2009-08-28

HUNAGI Diák- és Hallgatói Tagozatba jelentkezők tájékoztatása

A Nyugat-Magyarországi Egyetem professzorának Dr. Márkus Bélának, a HUNAGI Diák-és Hallgatói Tagozat mentorának minapi tájékoztatása szerint megújul az FTTK honlapján mind a diák- és hallgatói tagsági jelentkezésre, mind a HUNAGI-ra a Kapcsolatok lapon mutató link. A hallgatói tagság iránt érdeklődők tájákoztatására a következő összefoglaló készült a mai napon:


" A Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) nonprofit civil szervezetet a téradatok előállításában, szolgáltatásában és felhasználásában érdekelt honi közösség szolgálatára alapították 1994-ben.Elsődleges célja hogy előmozdítsa és megkönnyítse a térinformációk rendelkezésre állását, hozzáférhetőségét és használhatóságát az EU INSPIRE irányelvéhez igazodva.
E célok elérése érdekében - felhasználva nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerét – a hangsúlyt a figyelemfelhívásra, fogadókészség erősítésre, az új ismeretek és az INSPIRE, valamint PSI irányelveknek megfelelő legjobb példák terjesztésére helyezi különös tekintettel az e-közigazgatás hatékony és innovatív megoldásaira.Ma 101 intézmény, szervezet a tagja, felölelve a kormányzatot, a kutató- és oktatóhelyeket, ipari és nem-kormányzati szervezeteket. Külön diák- és hallgatói tagozatot működtet.
HUNAGI működésének alapvető eleme a nemzetközi kapcsolatépítés és kapcsolattartás, melynek célja egyrészről a honi eredmények láttatása, másrészről a téradatokkal, a kapcsolatos technológiákkal összefüggő ismeretek hazai terjesztése. Különösen szoros kapcsolatot ápol az EUROGI (www.eurogi.org), GSDI (www.gsdi.org), Digitális Föld (www.isde6.org) és UNGIWG (www.ungiwg.org) szervezetekkel. Aktív részese EU projekteknek, de az utóbbi időben a GSDI támogatásával nyomon követheti a GEO (www.earthobservations.org) és CEOS WGISS (www.ceos.org) nemzetközi együttműködéseket is.
HUNAGI szinte napi gyakorisággal közöl híreket magyar és angol nyelvű blogjain, melyek a www.hunagi.hu honlapjáról érhetők el. Tagjai kéthetes gyakorisággal Hírleveleket kapnak és évente számos, meghírdetett lehetőség nyílik meg előttük."

Megjegyzendő, a HUNAGI Diák- és Hallgatói Tagozat éves 1000 Ft-os tagdíját a korábbi években a Geometria Kft, majd az ESRI Magyarország Kft vállalta át 50, később 60 fős kontingens erejéig. A gazdasági recesszió miatt a szponzor gyakorlatilag visszalépni kényszerült, a kontingenst 80 főre idén egyéni támogatói befizetésből fedezi a HUNAGI. Mindenesetre várjuk az ipar részéről a tagozatot támogató szponzori hozzájárulást, melynek tényét minden releváns helyen fel fogjuk tüntetni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése