2009-05-12

HUNAGI 2008. évi közhasznúsági tevékenysége dióhéjban

HUNAGI a 2008.évre tervezett feladatait mintegy 95 %-ban teljesítette. Két-három kitűzött feladat rajta kívül álló okok miatt nem volt teljesíthető. Számos jelentős, de nem tervezett feladat ellátására is sor került. Ezek (+) jelzést kaptak a 2008. évi részletes szakmai beszámolóban. Az Elnökség 2009. április 8-án megtárgyalta a teljesítéseket és a következőket állapította meg (felsorolás a közhasznúsági hármas feladatvállaláshoz igazodik):
Euróatlanti kapcsolatok erősítése
1. Kiemelendő hogy HUNAGI több európai és globális szakmai szervezet felső vezetésében helyett kapott, így az Európai Térinformatikai Ernyőszervezetben (EUROGI, www.eurogi.org ), az amerikai vezetésű Globális Téradat Infratruktúra Társulásban (GSDI, www.gsdi.org ), sőt 2008 óta a kínai irányítású Digitális Föld szervezet (ISDE, www.isde-digitalearth.org ) végrehajtó bizottságában, de a HUNAGI az Európai Bizottság regisztrált Téradatokban Érdekeltek Közössége (SDIC) szervezete, a közadat újrahasznosítást szabályozó EU PSI irányelv megvalósítását elősegítő ePSIplus és 2009 óta az európai PSI Platform (www.epsiplus.net) tagja, de jegyzett partnere és nemzeti koordinátora (HUCO) az ENSZ térinformatikai munkabizottságnak (UNGIWG, www.ungiwg.org ) is az ENSZ téradat infrastruktúra programjában (UNSDI). Euróatlanti szervezetekben
esetenként szakmai képviseleti feladatokat is ellátott (EUROGI: térségi konferencia szervezés és nemzetközi kapcsolatok, GSDI: összekötő a GEO (www.earthobservations.org ) és a CEOS WGISS (http://wgiss.ceos.org ) szervezetek felé. Ezen elismert szervezeti tagságok nem csak a hazai eredmények nemzetközi szintű láttatására voltak alkalmasak, de HUNAGI közösségében terjesztett szerzett információk a hazai szakterület javára szolgáltak.
Hazai fogadókészség erősítés, információellátás
2. Az eSDI-Netplus projektrészvételünk hat kiemelkedő hazai térinformatikai adatbázis szolgáltatásának INSPIRE készültségének felmérését tette lehetővé. HUNAGI javasolta eme európai módszertan kiterjesztését minden hazai INSPIRE alap- és tematikus adatkör szolgáltatására. A KvVM máris további három információs rendszer bekapcsolását jelezte az eSDI-Net+ értékelésbe.
3. Intézményes együttműködés valósult meg kormányzati szervekkel az EU INSPIRE irányelv átültetése és megvalósítása terén. Az FVM az EUROGI tagsághoz nyújtott részbeni pályázatos támogatást, míg a KvVM gazdasági hatástanulmányt készíttetett, melyben a COWI mellett statisztikai, térinformatikai és térségfejlesztési szakemberek is részt vettek. Az elkészült hatástanulmány csupán kezdeti lépés, melyet az INSPIRE 2019-ig ismert európai munkatervének csomópontjaihoz és a változó körülményekhez igazodva kiegészíteni, minőségét javítani szükséges. HUNAGI a munkához nemzetközi kapcsolatrendszere felhasználásával a legmegfelelőbb referencia dokumentumokat szerezte be: INSPIRE javított hatástanulmány (Európai Bizottság), GMES hatástanulmány (Európai Bizottság- Európai Űrügynökség), GSDI téradat infrastruktúra szakácskönyv, R.Longhorn témában írt tavalyi szakkönyve.
4. HUNAGI eredményesen segítette elő tagszervezetei és tagintézményei számára az európai projektekben való részvételt. Ilyen folyamatban lévő projektek a Humboldt, eSDI-Net+, EURADIN, CASCADOSS, ePSIplus, míg legújabban meghívást érkezett a közadat újrahasznosítás (LAPSI) és egy nyílt forráskódú szoftverek témakörű projekthez való csatlakozásra.
5. 2009-ben is a legmagasabb prioritást az INSPIRE irányelv és a kapcsolódó végrehajtási szabályok kormányzati feladatnak minősülő bevezetésének elősegítése kapja. A HUNAGI elsődleges szerepe a megismertetés, az oktatási kapcsolatait azzal is erősíteni kívánja, hogy az elnökség megüresedett helyeire két egyetemi professzort is meghív.
6. HUNAGI internetes megjelenést biztosít tagjai számára magyar és angol nyelven. A magyar felületet (http://hunagi8.blogspot.com ) naponta közel százan, az angol hírnaplót (http://unsdihu.blogspot.com ) a világ minden részéből havonta közel ezren olvassák.
Részvétel tudományos fórumokon
7. HUNAGI a GSDI elnökével közösen vezette a Nemzetközi Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság (ISPRS, www.isprs.org ) pekingi kongresszus téradat-infrastruktúra szekcióját. HUNAGI a GSDI elnöke által vezetett delegációban részt vett a mára 77 országot és az Európai Bizottságot tömörítő Földmegfigyelési Csoport (GEO, www.earthobservations.org ) bukaresti V. plenáris ülésén és képviselte a GSDI és HUNAGI szervezeteket az űrkutatási információs rendszerek és szolgáltatások munkacsoportja (CEOS WGISS) 26. és 27. ülésein a boulderi légkörfizikai központban és a francia űrügynökségnél. HUNAGI helyett kapott a Digitális Föld csúcstalálkozója (Potsdam, Földtudományi Kutatóközpont) programbizottságában, meghívást kapott az MTA és UNESCO MNB elnökeitől a Nemzetközi Földév Magyar Nemzeti Bizottságba és legutóbb a kutatási és technológiai tárcanélküli miniszter hívta meg HUNAGI képviselőjét tagként a Magyar Űrkutatási Tanácsba. HUNAGI a MÜI felkérésére hozzájárult az ENSZ bécsi világűrbizottsága COPUOS nemzeti beszámolójának készítéséhez is.

Kultúrális tevékenységet HUNAGI 2008-ban sem folytatott.
A Magyar Térinformatikai Társaság 2008. évi részletes szakmai beszámolóját az 1. sz. melléklet tartalmazza. (Címre kattintással)
Toulouse, 2009. május 12.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése