetes árbevétele 1 838 millió Ft.
A Daten-Kontor Kft. két évtizede nyújt egyedi, testre szabott szoftvermegoldásokat, saját fejlesztésű, illetve harmadik fél által fejlesztett dobozos megoldásokat és kapcsolódó szolgáltatásokat a gazdaság különböző területein tevékenykedő ügyfelei számára, a telekommunikációs szektortól az elektronikai iparon át az államigazgatásig.
Alaptevékenységünk az egyedi megoldások, valamint dobozos termékek fejlesztése, ám szolgáltatási portfoliónkat harmadik fél által fejlesztett szoftverek bevezetése, a kapcsolódó rendszerkövetési, támogatási és tanácsadási szolgáltatás, valamint rendszerintegrációs tevékenység gazdagítja.
Fő tevékenységi területeink az alábbiak:
Számlázási rendszerek,
Termelésirányítási és logisztikai rendszerek,
Műszaki nyilvántartások,
Térinformatikai megoldások,
Beruházás menedzsment,
Ügyfélkapcsolati és call center/contact center megoldások (CC/CRM),
E-önkormányzati megoldások,
Vállalatirányítási rendszerek,
Tanácsadás, Oktatás, Távoktatás, Rendszertámogatás.
Tevékenységünk az alábbi piaci szektorokra terjed ki:
· Telekommunikáció,
· Államigazgatás és közigazgatás,
· Ipar,
· Pénzügyi szektor,
· Közműszolgáltatók,
· Egészségügy.
Ügyfeleink között megtalálható a Magyar Telekom Nyrt. és leányvállalatai, az Elcoteq SE, a Turkcell török mobilszolgáltató, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Magyar Posta. A Dél-Dunántúlon található ügyfeleinkkel: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Mecsekérc Zrt.-vel és az Elcoteq SE két legnagyobb gyáregységével tartós partneri viszonyt építettünk ki és számukra nagy értékű szoftvermegoldásokat fejlesztünk, illetve a bevezetett alkalmazásaink üzemeltetés-támogatását végezzük.
Az 1999-ben a MATÁV számára fejlesztett térinformatikai megoldásunk elnyerte a Közlekedési Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Innovációs díját. A Matáv Rt. (Magyar Telekom Nyrt.) 2000-ben „Az év beszállítója” címmel tüntette ki cégünket.
A minőségi szolgáltatások és munkavégzés érdekében a Daten-Kontor Kft 2000-ben, az
SGS Hungary által tanúsított, ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszert vezetett be, így szolgáltatásait ma már jól bevált keretek között nyújtja
Cégünk térinformatikai kapcsolódása, referenciák
A Daten-Kontor Kft. több mint másfél évtizede foglalkozik magas hozzáadott értékkel rendelkező egyedi térinformatikai szoftvermegoldások fejlesztésével. Térinformatikai megoldásainkkal, olyan eszközöket adunk megrendelőink kezébe, melyek segítségével térképen, illetve térben jeleníthetnek meg releváns adatokat. GIS megoldásainkkal különböző területeken tevékenykedő szervezetek munkáját támogatjuk.
Megoldásaink alapját világhírű térinformatikai szoftvergyártók termékei képezik. Közülük is kiemelkedő a kapcsolatunk az Autodesk-kel és ESRI-vel. A fenti cégek termékeit térinformatikai üzletágunk megalapítása óta alkalmazzuk szoftvermegoldásaink fejlesztése során. Az üzletág növekedésével együtt cégünk életében egyre nagyobb szerepet kaptak az Autodesk termékek, melynek eredményeként 1998-tól hivatalos Autodesk forgalmazókká váltunk.
A sikeres együttműködés jeleként az Autodesk cégünket a „legnagyobb Autodesk Topobase üzletet szerző vállalkozás 2007-ben” („The largest Autodesk Topobase deal closed in 2007”) címmel tüntette ki.
Alkalmazott Autodesk termékek:
·
Autodesk Topobase
· Autodesk MapGuide
· Autodesk MapGuide Enterprise
· Autodesk MapGuide Studio
· AutoCAD Map 3D
· AutoCAD Raster Design
Alkalmazott ESRI termékek:
· ARCGIS SERVER
· ARCIMS
· ARCSDE
· ARCOBJECTS, ARCENGINE
· ARCINFO, ARCEDITOR, ARCVIEW
· ARCPAD
Térinformatikai megoldásaink az élet legkülönbözőbb területén támogatják ügyfeleink napi munkavégzését:
· hatósági eljárások térinformatikai támogatása,
· tervezési feladatok, pl.: településrendezés, útépítés, hálózattervezés, közműnyilvántartás, bánya rekultiváció során felmerülő tervezési feladatok, természetvédelemmel kapcsolatos, helyhez köthető monitorozási és adatgyűjtési feladatok tervezése,
· nyilvántartási feladatok, pl.: földterület, közterület, út, hálózat, közmű, műszaki berendezések, ingatlan, természetvédelemmel kapcsolatos területek,
· létesítménygazdálkodás,
· vagyongazdálkodás,
· egészségüggyel kapcsolatos térképi nyilvántartások, elemzések,
· természetvédelemmel, agrárgazdálkodással kapcsolatos térképi nyilvántartások, elemzések.
Rendszereink többek között az alábbi funkcionalitással rendelkeznek:
· raszteres és vektoros állományok kezelése (szkennelt objektumok, légifotók, stb.),
· tematikus térképek készítése és kezelése,
· térinformatikai adatok megjelenítése, karbantartása,
· terepi felmérések, adatrögzítések kezelése.
Autodesk alapú térinformatikai referenciáink
Local Government (LoGo), Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Az integrált önkormányzati e-government rendszerek egyik legfontosabb feladata az önkormányzati munka támogatása a legkülönbözőbb térképi, térinformatikai szoftverfunkciókkal. A feladatok ellátásához szükséges, illetve azok eredményeként előálló adatok jelentős része térbeli objektumokhoz köthető. Ezek a térbeli objektumok megjeleníthetőek egy térinformatikai alaprendszer segítségével, mely többek között egyszerűbb folyamatok alkalmazását, áttekinthető adatmegjelenítést, hatékony döntéstámogatást tesz lehetővé.
Térinformatikai megoldásunk számos területen támogatja a napi munkavégzést, pontosabbá, gyorsabbá, hatékonyabbá téve azt:
· Építéshatósági modul: Feladata az építésügyi hatósági eljárások ügymenetének informatikai támogatása. Az alrendszer támogatja a gyakorlatban sűrűbben előforduló építésügyi hatósági eljárásokat, valamint segítséget nyújt más, ritkábban felbukkanó ügyek gyors és jogszerű intézésére, mindkét esetben térinformatikai funkcionalitás biztosításával.
· Közterület- és útnyilvántartás modul: Az önkormányzat kezelésében lévő közterületek, útszakaszok, parkolók, csomópontok stb. szöveges és grafikus adatainak (térképek, fényképek) nyilvántartását és kezelését a vonatkozó 5/2004 GKM rendelet előírásait figyelembe véve támogató modul. A modul ezen kívül további adatkörökkel bővíthető.
· Ingatlanvagyon-kataszter modul: Feladata az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok teljes körű nyilvántartása, az ingatlanvagyonnal való gazdálkodás és a helyi és központi döntések támogatása elemzési és lekérdezési funkciók révén.
· Településrendezés modul: Feladata a településrendezési feladatok ellátásának elősegítése, az ezzel kapcsolatos szabályozások kezelése, térinformatikai eszközök biztosításával. A modul részét képezi egy karbantartó felület és lehetővé teszi az adatok publikálását is.
· Közműnyilvántartás modul: A közmű-nyilvántartási alrendszer lehetőséget nyújt az egységes digitális közmű-nyilvántartási alaptérkép, valamint a szakági tartalom megjelenítésére, adatlekérdezése és az adatok bizonyos intézmények és a közműszolgáltatók felé való publikálására. A modul részét képezi egy karbantartó felület és lehetővé teszi az adatok publikálását is.
JvM-GIS, Országos Állategészségügyi Intézet
Napjainkban egyre fontosabbá válnak a járványos megbetegedések felmérését, követését, az ezekkel kapcsolatos feladatok ellátását támogató információs rendszerek, melyek segítségével a járványok kitörése folyamatosan nyomon követhető, terjedésük hatékonyabban gátolható, a terjedés megállítását szolgáló intézkedések gyorsabban és hatékonyabban hajthatóak végre.
A Daten-Kontor Kft. által fejlesztett rendszer feladata:
· az Országos Állategészségügyi Intézetnél működő OÁIR információs rendszer által szolgáltatott nyilvántartási és járványvédelmi adatok térképen történő megjelenítése,
· járványügyi eseményekhez kötődő intézkedések kezelésének támogatása,
· járványügyi projektek térinformatikai kezelése,
· puffervizsgálat kiterjesztése tetszőleges pontra,
· aktuális járványügyi korlátozások megjelenítése,
· kiválasztott tenyészet állategészségügyi, járványügyi eseményeinek megjelenítése,
· riportok, statisztikák készítése, azok tematikus térképen történő megjelenítése.
CAFM, Magyar Telekom
A számítógéppel segített infrastruktúra menedzsment rendszer (CAFM) feladata a Magyar Telekom területgazdálkodási adatainak elemzéséhez grafikus adatkörök és hozzá tartozó felhasználói funkcionalitás biztosítása oly módon, hogy lehetőséget nyújtson teljes körű műszaki információs rendszer létrehozására, és eközben ne kerüljön sor sem adatvesztésre, sem a már meglévő rendszerekben rendelkezésre álló adatok újbóli bevitelére.
A rendszer legfontosabb funkciói:
· a Magyar Telekom ingatlanvagyonának felmérése, illetve ennek támogatása,
· külön rajzi funkciók biztosítása az ingatlanok térinformatikai, rajzi adatainak karbantartására,
· a rendszerben tárolt adatok megjelenítése, lekérdezések biztosítása
· az európai normatívák szerinti számított CAFM adatok előállítása a felmérés adataiból
ESRI alapú térinformatikai referenciáink
Természetvédelmi Információ Rendszer (TIR)
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság (KvVM) számára készített információs rendszer a szakállamtitkárság szakmai feladatait, az EU és hazai természetvédelmi jogforrások végrehajtását, a hosszú távú természetvédelmi célok megvalósítását, a védett és Natura 2000 területek hatékonyabb kezelését támogatja.
A projekt célja egy működőképes, térinformatikai alapú Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) létrehozása volt:
a meglévő rendszerelemek egységes szempontrendszer szerinti keretbe foglalásával,
a felhalmozódott tapasztalatok felhasználásával,
egységes, paraméterezhető alapobjektum nyilvántartás kialakításával,
adatbázis- , valamint
a szakmai szempontoknak megfelelő alkalmazások fejlesztésén keresztül.
A rendszer az alábbi modulokon keresztül támogatja a Nemzeti Parkok adatgyűjtési, -elemzési, -ellenőrzési és -szolgáltató tevékenységét:
· Biotika modul,
· Védett értékek modul,
· Vagyongazdálkodás modul,
· Ingatlan nyilvántartás modul,
· Erdőnyilvántartás modul,
· Területhasználat eseménynapló modul,
· Vezetői döntés-előkészítő modul.
Adattárház, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt keretében - a GVOP 4.3.2-es pályázaton elnyert támogatásból - a Daten-Kontor Kft. által kiépített rendszer segítségével Tatabánya önkormányzata megvalósította az önkormányzati adatvagyon másodlagos felhasználására vonatkozó elképzeléseit.
A rendszer háromrétegű architektúrában valósult meg saját fejlesztésű adatáttöltő rendszerünkre az InterFACE-re, valamint az Oracle termékeire alapozva. Kialakításra kerültek az eljárások és szabályok, amelyek mentén az önkormányzat különféle adatbázisaiból egy központi adatbázisba kerülnek betöltésre - a szükséges adattisztítás és anonimizálás után - az adatok, majd erre épülve kialakításra kerültek a rendszer szolgáltatásai. A háromrétegű architektúrának köszönhetően a rendszer mind az önkormányzat belső felhasználói, mind a külső ügyfelek számára weben hozzáférhető egy internet böngésző alkalmazás segítségével, melyen keresztül a megfelelő jogosultság birtokában válnak elérhetővé az egyes szolgáltatások.
ISPA Projekt, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pécs Sérülékeny Vízbázisának Védelme és Szennyvízhálózatának Bővítése ISPA/KA Projekt keretében a Daten-Kontor Kft. egy térinformatikai alapú adatkezelési rendszert fejlesztett ki és vezetett be, melynek feladata a sérülékeny vízbázis állapotát vizsgáló műszerek adatainak feldolgozása, térképi megjelenítése, szakmai és lakossági publikációja.
A rendszer a következő alrendszerekből épül fel:
· Térinformatikai alaprendszer: A teljes térinformatikai rendszer magját, alapvető működési környezetét biztosítja. Feladata az adatbázis és a térinformatikai rendszer összekapcsolása, a felhasználói jogosultság kezelése, az elektronikus adatok, a digitális térképek és szöveges adatok együttes kezelése, az adatbázisok karbantartása.
· Asztali térképező-, Nyilvántartási alrendszer: A teljes adatbázisból a hozzáférési jogosultság függvényében meghatározott tematikus térképet jelenít meg, melynek a tartalma igény szerint, dinamikusan változtatható. Az alrendszer a GIS műveletek alapvető kérdéseire ad választ.
· Térbeli Elemző-, Döntéstámogatási alrendszer: Az alrendszert a professzionális felhasználók veszik birtokukba, s teszik a mindennapi munkájuk részévé. Az alrendszer lehetővé teszi bonyolultabb trendre, jelenségre vonatkozó vizsgálatok elvégzését. Segíti az események modellezését.
· Vezetői Információs alrendszer (MIS): A MIS funkcionalitásának legfőbb célja a tulajdonos és az üzemeltető vezetésének, menedzsmentjének a tájékoztatása. A gyakran használt és a stratégiai döntéshez szükséges információk lekérdezésére előre definiált feltétel halmazok állnak a rendelkezésre. Az alrendszer biztosítja a meglévő adatok összegzését és kivonatát. Szükség esetén a jelentések prezentálhatók tetszőleges formában (grafikus, táblázatos, írásos összegzés).
· Önkormányzati, Hatósági alrendszer: A programban 7 Önkormányzat (Pécs, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Cserkút, Pellérd, Bicsérd, Boda) és több hatóság is érintett. Számukra a rendszer adatai ezen az alrendszeren keresztül válnak elérhetővé. Az alrendszer segítségével, korlátozott funkcionalitással nyomon követhetik a sérülékeny vízbázis állapotát, folyamatosan adatokat, lekérdezéseket kérve a rendszertől. Az érintett önkormányzatok és hatóságok egyben adatokat is szolgáltatnak a rendszer számára.
· Lakossági alrendszer: Az alrendszer segítségével, a lakosság egy portálon keresztül követheti nyomon a sérülékeny vízbázis állapotának alakulását. A portálon különböző rendszerességgel frissülnek az adatok, jelentések. ..."

A cég képviseletét a HUNAGI-ban Blénessy László ügyvezető igazgató fogja ellátni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése