2015-05-29

HUNAGI ismét az európai szervezet Végrehajtó Bizottságában! Tisztújítás az EUROGI-ban.


Az EUROGI Közgyűlésének időpontja és helyszíne 2015. május 29-30, Lisszabon. Házigazda a portugál Térségtervezési Főigazgatóság (DGT), a korábbi Portugál Földrajzi Intézet utódszervezete. A földhasználati, földmegfigyelési területekkel kibővült korábbi kataszteri földmérési, geodéziai és térképészeti állami szervezet továbbra is az egykori tüzérségi laktanya és katonai kórház impozáns épületében fogadta a résztvevőket Lisszabon központjában.
A közgyűlésen rövid időre részt vett a DGT alelnöke, Paulo Patricio is. Az összes EUROGI tag részt vett a szavazáson közvetlenül, vagy felhatalmazottja révén. Ezzel teljes szavazati részvétel valósult meg a soron következő tisztújítási szavazáson. Prof. Bashkim Idrisi felkérésére távollétében, a balkáni térinformatikai ernyőszervezet szavazati jogával a HUNAGI képviselőjén keresztül élt. Az EUROGI új elnöke 
Prof. Henning Sten Hansen ( (Geoforum Denmark) lett a spanyol ESGIS és az osztrák AGEO támogatásával.
Az EUROGI vezetés (Végrehajtó Bizottság) megüresedett helyeire öt jelöltet fogadtak el egyhangúlag a résztvevők a következők szerint:
Pascal Lory, AFIGéO (F)
Prof.Joseph Strobl, AGEO (A)
Bruce McCormack IRLOGI (IRL)
Remetey Gábor, HUNAGI (HU)
Mikkel Toft, HEXAGON Geospatial (az üzleti szféra kategóriában). Megbízásuk 2018 tavaszáig tart.

Az EUROGI hivatalos bejelentése:
·        EUROGI Elects New Members of Executive Committee
Június 6-i bejelentés (körszavazást követően):


Dicséretet kapott Simon Vrecar főtitkár és asszisztense Milena Cerkez, de a leköszönő elnök Bruce McCormack kiemelte Francois Salgé alelnök támogató szerepét is.

HUNAGI képviselője több hozzászólást tett (dőlt betűs részeka napirendi pontokhoz kapcsolódva 

ad Virtuális találkozók
A telekonferencia szervezésben létrejövő vezetői szintű tagszervezeti találkozók során már a HUNAGI is sorra került. Ezzel kapcsolatban bejelentésre került a HUNAGI múlt heti  tisztújítása mejegyezve, hogy a 20 év után leköszönt főtitkárnak a közgyűlés mandátumot adott a HUNAGI EUROGI-ban, továbbá GSDI és ISDE szervezetekben való képviseletére. HUNAGI a jövőben nagyobb súllyal tagjai bevonására, mobilizálására, a kollaboratív fellépésre kívánja a hangsúlyt helyezni ugyanakkor továbbra is kész előremutató országon belüli és nemzetközi projektekben való részvételre. A belga AGORIA szervezet új stratégiái között új elemek: 1) a tagság szegmentálása aszerint, milyen piaci erőt képvisel (financially critical vs. smaller), 2) A kiemelt tagokkal kapcsolatkezelők foglalkoznak, a kisebbek tagdíja kevesebb, de kevesbb szolgáltatásban részesülnek, 3) a lobbytevékenység hatását mérik, 4) Erőteljesen az üzleti lehetőségek kiaknázását keresik.
Idén is van NHIT-HUNAGI együttműködés és a HUNAGI térinformatikai konferencia két kiemelt témái a városi alkalmazások (okos város, közművek, stb), valamint a nyílt kormányzati adatok/közadatok és adatcsere lesznek, melyekhez idén is várunk EUROGI előadót e témakörök valamelyikében.

ad Tagsági modellek 
EUROGI számára a HUNAGI múlt heti közgyűlése által megszavazott új Alapszabály "célkitűzések és prioritások" fejezetrészét angol fordításban meg fogja küldeni mint példát arra, hogy egy nemzeti térinformatikai szervezet hogyan kíván  tagsága érdekeinek jobban megfelelni az utóbbi húsz év során megváltozott környezetben. Hasonló cipőben jár belga partnerszervezetünk az Agoria is (ld. alább). Mivel a nemzeti térinformatikai szervezetek (NGIA) is jobbára civil, NGO szervezetek, vagyis a "C" osztályba sorolhatóak, kérdés, hogy egy A osztályú tagsággal rendelkező NGIA, amennyiben nem lenne lehetősége az éves tagsági díjat fizetni, visszaléphet-e a C kategóriába, majd a körülmények jobbra fordulásával visszakerülhet-e az A osztályba? Nos a válasz egyértelmű nem volt. Precedens: az AM/FM Italia tavalyi kérése.
Az EUROGI új tagja lett Luxemburg, míg Hollandiában váltás lesz, mert az eddigi tag Geonovum kormányzati megbízással dolgozik a jövőben. Helyére más nemzeti szervezetet keresnek. (Egyébként a kilépést, vagy változást is az előző év utolsó napjáig kell bejelenteni.).  A B kategória az ipari szervezeteké. A német DDGI lépviselője Joachim Rix aggodalmát fejezte ki, hogy a nemzeti ipari szervezetek közvetlen EUROGI tagsága veszélyeztetheti tagságuk fenntartását a nemzeti szervezetben. EUROGI szerint a belépő tagnak nyilatkoznia kell, hogy nem tervez ilyet.

ad Kommunikáció 
EUROGI határozott lépéseket tett ezen a területen: honlapjuk, hírleveleik, facebook-felületük és az oldalirányú hírcserét lehetővé tevő, számos esetben MoU alapú kapcsolataik számos európai és globális szervezettel biztosítják tagjaik felé és tagjaik felől az információcserét SpaceTek, Copernicus Framework Contract, CLGE, EURISY, UoLeuven, EARSeL, AGILE Open Knowledge Society, EuroGeographics. HUNAGI képviselője megemlítette, egy május közepi felkérés nyomán lehetősége van a GIM magazin számára a júliusi rovatcikk összeállítására, ahová kész az EUROGI-ra vonatkozó üzenet-értékű utalást is tenni. A lehetőséggel egyetértve a szövegrész egyeztetésére még a beküldés előtt sor kerül.

ad Hálózatépítés
Elhangzott, hogy az EUROGI közelebb kíván kerülni a fiatalsághoz, illetve Josef Strobl osztrák akadémikus szorgalmazta a kapcsolatfelvételt az OSGEO szervezettel. Ezzel összefüggésben HUNAGI részéről javasoltam annak megfontolását, hogy az EUROGI legyen az egyik 500 €-os díj adományozója a NASA WWEC versenyen a tavalyi évhez hasonlóan, amikor a díjátadás a brémai FOSS4G Európa konferencián volt a diákcsapatok számára. Idén  a zsűri által legjobbaknak ítéltek részére a comói FOSS4G E konferencián adják át a díjakat a fiatal hallgatóknak és, mikro- kis vagy közepes vállalkozások végzett, fiatal szakembereinek. A zsűriben ott lesznek a NASA, FAO, JRC szakemberei. A szponzorok között találhatóak az ICA és az ISPRS is. Július 5-ig lehet a pályaműveket beadni.
A mostani World Geospatial Forum/INSPIRE konferencián elsősorban a DG ENVI-vel fonták szorosabbra a kapcsolatot, találkozhattak a nemzeti INSPIRE felelősökkel, de az ipar képviselőivel is (pl. az Oracle vagy a Trimblevezérigazgató-helyettesével). EUROGI a főigazgatóságok közül azokat említette, melyeknek EUROGI partnere:
DG RESEARCH, DG REGIO, DG ENT, DG CONNECT és EUROSTAT. Ígéretes terület az eKormányzás és a térinformatika. Az eKormányzás szakemberei az elektronikus-aláírás, - azonosítás, -közbeszerzés területén jutottak előre míg a GI adta lehetőségek még messze nincsenek feltárva, itt az EUROGI-nak jelentős konzutatív szerep juthat.
HUNAGI képviselője szerint a "location" szerepét az e-gov szereplők már jobban befogadták és utalt az EULF programra. Felhozta a DG JRC szerepét is a DG REGIO mellett az európai makroregionális stratégiák megvalósításában pld. a Duna esetében. Emlékeztetett arra, hogy a DRDSI program keretében mód lehet egy ESA által is támogatható pilot kibontására Danube Data Cube elnevezéssel, amely nem csak a nagy adatokkal kapcsolatos kutatás-fejlesztést segíthati, de hozzájárul a pilot lehetséges első köri résztvevői (pl. RO, SLK, A, CZ) közötti hálózaterősítéshez is. Az elgondolást pozitívan fogadta az ESA ESRIN egyik illetékese, továbbá a Danube-Net hazai szakértője, de a HUNAGI közgyűlése is. Az ESA részére megküldendő kezdeményezés tervezet összefoglalőját megkapja az EUROGI is.
A DG CONNECT- nél fontos támogatott cél a hosszútávú adatmegőrzés. Ez is olyan terület, amihez akár a térképészet (ICA spec. munkacsoport) vagy a földmegfigyelési szektor (pld. ESA ESRIN-Vatikáni Könyvtár) hozzá tud járulni (több hazai példa is van).
Az EUROSTAT kapcsán Gerda Schennach (AGEO) elmondta, október 28-29 én Bécsben lesz a statisztikusok és térinformatikusok nagy találkozója az IFGS EU statisztikai projekt kapcsán. Részleteket, pontosítást  későbben várhatunk.
Belgiumban az Agoria a belga Nemzeti Földrajzi Intézettel (IGN-B) karöltve szervez konferenciát november 10-én, melynek három nemzetközi szekciójáiból egyet  (45') örömmel felajánlanak az EUROGI-nak. A levezető elnök a felajánlást rögtön elfogadta.
Hugo de Grooth (DG ENVI) nagy várakozásokkal van az INSPIRE és e-kormányzás integrálása irányában. Az SDI - eGov, Open Data témakörökkel való relevanciája miatt HUNAGI képviselője ismét felhozta a HUNAGI térinformatikai szekcióinak szerepét a legnagyobb ICT/e-Gov hazai konferencián és felajánlotta a DG JRC elődásanyagát "GI and e-Gov", melyet a HUNAGI felkérésére Francesco Pignatelli adott elő a tavalyi INFOTÉR konferencián NHIT-HUNAGI együttműködésben szervezett két térinformatikai szekció egyikén. A hasonló idei konferenciára várja HUNAGI az EUROGI előadóját. Az anyagot és a hozzászólás szövegét az EUROGI illetékesei még a napirendi pont tárgyalása alatt megkapták.
Az EUROGI elnöke Henning Sten Hansen professzor a dán Nyílt adatok - e-Government EUSDR eseményre hívta fel a figyelmet, amelyet az EuroGeoSurvey és EuroGeographics szervezetekkel együtt rendeznek. (Még pontosítandó, mert a rossz összeköttetés miatt a hozzászólás nem volt teljesen érthető)

A projektek, futó programok
Az EUROGI szekciók látogatottsága  alacsony szintű volt a GWF/INSPIRE konferencián. Az EUROGI szakmapolitikai tanulmányainak így nem volt értékelhető visszajelzése azonban az ipari szervezetek, az EU intézmények és az OGC  képviselőivel beszélgetve nyilvánvalóvá vált, hogy a tanulmány év végi véglegesítéséig szélesebb és mélyebb körben szükséges közreműködőket bevonni, olyanokat, akik konkrét fejlesztésekben és alkalmazásokban szerepelnek. HUNAGI képviselője kérdésére, hogy az iLocate projekt mentén az EUROGI képviselője tartja-e a kapcsolatot az OGC Firenzében megalakult munkacsoportjával, amelyik az indoor/outdoor navigation kérdéskörrel foglalkozuk (szintén "urban" fejlesztési terület), a válaszra várni kell, míg Franco Vico összekötőnél tájékozódik a vezetés.
Az Eye on Earth -nél két pályázatban is érdekelt az EUROGI, de a beérkezett 80 pályaműből csak 10 nyerhet,
Mindenesetre az EUROGI ott lesz Abu Dhabiban az októberi Eye on Earth csúcson. Legutóbb Írországban Dr. Takács András Attila tartott előadást Eye on Earth konferencián Dublinban, melyről a 4. HUNAGI konferencián be is számolt.
Dr. Domen Mongus  által ismertetett földmegfigyelési projekt tudományos, jellemzően Big Data projektjének reménybeli támogatója az Európai Bizottság lenne. 
HUNAGI képviselője annak a véleményének adott hangot, hogy az ESA felé tervezett HUNAGI Danube Data Cube kezdeményezést a lehetőség szerint célszerű összehangolni az ismertetett proojekt javaslattal. Ezzel egyetértve az EUROGI főtitkára biztosítja majd az információcserét.
A főtitkár említést tett az Apollo, Chronos, Copernicus Framework Contractról (ez utóbbi már aláírásra került),
a lezárult GER-France-Poland Copernicus MPP ESA projektről (elsőként a HUNAGI rendezett műhelyt és szervezett MFTTT szakemberrel országos felmérés-értékelést). LAPSI műhelyt rendeztek Ljubljanban majd záróműhelyre került sor Brüsszelben (HUNAGI részvétellel).
Két héten belül várható, hogy az EUROGI elnyerte-e az Europe for Citizen program keretében a konzorciumvezetést, melyben HUNAGI is konzorciumi tag. Itt a demokrácia erősítés égisze alatt az állampolgárok bevonásáról és ennek keretében a személyiségi jogok és a térinformatikai technológiák alkalmazása a témakör. (A pályázatbeadás idején rendezte Magyarország az Európai Drónkonferenciát, melyen az EU adatvédelmi biztos mellett jelen voltak az EU jelentős tagországi adatvédelmi biztosai is. HUNAGI a NAIH meghívására volt jelen és a konferenciáról beszámolót is adott.) A nyereségek és veszélyek között  természetesen más, az IoT és más lehetséges helyfüggő szolgáltatások személyiségi jogi aspektusai is tárgyalhatóak (vásárlási, időtöltési és egyéb szokások, útvonalkövetés, egyebek).

Nemzetközi kapcsolatok
Az EUROGI megfigyelő státusszal rendelkezik az UNGGIM ENSZ tanácsadó szervezetben, az európai platform (UNGGIM Europe) ülése jövőre lesz, az UNGGIM newyorki ülésére nem érkezett meghívó. 
A GSDI szervezet vezetőségében az átszervezést követően az EUROGI nem kapott automatikusan helyet, a soron következő konferenciára amúgy 2016-ban kerül sor.
Az ISDE szervezetnek európai platformja alakul a JRC-ben július 30-án tartandó alakuló ülésen. Az ISDE vezetőségi tagja a június 26-i EUROGI végrehajtó bizottsági ülésig írja meg jelentését arról, EUROGI tagja legyen-e a regionális platformnak. (Az ISDE társasággal HUNAGI 2003 óta ápol kapcsolatot sőt  2014-ig a vezetőségben is helye volt, viszont az idei szimpóziuma helyett az európai platform megalakulásánál hasznosabb a résztvétele. Házigazda Alessandro Annoni lesz).

Pénzügyek
Sajnálatosan a 2014.évi szakmailag magas színvonalú, berlini Imagine 2 konferencia nem hozta meg a várt anyagi bevételt, sőt, jelentős deficittel zárt az InterGEO árnyékában. Az új elnök nem tervez újabb Imagine konferenciát.
Az EUROGI megüresedett pénztárnoki posztjára a vezetőség tagjai közül keresnek jelöltet. Az új pénztáros és az elnök részvételével június 26-án Brüsszelben kerül sor az EUROGI végrehajtó bizottsági ülésére, amely a pénzügyi tervet és ez évi munkatervet vitatja meg a közgyűlésen elhangzottak figyelembevételével, majd megválasztja a pénztárnokot és alelnököt. Megvitatják még, milyen témákban tartsanak képzési/ismeretterjesztő webinarokat (webes tanfolyamokat): előnyben részesülnek az európai fókuszu témák, az INSPIRE tudatosság, az üzleti irányultság, a visszajelzések értékelhetősége. A DG ENVI a szeptemberi barcelonai INSPIRE  MIGP találkozójáig már kész javaslatot kaphat az EUROGI-tól webinarok szervezésére.
A Végrehajtó Bizottság évente 2-3 élő találkozót, mig a legfelső vezetés három tagja (elnök, alelnök pénztáros) a főtitkárral egyetemben évente 4-6 találkozót tart. 
A második, szokásos év végi EUROGI Közgyűlése a Tagok Napjával alapértelmezésben Brüsszelben lesz november 27-28-án (de ha az ülés összeköthető elnyert EU projekt műhellyel, akkor az felülírhatja a tervet a helyszínt és időpontot érintóen, hiszen akkor az EUROGI a projektműhely meghívott résztvevői számára várhatóan visszatérítést adhat.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése