2011-07-04

INSPIRE konferencia: lendítő erő az elvesztett pozíciók visszaszerzésére

A Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi Főosztálya képviseletében részt vevő Koós Tamás főosztályvezető-helyettes az EUROGI ír elnöke Bruce McCormack, francia alelnöke Francois Salgé és az EU időszakos INSPIRE orzágfelméréseket irányító Danny Vandenbrucke (K.U. Leuven) társaságában. Kép: HUNAGI, 2011
A konferencián a hazai földügyi irányítást Koós Tamás VM FF főosztályvezető-helyettes és a FÖMI INSPIRE szakértői (Dr. Kristóf Dániel, Dravucz Marianna, Ferenc Zsuzsanna, Maucha Gergely és Palya Tamás) képviselték. A konferencia bemutatta azt a lendületet, mellyel az Európai Gazdasági Térség országai, de egyes délkelet-európai országok is az INSPIRE végrehajtásán tevékenyen előre haladnak. Mindezek figyelembevételével, különösen az előírt határidők szem előtt tartásával, az innovatív megoldások lehetőségeinek számbavételével több mint sűrgető a hazai tennivalók összeállítása, priritásaik meghatározása és döntéselőkészítés az akciótervre. Az országos nemzeti geoportál határidőre történő kilakítása mellett előtérbe kell, hogy kerüljenek a nyílt forráskódú eszközök, a felhőalapú környezet adta lehetőségek kihasználása, a kis- és közepes vállalkozások újrahasznosító és értéknövelő tevékenységét előmozdító adatpolitika megválasztása  valamint, a szolgáltatások felhasználó-barát jellegét és a szakágazat hasznosságát visszaigazoló arculat további erősítése. Az EUROGI vezetőivel és szakértőivel folyó rövid beszélgetésen szóba került és különösen Prof. Franco Vico, az eSDI-Net projekt felelőse hozta szóba azt az elvárást, hogy számítanak magyar SDI rendszerek részvételére az európai megmérettetés második körében. Nem is az a fontos, hogy az októberi brüsszeli eredményhírdetésen kiket hoznak ki győztesként, sokkal inkább az, hogy milyen szempontoknak kell megfelelni, melyek a hazai rendszerek erősségei és gyengéi. Mint emlákezetes, az első körben a 136 befutott között hat magyar rendszer volt (TeIR, MÉTA, VINGIS, PIR, KOVIR és INVATER).  Most már több rendszer nevezése várható és ebben a hazai részvétel aránya megtartandó vagy javítandó. HUNAGI ebben előmozdító szerepet kíván játszani és mindent megtesz a következő hetekben a részvételi érdeklődés felkeltéséért.
HUNAGI a maga részéről a konferencia részvétellel kitűzött célját elérte azzal, hogy a Digitális Föld nagyrendezvény magyarországi megrendezési jogára beadott pályázat számára megszerezte az Európai Bizottág részéről az illetékes és mértékadó személyek támogatását, továbbá a magyar vezetésű GSDI Legal and Socioecon szakbizottság célkitűzéseinek és feladatainak bemutatása hangzott el Katleen Janssen és Bastiaan van Loenen performace-jellegű előadásában. A HUNAGI főtitkára jelenlétét a LAPSI projekt részvételi díj, a HUNAGI részbeni napidíj átvállalásával tette lehetővé, míg az utazási és szállásköltséget a kiutazó vállalta magára.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése