2009-07-04

Általános felhívás térinformációs rendszerek szolgáltatói részére - részvételi lehetőség európai szintű megmérettetésben


Téradat infrastruktúrák legjobb gyakorlatainak
európai szintű azonosítása és elemzése

Téradat Infrastruktúra Legjobb Gyakorlat Díj - 2009 odaítélése

Részvételi felhívás
A felhívást az eSDI-Net+ projekt tette közzé. A projekt célja az INSPIRE alapadat körök helyi, országon belüli vagy országos szolgáltatói által működtetett információs rendszerek és szolgáltatásaik értékelése, az INSPIRE irányelv megvalósításának elősegítése.
A téradat infrastruktúrák összetett felépítésű információs rendszerekhez kötődnek.
A koherens azonosítás és értékelés érdekében 2008-ban értékelési módszertant dolgozott ki és európai szintű hálózatot hozott létre.
Ennek során több mint egy 200 rendszert azonosítottak és értékeltek ki, 12 nemzeti vagy regionális műhelyre került sor 20 ország részvételével
A folyamat végén: díjátadásra kerül sor “SDI Best Practice Award”, 2009 .november 26- 27 Torinoban.
Mindezek célja
- kommunikálja az INSPIRE irányelv szükségességét és célját,
- azonosítsa és elismerje a létező, működő, elérhető és ötletes megoldásokat,
- növelje a téradat infrastruktúrákkal kapcsolatos átfogó ismereteket,
- bátorítsa a helyi együttműködéseket innovatív megoldások keresésére a hatékonyság fokozása céljából
- kínáljon lehetőséget a legjobb gyakorlatok példájából való tanuláshoz.

EK támogatás (elektronikus tartalomszolgáltatási program) keretében

Összehozza az európai téradat infrastruktúra szolgáltatókat ismeretek és tapasztalatok megosztása céljából

Tematikus hálózat hozzon létre, amely fórumot biztosít a helyitől a globális szintű téradat infrastruktúra rendszerekkel kapcsolatos információcserére

Hazai előzmények. A projekt első fézisában megtett lépések (1-7):

1. A feltételeknek megfelelő azonosítás
2. Az azonosítottak megkeresése
3. Beválasztás a projektbe
4. Személyes interúk lefolytatása
5. Elemzés és kiértékelés
6. EUROGI módszertan alkalmazása és konzultáció
7. Nemzeti műhely, a rendszerek bemutatása (Erre Magyarországon 2008. augusztus 29-én került sor)
8. Népszerűsítés regionális és világszintű eseményeken (II. fázis)
(CEE-SDI eSDI-Net+ poszterkiállítás, Prága május 12-13, GINNT Expo Budapest június 10-11, GSDI11 Rotterdam június 15-19. HUNAGI révén a projekt eredményei bemutatásra kerültek/kerülnek a CEOS WGISS27 találkozón Toulouse május 12-15 között, illetve a 6. ISDE konferencián Pekingben, szeptember első felében)

Sub-national name:

Területi jelleg (helyi, térségi, országos)

Country name:

Ország

Mission statement:

Küldetés nyilatkozat

Year of creation:

Létrehozás éve

Development status (inception,

in development, in operation):

Fejlesztési állapot

(kezdeti, fejlesztés alatti, működő)

URL:

Honlapcím

A kiértékelés szempontjai
1. Kvantitatív szempontok
2. Adat- és szolgáltatási minőség
3. Kooperáció és szubszidiaritás
4. Fenntarthatóság
5. Felhasználók és felhasználhatóság
Az öt szempont körül 32 indikátort határoztak meg a téradat infrastruktúra értékelés számára. Szemelvények a kérdések közül: Melyek az adott téradat infrastruktúra céljai ? Kik képezik a felhasználói csoportot? Mi a projekt technológiai szintje? Mennyire innovatív és eredetis a megoldás ? Milyen fokban felel meg a rendszer az INSPIRE alapelveknek és a nemzetközi szabványoknak? Milyen szocio-gazdasági és környezeti haszna van a választott megoldásnak? Milyen lehetőség adódik a kiterjeszthetőségre? Felhasználói visszajelzések biztosítása és a felhasználói megelégedettségre vonatkozó hivatkozások

A mezőny résztvevői
Az azonosítási és kiértékelési szakaszba már regisztrált 200 téradat infrastruktúra rendszer mindegyike résztvevő, feltéve, hogy azok a kiértékelési folyamatban pozitív elbírálásban részesültek.
Annak érdekében, hogy még további téradat infrastruktúra megoldások legyenek bevonhatóak, 2009 márciusa óta lehetőség van újabb rendszerek jelentkezésére.
A második körös jelentkezési kérelem beadási határideje: 2009. július 17.

Ki vehet részt?
Bármely típusú és méretű téradat infrastruktúra szolgáltatást nyújtó szervezet
Európa bármely régiójából, a helyi szinttől a regionálison át az országosig.
A jelentkezéseket olyan szervezetektől várják, melyek célja a földrajzi tartalomhoz való hozzáférés megkönnyítése vagy térinformációs szolgáltatás biztosítása a végfelhasználók számára
A téradat infrastruktúrákkal szemben támasztott követelmények
Legalább egy éve üzemszerűen működjenek, feleljenek meg a kiírásnak és web-alapúnak kell lenniük
Az értékelési eljárás
A beküldött kérelmek kiértékelését követően kiválasztásra kerülnek a legígéretesebb téradat infrastruktúra megoldások
Ezek gazdáival további, részletes interjúra kerül.
Minden meginterjúvolt téradat infrastruktúra további értékelését a nemzetii eSDI-Net+ képviselő végzi el.
Melyek a kiválasztott sikeres téradat infrastruktúra megoldások legfontosabb ismérvei?
Technológiai és innovációs szint, a projekt eredetisége
Az INSPIRE irányelv elveinek figyelembevétele, alkalmazása az annak való megfelelés készsége
A különféle felhasználók együttműködésének előmozdítása (láthatóság igazolása, felhasználói visszajelzések lehetősége)
Más országra, régióra való kiterjeszthetőség
Az interjúkat követően a kiválasztott legjobb gyakorlatot képviselő meghívást kapnak a 2009.évi Téradat infrastruktúra Legjobb Gyakorlat díjátadási eseményére, hogy ismertessék fejlesztésüket.
Az eSDI-Net+ 2009. évi Nemzetközi Díjátadási Konferencia
Helyszín: Torinó
Időpont: 2009. november 26-27
Itt történik meg a legjobb gyakorlatoknak megfelelő téradat infrastruktúrák kiválasztása
A döntősök összefoglaló előadásai és kiállított anyagaik alapján történik meg a végső sorrend megállapítása.
Minden döntős megoldását széles körben közzéteszik a szaksajtóban és a szakmailag érintett illetékesek felé.
Valószínűleg az esemény olyan nemzetközi hallgatóságot fog csábítani, amely a térinformatikával szoros kapcsolatban van európai, nemzeti, regionális vagy helyi szinten.
BEJELENTKEZÉS
Beküldendő a páyázó téradat infrastruktúra (SDI) rendszer kitöltött azonosító adatai (ID cards):
(a) ON-LINE a www.esdinetplus.eu honlapról vagy
(b) OFF-LINE a www.esdinetplus.eu honlapról letöltendő az űrlap,
kitöltés után elküldendő a bestpractice@esdinetplus.eu,
(másolatban gabor.remetey@gmail.com ) címre
A jelentkezési űrlapnak tartalmaznia kell
a kitöltött azonosító adatokat és
pályázói nyilatkozatot
válaszokat az ott feltett kérdésekre
BEJELENTKEZÉSEK HATÁRIDEJE: 2009-07-17
További információ a http://www.esdinetplus.eu honlapon, illetve a címsorra kattintással
Felíratkozás HUNAGI Hírlevélre vagy felvilágosítás-kérés:
gabor.remetey@gmail.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése