2008-07-29

HUNAGI a HUNGEO 2008 Világtalálkozón


Civil szervezet a földmegfigyelés és a térinformatika nemzetközi kapcsolaterősítéséért

A magyar földtudományi szakemberek IX. Világtalálkozójára és kapcsolt eseményeire 2008 augusztus 20-24 között kerül sor Budapesten az ELTE lágymányosi épületeiben, illetve Szlovákiába is átnyúló szakmai kirándulás keretében. A konferenciára befogadták a HUNAGI előadását, melynek kivonata a következő:

"A döntések alapjául szolgáló információk túlnyomó többségében jelentősége van a helynek. Hasonló megállapításra jutottak kutatók, amikor az egyre bővülő internetes enciklopédia, a Wikipédia  szócikkeit vizsgálták.

A térinformatika tudomány, egyben innovatív eszköz, amely sok szakmát érint és kapcsol össze. Jellemzője az interdiszciplinaritás, melyet jól példáz hazai és nemzetközi fejlődése is. Az űrtechnikai alkalmazások: a műholdas helymeghatározás és a Föld megfigyelése, az infokommunikáció, az internet és kibernetika, a rádiófrekvenciás azonosítók, az érzékelők és  szenzorhálók fokozatos szabványalapú integrációja, az interoperábilis téradat infrastruktúrák kialakítása és működtetése nemzeti szinten  stratégiát, koordinációt és ágazatközi kooperációt, nemzetközi szinten feladat-orientált konzorciális együttműködést igényel, biztosítva a működési átmenetet a helyi és globális rendszerek között. A kormányzati és  magánszféra partneri együttműködése mellett folyamatosan erősödő szerepet játszik a civil szféra, amelynek egyik hazai reprezentánsa a HUNAGI, a Magyar Térinformatikai Társaság. Célja a  téradatok elérhetőségének és használhatóságának elősegítése. Tagságát az akadémiai és oktatóhelyek, a kormányzati szektor intézményei, a magánszféra és a  szakmai egyesületek adják. Tevékenysége elsősorban a nemzetközi  kapcsolatteremtésre és kapcsolaterősítésre terjed ki, de szolgálni kívánja  az ismeretközvetítést, fogadókészség-erősítést és  tudatformálást is. Előmozdítja a kutatás-fejlesztést és az újtípusú, innovatív megoldásokat, alkalmazásokat.

A térinformatika a földtudományok terén a modellezés, szimuláció nélkülözhetetlen eszközzé vált különösen a Föld mint rendszer, továbbá a folyamatok kölcsönhatásainak monitoringjában és tanulmányozásában. A térinformatika három legjelentősebb európai programja 1) a téradatokat és szolgáltatásaikat szabályozó INSPIRE irányelv,  2) a környezeti és védelmi monitoring GMES programja, továbbá 3) a független európai műholdnavigációs eszközrendszer a GALILEO.

Az előadás a HUNAGI és tagintézményei öt  kitüntetett nemzetközi kapcsolatépítési csatornáját mutatja be felvillantva azok jelentős mérföldköveit:

-       HUNAGI és az európai szakterületi kapcsolatok: részvétel az Európai Térinformatikai Szervezet munkájában (INSPIRE–t támogató projektek: eSDI-Net+ és Humboldt , továbbá a Vízügyi Keretirányelv, a Közadatok Újrahasznosítása irányelv, EU politikák támogatása, DG JRC SDIC és információs társadalom, valamint egyéb együttműködések: pld. térképészet, statisztika terén)

-       HUNAGI és az ENSZ intézmények kapcsolatai: részvétel az ENSZ téradat infrastruktúra kezdeményezés megvalósításában, UNECE, FAO és UNGIWG  együttműködésekben, a Nemzetközi Földév (IYPE) eseményein

-       HUNAGI és a globális téradat infrastruktúra kezdeményezés: részvétel a GSDI szervezet munkájában, politikája formálásában, GEOSS és CEOS WGISS irányú kapcsolatainak alakításában

-       HUNAGI és a Digitális Föld koncepció: részvétel az Al Gore nevéhez fűződő elképzelés megvalósításában, az ISDE szervezet munkájában

-       HUNAGI és a korszerű szabályozás: részvétel a szabványosítás és nyílt rendszerek felhasználásának elősegítésében CEN/ISO, OGC irányában

Legújabban HUNAGI felvállalta egy Nemzeti Térinformatikai Technológiai Platform létrehozását."

Az alábbiak a HUNGEO hivatalos honlapjai.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése