2013-05-04

Amit ismerni kell: a PSI irányelv módosításának tervezete a felvezető indoklással.

Hunagi 2013 április 22-én tette közzé LAPSIHU blogjában a megkapott dokumentumot. A közérdekű információk hozzáférhetőségére és újrafelhasználására vonatkozó 2003/98 EC irányelv módosítását a szakmai tapasztalatok,  a jogszabályi fejlődés (így a 2007/2 EC INSPIRE irányelv is), a nyílt kormányzati adatokra vonatkozó politika és legfőképpen a az elmúlt évtizedben bekövetkezett technológiai fejlődés és számos következménye tette indokolttá és szükségessé.
Az Európai Tanács  munkáját támogató Állandó Képviselők Bizottsága (COREPER) elé kerülő anyag egy 12 oldalas indoklást és mintegy 10 odalon a módosításokat tartalmazza. A COREPER dokumentum betekintésére itt van mód:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st08/st08469-ad01.en13.pdf
Végigolvasva a dokumentumot megállapítható, hogy mind a változás, mind a várható új PSI Irányelv ismerete elengedhetetlen a térinformatikai szakmai közösség és döntéshozói számára. 
(Wikipédia: "Az Állandó Képviselők Bizottság tagjai az Európai Unió tagállamainak brüsszeli nagykövetei. A Tanács elnöksége egyben a bizottság Fő feladata, hogy közösségi szinten egyeztesse az egyes kérdésekben kialakult tagállami álláspontokat és szakértői, diplomáciai szinten közelítse azokat, illetve találjon mindenki számára elfogadható alternatívákat. Ők tartják a kapcsolatot a kormányok és az uniós intézmények között, illetve közvetítenek a nemzeti és a közösségi adminisztráció között.") A COREPER munkáját munkabizottságok segítik, de az EU  LAPSI 2.0 projektje is hallathatja hangját.Javasolható, hogy a PSI irányelvről Hunagi, társ szervezetei, valamint a kormányzati, üzleti szektor és tudományos műhelyek és releváns civil szervezetek bevonásával ankétot szervezzen külön, vagy összekötve a szintén tervezett Big data ankétjával. Erre vonatkozó javaslat a május 8-i Hunagi Közgyűlésen hangzik majd el, amelyre minden tagszervezetünket várjuk.
Ezen a hétvégén még nem késő a COREPER dokumentumhoz észrevételt, megjegyzést fűzni és továbbítani az EUROGI felé. Az EUROGI amelynek képviselője Simon Vrecar úr személyesen vesz részt  a LAPSI 2.0 projekt jövő hét eleji ülésén, ahol lehetősége lesz a beérkezett vélemények ismeretében a vitában közreműködni. Hunagi lehetőséget kapott a februrban indult LAPSI 2.0 projektben a szakértői közreműködésre. Arról, hogy a lehetőséggel az EUROGI felé az elvárt szinten tudunk-e élni, a Közgyúlésen szintén dönteni szükséges.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése