2009-01-14

Térinformatika a Nemzetért - kongresszusi törekvés az Egyesült Államokban

A mai nap érkezett a hír a GSDI vezetőségén keresztűl:
Az Egyesült Államok kongresszusa ezekben a napokban erőteljesen foglalkozik azzal, hogy pénzügyi támogatást szvazzon meg a "Térinformatika a Nemzetért" (GIS for the Nation) programhoz a gazdaságélénkítő csomag részeként.
Napjainkban, amikor a recesszió éppen a tervezésre és fejlesztésre ösztönzi a bölcsebbeket, és ez követendő példa idehaza is,
nem mellékes, milyen argumentumokkal operálnak a tengerentúlon a politikai döntéshozók megnyerésére.
A kezdeményezők most kérnek támogató állásfoglalást a jelentős szakmai szervezetektől (a gita már megadta, most a GSDI van soron). A tengerentúliakat az is sarkalja, hogy Európában sikerült megvalósítani a gyakorlatilag az Európai Gazdasági Tér minden országa által követett jogszabályi keretrendszert, ami mentén a megvalósítás egészen 2020-ig "előtervezett".
A GIS for Nation program által várt elsődleges hasznok: új munkahelyek teremtése, a magánszektor pénzügyi támogatása, az önkormányzatok összehangolt infrastruktúra fejlesztése helyi és az államok szintjén, továbbá minden olyan adatkészlet (adatbázis) létrehozása, melyre helyi vagy nemzeti szintű katasztrófa elhárításnál szükség lehet.
További hasznot remélnek a következő területeken:
o Mintegy 24,000 csúcstechnológiai állás hozható létre
o Költségcsökkentést eredményező kormányzati hatékonyságnövelés érhető el
o Jobb döntések születhetnek a pontosabb és időben rendlkezésre álló adatok alapján
o Versenyképesebb lesz az ország
o Az ösztönző pénzforrások kihelyezésének földrajzi alapon történő támogatása
o A támogatott projektek jobb átláthatósága
HUNAGI-nak szándékában áll a folyó KvVM támogatási szerződés keretében elkészítendő költség-haszon elemzésénél az amerikai kezdeményezés szempontrendszerét is figyelembe venni. Bővebbet a www.gis.com/gisnation weboldalon találni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése