2009-03-28

Infringement! Az EU komolyan veszi a PSI irányelvhez való igazodást

PSI Nemzeti Ankétokat tartó országok. Forrás: ePSIplus 10. hírlevele
Eddig már több EU tagország kapott szabálysértési (infringement) figyelmeztetést azért, mert a közadatok újrahasznosítása terén hiányosan vagy eltérő módon ültették át a nemzeti jogszabályi környezetbe a vonatkozó PSI irányelvet. Március 19-én - Svédország és Lengyelország után - most Olaszország is figyelmeztetésben részesült. A PSI Platform honlapján nyomon követhető a folyamat. Amennyiben az érintett tagország két hónapon belül nem ad a hiányosságok felszámolására nézve megfelelő választ, úgy az ügy az Európai Bíróság asztalára kerülhet. Az olasz eset azért is érdemel külön figyelmet, mert az elmarasztalás a földügyi adatok szolgáltatásával is kapcsolatos. A hír a címre kattintással olvasható.
A hivatkozott 2009 márciusától induló ePSI Platform EU projekt portálja felkért levelezőjeként mostantól lehetőségem van arra, hogy a téradatokkal összefüggésben híranyagokat küldhessek be a vonatkozó hazai jogszabályi környezet fejlődéséről és a közadatok újrahasznosítását lehetővé tevő honi intézkedésekről, szolgáltatásokról és kezdeményezésekről. Ilyenek a földügyi adatok elérhetősége az ügyfélkapun keresztül, a TakarNet24 projekt, a földügyi adatportál, de akár az INSPIRE-ral összefüggésben a környezetvédelmi törvény módosítása és a kapcsolatos kormányrendelet. A téma mesze nem csak technikai kérdés, hanem költségvetést is érintő közgazdasági- pénzügyi megfonotást igénylő feladat. A társadalmi-gazdasági érdekek azért helyezendők előtérbe, mert a PSI irányelv megvalósításával remélt haszon is itt jelentkezik. A megoldásnak azonban kezdettól fogva garanciákat kell adnia és forrást kell biztosítani a szolgáltatók számára a fokozott működésbiztonságra és a fenntartható személyi és szolgáltatásfejlesztésre. A kérdést az illetékes kormányszerveknek (MeH, minisztériumok) és érintett civil szervezeteknek (MATISZ, MFTTT, HUNAGI stb) napirenden kell tartaniok, hiszen egy esetleges EU figyelmeztetés nem érheti felkészületlenül sem az illetékes szerveket, sem a szakmát. A téradatok köre ugyanis a PSI irányelv átvétele során továbbra is a három problematikus tematikus témakör egyike. Magyarországon a NemzetiPSI Napokra már sor került (sőt, a HUNAGI még az IHM idején térinformatikai szekciót isszervezett az ePSInet-tel), de a kérdés többnyire a jogászok és műszaki szakemberek körein belül maradt pedig az a közgazdasági szakemberek és illetékes pénzügyi döntéshozók nélkül megoldhatatlan. A TakarNet24 nyitótalálkozóján elhangzottak szerint a HUNAGI az FVM FTF és a FÖMI TakarNet24 projektvezetésével együttműködve olyan híranyagot tervez továbbítani a portál számára, amely világosan mutatja, hogy a szolgáltatásfejlesztés elsődleges célja a felhasználók kényelmének fokozása és ezen a területen az eddigi eredményekre támaszkodva jelentős projektekvégrehajtására kerül sor ebben az évben.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése