2009-05-03

HUNAGI tagság

Éppen egy évvel ezelőtt hozott kényszerűségből határozatot a HUNAGI Közgyűlés arról, hogy 2009. évtől a szervezet működésbiztonsága érdekében (pld. hogy a nemzetközi tagdíjaink befizetési kötelezettségeinek eleget tudjunk tenni) megemeli a tagsági díjakat.
A nehéz gazdasági helyzet és költségvetési megszorítások és a megemelt tagsági díj ellenére tagjaink többsége vállalta, vállalni tudta a magasabb költségterhet.
Ennek figyelembevételével HUNAGI fokozottan törekszik arra, hogy tagsága értékteremtő munkáját minden lehetséges eszközzel támogassa, előmozdítsa.
Milyen előnyöket és lehetőségeket jelent a HUNAGI tagság?

• Szervezett, térinformatikai ernyőszervezet közösségébe való tartozás, non-profit, civil, interdiszciplináris szakmaközi platform a kormányzati és nem-kormányzati szervezetek, a vállalkozók és az akadémiai,kutatóhelyek, valamint oktatási intézmények számára
• A tagság érdekének megfelelő képviselet a nemzeti téradat infrastruktúra stratégia, koordináció és együttműködés területén
• Közvetlen/közvetett kapcsolat és véleménynyílvánítási lehetőség az illetékes európai intézményekkel
• Nemzetközi kapcsolatépítés határközi, európai és globális szinten
• Tagjaink képességeinek, eredményeinek és referenciáinak láttatása és megismertetése európai és globális szinten, vállalkozó tagszervezeteink versenyképességét erősítő akciók (publikációk, megjelenés, projektrészvétel, együttműködés)
• Általános és tematikus rendezvények szervezése, támogatása
• A tagság igényeihez alakítható információszolgáltatás, promóció és véleményformálás
Ezen előnyök szerepelnek már a HUNAGI 2008. évi tervében is. A megfogalmazottak közül többet átvettek az EUROGI szintjén is és azok - egy minapi levélváltás alapján -visszaköszönnek a májusi 12-13-i prágai CEE-SDI konferencián, ahol az európai szervezet alelnöke a nemzeti térinformatikai szervezetek létrehozásának szükségességéről beszél majd.
Ugyanakkor, a HUNAGI május 20-i Közgyűlésén várhatóan az is szóba kerül, hogy a lehetőségek jobb kihasználása igényli a rendezvényszervezések és projetrészvételek feltételeinek biztosítását, amely elsősorban kapacitás-bővítést és pénzügyi modellváltást tesz szükségessé.
Kényszerűségi okokból kilépett tagjait HUNAGI továbbra is partneri körében tartja.
Számukra - a közhasznűsági szervezet elvével összhangban - továbbra is biztosítja a szakterületet érdeklődésére számot tartó információ továbbítását.
Tagjaink naprakész jegyzéke a címre kattintással hívható le. A partneri kör címjegyzékére magánszemélyek bármikor kérhetik felvételüket.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése