2013-04-15

HUNAGI előadás a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék Alkalmazott térinformatika tárgyában

Az elhangzott előadás innen tölthető le 

Inspire irányelv alapelvei:

Egyszeri adatgyűjtés, karbantartás azon a helyen történjen, ahol az a leghatékonyabb
Legyen megoldott a különböző adatforrásokból összegzett térbeli adatok szolgáltatása felhasználók és alkalmazások számára egész Európában
Az adattartalom a felhasználói igényeknek megfelelően változtatható és megosztható legyen
A döntéshozatalhoz szükséges térbeli információk részletesek legyenek, de ne gátolják az intenzív felhasználást
Részletes meta-adatok álljanak rendelkezésre
Legyen biztosítva az adatelérés és az egyszerű felhasználhatóság
Az INSPIRE témakörben a leginkább authentikus és legfrissebb információ  lett ismertetve: Koós Tamás FVM főo.v., tagállami INSPIRE felelős által a múlt heti 4.HUNAGI konferencián "Az INSPIRE megvalósításának feladatai 2013-2020 között" előadásképei alapján. A bemutatott képek itt találhatóak.
Az INSPIRE irányelv honlapja: inspire.jrc.ec.europa.eu

Kérdések és válaszokKik a Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) alapitói és tagjai?

¡  Alapítók: a téradatok előállításában, szolgáltatásában  és felhasználásában érdekelt honi közösség
¡  Tagjai: a kormányzati intézmények, KKV-k, fejlesztő-  és kutatóhelyek, egyetemek és civil szervezetek  mintegy 60-an.
(Megj. bemutatva és elmondva. A hívatkozott tárolt változat 4. és 5. diaképén)


Mi a HUNAGI küldetése és melyek a célkitűzései?
¡  Küldetése, hogy előmozdítsa és megkönnyítse a térinformációk rendelkezésre állását, hozzáférhetőségét és használhatóságát
¡  Nemzetközi kapcsolaterősítés európai és globális szinten, a tagság és partnerek tájékoztatása a nemzetközi eseményekről, lehetőségeről, egyben a hazai eredmények, alkalmazások láttatása nemzetközi fórumokon.
(Megj. Bemutatva és elmondva. A hívatkozott tárolt változat 4. diaképén)

Melyek a  tériadatok használatán alapüló innovatív megoldások ígéretes területei  a gazdasági növekedés számára (az OECD szakértői szerint)?

·      Ígéretes területek: on-line hírdetések, egészségügy, közművek, logisztika, közlekedés és közigazgatás
(Megj. bemutatva és elmondva. A hívatkozott tárolt változat 44. diaképén)

Melyek az INSPIRE irányelv alapelvei?

·      Egyszeri adatgyűjtés, karbantartás azon a helyen történjen, ahol az a leghatékonyabb 

·      Legyen megoldott a különböző adatforrásokból összegzett térbeli adatok szolgáltatása felhasználók és alkalmazások számára egész Európában 

·      Az adattartalom a felhasználói igényeknek megfelelően változtatható és megosztható legyen

·      A döntéshozatalhoz szükséges térbeli információk részletesek legyenek, de ne gátolják a gyakoi és széleskörű felhasználást 

·      Részletes meta-adatok álljanak rendelkezésre

·      Legyen biztosítva az adatelérés és az egyszerű felhasználhatóság
(Megj. megadva a hívatkozás a HUNAGI Napló bejegyzésére)

Mit jelent a Nemzeti Téradat Infrastruktúra működtetése?

  A Nemzeti Téradat-infrastruktúra irányítását  Bizottság végzi,
  működtetését kijelölt szervezet látja el.
a kijelölt szervezet a Bizottság által meghatározott adatkörök, adatbázisok, térinformatikai rendszerek és egyéb információs rendszerek szolgáltatásainak országosan egységes megjelenéséért, azok harmonizációjáért és az információk megosztásáért felel,
az adatkörök, adatbázisok, térinformatikai rendszerek és egyéb információs rendszerek, szolgáltatások felelőseit a Bizottság jelöli ki,
  a kijelölt felelősök együttműködnek a központi irányításért felelős szervezettel, •  a központi irányításért felelős szervezet félévente jelentést készít a Bizottságnak a
Nemzeti Téradat-infrastruktúra működtetésének helyzetéről,   a Tanácsadó testület a féléves jelentések alapján intézkedési tervet készít, amit a
Bizottság hagy jóvá a központi irányításért felelős szervezet a 2007/2/EK irányelvhez (INSPIRE) tartozó adatkörökkel kapcsolatban negyedévente tájékoztatja a Bizottságot és annak titkárát az irányelv teljesítésének állásáról.
 (Megj. hivatkozás a HUNAGI Napló bejegyzésében olvasmányként linkelt és bemutatott Koós prezentáció  6-8 diaképein)

Mi az Inspire irányelv hivatalos weboldala?

Az INSPIRE irányelv honlapja: inspire.jrc.ec.europa.eu

 (Megj.a  hivatkozott HUNAGI Napló bejegyzésében olvasmányként linkelve)

Melyek az EU tagállami kötelezettségek az Inspire irányelv végrehajtásának elősegítésében?

EU tagállami kötelezettség:
·      A stratégia jóváhagyása
·      A megvalósítási terv
·      A koordináció
·      Az együttműködési készség fejlesztése
·      Ismeretek átvétele
·      KKV piacrakerülés és a versenyképesség elősegítése az Európai Gazdasági térben és azon túl
(Megj. hivatkozás a HUNAGI Napló bejegyzésében olvasmányként linkelt és bemutatott prezentáció  43. diaképein)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése