2011-04-07

Geoinformatikus mesterképzés hazai szaklétesítési folyamatának támogatása

A Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) a mai napon támogató levelet adott ki a Geoinformatikus mesterképzés magyarországi szaklétesítési folyamatát elősegítendő.
 A HUNAGI négy tagintézménye, a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem és a Nyugat-magyarországi Egyetem konzorciumban szaklétesítési anyagot adott be még 2007-ben.  A mostani anyagot, a konzorcium jóváhagyásával egyedül az SZTE nyújtotta be. A szaklétesítés csak látszólag intézményhez kötődő folyamat, valójában a szak magyarországi létrehozását biztosítja a képzési és kimenteti követelmények megfogalmazásával. Ezután a szakot csak azok az intézmények indíthatják, amelyek megfelelnek a szakindítás akkreditációs követelményeinek.
 A Geoinformatikus mesterszak oktatása a természettudományi képzési területen indulhatna a szaklétesítés után, várhatóan 2012-től. Ezáltal teljessé válhat a magyarországi térinformatika, geoinformatika oktatása az agrár, a műszaki és a természettudományi képzési területen. A szaklétesítés biztosítaná, hogy a hazai felsőoktatásban a kellő szakmai tapasztalattal, tudományos, kutatási eredményekkel és kapacitással rendelkező intézmények indíthassák a jövőben a Geoinformatikus mesterszakot. A szak képzési és kimeneti követelményei tartalmazzák mindazokat az ismeretköröket, melyek elsajátítása után, a végzett szakemberek munkaerőpiaci elhelyezkedésére a hazai és a külföldi cégeknél nagyobb lehetőség nyílik.
 HUNAGI részéről kifejeztük azt a meggyőződésünket, hogy a hazai Geoinformatikus mesterszak indítása közvetlenül hozzájárulna a kis és közepes méretű hazai vállalkozások versenyképessége növeléséhez, új
munkahelyek teremtéséhez.  Magyarországnak ugyanis jó esélyei vannak arra, hogy a mesterszakot végzettek az innovatív geoinformatikai fejlesztések és alkalmazások révén közvetlenül és kreatívan hozzájáruljanak a gazdasági növekedéshez.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése