2009-11-11

Nature SDIplus Műhely Budapesten


A természetvédelem és az INSPIRE
WORKSHOP
2009. november 11.

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - Környezeti Informatikai Központ
1011 Budapest, Iskola u. 8. IV. emelet, Konferencia terem
Részvétel csak meghívás alapján. A HUNAGI kontingenst kapott. Ezeket a helyeket az MTA TAKI, a SZIE, FÖMI TK, HM Térképészeti Kft, VÁTI, Geolevel, HUNAGI munkatársai töltötték be.


TERVEZETT PROGRAM
9:30–10:00 Regisztráció
10:00–10:20 Az információs társadalom technológiai távlatai
Detrekői Ákos
10:20–10:40 A Nature SDIplus projekt céljai, tervei és eredményei
Márkus Béla
10:40–11:00 Növényzeti örökségünk, tájökológia és természetvédelem - az INSPIRE irányelv és a MÉTA adatbázis fejlesztése
Horváth Ferenc
11:00–11:20 Az INSPIRE direktíva hatása a természetvédelmi térbeli adatkészletekre
Takács András Attila
11:20–11:40 Az INSPIRE hazai helyzete a földügyi szakigazgatás szemszögéből
Tóth Sándor
12:00 Kávészünet
12:20–12:40 Az INSPIRE nemzeti feladatai - számbavétel
Mihály Szabolcs
12:40–13:00 Az INSPIRE irányelv megvalósítását támogató közösségi projektek Magyarországon
Lévai Pál
13:00–13:40 Fórum

Tekintve, hogy az INSPIRE lesz a középpontban, a Fórumra HUNAGI több javaslattal és bejelentéssel készül, melynek megvitatása a Fórumon időszerű és több mint kívánatos lenne:
1. A hazai INSPIRE implementációt is érintő honi téradat infrastruktúra stratégia elkészítésének és kormányzati jóváhagyásának szükségessége
2. A kormányzati döntéshozók munkájának elősegítésére létrejött szakmai-tudományos tanácsadó és koordinációs testület (MTA, vez dr.Mihály Szabolcs) kormányzati elismertetetése lenne szükséges azáltal, hogy - tárcaképviselők bevonásával - tárcaközi bizottsági rangra emelnék.
3. Bozó Pál tavaly novemberi javaslatára, miszerint a KvVM három zászlóshajó információs rendszerét az INSPIRE elvű szolgáltatási követelményeknek való megfelelés szempontjából az EUROGI módszertana szerint meg kellene vizsgálni, még nem került sor. HUNAGI kész a három projekt kijelölt illetékesével a feladatot még az idén elvégezni és az eredményeket az európai mezőnnyel összevetni és erről a KvVM számára beszámolni. A környezetvédelem, a természetvédelem és a vízügyi szakterületek egy-egy rendszeréről van szó.
4. Az EU által a KULeuven műhelye által végzett INSPIRE országfelmérések folytatódnak. A korábbi felmérések elkészítésében a FÖMI és HUNAGI vállaltak szerepet, legutóbbi alkalommal a KvVM felkérésére. A KvVM-HUNAGI szerződés futamideje alatt ilyen felmérést nem indított az EU, bár kapacitást erre a feladatra tartalékoltunk a FÖMI bevonásával. Viszont most érkezett meg az új felmérésre vonatkozó megkeresés a KULeuven részéről a KvVM-hez, melyet másolatban megkaptak a FÖMI és HUNAGI kapcsolattartói is. Lévai Pállal előzetesen egyeztetve, e feladat KvVM számára való végrehajtására a FÖMI és HUNAGI továbbra is készen áll.
5. Szintén a HUNAGI-KvVM lezárt szerződés keretében a HUNAGI tagjai lettek erre az évre a Nemzeti Park Igazgatóságok. HUNAGI örömmel működne közre egy egynapos ankét megszervezésében arra legalkalmasabb helyszín és időpont megválasztását követően. Erre jó lenne meghívni az MME-t és a WWF-et is akikkel a HUNAGI már körábban kapcsolatba került. Cél a HUNAGI közösségen belül az igények és lehetőségek, az eredmények és a tervek bemutatása, megvitatása lehetne.
A fenti javaslatokon felül a bejelentések a Digitális Földdel, illetve a koppenhágai éghajlatváltozási konferenciával kapcsolatosak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése