2008-06-10

Június 11-én: Földrajzi nevek és az elektronikus tartalomszolgáltatás

Az NDA otthona a Millenáris E épületében. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008
Meghívásos Tematikus HUNAGI Találkozó 

Találkozóra az NDA kedeményezésére, a Földrajzinév-bizottság és a Magyar Tartalomipari Szövetség vezetőinek részvételével kerül sor.
Helyszín: Millenáris, E ápület II. emelet. Kezdés: 8:30. Házigazda: NDA Magyar Katalin témavezető és Galambosi András, a Nemzeti Digitális Adattár szakmai igazgatója.

A HUNAGI szándéknyilatkozata (előzetes változat)

A Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) 1994. november 9-én alakult 12 hazai szakmai szervezet és intézmény közös elhatározásából. Jellegét tekintve non-profit, interdiszciplináris ernyőszervezet. 2002 óta közhasznú társaságként működik.

Mintegy száz intézményi tagja az akadémiai és oktatóhelyek, kormányzati/önkormányzati és nem-kormányzati szervezetek, valamint a vállalkozások köréből kerülnek ki. Mindemellett 8 országos projektvezetés részesül szolgáltatásaiból, míg hallgatói tagozatának 16 Egyetemről 49 tagja van.

A HUNAGI küldetése, hogy elősegítse, ösztönözze és támogassa a térinformatika és a kapcsolódó innovatív technológiák (pld.tárgyazonosító, szenzorhálós eszközök, műholdas helymeghatározás illetve navigáció, internet alapú szolgáltatások) alkalmazásának széleskörű elterjedését, a téradatok használatát, erősítse a szakágak közötti kapcsolatokat és együttműködéseket a térinformatika, földmegfigyelés területén mind Magyarországon, mind nemzetközi szinten.

HUNAGI elsődleges célja a hazai szakterületi fejlődés elősegítése az adatok előállításának, szolgáltatásának, elérhetőségének és használhatóságának érdekében, konzultatív közreműködés a kapcsolódó stratégia formálásában, koordináció biztosításában, a költséghatékony megvalósításban és az ellenőrzés/kiértékelés feladataiban, különös tekintettel a nagy európai programokra pld. INSPIRE, GMES, Galileo, eContentplus és PSI.

További célja, hogy elősegítse a nemzeti téradat infrastruktúra kialakítását, képviselje térinformatikai intézményi közösségének érdekeit és láthatóvá tegye eredményeit az Európai Térinformatikai Ernyőszervezetben (EUROGI) és más fórumokon, továbbá kapcsolatokat építsen ki más országok nemzeti térinformatikai társulásaival.

HUNAGI 1996 óta az Európai Térinformatikai Ernyőszervezet (EUROGI) tagja, 1998 óta a szervezet vezetőségében is tevékeny. A Globális Téradat Infrastruktúra Társulásban (GSDI) vezetőségében 2002 óta a nem-kormányzati szervezetek képviselője. 2005 óta az Európai Bizottság partner szervezete, projektrésztvevő. Közvetlenül illetve tagjain keresztűl együttműködő kapcsolatokat ápol szakmai világszerveztetekkel, regionális szervezetekkel, az ENSZ szakosított intézményeivel és korábban a Világbankkal is. Ellátja az ENSZ Téradat Infrastruktúra nemzeti koordinációs iroda feladatait. Hazai kormányzati szervek társadalmi partnere és meghívott tagja az UNESCO-MTA Nemzetközi Földév Bizottságának is.

A Magyar Térinformatikai Társaság kijelenti azon szándékát, hogy küldetésével és céljával összhangban, tagintézményei és tagszervezetei érdekeinek figyelembe vételével a vázolt lehetőségei keretein belül elősegítő módon együttműködik a Neumann Kht. által kezdeményezett NDA Névtér Program kialakításában, fejlesztésében.

Budapest, 2008. június 10.

Honlapcímek: www.hunagi.hu , www.unsdi.hu

Blogok: http://hunagi8.blogspot.com (magyar), http://hunagi56.blogspot.com (angol)

Kapcsolat: hunagi@hunagi.hu és  gabor.remetey@gmail.com (operatív, mobil)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése