2011-06-05

Űrstratégia és térinformatika. Fontos szereplőktől még nem érkezett válasz a HUNAGI május 21-i körlevelében feltett kérdésekre

Űrállomás modellje a 2.Bécsi ENSZ Űrkonferencia kiállításán. Kép: HUNAGI, 2002
A Magyar Űrkutatási Tanács gondozásában Űrstratégia tervezet készül. A térinformatikai közösség közös érdeke, hogy ebben súlyuknak megfelelően szerepeljenek az  űrtevékenység-gel összefüggésbe hozható hazai térinformatikai szereplők, az adat- szolgáltatók, üzemszerű alkalmazók, a vállalkozi szféra és K+F műhelyek. A megadott adatok és információk - terjedelmi okokból - többnyire aggregáltan jelennek meg majd az anyagban.
Eddig  hat tagintézmény és tagszervezet adott felhasználható adatokat:


  • Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajz és Geoinformatikai Tanszék
  • GeoAdat Szolgáltató és Informatikai Kft
  • VM Mezőgzdasági Gépesítési Intézet Hiperspektrális Kutatócsoport
  • FÖMI Távérzékelési Igazgatóság Környezetvédelmi Távérzékelési Osztály
  • FÖMI Alaphálózati Igazgatóság, Kozmikus Geodéziai Obszervatórium
  • Országos Meteorológiai Szolgálat Meteorológiai Műholdas Csoport

Az alábbi kérdőívre azon szereplők tömör válaszait várja a MÜT, akik az űrtevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásban, fejlesztésben, oktatásban vagy felhasználásban már ma kapacitással és képességekkel rendelkeznek vagy a jövőben ilyen munkában érdekeltek lesznek.
Határidő 2011 június 8. Cím: gabor.remetey@gmail.com    
Nemleges válasz is információ. Tagegyesületeink és partnerszervezeteink egyesületi tagjaik felé e felhívást továbbítani szíveskedjenek.  Fontos hiányzó szereplőre való figyelemfelhívó visszajelzést (e-mail cím megadásával) szintén hasznos információ. A május 21-én a HUNAGI tagok és partnerek számára kiküldött, majd május 27-én a HUNAGI Naplóban megismételt felhívásban megválaszolandó kérdőív a felvezető szöveggel (egy utólagos betoldással) a következő volt:
"E körlevél néhány fontos kérdést tartalmaz, melyre a válaszokat soron kívül várjuk mindazoktól, de csak azoktól a HUNAGI tagoktól és partnerektől, akik űrtevékenységgel és aerospace technológiákkal összefüggő alkalmazás-orientált K+F fejlesztésekben érdekeltek, értéknövelt termékeket állítanak elő, űrtevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat végeznek, vagy működésük, az űrtevékenységből, aerospace technológiák alkalmazásából származó adatok, információk, termékek felhasználásán alapszik. Vagyis a HUNAGI közössége kontextusában e felsorolt tevékenységeket kell az űrtevékenység és aerospace technológiákhoz kötődőnek érteni. Ugyanazt a kérdőívet használjuk az egységes kiértékelhetőség miatt, melyet az űripari vállalkozások illetve szervezeteik számára szerkesztett Solymosi János a MÜT tagja. A kérdések intézményekre, vállalkozó szervezetekre, tagokat tömörítő szervezetre egyaránt érvényesek, a válaszok ennek megfelelően értelemszerűen adandók meg.
Kérjük a kérdőívet precíz fogalmazással körültekintően és tömören megválaszolni, mert nem mindegy, hogy a térinformatika/földmegfigyelés/légitávérzékelés/műholdnavigáció milyen minőségben jelenik meg az űrtevékenység stratégiája anyagában. Kiegészítésként bármely a stratégia szempontjából hasznos információt örömmel veszek és továbbítok. 
A kék szöveg illetve pontok helye töltendő ki:"
Szervezet megnevezése ….
1)   A szervezet rövid (pár soros) bemutatása:
…………
2)   A képviselt űrkutatási, űripari és aerospace kompenetciák felsorolása:
…………
3)   A tagok és a képviselt szakemberek korábbi űrtapasztalatai (heritage):
…………
4)   A szervezet tagjainak rendelkezésére álló valós aerospace termelő technológiák felsorolása:
…………
5)   A szervezet által képviselt humán potenciál (különös tekintettel az új érték előállítására alkalmas kutatókra, mérnökökre, magasan képzett szakemberekre).
………….
6)   A szervezet által képviselt valós nemzetközi kapcsolatrendszer (űrügynökségek, űripari és aerospace cégek, valós kooperációk, programok, projektek, stb):
……………
7)   A szervezet tagjai által képviselt űrtechnológiai (vagy azzal egyenértékű kapcsolódó ) referenciák (megvalósított programok):
8)   A szervezet tagjai által képviselt financiális potenciál. (itt kéretik megbontva megadni az adatokat azaz összes bevétel/aerospace technológiákhoz kötődő bevétel):
……………

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése