2009-02-28

Még várunk előadás-javaslatokat az MLBKT-HUNAGI konferenciára


Felhívás előadások megtartására

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) és a Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) április 15-re szervezi meg a második, térinformatikai rendszerek logisztikai alkalmazását áttekintő egynapos konferenciáját.
Ma még nem látható pontosan, hogy a jelenlegi gazdasági válság hogyan és mennyiben alakítja át a tágabb értelemben vett ellátási láncokat. Annyi bizonyosnak tekinthető, hogy még inkább előtérbe kerülnek a költséghatékonyságot, takarékosságot és az infrastrukturális elemek visszafogottabb használatát lehetővé tevő megoldások, alkalmazások, eljárások. Azt is bizton állíthatjuk, hogy ebben jelentős szerepük lesz a térinformatikai rendszereknek, ide értve a helymeghatározást, a nyomon követést, a biztonságot, a kommunikációt és a beavatkozást.
A konferencián három blokkban szeretnénk áttekinteni ezt a szakmai területet:
• Az ellátási láncokat befolyásoló nemzetközi együttműködési és szabályozási munkálatokat, különös tekintettel az EU stratégiai elképzeléseire.
• Az alkalmazások során megvalósított vagy folyamatban lévő térinformatikai fejlesztések felhasználóknak nyújtott előnyeit.
• Esettanulmányok bemutatásán keresztül egyes rendszerek bevezetéséből és alkalmazásából származó tanulságokat.
A konferencia szerkezetét három egymást követő tematikus előadás-blokk alkotja.
Az első blokkban felkért előadók átfogó, felvezető előadást tartanak.
A második és harmadik blokk előadásait zsűri választja ki a jelen felhívásra beküldött előadás javaslatok közül.
A második blokkban olyan előadásjavaslatokat várunk, amelyek
- megoldást kínálnak az ellátási lánc bármely szereplőjének a költséghatékonyabb működés és a biztonság fokozását biztosító, térinformatikával támogatott irányító pult (dashboard) megoldással, a lánc egyes szereplőihez webes-szolgáltatás alapú információ megjelenítéssel, és /vagy amelyek
- térinformatikai megoldást kínálnak kis- és közepes vállalkozások számára a logisztika, beszerzés és készletezés területén piacra jutásuk megkönnyítése, versenyképességük erősítése érdekében.
A harmadik blokkba várt előadás-javaslatok sikeres, bevált megoldásokat, esettanulmányokat, operatív alkalmazásokat mutassanak be. Az előadás javaslatoknak nem lehet marketing tartalma, továbbá nem emelhet ki tulajdonolt technológiai részleteket és megoldásokat.
Egy cég témacsoportonként maximum két előadás javaslatot küldhet.
A mai napig három feljesztői és egy alkalmazást bemutató előadás javaslat érkezett be a
GS1 Magyarország Zrt,
Földmérési és Távérzékelési Intézet,
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és
Adversum Kft
szakembereitől.
További előadás javaslatokat várunk elsősorban a magánszektorból, hiszen az alkalom kiváló a logisztikai alkalmazási terület képviselőivel való találkozóra. A HUNAGI tagokon és a beérkezetteken mellett - a teljesség igénye nélkül - a következő cégek aktív részvételére számítunk:
Leica Geosystems,
Tekiré, graphIT, Intergraph,
ESRI Magyarország
Autodesk, Varinex, HungaroCAD,
Daten-Kontor,
Teleatlas, NAVTEQ,
Eurosense, Geo-x ,
társszervezetünk az ITS Hungary...
Várjuk a cégek jelentkezését. Az előadás javaslatokat a következő címen fogadja az on-line rendszer:
klikk ide
vagy a címre.
A logisztikai közösség körében - ahonnan a hallgatóságot várjuk - a felhívást együttműködő partnerszervezetünk az MLBKT terjeszti. A konferencia felkért kulcselőadói már vállalták részvételüket. Az előadásjavaslatok meghírdetett beküldési határideje február 25 volt, de még be lehet jelentkezni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése