2013-12-13

EUROGI Budapesten tartotta közgyűlését

Francois Salgé (AFIGÉO) az Európai Térinformatikai Ernőszervezet alelnöke vezetésével a FÖMI-ben tartotta ülését az EUROGI közgyűlése. A közgyűlést a házigazda Földmérési és Távérzékelési Intézet főigazgatója nevében Iván Gyula múszaki főtanácsadó köszöntötte. A 10 résztvevő és a szavazatáról előzetesen felhatalmazással gondoskodó 9 távollévő tag  szavazóképes volt. HUNAGI részéről a főtitkár és titkár vettek részt az ülésen.

HUNAGI részéről elhangzottak a következők voltak:

ad Szolgáltatások a tagszervezetek számára

HUNAGI 2013. évi, az élhetőbb emberi környezetnek szentelt nemzetközi részvételű konferenciája okán veti fel, hogy az EUROGI szakmai ismeretmegosztása azáltal is erősíthető, ha az egyes nemzeti tagszervezetek vagy azok szervezeteinek konferenciaprogramja a letölthető előadásanyagok linkjeivel hozzáférhető lenne a teljes közösség számára az EUROGI honlapján lehetőség szerint visszamenőleg is.
ad EUROGI európai kapcsolatendszer erősítéseHUNAGI saját nemzeti szintű gyakorlata és működő kapcsolatai (MLBKT, ITS Hungary, MAGISZ, HUNSPACE) tapasztalata alapján javasolja annak megfontolását, hogy EUROGI európai szinten szélesítse horizontális kapcsolatrendszerét olyan, jelentős gazdasági és szociális kihatású európai szakmai szervezeteivel, mint a logisztika, agrárinformatika, intelligens szállítási rendszerek vagy űripar.
ad EUROGI tevékenység láttatása
HUNAGI ott lesz a 10. Jubileumi GEO plenáris és miniszteri szintű ülésen, ahol – lehetőség szerint – intervenciójábn felhívja majd a figyelmet az EUROGI Copernicus MPP projektjére és a 2. EUROGI Imagine konferenciára. HUNAGI javasolja, hogy ez utóbbin legyen külön a földmegfigyelésnek szentelt szekcióülés.
A láttatás további javasolt módja a diákok és KKV-k számra meghírdetett a NASA World Wind nyíltforrású platformján fejlesztett alkalmazások európai versenye támogatása legalább 500 euróval. A támogatás ténye a WWEC honlapján és a díjátadáskor - várhatóan az aalborgi INSPIRE konferencián és/vagy a brémai FOSS4G Europe konferencián - széles nyílvánosságot kap. A javaslatot a holland tagszervezet képviselője is támogatta.
ad EUROGI tagdíj
HUNAGI egyetért az EUROGI azon törekvésével, hogy a fenntarthatóság érdekében csökkenteni kívánja a tagsági díjakat. HUNAGI 2013.évi elnökségi ülésén az EUROGI tagsági díj ügye napirendre került. Amennyiben HUNAGI nem nyerte volna el az első Copernicus MPP projekttalálkozó megrendezési jogát, valószínűleg nem lett volna módjában a 2013.évi tagdíjat megfizetnie. HUNAGI pénzógyi helyzete arányosan hasonlóságot mutat az EUROGI pénzügyi nehézségeivel azzal súlyosbítva, hogy az EUROGI éves tagdíjkötelezettség olyan terhet jelent a nemzeti szervezetnek, mintha az EUROGI-nak teljes éves tagdíjbevételét (mintegy 45 ezer eurót) kellene befizetni egy magasabb szintű nemzetközi szervezethez tagsági díjként.


A közgyűlést követően került sorra a HUNAGI tagok kérdőív-válaszainak ismertetésére.
Három kérdést tett fel az EUROGI
1) melyek voltak 2013 égető kérdései a tagszervezet szemszögéből?
2) Mi a nyílt adatok országos helyzete ?
3) Melyek a tagszervezet elvárásai az EUROGI-től?
A válaszok hamarosan innen is hozzáférhetők: www.hunagi.hu/G/pub/HUNAGI/HUNAGI-EUROGI_GBM2013-2.pdf

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése