2009-12-07

Az ELTE Szenátusa Buga László ezredesnek, eddigi tevékenységéért címzetes egyetemi docensi címet adományozott

Archív kép: az ELTE TGT jóvoltából

Ma esti hír Zentai László professzor úrtól, az ELTE rektorhelyettesétől:
"Az ELTE Szenátusa Buga László ezredesnek, eddigi tevékenységéért címzetes egyetemi docensi címet adományozott.
A címet tanúsító oklevelet Buga László a Szenátus 2009. XII. 7-i ülését vette át Hudecz Ferenctől, az ELTE rektorától.
Idézet a kari indoklásból:
Buga László a topográfiával kapcsolatos tárgyakat oktatja 1998 óta folyamatosan külső óraadóként, ezen kívül részt vett a térképész mesterszak tantervének kidolgozásában, szakmai és intézményi segítséget nyújt az ELTE Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék topográfiai, geodéziai eszközeinek karbantartásához, illetve a térképtárunk állami topográfiai térképgyűjteményének teljessé tételéhez.
A kar érdekében kifejtett tevékenysége alapján javasoljuk számára egyetemi docens cím adományozását.
Buga László mérnök ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 1998-tól folyamatosan tart órát az ELTE Informatikai Kar Térkép­tudományi és Geoinformatikai Tanszékén mint külső óraadó. Az 5 éves képzésben oktatta a Geodézia, illetve a Topográfia órákat. Folyamatosan tagja volt a Vetülettan-felmé­réstan szigorlat bizottságának és a térképész szak záróbizottságának. A mesterszakos képzés­ben szintén a Geodézia és a Topográfia tárgyak előadásainak oktatójaként számítunk továbbra is a munkájára, s emellett szakmailag felügyeli a Topográfiai előadáshoz kapcsolódó gyakor­latokat is.
Buga László Moszkvában szerzett térképész diplomát, majd 1978-tól a MN Térképészeti In­tézetében dolgozott. 2001 óta a HM Térképészeti Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatója. A magyar katonai topográfiai térképészet szakmai vezetőjeként nemcsak intézetében, hanem a magyar kartográfiában is elismerten képviseli szakterületünk ügyeit. Az 1989-ben hazánkban rendezett Nemzetközi Térképészeti Konferencia egyik szervezője volt, s azóta is többször részt vett nemcsak a katonai térképészet, hanem a polgári térképészet nemzetközi rendez­vényein is.
A Térképészeti Intézet és tanszékünk kapcsolatát jól jellemzi, hogy az oktatáshoz szükséges térképeket, szakmai ismereteket mindig megkapjuk. Sok kiadványunk készülhetett az intézetben mindig a lehető legalacsonyabb áron.
Nagy szakmai gyakorlatát hasznosan kamatoztatta és kamatoztatja a térképész szak tanter­vének véleményezésében, a koncepció kialakításától kezdve a geodézia-topográfia tantárgy­csoport tematikájának részletes kidolgozásáig. Segítséget nyújt diplomamunkák készítéséhez: topográfiai térképek, légifelvételek kedvezményes beszerzési lehetőségét kínálva tanszé­künknek, illetve hallgatóinknak."

A HUNAGI szakmai közössége nevében gratulálunk Buga ezredes úrnak a megtisztelő szakmai elismeréséhez egyben örömünkre szolgál, hogy tapasztalatára és ismereteire a HUNAGI elnökségében is mindenkor számíthattunk.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése