2008-06-23

Jelentés a HUNAGI-ról a Nemzeti Civil Alap részére

HUNAGI az EUROGI ezévi tagsági díj részbeni (20%-os) támogatásban részesült. Amai napon megküldött támogatásfelhasználási jelentés szakmai része olvasóink érdeklődésére is számot tarthat, hiszen ha nem is a teljesség igényével, de bemutatja ernyőszervezetünk legutóbbi 12 hónapját. 
Ime a jelentés rövidített formában:

Az elvégzett tevékenységek (a tevékenységek felsorolása, időpontja és helyszíne; közvetlen termékek és terjesztésük módja; együttműködő szervezetek és szerepük; a program nyilvánossága, média megjelenések)!


- HUNAGI/HUCO égisz alatt szakmai nap szervezése a Kínai állami téradat infrastruktúra stratégiai tárcaközi bizottság számára (Budapest, FÖMI, 2007 május)

- Felkért HUNAGI előadás az EUROGI cseh tagszervezete első nemzeti térinformatikai kongresszusán (Mikulov, 2007 május)

- HUNAGI-EUROGI-DG JRC előadás a Digitális Föld Szimpóziumon (2007 jónius, Berkeley Egyetem)

- HUNAGI EUROGI együttműködés és közreműködés az Európai Parlamentben rendezett 2007 jóniusi, határokon átívelő Tisza vízgyűjtő trsgi fejlesztésével kapcsolatos három napos Ihlet műhely szakmai tartalmának megszervezésében és a nemzetközi részvétel biztosításában

- Részvétel az Európai Bizottság térinformatikai műhelyén és az EUROGI vezetőségi ülésén, ahol csatlakozási lehetőség bejelentése az európai címregiszter progjektbe (Porto, 2008 július).

- HUNAGI és EUROGI összehangolt részvétele az EU ePSIplus programja meghívásos műhelyére, melyet az európai civil szervezetek részére szerveztek. (Koppenhága, 2008 augusztus)

- Részvétel az EU 6. Keretprogram Humboldt projektjének végrehajtásában (FÖMI) és szakmai véleményezésében (HUNAGI) (Fraunhofer Intézet, Heraklion, 2007 szeptember)

- EUROGI meghívásra részvétel az eContentplus program digitális téradat infrsatruktúra hálózat prokjektjében és ismertetés a HUNAGI-ról  (eSDI-Net+, Fraunhofer Intézet, Darmstadt, 2007 szeptember)

- Részvétel és előadástartás a 12. Kolozsvári Térinformatikai Konferencián az európai programokról (Kolozsvár, 2007 október)

- HUNAGI tematikus fórum az Elektronikus Kormányzati Módszertani Központtal közös szervezésben Téradat-infrastruktóra és az e-kormányzat címmel. (mintegy 50 résztvevővel Budapest, 2007 október)

-  Előadástartás a CEOS Információs rendszerek és szolgáltatások munkacsoport találkozóján a német úrkutatási központban (Oberpfaffenhofen, 2007 október)

- Felkért előadás tartás a térinformatika korszerű irányairól az ESRI Magyarország felhasználói konferenciáján (mintegy 100 résztvevő, Budapest, 2008 október)

- EUROGI Műhely és vezetőségi értekezlet (Lisszabon, 2008 október)

- HUNAGI a Nemzetközi Föld Éve Magyar Nemzeti Bizottság második akadémiai ülésén (2007 október)

- Térinformatikai szekciók vezetése a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) 15. kongresszusán (mintegy 80 szekciórésztvevővel, Balatonalmádi, 2007 november)

- HUNAGI részvétel UNIGIS nemzetközi térinformatikai szakménöki vizsgáztatáson (webcast kapcsolat Salzburgi Egyetemmel, Székesfehérvár, NymE Geoinformatika Kar, 2007 november)

- részvétel GSDI-HUNAGI képviseletben DG JRC-vel összehangoltan a GEO IV Plenáris és Miniszteri ülésén, aktív részvétel a plenáris ülésen és a szakbizottságok munkájában. (Fokváros, 2007 november)

- erős magyar részvétel az EUROGI és az Európai Bizottság PPP4SDI témakörű, az állami és magánszféra együttműködése a téradat-infrastruktúra megvalósításában tárgykörű műhelyen melyről EU kiadvány is készül (La Sapienza Egyetem, Róma, 2007 december),

- FVM felkérésre az INSPIRE irányelv figyelembevételével szakmai vélemény készült a hatályos öldmérési és Térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezetéról. Részvétel és HUNAGI véleménykifetés EU INPIRE szemszögből, tárcaközi jogszabályelőkészítési vitában (FVM, Budapest, 2008 január)

- Felkért előadás az EU CASCADOSS (nyílt forráskódú szoftverek a térinformatikában) nemzetközi projektértekezletén (Budapest, 2008 január)

- Részvétel az EUROGI vezetőségi értekezletén (La Sapienza Egyetem, Róma, 2008 január)

- Részvétel a Föld Bolygó Éve nemzetközi nyitóértekezletén és eredményes hozzájárulás a Párizsi Nyilatkozat elfogadott változatához (UNESCO, Párizs, 2008 február)

- EUROGI-val összehangolva részvétel, előadástartás és szekcióvezetés a GSDI-10 konferencián és a GSDI (Globális Téradat Infrastruktúra Szervezet) vezetőségi ülésén. (St. Augustine, TT, 2008 február)

-  eSDI-Netplus projektértekezlet (EUROGI, Lisszabon, 2008 március)

- Aktív résztvétel az EUROGI közgyűlésén és  Tagországok napján (Brüsszel, DG ENT GMES Iroda 2008 március)

- Tér és idő a logisztikában. Első MLBKT-HUNAGI konferencia (mintegy 60 résztvevővel, Budapest, 2008 április)

Minden egyes eseményről illusztrált, és referenciákkal gazdagon ellátott hírnapló bejegyzések tudósítottak folyamatosan, heti rendszerességgel: http://hunagi8.blogspot.com

A blogon megjelent EUROGI tárgyú bejegyzések száma a tárgyidőszakban félszáz, amelyek

ugyanott rákereséssel jegyzékbe foglalhatóak.

A megvalósított program célja és eredményei a pályázatban tervezetthez képest nem módosultak.

A megvalósított program célját elérte a következő eredményekkel:

Aktív részvétel az EUROGI stratégia alkotásában és a szakmai irányvonal követésében (vezetőségi tagságon keresztűl),

Részvétel az EUROGI által szervezett nemzetközi szakmai műhelyen (PPP4SDI)

Részvétel EU VI. Keretprogram projektjének végrehajtásában és szakmai véleményezésében (eSDI-Net+, Humboldt)

Közreműködés Téradat-infrastruktúra tárgyú nemzetközi konferencia Közép- és Kelet Európa régiójának tervezett konferencia szervezési előkészületeiben (folyamatban)

Közös és egyeztetet fellépés  európai szintű globális fórumokon:  Digitális Föld konferencia,  GSDI-10 konferencia, ePSIplus műhely,

A HUNAGI mint civil szervezet szakterületi kompetenciáját, EU szintű tájékozottságát és közösségi erejét az FVM is elismeri, partner társadalmi szervezetként tartja számon és kéri ki véleményét.

HUNAGI súlyt fektet az innovatív, fejlett technológiák széleskörű bevezetésének elősegítésére. Ennek keretében alapító tagja az Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS Hungary) szervezetének, együttműködő partner a MLBKT logisztikai szervezettel, valamint a Magyar Tartalomipari Szövetséggel (MATISZ).

Az eredményeket a honlap és hírnaplói tükrözik többnyire magyar és angol nyelven a HUNAGI küldetésének megfelelően, alapszabályban megfogalmazott céljainak figyelembevételével.

 

A pályázati program kézzel fogható termékei, illetve a szakmai megvalósulás minőségét és mennyiségét alátámasztó dokumentumok.

Csatolva a legutóbbi HUNAGI kétoldalas szórólap, amelyből az elmólt 12 hónapban mintegy 10 alkalommal készült mindig naprakész, alkalomra dedikált összeállítás.

www.hunagi.hu honlapról elérhető magyar és angol nyelvű hírnapló bejegyzései a tárgyidőszakban több  mint száz EUROGI-val kapcsolatos részletes és illusztrált, referenciákkal ellátott beszámolót tartalmaznak., melyeket naponta 30-60 szakmai látogató keres fel.

Chris Corbin (UK) a márciusi brüsszeli EUROGI értekezleten a római decemberi PPP4SDI műhelyről készült előadásában a magyar részvételt tartotta a legmeggyőzőbbnek

 A program folytatásának indoklása

Az EUROGI tagság a honi térinformatikai közösség alapszabályban is lefektetett érdekét tekintve szükséges. Indoka, hogy ez az egyetlen interdiszciplináris európai szintű térinformatikai közösség, egy olyan időszakban amikor folyamatban van az EU jogszabályi háttér kialakítása és a nemzeti szintű megvalósítás. Ebben a folyamatban a kormányzatnak szüksége van a tájékozott civil szféra szerepére a EU tagállami működés kötelezettségei teljesítése szempontjából is. Ilyenek a téradat-infrastruktúra kiépítése. EUROGI tagságunk olyan lehetőségeket biztosít mint nemzetközi szakmai rendezvények szervezése, EU projektlekbe való konzorciumi tagsági meghívások, beleszólás a stratégia alakításába és részvétel a közös fellépésekben.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése