2008-08-27

Sikeres 3G konferencia Székesfehérváron


Betekintés a 3D világába 
Konferencia a NymE Földügyi és Térinformatikai Tudásközpontjában
Márkus Béla professzor megnyitóját követően Székesfehérvár Önkormányzatának képviselője, 
Schultz György a Polgármesteri Hivatal kabinetigazgatója üdvözölte az UNIGIS képzés hallgatóit, tanárait és a konferenciára érkezett vendégeket.

Az első előadást Dr.Gross Miklós, az EUROSENSE cég technológiai vezetője tartotta Városi 3D modellezés - új irányzatok a 3D adatgyűjtésben. Az 1964-ben Wemmelben alapított belga cég mára régiónk számos országában van jelen. Elsőként Magyarországon vetette meg lábát (1993), majd SLK, PL, CZ, BG és RO következett, Közreműködésükkel az adott országokban nagyjelentőségű országos és helyi légifelméréseket végeztek ortofotó adatbázisok előállítása és felhasználása céljából. Az előadás összevetette a Leica ADS40 digitális légikamerát és alkalmazási lehetőségeit az Intergraph, Vexcel, Applanix és DMAC eszközeivel, de kitért az ISPRS XXI. kongresszusán bemutatott újdonságokra is. Schreiber Péter, a Leica Geosystems szakembere a svájci világcég képalkotó szenzorait és lidar eszközeit és feldolgozási rendszeréről adott áttekintést. E mai korszerű eszközök, köztük az ADS80 is a gyakorlatban kíválóan igazolták az egykori soproni diák Derényi Imre Jenő Kanadában, a 70-es években publikált elméletét. Osskó András, a Fővárosi Földhivtal helyettes vezetője, a FIG 7 Bizottságának vezetője az ingatlan-nyilvántartás és a 3D kataszter fejlesztésének nehézségeit taglalta de megoldási lehetőséget is felvázolt. 
3D városmodellezés. Részlet Kandra Lajos (Burken Kft) előadásából
Ezt követően Kandra Lajos adott gazdagon illusztrált ismertetést a lézerszkennelési alkalmazásokról, melyet a Riegl terepi, légi és ipari Laservision szkennereinek szállítójaként a Burken kft az elmúlt években országszerte végzett a régészettől az autópálya nyomvonal felvételezésen át az épített örökségeink (pld. Edelényi L’Huiller-Coburg kastély, Mátyás-templom) dokumentálásáig. Az egyébként költséges módszer előnye nagy pontosságában és a gyors kivitelezhetőségében rejlik. Ennek jelentősége abban van, hogy ahogy F.Leberl professzor idézte Paul Gettyt, mai világunkban a kultúrális örökségeink nagyobb ütemben romlanak, mint ahogyan azok állapotát egyáltalán dokumentálni tudjuk. Előadást tartott szkennelési alkalmazásairól a VARINEX cég szakembere, Falk György  is, majd ezt követte Prof. Franz Leberl, a Gráci Műegyetem dékánjának, a Microsoft Virtual Earth programja tudományos irányítójának nagy érdeklődéssel várt előadása az emberi lakókörnyezet 3D modellezése az internetes szolgáltatások számára témakörben. Az előadó bemutatta a gráci számítógéptudományi műhelyt és illusztrálta a művelt korszerű szakirányokat. Ezt követően tért ki a Microsoft és az osztrák Vexcel légifényképezési vállalat együttműködésére, amely megteremtette a világcég egy új termékének, a Virtual Earth internetes szolgáltatás sikerét (maps.live.com). Felvázolta a fejlődés perspektíváit (keresőtechnikák, navigáció, játékok, e-kereskedelem, okostelefonok, kevert valóság, internet-féleségek és testre ültetett chipek vagyis érzékelők, sugárzók), majd részletesen szólt a Microsoft Photosynth termékének múltheti világpremierjéről (photosynth.com). Számításuk szerint Földünk szárazföldi felületének 2D modellje 220 Petabájt adatmennyiséget eredményez 15cm -es pixelméret esetén. A tárigény 3D modell alkalmazásával 1 Exabájtra növekszik, amennyiben a belső terek számára 0,5 cm-es, az úttestek számára 2 cm-es pontossági igényt írunk elő. Leberl professzor előadását követően találkozott Microsoft Magyarország és a NymE, majd a sajtó képviselőivel is. Az előadások a geo.info.hu honlapon tekinthetők meg. Említésre érdemes, hogy az előadók intézményei közül a Eurosense, Fővárosi Földhivatal és VARINEX, de a vendéglátó rendező szerv a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara is a HUNAGI közösségének tagja.

Prof. Dr. Franz Leberl előadása közben

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése