2008-06-18

Nemzeti Térinformatikai Platform összejövetele

A platform létrehozója és "karmestere" dr. Szabó Szilárd. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008
Az összejövetelen több mint 30 meghívott jelent meg. Az előkészítést dr. Szabó Szilárd és Domokos György végezték. Házigazda a FÖMI volt. A HUNGIS Alapítványt Havass Miklós elnök és Szabó Béla ügyvezető igazgató képviselték de jelen volt Detrekői Ákos akadémikus is a Magyar Hírközlési és Informatikai Tanács elnöke. A HUNAGI elnökét Juhász Géza Péter (VÁTI) képviselte, de jelen volt és hozzá szólt dr.Alabér László pénztárnok és a HUNAGI főtitkára is.
Szabó Szilárd ismertetését élémk hozzászólások követték, melyek tartalma várhatóan a www.terinformatika-online.hu portálon lesz megtalálható.
A HUNAGI részéről elhangzott hozzászólások lényege a következőkben foglalható össze:
-    
- Dr. Alabér László arra kérdezett rá, hogy a pályázni kívánt 40 millió Ft ellenében a Platform igen széles területen vállal fel ambíciózus feladatokat. Lényeges, hogy ismertté váljon a pályázat beadásához szükséges részletes pénzügyi terv a csatlakozni szándékozók elött is. Tudomása szerint a jelen összejövetel előtt előzetes egyeztetés a HUNAGI-val nem történt.
- A HUNAGI főtitkára csak a vitát hallotta, ez alapján egy konkrét és egy általános gondolatot fogalmazott meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy támaszkodni szükséges a csatlakozók eddig elért eredményeire, törekvéseikre.
Konkrét példaként utalt vissza a vitában Szakadát István professzor részéről elhangzottakra, melyben a szociológus kutató az NDA digitális névtér és a földrajzi nevek témakörében javasolt előrelépést.
Nos, a Neumann János Kht NDA programja vezetői, a Földrajzinév-bizottság, a MATISZ és a HUNAGI képviselői éppen egy hete ültek össze a FÖMI az ELTE szakértőinek részvételével e témakörben, míg a HUNAGI hírnaplója éppen ma délelőtt foglalkozott a digitális adattárak és térinformatika kapcsolatával az ECAI (a nemzetközi elektronikus kultúrális atlaszok kezdeményezés) kapcsán.
Általános gondolata kapcsolódik Havass Miklós HUNGIS elnök hozzászólásához, aki a Platform számára feladatként a térinformatika jövőképének kialakítását tartaná jónak. Igen, feltétlenül szükséges és hasznos lenne az EU jogszabályi környezethez illeszkedően a (már tárcaközi együttműködésben megfogalmazott) stratégia kormányszintű elfogadtatásának elérése, a nemzeti szintű koordináció biztosítása, amely EU szempontból kötelező feladat, és az INSPIRE irányelv szabta időrendi feladatok közt szerepel a nemzeti szintű geoprtál kialakítása is.
Konzultációt tart szükségesnek az e kérdésekben állami felelősséggel és tapasztalatokkal rendelkezőkkel, ahogy a HUNAGI is csatlakozása is előzetes egyeztetést igényel.

Még a vita előtt szót kapott a HUNAGI főtitkára, aki köszönetét fejezte ki dr Szabó Szilárd és a FÖMI részére, hogy lehetőséget biztosítottak ahhoz, hogy a résztvevők megismerhessék a Logisztikai Egyeztető Fórumon jövő héten elhangzó térinformatika tárgyú HUNAGI hozzászólás alapgondolatait. A kiosztott anyag további megjegyzések, vélemények és kiegészítések megtételére hívott fel, amelyek e-postán juttatandók el június 20-ig a megadott címre.
Örvendetes volt, hogy az NTP vitában legaktívabbak - a BMKE szociológiai és kommunikációs tanszéke képviselője kivételével – mindnyájan a Magyar Térinformatikai Társaság tagjai voltak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése