2008-10-03

Föld és Ég rendezvény SopronbanA Föld Bolygó Nemzetközi Éve rendezvényei keretében még a novemberi akadémiai előadássorozatok előtt, október 16-18 között Sopronban kerül megrendezésre a Föld és Ég rendezvény. Az esemény előzetes programját dr. Szarka László tud. főosztályvezető, egyetemi tanár, a Földév program Magyar Nemzeti Bizottságának titkára küldte meg. Egyetértésével a programot a HUNAGI Naplón keresztűl is hozzáférhetővé tesszük. A soproni Föld és Ég rendezvény fő mondanivalója, hogy a tudomány legyen tudomány és a vallás legyen vallás. Ebben az esetben semmiféle ütközés nincs a kettő között, még a földtörténet és az evolúció terén sem.
"A „Föld és Ég” konferencia programja
Sopron (Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központ),
2008. október 16-18

2008. október 16., csütörtök

18:00 – 18: 15 Megnyitó
Vladár Gábor ref. lelkész (Sopron), rektor (PRTA), Fodor Tamás (Sopron Polgármestere),
Brezsnyánszky Károly elnök (Földév MNB)

18:15-18:30 Brezsnyánszky Károly geológus, ny. ig. (MÁFI):
A Föld Éve. Gyógyír az emberiség bajaira?

18:30 – 18:45 Zsengellér József ref. lelkész, egy. tanár (PRTA):
A bibliai teremtéstörténet rejtett szövete

18:45 – 19:00 Bérczi Szaniszló fizikus, csillagász, egy. docens (ELTE):
FÖLD és ÉG összekapcsolódása a természettudományokban

19:00 – 19:15 Kókay József geológus-paleontológus, ny. tud. fmts. (MÁFI):
Az evolúció a gyakorlati geológus szemszögéből

19:15 – 19:30 Unger Zoltán geomatematikus, tud. mts. (MÁFI), főtitkár (MFT):
„ … elmélkedj a FÖLD-ről, az is tanít” /Jób könyve 12, 7-8/

19:30 – 19:45 Irodalmi blokk (Prodán Tímea «GGKI» felolvasása)

19:45 – 20:00 Korzenszky Richárd OSB, tihanyi perjel:
Terra humana

20:00 – 20:15 Beszélgetés

Levezető elnök: Szarka László, a Földév MNB titkára, tud. főov. (GGKI), egy. tanár (NYME)

20:15 Záró ima (Gabnai Sándor ev. esperes)

2008. október 17., péntek

18:00 – 18: 15 Balla Péter ref. lelkész, egy. tanár (KRE):
Az újszövetségi kánon kialakulása

18:15 – 18: 30 Madarász Tamás geológus, egy. docens (ME)
Egy Halász ember világképe (2Pét 3. földtörténeti vonatkozásai)

18:30 – 18:45 Réthy Károly ny. geológus:
Egy enigma nyomában (azaz hol volt a bibliai Ophir és aranybányái)

18:45 – 19:00 Sipos Imre SJP, szerzetes pap, biológus:
„Tények mélyén rejlő titok: A hominizáció földtörténeti mélységekbe nyúló gyökerei”

19:00 – 19:15 Viczián István geológus, ny. tud. főmunkatárs (MÁFI):
Az aktualizmus elvének megfogalmazása a Prédikátor könyvében

19:15 – 19:30 Vitális György, aranyokleveles geológus:
Ószövetségi igehelyek földtudományi kapcsolatai

19:30 – 19:45 Dudich Endre geológus, ny.tud.ig.h. (MÁFI), ny. c. egy.tanár (NYME)
A Földön álló és az Égbe nyúló létra

19:45 – 20:00 Szarka László geofizikus, tud. főov. (GGKI), egy.tanár (NYME):
Tudomány és vallás – áltudományok és álvallások özönében

20:00 – 20:15 Beszélgetés

Levezető elnökök: Ádám Antal r. t. és Verő József r. t.
(geofizikusok, az MTA GGKI ny. vezető kutatói, Sopron díszpolgárai)

20:15 Záró ima (Hegedüs Attila ev. ig. lelkész)

2008. október 18., szombat

10:00 – 10:15 Karasszon István ref. lelkész, egy. tanár (KRE):
Az ég az ókori keleti világszemléletben

10:15 – 10:30 Zelenka Tibor geológus, ny. tud. fmts. (MGSZ):
„Rész szerint van bennünk az ismeret”(Isten-Föld-Ember; 1Kor 13,9)

10:30 – 10:45 Nagy Mihály gimn. tanár, ny. ig. (DRKG):
Jézus mondja: „Ti vagytok a Föld sója”

10:45 – 11:00 Lipták József gyógyszerész, egy. tanár (SOTE, NYME):
A Föld adta gyógyszereink a Bibliában

11:00 – 11:15 Németh Tamás r. t., agrármérnök, az MTA főtitkára:
Mi lesz veled termőföld?

11:15 – 11:30 Végh László atomfizikus (ATOMKI):
Ég és Föld – lelki és testi élettávlat

11:30 – 11:45 Bolberitz Pál pap, filozófus, tszvez. egy. tanár (PPKE),
a Szent István Akadémia elnöke:
Geológia és Teológia (A fejlődés keresztény értelmezése)

11:45 – 12:00 Vladár Gábor ref. lelkész, rektor (PRTA):
Az új ég és az új föld motívuma a Jelenések Könyvében

12:00 – 12:15 Beszélgetés

Levezető elnök: Prof. Dr. Faragó Sándor erdőmérnök, a NYME rektora

12:15 Záró ima (Horváth Imre apát-plébános)

12:30 – 15:00 Ebédszünet
15:00 – 15:45 Biblia-kiállítás megnyitó
Vladár Gábor ref. lelkész (Sopron), rektor (PRTA)

16:00 – 19:00
Záró beszélgetés
Bolberitz Pál
a Szent István Akadémia elnöke
B. Szabó István
a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerület püspöke
Krámer György
a Magyarországi Evangélikus Egyház Dunamelléki Egyházkerületének püspökhelyettese
Németh Tamás r. t.
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Náray-Szabó Gábor r. t.
az MTA Könyvtár igazgatója
A beszélgetést Juhász Judit (Magyar Katolikus Rádió) vezeti.
Témái: a Föld keletkezése (Genezis), Földi katasztrófák (Jelenések könyve),
Tudomány-vallás-társadalom
A verseket, idézeteket felolvassa: Prodán Tímea;
az énekelt verseket és régi énekeket előadja Kercsmár Zsolt énekmondó.
Bővebb információ itt: www.bibliaeve2008.hu és www.foldev.hu

ATOMKI: MTA Atommagkutató Intézet, DRKG: Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, ELTE: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Földév MNB: A Föld Bolygó Nemzetközi Éve Magyar Nemzeti Bizottsága, GGKI: MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, KRE: Károli Gáspár Református Egyetem, MÁFI: Magyar Állami Földtani Intézet, ME: Miskolci Egyetem, MFT: Magyarhoni Földtani Társulat, MGSZ: Magyar Geológiai Szolgálat, MTA: Magyar Tudományos Akadémia, NYME: Nyugat-magyarországi Egyetem, PPKE: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, PRTA: Pápai református Teológiai Akadémia, r. t.: az MTA rendes tagja, STT: Soproni Tudós Társaság

2008. október 3-i változat"

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése