2010-01-06

Digitális Magyar Térkép 2009 - Pályázati felhívás

Mai postánkból. Dr.Zentai László professzortól érkezett az alábbi közérdekű felhívás: 
PÁLYÁZATI FELHIVÁS

     A Lázár deák Térképészeti Alapítvány és az Országos Széchényi Könyvtár Térképtára pályázatot ír ki a
„Digitális Magyar Térkép 2009”

     A hagyományos kartográfiát tekintve az igazi kihívást nem a számítógépek alkalmazása jelenti, hanem a térbeli adatstruktúrák kezelését megoldó rendszerek kidolgozása, ezek teljesítőképességének gyors növekedése, valamint a térképészeti modellkészítéshez és a számítógép-orientált tematikus módszerekhez való rugalmas alkalmazkodás. Ez a folyamat a hagyományos papírtérkép mellett új térképészeti eljárásrendszert igényel, ami közvetlenül befolyásolja a térkép befogadó-képességét is.
     Fel kell készítenünk a változásokra a felhasználókat, ezért egy virtuális bemutatóval fórumot kívánunk teremteni arra, hogy a jövendő  lehetőségekről – amely már igencsak jelen van –  a kiállítást felkereső látogatóinknak módjuk legyen ismereteket szerezni. E versennyel a fejlődés dinamikája mellett az új termékek bemutatkozására is szeretnénk lehetőséget biztosítani.
   Előzetesen három kategóriát jelölünk meg, amelyre nevezni lehet:
  • kereskedelmi forgalomba kerülő kartográfiai CD-ROM-k,
  • kereskedelmi forgalomba nem, vagy csak korlátozottan kerülő kartográfiai CD-ROM-k.
  • ún. távoli elérésű térinformatikai adatbázisok. (Az előbbi két kategóriába tartozó művekből 2-2 CD-ROM-t a kísérő dokumentációval kérünk beküldeni, míg az utóbbiból beküldendő az ingyenes hozzáférést – csak olvasói - biztosító jelszó, valamint a felhasználó tájékozódását segítő ismertető is.)
   Az Országos Széchényi Könyvtár vállalja, hogy a Térképtár olvasóterméből (és csak is onnan) interneten elérhető adatbázisokba az olvasói betekinthetnek, de azokból semmiféle eszközzel adatot kinyerni nem enged.
   Továbbá  az Országos Széchényi Könyvtár vállalja azt is, hogy e műveket az MNB, illetve az AMICUS integrált könyvtári információs rendszeren keresztül ismertté teszi.
   E kiállítással az ilyen „dokumentumokat” készítő cégek és szervezetek számára is lehetőséget szeretnénk biztosítani, hogy ne csak szakmai érdeklődők értesüljenek időről-időre a digitális kartográfia új, nagyon dinamikusan fejlődő világáról.
      A beküldött darabokból rendezett kiállítás előre láthatóan 2010. március 19-től - 2010. április 30-ig lesz megtekinthető az Országos Széchényi Könyvtár VI. szinti Térképtárának olvasótermében, könyvtár nyitvatartási ideje alatt.
      Kérjük, hogy a pályázaton való részvételével segítse elő a magyarországi térképkultúra elmélyítését.
     Pályázat határideje: 2010. január 31.
     Beküldendő  művek száma: minden nevezni kívánt művet két példányban kell elküldeni.
     Cím: Országos Széchényi Könyvtár Térképtára, H-1827 Budapest.


Dr. Zentai László       Dr. Plihál Katalin
az alapítvány elnöke     OSZK Térképtár  o.v.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése