2010-10-13

Hallassuk a hazai szakma hangját Luxemburgban és Brüsszelben!


Tegnap este megállapodás alapján Kákonyi Gábor GeoIQ ügyvezető a következő körlevelet intézte a holnap kezdődő székesfehérvári FTK konferencia meghívottjaihoz:
"Remetey Fülöpp Gábor keresett meg ma délután, hogy az alábbi felhívást küldjem ki a Fény-Tér-Kép 2010 konferencia potenciális résztvevőinek. Azt gondolom, hogy érdemes eltölteni tényleg csak pár percet a három kérdés megválaszolásával, mert akkor később elmondhatjuk, hogy mi megtettük, amit megtehettünk, hallattuk a hangunkat, s nem csak sopánkodunk. Íme a levél:

HUNAGI - GeoIQ Kft - MFTTT 
Felhívás a Fénykép, Térkép, Fény-Tér-Kép konferencia résztvevői számára                          

Cél  
A honi fotogrammetriai, távérzékelési és térinformatikai közösség szereplőinek véleményét hallassuk az Európai szervezeten keresztül az INSPIRE, PSI, SEIS, GMES kontextusában elérve, hogy a kívánt  felzárkózáshoz az FP7 ICT (EU infokommunikációs) program keretében is nyíljanak meg explicit térinformatikai pályázati lehetőségek.

Előzmény
Az EUROGI (www.eurogi.org) értesítése szerint 2010 . október 20-án Luxemburgban ülésezik az Európai Bizottság által összehívott GI Stakeholders' találkozó, melyen az INSPIRE, PSI, SEIS és GMES témakörökben illetékesek mellett részt vehet néhány európai és nemzeti NGO szervezet is. 
Az már biztos, hogy az EUROGI két fővel képviselni fogja tagszervezetei, így a HUNAGI érdekeit is. 

Javasolt tennivaló
A konferencia résztvevői a három alábbi kérdésekre nézve adjanak tömör, szakszerű választ angol nyelven  annak érdekében, hogy a 2011.évi ICT program pályázati felhívásában a térinformatikai fejlesztések, alkalmazások is megjelenhessenek. 

1. In what areas within the wider GI/GIS/SDI area you think calls should focus (a tágabb értelemben vett GI/GIS/SDI mely területeire kellene összpontosítaniuk az ICT pályázati felhívásoknak?);

2.  Why these are important areas (ezek a területek miért fontosak?);

3. Why generally we believe there should be GI/GIS/SDI calls in the 2011 ICT programme (miért hisszük, hogy GI/GIS/SDI pályázati felhívásoknak kellene szerepelniük a jövő évi ICT programban?).

Név, cég, e-mail

Kérjük, hogy az egyes kérdések vonatkozásában adjanak tömören összegzett angol nyelven írt szövegszerű hozzájárulást szerda 18:00 óráiggabor.remetey@gmail.com címre. A hozzájárulások szintetizálva, összesítve kerülnek továbbításra  az EUROGI-hoz legkésőbb csütörtök délelőtt.

Kákonyi Gábor
ügyvezető
GeoIQ Kft

Dr. Mihály Szabolcs
elnök
MFTTT

Barkóczi Zsolt
elnök
HUNAGI "

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése