2010-11-19

EUROGI extra Tagok Napja (EMM)

Prof.Mauro Salvemini megnyitja a találkozót, melynek Berlin tudományos és technológiai városrészében, Adlershofban a DLR (német űrkutatási szervezet) adott otthont. 
A napirendnek megfelelően előbb a DDGI (német testvérszervezetünk www.ddgi.de) fejlődéséről és eredményeiről és a legégetőbb feladatokról adott áttekintést Wolfgang Steinborn, majd Északrajna-Vesztfália Belügyminisztériumi munktársa Jens Riecken beszélt az INSPIRE németországi megvalósításáról kiemelve tartományának zászlóshajó szerepét, az eredményes szervezeti és koordinációs megoldást szövetségi szinten. Az előadó kifejezte érdeklődését, hogy részt vegyen a HUNAGI és tagjai/partnerei által szervezni tervezett 3. Nemzeti Címfórumon. A térinformatikai szolgáltatásnak www.tim-online.nrw.de mára egyáltalán nincs szüksége többé nyomdai kapacitásra. A MICUS cég (www.micus.de) előadója Dr- Martin Fornefeld gazdasági, közgazgasági szempontból közelítette meg a közadatok újrahasznosításában rejlő lehetőségeket. Míg Európában a téradatok forgalma 1 milliárd euró volt 2000.ben ez mára 1.7 milliárd euróra nővekedet, miközben a privát szektorban a közadatok újrahasznosítása még mindíg elmaradt a lehetőségektől. A Liszensz és árpolitika nagy kihívst jelent a piaci résztvevők számára. Szabad hozzáférésű (nem feltétlenül ingyenes!)  közadat új munkahelyeket teremt és gazdasági növekedést eredményez. Vita következett, melyben a HUNAGI részéről az volt a hozzájárulás, hogy a összehasonlított tízéves modell-eredmények nem vették vigyelembe aközben bekövetkezett paradigma váltást, miszerint a felhasználók többé potenciális közreműködői lettek az adatvagyon képzésnek, melynek gazdasági és piaci hatását szintén vizsgálni és extrapolálni lehetne a következő öt évre. Ezt követően Uwe König az 1993-ban alapított  con terra cég előadója ismertette professzionális szolgáltatásait (K+F, megoldás szolgáltatás, szoftverfejlesztés, Geo-innovatív megoldások (INSPIRE, OGC), fejlesztések új technológiák és szabványok területén és a kutatásban. 
Felhasználói között vannak regionális, nemzeti és európai szintű szervezetek az energiaszektortól a közműveken keresztül nemzeti SDI megvalósításának támogatásáig, ahogy erről Andreas Wytzisk bővebben is beszámolt.
European SDI Service Center és az European FME Service Center üzemeltetése - mindez az Esri-vel szoros együttműködésben (www.conterra.de). Mintegy 20-25 viszonteladójuk van Európa-szerte. Külön összpontosítanak a Geo-potálokra és SDI csomópontok kialakítására - mindezt INSPIRE megfelelő módon az adatok, metaadatok, monitoring és jelentéskészítés valamint a hozzáférés-ellenőrzés és liszenszmodellek területén. Két példát is felhozott: INSPIRE Annex adatkörök pubikálása: liszenszing és biztonság szempontjából. INSPIRE Fusion Center ArcGIS alapú szolgáltató rendszer. A hagyományos hozáférés-ellenőrzéseket és a liszensz alapú hozzáférések, amely dinamikus modellt kíván. Jogi és technikai liszenszről van szó on-line környezetben. Másik példa két nemzeti és egy EU szintű rendszer megvalósításában való közreműködésük:
www.geoportal.lt Litvániában(?), www.geo-portal.cr/Portal Horvátországban, INSPIRE@EC  SDI mag kialakítása az európai intézmények számára. (egy 2009 január 15-én indult 18 hónapos projekt nemzetközi résztvevőkkel).
Az ebédszünetben a résztvevők megtekinthették a Bolygókutatási Központban kiállított nagyfelbontású sztereoletapogató (HRSS) eszköz makettjét és az eddig elkészült digitális magassági modellek megjelenített 3D képeit. Máig a bolygó 150 millió km2 felületének mintegy feléről készült 20 m-es felbontású 3D  modell és a felmérés két év mulva fejeződik be. A délutáni szekcióülés a BGR szövetségi földtani kutatóintézet munkatársa tratott előadást a OneGeology EU projektről www.onegeology-Europe.org, melynek tagszervezetünk a MÁFI is  tagja. A projekt   516 szaknyelvi kifejezés egységes értelmezésében egyeztek meg,  532 megjegyzés érkezett külső műhelyekből és 100 új kifejezést alkottak: www.bgr.bund.de/IGSL.2010Végül a globális www.onegeology.org program portáljának bemutatására került sor. A vitában annak adtak hangot, hogy a sok befektetéssel előállított termékek hogy találnak piacot? A hátralévő időben a legtöbb résztvevő tagország (Svájc, Hollandia, Észtország, Olaszország Írország, Svédország, Szlovénia, Izland, Magyarország, Dánia és Németország), és az egyik tagszervezet (Esri) képviselői 5-5 percen ismertették az előre megadott, és a HUNAGI Naplóban is megjelent három kérdéskört érintő hozzájárulásaikat. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése