2012-10-03

Megtartotta első, együttes ülését az új összetételű Magyar Űrkutatási Tanács és a Magyar Űrkutatási Tudományos Tanács

Az együttes ülést a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium főosztályvezetője Lucza Vilmos nyitotta meg, azon Prof. Dr. Ferencz Csaba (ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék Űrkutatási Csoport vezetője) majd Prof. Pap László akadémikus (BME Villamosmérnöki Kar) elnököltek.
A kormányzati stratégiák kialakítását és megvalósítását MŰT tárcaközi tanácsadó testületként támogatja. Tagjai között 8 minisztérium, valamint az űrtevékenységekben illetékes 4 állami szervezet, 4 szakmai szervezet (köztük a HUNAGI) és hat egyéni szakértő szerepelnek, akiket a MŰI megkeresését követő kijelölések alapján a nemzeti fejlesztési miniszter kért fel. A testületek titkársági feladatait a Magyar Űrkutatási Iroda látja el. Az ülés napirendjeihez HUNAGI részéről elhangzott hozzászólást írásban is megkérte a levezető elnök, az a HUNAGI Naplóban is olvasható lesz.
Íme (okt. 9):


HUNAGI részéről tett hozzászólások a MŰT-ŰTT 2012. október 3-i együttes, alakuló űlésén (vastagítva jelölve az elhangzottakat)
1.
A kormányelőterjesztéshez: az ESA csatlakozás egyik várható szociális-gazdasági kihatása, hogy a fellendülő űrkutatási, űripari együttműködések nyomán erősödik a térinformatikai technológiák hazai széleskörű alkalmazás-orientált fejlesztése is. Ennek jelentősége abban van, hogy az térinformatikai technológia (fejlesztés, szolgáltatás és alkalmazás) a 21. század  három legtöbb új munkahelyet biztosító technológiája között van. Az amerikai munkaügyi minisztérium erre vonatkozó megállapítását idézi a 2013. áprilisi amerikai „Térinformatika-tudomány-etika” konferencia honlapja is[1] . (Erre a megállapításra a HUNAGI már évekkel ezelőtt hozzászólásában felhívta a Budapesten a Parlament felsőházi termében ülésező Európai Szociális és Gazdasági Tanács plenáris ülésének figyelmét is.)
Nagyrészt az űrkutatási eredmények táplálják ugyanis a helyfüggő szolgáltatások alapját is képező térinformatikai infrastruktúrát és technológiák fejlődését, amelyek a nemzetgzdasági szintjén, de határokon átívelő módon is közvetlen, a fenntartható fejlődést is elősegítő társadalmi-gazdasági haszonnal járnak jól definiált területeken a közlekedéstől  vízgazdálkodásig, az energetikától a mezőgazdaságig. Az új térinformatikai technológiák fejlődésének ismeretében a legnagyobb alkalmazási területének a 4. Digitális Föld Csúcstalálkozón[2]  az egészségügyet említették.
Az űrkutatás eredményeit felhasználó térinformatikai technológiák ismert előnyei mellett a  kockázataiva és etikai kérdésekkel is foglalkozni szükséges. Október 4-én a budapest Cyberspace konferencia szekcióvitájában a HUNAGI erre vonatkozó kérdése  is erre irányúlt, hiszen az internethez kapcsolt szenzorok száma 2020-ig 15 milliárdra nő, míg az egyén potenciálisan nem csak felhasználók de (ahogy más élőlények vagy tárgyak) akár aktív vagy passzív adatgyűjtők is és a adatgyűjtés eszközei a magánéleti és emberi jogokat sérthetnek. A kibertér lehetőségeivnek és veszélyeinek felismerését igazolja a magasszintű konferencia hazai megrendezése. A lehetőségek kiakmnázásában az ESA tagság serkentő szerepet játszhat!
HUNAGI javasolja meglévő hatástanulmányok, eredmények figyelembevételét:
OECD Handbook on Measuring the Space Economy
OECD Internet Economy Outlook 2012
OECD conference on space, “Role of space technologies in the surveillance of global threats”  Paris, 12 October 2012 Andrew W. Wyckoff, Director of Science, Technology and Industry közlése.

2.
Csatlakozva Both Előd úr hozzászólásához, HUNAGI kapcsolatban áll a MASAT-1 fejlesztés projektvezetőjével és a CEOS WGISS[3] 33 ülésen, melynek idén áprilisban a Jaxa adott otthont, a MASAT-1 bemutatásra került és annak sikeréhez gratuláltak az űrügynökségek főldmegfigyelési informatikus szakemberei, sőt a BME máris véleményt nyílváníthatott egy a szolgáltatott földmegfigyelési adatok egységesített leírására vonatkozó segédlet készítésénél.
További, a MŰT és ŰTT érdeklődésére számot tartó hír, miszerint

A Globális Téradat Infrastruktúra világszervezet[4] összekötőjeként HUNAGI innen Budapestről beszámolhatott – a NOAA által biztosított telekonferencia vonalon - az ISRO által Hyderabadban rendezett WGISS-34 plenáris ülés résztvevőinek az elmúlt fél év eseményeiről – mint minden alkalommal, - néhány európai és hazai vonatkozású eseményt is kiemelve.

Ugyancsak a GSDI szervezet képviseletében HUNAGI részt vesz a GEO IX novemberi plenáris ülésén, amely a GEOSS kialakításával kapcsolatos nemzetközi és nemzeti eredményekről adnak  számot az elfogadott munkaterv szerint.

HUNAGI vezetőségi szinten résztvevője a Digitális Föld kezdeményezésnek, melyet Al Gore fogalmazott meg, mára nemzetközi társaság jegyzett szaklappal, és amelynek új vízióját 2020-ig magyar részvétellel nemzetközi feladatcsoport fogalmazta meg. A publikált anyag az idei wellingtoni csúcstalálkozóra jelent meg eltérő terjedelemben és szerkesztésben az Amerikai Tudományos Akadémia Közleményeiben (PNAS) illetve az Int J of Digital Earth szakfolyóíratban. A DG JRC IES korábbi téradat infrastruktúra egysége a nevét idén már Digitális Föld és Referencia Adatok elnevezésre váltotta fel és proaktív szerepet játszott mind az új vízió megfogalmazásában, mind a megvalósításban.

HUNAGI a Magyar Rektori Konferencia hatékony támogatásával sikeresen szervezte meg hazai egyetemi oktatók és diákok részvételét a NASA ARC World Wind nyíltforrású fejlesztői környezettel foglalkozó comoi Nyári Iskolán. Az ELTE, Szent István Egyetem, Pécsi Tudományegyetem és Veszprémi Egyetem érdeklődő fiataljai mellett a közeli hetekben kiírandó európai pályázat NASA World Wind Europa Challenge minden hazai egyetem 3-5 fős diákcsoportja számára lehetőség a megmérettetésre egy-egy választott egyetemi mentorral kiegészülve. A lényeg olyan EU szempontból kiemelt alkalmazási területek bármelyikére innovatív alkalmazásokat tervezni mobil környezeti felhasználásra. A versenyfelhívás az ŰTT tagjai által képviselt oktatóhelyek diákjai érdeklődésére is számot tarthatnak. A NASA Ames Research Center meghívott szervezői partnerei a Milánói Műegyetem, a Münsteri Egyetem és az UCL mellett a Graphitech és a HUNAGI is.

A GMES-ben érintett intézmények szervezetek európai felmérését vállalta az EUROGI. HUNAGI tagszervezeteihez és tagintézményeihez eljuttatta a felhívást, határidő szeptember 30 volt. A kiértékelés a november 14-i GRAAL műhelyen lesz Lisszabonban (EUROGI pályázaton a portugál FÖMI a HUNAGI-KRF pályázatát megelőzve nyerte a rendezés jogát)

HUNAGI az Információs Társadalom Parlament ülésén szorgalmazta a térinformatikai döntéshozókat, hogy a civil szervezeteket fogadják be a kormányzati munkát támogató tárcaközi tanácsadó testületek. Köszönet illeti a MÜI-t és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, hogy a HUNAGI tagot jelölhetett  az újonan alakult Magyar Űrkutatási Tanácsba.

Az ICSU CODATA októberi ülésén Taipeiben Digitális Föld szekcióülésre is sor kerül, melyre előadás megtartására kérték fel az ISDE vezetőség magyar tagját.
"Geographic Information Ethics and GIScience"
Indeed, the variety of applications of geographic information science & technology (GIS&T) has led the U.S. Department of Labor to highlight geospatial/geospatial technologies as the third largest high-growth job field for the 21st century. While the potential benefits and risks of geographic technologies are becoming well known, the session provides a forum to engage ethical issues.

[3] Working Group on Information Systems and Services wgiss.ceos.org
[4] Global Spatial Data Infrastructure Association http://www.gsdi.org

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése