2011-01-27

Közérdekű adatok hozzáférhetősége, újrahasznosítása, értelmezések, versenyjog - LAPSI konzorciumi találkozó


A Vesztfáliai Wilhelm Egyetem Információ, Távközlési és Médiatörvény Intézete (ITM) adott ma otthont Münsterben a LAPSI projekt harmadik műhelyének, amely a PSI irányelv és az európai versenyjog átfedő területeit boncolta. A műhelynek 24 résztvevője volt, a LAPSI projekt konzorciumi tagjainak képviselői valamint az Európai Bizottság szakértője. Prof. Marco Ricolfi helyzetbemutatását követően öt előadás hangzott el, melyeket vita követett.
Elsőként Prof.Josef Drexl, a Max Planck Szerzői Jogi és Versenyjogi Intézet munkatársa adott összehasonlítást a PSI és a versenyjog közös és eltérő sajátosságairól.
M.T. Maggiolino 17 jogi eseteket mutatott be, köztük a svéd Lantmateriet és egy meteorológiai szolgálat gyakorlatát a PSI és versenyjog szempontjából.
Marc de Vries összefoglalta a PSI (közérdekű információ), a PSB (közszolgáltatást ellátó szervezet), és az újrafelhasználó piac jellemzőit és a vizsgált 19 gyakorlatból 10-e találtak megfelelőnek.
Dr. Julián Valero Torrijos a Murcia Egyetem professzora az „undertaking” gyakorlatáról beszélt.
Dr.Katleen Janssen a közérdekű feladatok ítélésének kérdését elemezte az európai gyakorlat alapján. A leggyakrabb hívatkozás: a törvény írja elő... mert annak tartják..., mert közérdeket szolgál... Itt vita alakult ki az „undertaking” gyakorlat szempontjából. A gyakorlat a kezdeményező előnyös helyzetét mutatja.
A szünetben referenciát kértem az egyik hozzászólásban említett, Amszterdam adatpolitikájával, adathozzáféréssel kapcsolatos kifogásokkal kapcsolatos jogi esetről, valamint a deVries előadásában bemutatott, nemzti meteorológiai szolgálatok közötti, valamint földrajzi információt szolgáltató kiválasztott szervezetek közötti összehasonlító vizsgálatáról (amelyekben többnyire térképészti és kataszteri szervezetek szerepelnek holland, dán, francia, osztrák, brit példák alapján). 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése