2014-03-31

Alkalmazott térinformatika a Budapesti Corvinus Egyetem MSc képzésében


Dr.Tózsa István a BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának felkérésére a mai napon  "HUNAGI, GIS szervezetek, és az INSPIRE" címmel hangzott el előadás a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar
Regionális Környezet-gazdaságtan mesterszakos tanfolyamán az Alkalmazott térinformatika tantárgy keretében. Az elhangzott előadás itt tekinthető meg: www.hunagi.hu/G/pub/Orszagos/Remetey_BCE2014.pps. (34 MB)
Az előadás elsősorban a HUNAGI tevékenségét mutatta be, de külön szólt a nemzetgazdaságokra és munkahelyteremtésre is pozitívan kiható, a következő 10 éves műholdas fejlesztési programok hatásáról, a technológiák gyorsuló fejlődéséről a hasznosítás szempontjából különösen perspektivikus területekről valamint az európai és hazai KKV-k helyzetéről. Az anyagból elérhető Giacomo Martinaro úr, az EU smeSpire EU projekt vezetője részéről rendelkezésre bocsájtott, a legfrissebb európai térinformatikai KKV felmérés vezetői összefoglalója, de maga a részletes tanulmány is. Szó volt az EU Copernicus MPP honi képességek és kapacitások felmérésének kiértékeléséről és a kapcsolatos információk elérhetőségéről,  míg az INSPIRE vonatkozásában a hallgatók  hozzáférhetnek az irányelv magyar szövegéhez, a folyamatosan élő vitafórumhoz, az EU INSPIRE téradat-portáljához és letölthetk a legutóbbi, 2013.évi hazai INSPIRE országjelentés magyar és angol változatát is. hasznos olvasnivalóul a tantárgy hallgatói megkapták az EU tagországi INSPIRE kapcsolattartó Koós Tamás (VM Földügyi és Térinformatikai Főosztálya helyettes vezetője) legutóbbi HUNAGI konferencián elhangzott előadásanyagát. A mesterszakos hallgatók április folyamán elmélet és gyakorlat keretében  a térinformatika főldügyi alkalmazásairól, Geoview, valamint ArcView alkalmazásokról hallanak majd Szabó Máté, Dr. Molnár Attila és Domokos György előadásában. A gyakorlatokban a TEIR rendszer oktatása kiemelt helyet kapott.
Kedves meglepetésként az előadó dedikált tiszteletpéldányként átvehette a Jövőföldrajz A hazai gazdasági fejlődés területi és települési aspektusai a jelenben és jövőben c. frissen megjelent kötett, melynek szerzői Jeney László, Hideg Éva és a geográfus Tózsa István, a mű szerkesztője, aki a kötetről így ír:  ez "a BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszékének kísérlete arra, hogy az egy tanszéken találkozó gazdaságföldrajzi és jövőkutatási diszciplinák szinergiájaként a nemzetgazdaság területein - különös tekintettel a települési és önkormányzati szintre - felvázolják a jövőbeni fejlődés kereteit. (A kötetben fejezetet írt Bakó Gábor a decemberben Copernicus országfelmérésben legjobban szereplő és ESA-EUROGI-HUNAGI zsűri díjával jutalmazott cég, az Interspect ügyvezetője.) A könyvet a Belügyminisztérium Önkormányzatokért felelős helyettes államtitkárságával egüttműködve jelentették meg. A könyv fejezetei ingyenesen letölthetőek az etourandgeo.com honlapról, illetve a www.etourandgeo.com/index.php?menu=63&nyelv-magyar linken."
(A kötetet a BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszéke 2014 februárjában adta ki. ISBN 978-963-503-564-9)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése