2014-03-28

Partnerszervezetünk, a MAGISZ tisztújító közgyűlésén

Munkában a MAGISZ közgyűlése.
Kép:HUNAGI, 2014
Dr. Herdon Miklós
újraválasztott MAGISZ elnök
A mai szavazatképes MAGISZ közgyűlést két előadás előzte meg, melyet felkérésre a Nemzeti Innovciós Hivatal (NIH) Külkapcsolatok Főosztályának munkatársai, Németh Edina, valamint Rátzné Dr. Ludányi Ágnes tartottak a Horizon 2020 pályázati lehetőségeiről az infokommunikációs technológiákkal, illetve az élelmiszer-biztonsággal, fenntarthatő mezőgazdasággal összefüggő kutatások és innovatív alkalmazásfejlesztések szemszögéből.
Az előadások hamarosan letölthetőek lesznek a MAGISZ honlapjáról:


http://odin.agr.unideb.hu/magisz/rendezveny/Rendezveny140328/Nemeth_Edina.pdf  és
http://odin.agr.unideb.hu/magisz/rendezveny/Rendezveny140328/Raczne_dr_Ludanyi_Agnes.pdf 


A MAGISZ vezető tisztségviselőit és az Elnökség tagjait a résztvevők egyhangúlag választották meg.

Elnök:

Dr. Herdon Miklós intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi docens
Debreceni Egyetem, AGTC, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
Alelnökök:
Dr. Kapronczai István c. egyetemi tanár, tanszékvezető, főigazgató
Agrárgazdasági Kutató Intézet
Dr. Rajkai Kálmán tudományos tanácsadó a Talajtani Osztály osztályvezetője

Magyar Tudományos Akadémia 
Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) 

Titkár:
Dr. Szilágyi Róbert egyetemi adjunktus 
Debreceni Egyetem, AGTC 

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 

Elnökségi tagok:
 Dr. Csák Máté  
 Dr. Gaál Márta
 Palotay Szilveszter
 Valkó Gábor  
 Dr. Varga Mónika    
A közgyűlést követően a MAGISZ elnöke meghívást kapott a HUNAGI május 22-i közgűlésére és szóba került agrárinformatikai témakörű alkalmazásfejlesztési témában közös akció kezdeményezése és végrehajtása. (Megjegyzendő, pld. a H2020 projektekben a nem-kormányzati szervezetek számára nincs önrész fizetési kötelezettség. HUNAGI oldalról felvetődhet egy disszeminációs célú nemzetközi konferencia együttes szervezése is)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése