2012-01-23

Mobil GIS: eddig beérkezett előadás-javaslatok
Felajánlott előadások (kiválasztás előtti állapot)TÉRADATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSAIK MEGOSZTÁSA MINT AZ INTELLIGENS KÖZLEKEDÉS ÉS MOBIL GIS FELTÉTELE

Mihály Szabolcs – Vidékfejlesztési Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság, INSPIRE tagállami kapcsolattartó, az MFTTT elnökhelyetteseA közlekedés és a térbeli logisztikai feladatok ellátásához szüksége van a legkülönbözőbb rangú és rendű közlekedési útvonalaknak, azok mentén elhelyezkedő infrastruktúráknak, gazdasági, energetikai, logisztikai, turisztikai, természetvédelmi, vízügyi objektumoknak, adminisztratív határoknak és cím elemeknek (s hogy többet ne is említsek) az interoperábilis adatbázisokban történő fenntartására és ezen adatok szolgáltatására. Ezeknek az adatoknak és szolgáltatásaiknak a megosztása és íly módon történő használata a közlekedésben és mibil GIS tevékenységeink során létfeltétel, amely csakis a közösségek által elfogadott és megvalósított infrastruktúrában interoperábilisan működtetve képzelhető el. Az előadás ezt a gondolatot fejti ki rendszerezett formában és megoldásaikra ad választ az Európai Közösségek INSPIRE irányelve és annak megvalósítása bemutatásával, s nem utolsó sorban a térinformációs infrastruktúra terén jelentkező nemzeti feladataink és lehetséges eredményeink számbavételével.

AZ ITS SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓJA, AZ EU IRÁNYELVE ÉS A KÉSZÜLŐ HAZAI JOGSZABÁLYOZÁS HELYZETE
Szűcs Lajos NFM Közlekedésinfrastruktúra Főosztály, az ITS Hungary Egyesület elnöke
Az Intelligens Közlekedési Rendszerek fejlődése elérte azt a fokot, amikor a technológiájában, műszaki megoldásaiban kiérlelt szolgáltatások a pilot-projekt szintről a piaci megjelenés fázisába léptek.
A felhasználók és az ITS-be beruházók érdekeinek védelmében a többek között a folyamatosság, a kölcsönös átjárhatóság, ez egyenlő hozzáférés és a minőség követelményének érvényesülése céljából felmerült a szabályozás iránti igény. A szabályozás azonban nem csak jogokat, hanem kötelezettségeket is kell tartalmaznia.


HAZAI LOGISZTIKA JELENLEGI HELYZETE ÉS TÉRINFORMATIKAI KIHÍVÁSAI (munkacím)
Déri András Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság alelnöke

EGÉRÚT - A DINAMIKUS NAVIGÁCIÓ

Prajczer Tamás (GeoX Kft.) - Molnár Miklós (AntaresNav Kft.)

Az Egérút egy olyan - magyar fejlesztésű, okostelefonokon futó, ingyenes - navigációs rendszer, amely a pillanatnyi forgalmi adatokat figyelembe véve online kapcsolaton keresztül navigálja felhasználóit úti céljukhoz.

MOBIL TÉRINFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK EGYSZERŰ ÉS GYORS BEVEZETÉSE (Esri ArcGIS for Mobile)
Oláh Attila, Esri Magyarország Kft

DIGITERRA MOBIL TÉRINFORMATIKAI MEGOLDÁSOK  
Hóber Balázs Digiterra Kft.

MOBILLAL A VADONBAN, AZAZ VADONLESŐ MOBIL ALKALMAZÁS
Bélteky Attila, Bakó Botond, Bata Kinga, Koczka Krisztina, Sashalmi Éva, Váczi Olivér, Varga Ildikó, Vozár Ágnes
A Vadonleső program a társadalom minél szélesebb körének bevonását célozza a gyakorlati természetvédelmi munkába, mely az ismeretterjesztésen kívül a környezeti nevelés és a szemléletformálás hatékony eszköze is. A programhoz csatlakozó önkéntesek a gondosan kiválasztott állat és növényfajok elterjedéséről tudnak adatokat szolgáltatni Az újonnan kifejlesztett okostelefon alkalmazás segítséget jelenthez a gyorsabb és könnyebb adatfeltöltésben.

SZEMÉLYZET NÉLKÜLI LÉGI JÁRMŰVEK ALKALMAZÁSA A FÖLDTUDOMÁNYOKBAN

Mészáros János - Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

Az előadás áttekinti a személyzet nélküli légi járművek (UAV-ok) alkalmazási lehetőségeit a térképészeten és más földtudományokon belül részben külföldi, részben hazai példákon keresztül, illetve bemutatja egy ilyen rendszer építésének egyik lehetséges útját nyílt forrású szoftver és hardver segítségével.

SZÉLES KÖRŰ MOBIL GIS ALKALMAZÁSOK EGY CAMPUS-ON
Oláh Attila, Esri Magyarország Kft.

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK ÚJRAFELHASZNÁLÁSÁNAK HAZAI ÚJRASZABÁLYOZÁSA
Dr. Kovács Tamás, Kovács A Tamás Ügyvédi Iroda
Az előadás a közérdekű adatok újrafelhasználásának legfrissebb, a térinformatikát is érintő szabályozási törekvéseit illetve szabályozását a z EU LAPSI projekt célkitűzéseivel összevetve mutatja be.

KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA ÉS KÖZÖSSÉGI GIS -TÖRÖKBÁLINTI ESETTANULMÁNY
Sándor Csaba - ViaMap Kft., Tóth László - Törökbálint Polgármesteri Hivatal

MOBIL GIS SZABADON
dr. Siki Zoltán, BME, CME

TEREPI ADATGYŰJTÉS MOBIL ESZKÖZÖKKEL A TERMÉSZETVÉDELEMBEN.
Takács A.A. - Váczi O. - Lőrincz T. - Bata K. - Varga I. - Bakó B.

TÁVÉRZÉKELÉSI ADATOK SZEREPE A MOBIL GIS ALKALMAZÁSOKBAN
Domokos György (Infoterra Magyarország Kft., GEO-Information Services, Astrium
A mobil térinformatikai alkalmazások egy része a krízis helyzetek (balesetek, környezeti károk) hatékony megoldását segítik. Ennek érdekében mind a természetes, mind a mesterséges (épített) környezetet a lehető legfrissebb, legvalósághűbb modelljével kell figyelembe venni. Az ilyen modellek létrehozásban adnak alapot a távérzékelt adatok. A közlekedésből adódó környezetterhelés (légszennyezés, zaj) a lakosságot a településeken érinti a legközvetlenebbül. Ennek a konfliktusnak az elemzése, megoldása is igényli a távérzékelésből származó adatokat. A téma legújabb lehetőségeiről adunk áttekintést.


SAHANA, KATASZTRÓFA MENEDZSMENT OKOSTELEFON
Knyihár Zsuzsanna, Podolcsák Ádám Compet-Terra Kft

ŰRFELVÉTELEK ALKALMAZÁSA A TERÜLETI ADATGYŰJTÉSBEN - AZ
ÁGRÁRINFORMATIKA NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓI.
Takács Katalin, Hargitai Péter, Fülöp Györk (GeoAdat Szolgáltató Kft.)
Az előadás tartalmából:1. Elérhető űrfelvételes adatok 2. Ezekből származó információk 3. Háttér a mobilGIS piac számára 4. Bemutató az elkészült ismerettárból

A FÖMI GNSS SZOLGÁLTATÁSA A TÉRINFORMATIKÁBAN
Horváth Tamás (FÖMI)

ADATSZOLGÁLTATÁS A FÖMIBEN
Varga Felicián (FÖMI)


ÖNKORMÁNYZATI MOBIL GIS ALKALMAZÁS 
Nikl István (INTERMAP Kft)AUTODESK MOBIL TÉRINFORMATIKAI MEGOLDÁSOK (AUTODESK CLOUD, AUTOCAD WS)
Cservenák Róbert (HungaroCAD)


Záró plenáris előadások

AZ ENSZ ŰRHIVATAL GNSS BIZOTTSÁGÁNAK BEMUTATÁSA
Lóránt Czárán, (UN OOSA, Vienna) 
Az előadás bemutatja az ICG intézményét és gyakorlati példákkal illusztrálja mobil térinformatika, a műholdas helymeghatározás jelentőségét világszervezet békefenntartási,  katasztrófavédelmi feladataiban.

INTRODUCTION OF THE EU FP7 LAPSI PROJECT
Cristiana Sappa Project Manager, LAPSI

PSI RE-USE AND APPLICATIONS IN MOBILE GIS
Roger Longhorn ExCom, LAPSI, Comm&Outreach GSDI, Editor, sDI Magazine (LAPSI meghívott, megerősítésre vár)

LICENSING IN GI
Kathleen Janssen LAPSI (LAPSI meghívott, megerősítésre vár)

TRANSPORTATION AND TELEMATICS AFTER INSPIRE WILL EXPIRE
Jiri Hiess, President, CAGI, Czech Association for Geo-information, Member, EUROGI ExCom
Mobile geoinformation technologies for rising market and advanced requests of continuously localised and personalised geoinformation. How to improve and develop SDIs based on INSPIRE. Geoinformation industry as a chance and challenge in competitive economy.

SENTINEL2 – EURÓPAI FÖLDMEGFIGYELŐ MŰHOLD MAGYAR ALKATRÉSZEKKEL
Bárczy Pál 1,2 , Bárczy Tamás2 , Szőke János2(1) HUNSPACE, Magyar Űripari Klaszter, (2) ADMATIS Kft
Az EC-ESA európai együttműködés legjelentősebb projektje a GMES. A program része egy műholdsorozat (SENTINEL1…8) elkészítése, rendszerbeállítása és széleskörű szolgáltatások nyújtása Európa országai számára. A Sentinel 2 műhold ikrek elkészítésére az ASTRIUM és az ESA 2007ben kötött szerződést. A Sentinelen működő  Multispectral Instrument széles spektrumban készít majd felvételeket a földfelszinről.  Az ASTRIUM egyik tenderét az ADMATIS Kft nyerte el 2009-ben. Az ADMATIS a HUNSPACE cégeivel együtt alvállalkozóként részt vesz a program megvalósításában. Az előadásban áttekintjük a misszió célkitűzéseit, a tervezett szolgáltatásokat. Bemutatjuk az űripari együttműködés valóságos kihívásait. Beszámolunk a multik és a kisvállalkozások együttélésének és szerepkiosztásának a problémáiról, aminek a kezelésére az SME4SPACE európai szervezet vállalkozik. Szólunk a  magyar űripar  jelenéről és jövőképéről.


További előadások vannak felkérés alatt a kormányzattal és a szekció tars-szervező szervezetekkel együttműködésben. Külföldről még az EUROGI, AGEO, Daimler és BMW lettek megkeresve.

BEJELENTKEZÉS:

Az elfogadott felajánlott előadások hossza többnyire 10' lesz, és a szekcióülések végén moderált kerekasztal megbeszélések adnak módot az elhangzottak megvitatására a hallgatóság bevonásával. A szervezők a felajánlott előadások közül választnak, a tematikák és időkeretek figyelembevételével. Előfordulhat, hogy egyes előadások bemutatására poszter formájában kerülhet sor.

LEGFRISSEBB FELHÍVÁS  innen
ÁLLAPOT: JAN 27

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése