2009-03-05

TakarNet24

Projekt nyitórendezvény az FVM-ben

HÁTTÉRANYAG A TAKARNET24 ELNEVEZÉSŰ EKOP 1.1.3 KIEMELT PROJEKT NYITÓRENDEZVÉNYÉHEZ
Ma minden országnak - legyen gazdaságilag fejlett vagy kevésbé fejlett – egyaránt alapvető érdeke a működőképes és a felhasználói igényeket kielégítő földügy-igazgatási jogi és intézményi rendszer, benne az ingatlan-nyilvántartás megteremtése. A biztonságos föld- és ingatlan-tulajdonjog a jól működő piacgazdaság egyik feltétele.
A közép-európai szocialista országokban egyedül Magyarországon működött folyamatosan az ingatlan-nyilvántartás, a 70-es években pedig egységessé tettük az ingatlan-nyilvántartási rendszert. A rendszerváltás idején Magyarország összes ingatlantulajdona regisztrálva volt, és az ország teljes területéről rendelkezésre állt nagyméretarányú kataszteri térkép. Ezek az adottságok rendkívül megkönnyítették az ingatlan- és földtulajdon-privatizációt, ami gyorsan és eredményesen zajlott le, ellentétben a környező rendszerváltó országokkal.
Az ingatlan-nyilvántartás a szabad piac kulcsfontosságú eleme, melyben az ingatlanok tulajdonjoga biztonságosan és szabadon átruházható. A többi európai országhoz hasonlóan az állam Magyarországon is garanciát vállal a tulajdonjog biztonságáért az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzés függvényében. Az ingatlan-nyilvántartási rendszer tulajdoni lapokon, illetve kataszteri térképeken tartja nyilván az ingatlan összes szükséges jogi, adminisztratív adatait, fizikai leírását és elhelyezkedését. A tavalyi évben országosan 3,3 millió beadvány érkezett a földhivatalokhoz, tehát az intézményhálózat igen jelentős ügyirat mennyiséget kezel.
Az elmúlt másfél évtizedben fontos formai változások zajlottak le az ingatlan-nyilvántartási rendszerben. Az EU Phare segélyprogramjának társfinanszírozásával megtörtént az ország földhivatalainak számítógépesítése. Azóta a tulajdoni lapokat számítógépen kezelik, és az ügyintézés is országszerte számítógépes rendszerben történik. Kiépült a földhivatalok TAKARNET elnevezésű hálózata is, amely összekapcsolja a földügyi szakigazgatás összes hivatalos szereplőjét, online elérést biztosít a folyamatosan naprakészen tartott ingatlan-nyilvántartási adatokhoz, ma már több mint 8000 felhasználó számára. Megtörtént a földhivatalok bekapcsolása az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózatba.
Időközben a Nemzeti Kataszteri Program keretében, több fázisban elkészültek a digitális ingatlan-nyilvántartási térképek Magyarország teljes területére (2005 végére a külterületek, 2007 végére a belterületek is). A kárpótlási időszak kezdetén a térképek frissítése részben manuálisan, részben számítógéppel történt, de az elmúlt pár évben ezt már teljes egészében számítógéppel végzik.
Az elmúlt tizenöt év során a földhivatali hálózat fejlesztése a TAKAROS koncepció mentén történt. Ennek továbbfejlesztése és kibővítése magasabb szinten az e-kormányzás és az e-közigazgatás keretében valósítható meg.
A földügyi szakigazgatás küldetésnyilatkozata: "Olyan hatékonyan működő és sikeres intézménnyé válni, amely garantálja a georeferált ingatlanra vonatkozó jogokat, megkönnyíti az ingatlanügyek biztonságos lebonyolítását, valamint infrastruktúrát és szolgáltatásokat biztosít gazdasági, környezeti és társadalmi célokra." Ennek valóra váltása érdekében a földügyi szakigazgatás az elmúlt években kidolgozta a „Digitális Földhivatal” elnevezésű hosszú távú fejlesztési programot, amelynek megvalósítására esély van az elkövetkező években rendelkezésre álló hazai és uniós erőforrások megnyitásával.
A többlépcsős fejlesztés eredményképpen megvalósul a földhivatali ügyvitel teljes folyamatának korszerűsítése, a teljesen elektronikus ügyintézésig és szolgáltatásig bezárólag. Bővülnek a földhivatalok elektronikus szolgáltatásai, javul a szolgáltatások színvonala, javul az adatok minősége, lehetőség nyílik más államigazgatási adatbázisokból adatellenőrzések végzésére, ami az ingatlan-nyilvántartás által nyújtott jogbiztonságot erősíti. Természetesen ez a megközelítés kizárólag technikai szempontú, ezzel párhuzamosan a jogi szabályozás kérdéseivel is szükséges foglalkozni.
Ennek a koncepciónak első lépésében a földhivatali adatok non-stop szolgáltatása valósul meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett Elektronikus Közigazgatás Operatív Programja kiemelt projektje keretében.
A földügyi szakigazgatás célja az ingatlanforgalom mindenki számára biztonságossá, egységessé, elérhetővé és egyszerűbbé tétele. Ennek gyakorlati realizálása érdekében a Földmérési és Távérzékelési Intézet az FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztálya hatékony közreműködésével és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával sikeresen pályázott az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében és a Digitális Földhivatal koncepció első szakaszát megvalósító „FÖLDHIVATALI ADATOK ELEKTRONIKUS NON-STOP SZOLGÁLTATÓ RENDSZERE ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL” elnevezésű projektet (rövid elnevezése: TakarNet24) a kormány az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programja (EKOP) kiemelt projektjei közé választotta.
A projekt a földhivatali adatok szélesebb körű, elektronikus elérhető-ségének biztosítását tűzte ki célul, azt, hogy az adatokat az állampolgárok is elérhessék az interneten keresztül. Az adatok elérhetősége tekintetében biztosítani kívánja a 24 órás rendelkezésre állást. A tervezett fejlesztés során az ügyfelek a Kormányzati Portálon elérhető Központi Ügyfélkapun keresztül bármikor bárhonnan közhiteles információt kaphatnak az ingatlanok nyilvántartási adatairól, az adatokban bekövetkező változásokról. Az adatok keresését, az adatokban való eligazodást térképi megjelenítés is segíti. A projekt keretében végzett fejlesztés megteremti az első, kezdeti lépések technikai alapjait az elektronikus földhivatali ügyintézés kialakításában. A projekt a földügyi szakterületen kívánja megvalósítani a közigazgatási szolgáltatások elektronikussá és széles körben elérhetővé tételét, ezzel támogatva a kormányzati törekvéseket. A fejlesztés biztosítaná a felhasználói felületek és tartalmi adatok többnyelvűségét is az információ EU-n belüli szabad áramlásának támogatása céljából.
Technológiai szempontból közelítve: a körzeti földhivatali adatbázisok adatszolgáltató szerepét egy központilag kialakított, szinkronizált frissítésű adatbázis veszi át, de az ügyintézés továbbra is a körzeti földhivatali adatbázisokon történik. A központi adatbázis archiválási funkciót is ellát.
A fejlesztés első szakaszának megvalósítása az első lépés a magas műszaki színvonalú, korszerű országos hardverrendszer biztosítására az ingatlan-nyilvántartásban. A központi adatbázis az alapja a jövendő elektronikus ügyintézésnek is. Az interoperabilitás elvét követve a közigazgatási adatok korszerű szolgáltatása megvalósítható a különféle országos adatokat tároló adatbázisok segítségével. Így a közigazgatási, ezen belül a földhivatali ügyintézés gyorsabbá és hatékonyabbá válhat; ez egy lépéssel közelebb visz a "szolgáltató állam" megvalósításához.
További részletes információ a www.foldhivatal.hu honlapon található ahová a címre kattintással is el lehet jutni.
További dokumentumok:
Rendezvényprogram:
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/TakarNet24koProgram.doc
Sajtóanyag:
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/TakarNet24s2.doc

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése