2009-09-30

Szakértői hozzájárulás a Plan4All projekthez


Az EUROGI elnöke lesz házigazdája a Plan4All projekt második projektcsomaga értekezletének a római La Sapienza egyetemen. Az összejövetel tárgya "Analysis of Innovative Challenges", vagyis inovatív kihívások elemzése c. elkészült anyag véleményezése lesz. A feladatra egy héttel ezelőtt három személyt kértek fel Lengyelországból, Olaszországból és Magyarországról. Az áttanulmányazandó anyag ma este érkezett meg, vitájára a jövő hét elején kerül sor.
A projekt koordinátora Karel Charvat, aki az ENSZ téradat infrastruktúra kezdeményezés cseh virtuális irodáját vezeti.
A Plan4All projektnek nincsen magyar konzorciumi tagja, de HUNAGI az EUROGI tagsága révén jövőre nemzeti Plan4All Műhelyt rendezhet a projekt költségvetése terhére, a várostervezés, térségtervezés honi szakembereinek, döntéshozóinak és az érdeklődő magánszféra tagjai részére. A jövőheti eseményről a HUNAGI Naplóban beszámolót olvashatnak.

Földmérők, térinformatikusok! CLGE Hírlevél FirstSTEP felhívással 2009. szeptember

CLGE tagországok. Forrás: CLGE honlap, 2009. szeptember 30.
Mai postánkból: Dr. Mihály Szabolcs MFTTT elnök és Jean-Yves Pirlot CLGE ügyvezető igazgató jóvoltából tagjaink és partnereink számára ma kiküldhetttük a CLGE legfrissebb hírlevelét.
CLGE az európai földmérő vállalkozók fóruma. Magyarország tagságát az MFTTT, a Magyar Mérnök Kamara Földmérési és Geoinformatikai Tagozata és a Magyar Földmérő és Geoinformatikus Vállalkozók Egyesülete közösen biztosítja. HUNAGI promóciós tevékenységével támogatja az európai gazdasági téren belül szakterületi kapcsolatok erősítését.
Bővebb információ a szervezet honlapján:
http://www.clge.eu/home ahonnan letölthető a legújabb hírlevél is. Elég a címsorra kattintani.
Ezúton is felhívom a figyelmet a meghírdetett FirstSTEP akcióra, melyről a HUNAGI Napló egy korábbi szeptemberi bejegyzésében
már beszámolt.

HUNAGI Napló legutóbbi látogatói


Az angolnyelvű napló legutóbbi látogatói a címsorra klikkelve láthatóak.

2009-09-29

Október 2 a határideje a radartávérzékelés posztgraduális tanfolyami jelentkezésnek!

Sűrgős figyelmeztető felhívás ma délutáni postánkból:
Iulia Dana a Romániai Űrügynökségtől írja:
"I would like to remind you that the deadline for application submission is Friday, 2 October 2009.
Please register and upload your CV and motivation letter on the course website: http://events.rosa-rc.ro/index.php/radar_course_09/
Below you can find details about the radar remote sensing course:
Romanian Space Agency (ROSA) in cooperation with the European Space Agency (ESA) and the German Aerospace Center (DLR) is organizing a five-days intensive radar remote sensing course between 26 – 30 October 2009.
The training course is focusing on radar remote sensing theory and applications. It consists of two main components:
· theoretical fundamentals of radar remote sensing and introduction to SAR applications
· practical sessions using SAR data with focus on TerraSAR-X imagery for applications in water / oil detection and mapping
The course is opened primarily to Romanian students but also to students from other PECS countries (Hungary, Poland). Young scientist and university students who wish to expand and improve their knowledge and skills in the radar remote sensing research are invited to attend the course.
The candidates should have the following qualifications:
mandatory: MsC (or PhD) in Engineering or Physics or Science with knowledge of remote sensing
mandatory: good command of English language
desirable: knowledge of some remote sensing and GIS SW packages
desirable: needing/using GeoInformation for their profession
The students will be selected upon reviewing their CVs and motivation letters (explaining the relevance of this course for their present position) taking into account the qualifications mentioned above and the number of places in the classroom.
Deadline for application submission: 2 October 2009!
For further information about the program, registration, accommodation and application submission, you are kindly invited to access the website dedicated to this event:
http://events.rosa-rc.ro/index.php/radar_course_09/

Please forward this e-mail to anyone who might be interested!"
Iulia DANA
Research Assistant, Romanian Space Agency
21-25 Mendeleev Str., 5th Floor, Sector 1, 010362 Bucharest, ROMANIA
tel. +40-21-316.87.22; +40-21-316.87.23; fax +40-21-312.88.04
iulia.dana@rosa.ro
http://www.rosa.ro

Katasztrófavédelem - ENSZ promóciós videóanyag a gyors és hatékony válaszadásról, emberéletek óvásáról, kockázatok csökkentéséről


Az ENSZ katasztrófavédelmi szervezetének videoja a címre kattintással nézhető meg.
A HUNAGI számára ma reggel érkezett kísérőlevél az angol nyelvű HUNAGI/UNSDI HUCO naplóban olvasható:
http://unsdihu.blogspot.com
Az UN SPIDER október második felében nagyszabású konferenciát rendez Bonnban, melyre a figyelemfelhívás egy ideje már a HUNAGI rendezvénynaptárában olvasható http://hunagi19.blogspot.com
Ezt megelőzően kerül sor a z ENSZ 10. évébe lépett térinformatikai szerveződésének az UNGIWG-nek ünnepi plenáris ülésére, melyre ismét meghívást kapott a HUNAGI, amely a hazai térinformatikai közösséget rendszeresen tájékoztatja az ENSZ térinformatikai alkalmazásairól és programjairól. A kapcsolattartás egyben a hazai eredmények és kapacitások bemutatására is alkalmas a térinformatikai alapú döntéstámogatástól a vidéki élet minőségét javító alkalmazásokig bezárólag. HUNAGI bátorítja tagságát, hogy eredményeit bemutató angol nyelvű referenciák, kiadványok, szórólapok, poszterek e-formában való eljuttatásával segítse egy naprakész eredménytár létrehozását, melynek hozzáférését és terjesztését HUNAGI a saját eszközeivel és lehetőségeivel látja el.
A készletben máris vannak értékes anyagok a FÖMI, VÁTI, MTA ÖBKI részéről, de hatalmas tartalékaink vannak, hiszen tagszervezeteink és tagintézményeink száma 100!

2009-09-28

HUNAGI előadás "Hol szorít a cípő?" témakörben

Téradat infrastruktúrák értékelése
HUNAGI részéről az ESRI Magyarország október 8-i felhasználói konferenciáján elhangzó előadás kivonata:

Az előadás a téradat infrastruktúrák, a térinformációs szolgáltató rendszerek EU módszertan szerinti kiértékelésével foglalkozik. A kérdés jelentőségét az adja, hogy Magyarország el van maradva az európai élmezőnytől ezen a területen, amely árt a felhasználóknak, káros a piacnak, és nehezíti az INSPIRE szellemiségének térhódítását. Az ismertetésre kerülő eSDI-NET+ projekt, módszertan és az eddigi tapasztalatok kapcsán arra is fény derül majd, hol szorít a cipő és hol szükséges feltétlenül előrelépés a hazai szolgáltatások kialakításában, hogy azok versenyképesek legyenek és megfeleljenek az EU (INSPIRE) követelményeinek. A következtetések két javaslata az, hogy egyrészről a HUNAGI által előkészített módon minden INSPIRE adatkörre vonatkozó helyi, térségi, és országos szolgáltatórendszer értékelését az európai módszertan alkalmazásával el kell végezni és az eredményt országos konferencián meg kell vitatni, másrészról megfontoladó nemzetközi tapasztalatok felhasználásával minden egyes adatkör felelős szervezetének/intézményének INSPIRE szempontú átvilágítása, illetve az ehhez szükséges szervezeti-módszertani eszközháttér megteremtése.

Új könyvek - Jesus Reyes Nunez (ELTE TGT) is a szerzők között

Prof Dr. Milan Konecny mai levelében hívta fel a Digitális Föld vezetőségi tagjainak figyelmét az alább új könyvekre, melynek egyike szerzői között szerepel tagszervezeti képviselőnk Jesus Reyes tanár úr is az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékéről, aki az ICA kongresszus előtt még a HUNAGI-val és a SASFA Öregdiák Körével karöltve szervez ismeretterjesztő rendezvényt a Farkasréti Általános Iskola diákjai számára.
Children Map the World: Selections from the Barbara Petchenik Children's World Map Competition by Temenoujka Bandrova, Jesus Reyes Nunez, and Milan Konecny (Paperback - Jan 2010).
Geographic Information and Cartography for Risk and Crises Management (Lecture Notes in Geoinformation and Cartography) by Milan Konecny, Sisi Zlatanova, and Temenoujka L. Bandrova (Hardcover - Jan 2010)
Milan Konecny volt ICA elnök, jelenlegi ISDE alelnök professzori kinevezéséhez ezúton is gratulálunk, a HUNAGI munkakapcsolat vele mintegy 10 évvel ezelőtt, az EU Panel-GIS projektben kezdődött és azóta is tart. Temenoujka Bandrova a 2010. évi Digitális Föld Csúcstalálkozó házigazdája ( bővebbet a http://hunagi19.blogspot.com -on), míg Sisi Zlatanova az ISPRS szervezetben a katasztrófavédelmi alkalmazások területén az egyik legelismertebb nemzetközi szaktekintély.

A téradat infrastruktúra szervezet magas szintű delegációja vesz részt a GEO VI plenáris ülésen


GEO-VI 2009. november 17-18
Washington, D.C.
A GSDI delegátusa az ügyvezető igazgató Prof.Harlan Onsrud lesz, helyettese Prof. Bas Kok a GSDI előző elnöke. A delegációhoz a helyszínen csatlakoznak Greg Yetman, CIESIN, Doug Nebert, FGDC és Carmelle Terborgh, ESRI, mindhárman amerikaiak.
A plenáris ülésen a GEO 80 tagországa és több mint félszáz szakmai szervezete szeptember 25-ig bejelentett összetételü delegációval vehet részt. Magyarország, mint a GEO 67. tagja szintén kapott meghívót. A GEO Magyar Nemzeti Bizottság nem működik, így egyelőre ezen a csatornán nincs miről beszámolni (célkitűzés, lehetőségek, munkatervi csatlakozás egyebek).
HUNAGI napló a GSDI és a CEOS WGISS vonalán keresztűl ad majd tájékoztatást a honi térinformatikai közösséget érintő fejleményekről.

2009-09-25

Budapesten ülésezik az EUROGI vezetősége


Október 2-3-án a VÁTI ad helyet az Európai Térinformatikai Ernyőszervezet, az EUROGI végrehajtó bizottsági ülésének, melyet Barkóczi Zsolt, HUNAGI elnök fog köszönteni. Prága után Budapest a második térségbeli város, ahol az európai szervezet ülést tart.

A budapesti értekezleten részt vevő elnökségi tagok és az általuk képviselt szervezetek.

Térinformatikával támogatott bankbiztonsági rendszer lép működésbe


Október 1-jétől Budapesten az egyik kereskedelmi és hitelbankunkál újfajta, korszerű bankbiztonsági riasztórendszer lép működésbe. Az MR1-en elhangzott reggeli hír nyomán ugyanott Tóth Gábor budapesti rendőr-főkapitánytól arról értesülhettünk, hogy vészhelyzet estén a bevetésirányítás és a bevetési csapat megkaphatja a helyszíni videófelvételeket, egyéb képeket, beleértve a bankfiók alaprajzát, feltüntetve a lehetséges behatolási pontok és az elkövető lehetséges menekülési útvonalait. A rendőrfőkapítány kifejezetten említést tett arról, hogy az információ feldolgozás mögött térinformatikai eszközrendszer áll. A térinformatika és távérzékelés operatív bevetésirányítási alkalmazás bár több mint egy évtizedes múltra tekint vissza (pld. olasz tűzoltóknál vagy az amerikai 911 segélyhívó-számra asszociáló szövetségi program keretében), a mai fejlett szenzorhálók,az RFID, az épített környezet 3D modellezése a külső és zárt térben való helymeghatározás, tárgy/személykövetés fejlett világában a nagysebességű távoli lekérdezhetőség és megjeleníthetőség mellett teljesen új, innovatív alapokra helyezhetők a megelőző, figyelő és válaszadó rendszerek. Valószínűleg nem túlzás azt állítani, hogy a lehetőségek kiaknázásának még nagyon a kezdetén járunk. A rendszerek interoperabilitása további szabványosításokat igényel, míg az adatrendszerek valósidejű összekapcsolása - például a hírközlési forgalmazás, hely- és személyazonosítás - jogi akadályok miatt nehezen kivitelezhető.
A címsorra kattintva egy példa arra, hogy a térinformatika jelentős válaszidő csökkentő és hatékonyságnövelő tényező a vészhelyzeti beavatkozásoknál és az erre szakosodó megoldásszolgáltatók helyt találnak maguknak a piacon.

Radar távérzékelési tanfolyam az ESA, a német és román űrügynökségek szervezésében

ROSA/ESA/DLR Radar Remote Sensing Course in Bucharest
Bukarest, 2009 október 26-30
Mai postánkból. Kristóf Dániel PhD, a FÖMI Távérzékelési Központ kutatója írja
" Csatoltan küldöm az ESA felhívását a román és német űrügynökségekkel közösen tartandó radartávérzékelési tanfolyammal kapcsolatban, ahová magyar résztvevőket is várnak - a HUNAGI tagok figyelmébe! Jelentkezési határidő: október 2."
A felhívás eredeti szövege a következő:
Dear Madam/Sir,
Romanian Space Agency (ROSA) in cooperation with the European Space Agency (ESA) and the German Aerospace Center (DLR) is organizing a five-days intensive radar remote sensing course between 26 – 30 October 2009.
The training course is focusing on radar remote sensing theory and applications. It consists of two main components:
· theoretical fundamentals of radar remote sensing and introduction to SAR applications
· practical sessions using SAR data with focus on TerraSAR-X imagery for applications in water / oil detection and mapping
The course is opened primarily to Romanian students but also to students from other PECS countries (Hungary, Poland). Young scientist and university students who wish to expand and improve their knowledge and skills in the radar remote sensing research are invited to attend the course.
The candidates should have the following qualifications:
mandatory: MsC (or PhD) in Engineering or Physics or Science with knowledge of remote sensing
mandatory: good command of English language
desirable: knowledge of some remote sensing and GIS SW packages
desirable: needing/using GeoInformation for their profession
The students will be selected upon reviewing their CVs and motivation letters (explaining the relevance of this course for their present position) taking into account the qualifications mentioned above and the number of places in the classroom.
Deadline for application submission: 2 October 2009!
For further information about the program, registration, accommodation and application submission, you are kindly invited to access the website dedicated to this event:
http://events.rosa-rc.ro/index.php/radar_course_09/
Please forward this e-mail to anyone who might be interested!
Iulia DANA
Research Assistant, Romanian Space Agency
21-25 Mendeleev Str., 5th Floor, Sector 1, 010362 Bucharest, ROMANIA
tel. +40-21-316.87.22; +40-21-316.87.23; fax +40-21-312.88.04
iulia.dana@rosa.ro
http://www.rosa.ro

2009-09-24

xIV. ESRI Magyarország Felhasználói Konferencia Programja

Az előzetes konferenciaprogram a címsorra kattintva tűnik elő.

Kis Ágnes marketing és értékesítési menedzser írta mai levelében a már jelentkezetteknek:
"...Az előadások sokszínűsége önmagában is garancia arra, hogy egy tartalmas, szakmai nap után Ön érdekes és értékes információk birtokában térjen vissza munkájához, de támogatóinknak köszönhetően az előadások (3 teremben, 6 szekció, 35 előadás) szüneteiben is biztosítjuk az informatív kikapcsolódás lehetőségét az alábbi programokkal:
- Térkép-galéria a SzervízPark Kft. támogatásával
- Trimble termékbemutató + tesztelési lehetőség
- Támogatók bemutatkozó standjai, újdonságai: GISDATA, NAVTEQ, GEOX, SzervízPark, Közlekedés Kft, ClearVision Kft., Rolling Consulting...
A rendezvényt fő szponzorai: a GISDATA Group és a NAVTEQ, támogatásával TOMBOLA zárja, értékes nyereményekkel!"
Október 3-ig lehet még jelentkezni. Bővebb információ: http://www.esrihu.hu/konferencia

HUNAGI előadása téradat infrastruktúrák, a térinformációs szolgáltató rendszerek EU módszertan szerinti kiértékelésével foglalkozik. Az ismertetésre kerülő eSDI-NET+ projekt és az eddigi tapasztalatok kapcsán arra is fény derül majd, hol szorít a cipő és hol szükséges feltétlenül előrelépés a hazai szolgáltatások kialakításában, hogy azok versenyképesek legyenek és megfeleljenek az EU (INSPIRE) követelményeinek.
A projekt budapesti bemutatásáról a http://www.esdinetplus.eu honlap is beszámol.

2009-09-23

Eltávozott Dr. Balázs László


Dr.Balázs László tiszteletet ébresztő emberségéből, szaktudásából sokan meríthettek mindazok, akik az elmúlt évtizedekben a földügyi szakirányításban mellette dolgozhattak vagy a földüggyel kapcsolatban voltak. A 88. életévében távozott gyémántdiplomás mérnök nagy gyakorlati tapasztalatával műszaki, jogi, etikai ismeretanyagával még a közelmúlt időszakában is többek között olyan, - a térinformatika fejlődését is előmozdító - programok tanácsadójaként is szolgált mint a földhivatalok számítógépesítése, a kapcsolódó jogszabályi háttér alakítása, a földmérésri tevékenységről szóló törvény megalkotása, a birtokrendezési módszertan műhelykeretek közötti fejlesztése. Vele igazi példakép-kolléga távozott, akit nem lehet és nem is fogunk felejteni....

2009-09-22

Adatpolitika - a legfrissebb forrásmunkák elérhetősége

Dr.Robert S. Chen, a Columbia Egyetem világszínvonalat képvisellő CIESIN (Nemzetközi Földtudományi Információs Hálózat) központjának igazgatója a Digitális Föld szimpóziumon tartott előadása példaként szolgáló adatmegosztási gyakorlatot mutatott be a nemzetközi tudományos együttműködések területéről. Az ICSU CODATA főtitkára és a NASA társadalomgazdasági adat és alkalmazási kozpont vezetője mai levelében azt írta, hogy figyelemmel kíséri a GSDI Jogi és társadalomgazdasági bizottsága munkáját, abba intézete részéről közreműkodő tagot delegál és egyúttal felhívta a figyelmemet a GEOSS adatmegosztási politikája elveit tartalmazó megalapozó fehér könyvre, melynek szerzői Uhlir az Amerikai Tudományos Akadémiától, Gabrynowicz és Katleen Janssen. Ez utóbbi a K.U.Leuven munkatársa, akivel várhatóan a most induló LAPSI projektben dolgozhat együtt az FVM FTF, FÖMI, MAGISZ és Neumann Kft alkotta HUNAGI munkacsoport. A fehér könyv szakmai anyaga hamarosan napvilágot lát a Journal of Space Law, valamint a CODATA Data Science Journal szakfolyóiratokban. Mindezek a munkák a hazai szakterület adatpolitikai kérdéseivel foglalkozók érdeklődésére is számot tarthat, A HUNAGI társelnöksége a GSDI szakbizottságban mindezen forrásmunkák könnyebb elérhetőségét is biztosítani tudja.
Fontosabb idetartozó honlaphelyek a címsorra kattintva érhetők el.

FirstStep - Nemzetközi földmérő hallgatói és gyakornoki csereprogram

A CLGE elnökhelyettesétől érkezett levélben a címbeli lehetőség széles körben való megismertetését kérték. Bóvebbet a címsorra kattintással.

2009-09-21

Adatpolitika - a PSI irányelvre adott visszajelzések elemzése

Mai postánból: A PSI Platform honlapoldalán elérhető az a harmadik elemző tanulmány, amely a közadatok újrahasznosításával kapcsolatos illetékes és érintett intézmények visszajelzéseit tárja fel. A dokumentum a http://hunagi1.blogspot.com tematikus naplóban a címsorra kattintva tekinthető meg és tölthető le.

GSDI távkonferencia és beszámoló a Jogi és társadalomgazdasági bizottság munkatervéről

A GSDI vezetőség ülésén a GSDI-11 konferencia tanulságai és a soron következő konferencia előkészítése mellett szó esett szervezeti kérdésekről, internetes felületek kialakításáról, a GSDI térinformatikai tudásbázis-hálózata (GIKN) építésről, továbbá meghallgatták és hozzászóltak a négy GSDI szakbizottság közül a Jogi és társadalmi-gazdasági, továbbá a Kiterjesztés és tagsági bizottság munktervéhez. Az előbbit Roger Longhorn összeállításában a HUNAGI képviselője, míg az utóbbit Mark Reichardt az OGC elnöke ismertette. A közelmúlt kapcsolódó rendezvényei közül a newyorki ENSZ Téradat infrastruktúra konferenciáról Bas Kok, a pekingi Digitális Föld szimpóziumról, valamint az eSDI-NET+ krakkói műhelyéről ill. torinói leendő konferenciájáról a HUNAGI főtitkára számolt be. Az ülést Abbas Rajabifard elnök vezette és mintegy 2 órát tartott. A távkonferencia infrastruktúráját az FGDC restoni központja adta, honnan többek között a HUNAGI hívását is kezdeményezték. A GSDI szervezet által Rotterdamban életre hívott Nemzetközi Térinformatikai Társasághoz szakemberek, érdeklődő egyének csatlakozhatnak.

Kapcsolatépítési lehetőségek a fejlett kanadai infokommunnikációs technológiai szektorral

Felső kép: A Kanadai Nagykövetség épülete Buda szivében. Alsó kép: Kanada magyarországi nagykövete és az előadók, a tartományi kormányok, valamint az infokommunikációs ipar képviselői. Képek: HUNAGI fotógyűjtemény, 2009

HUNAGI alap-szabályában és stratégiai tervében is kifejezésre jut az euró-atlanti szakmai kapcsolatok erősítése. Ennek fényében különsen értékes volt az a személyes meghívó, melyet Jennifer Rosebrugh Kanada Nagykövet-ségének kereskedelmi főtanácsosa küldött. Meghívására részt vehettem az "Innováció nemzete: kanadai infokommu-nikációs (IKT) képességek és lehetőségek kínálata magyar cégeknek" címmel megrendezett szakmai napon.
Pierre Guimond nagykövet úr bevezetőjét és a kereskedelmi részleg munkatársainak felvezetését követően elsőnek J.Wayne Gudbranson a Branham csoport elnök-vezére adott átfogó elemzést a kanadai IKT szektor szereplőiről, sajátossságairól és a trendről.
Az előadó személyesen irányította az IKT cégek tervezési, értékesítésszervezési és partnerfelkutatási támogatását szolgáló konzultációs szolgáltatásokat. A 250-es Branham-listán megjelenő kisebb, de innovatív IKT cégek között nem ritka a 200%-ot, kiugró esetben a 400%-ot meghaladó éves növekedés sem. A tartalomkezelési megoldások területén az OpenText a vezető, míg a grafikus tervezési szoftvermegoldások vezető cége a Corel. Egyre előkelőbb helyet foglal el a Research in Motion cég (a korábbi 7. helyről a 4.-re jött fel). Összességében a kanadai IKT cégek az egyfőre eső bevételek terén a 3. helyet foglalják el a világon (76 milliárd dollár), és a világ vezető 10 IKT cége közül három kanadai.
Donald Lajeunesse Quebeck tartomány Müncheni képviseletétől adott összefoglalót a régió IKT perspektíváiról majd Alberta tartomány IKT ágazatát mutatta be Wes Sawatzky.
A nap folyamán még Ontario és Brit-Kolumbia is bemutatkozott de szó esett kanadai cégek magyarországi sikertörténeteiről és magyar IKT cég üzleti sikeréről a kanadai piacon. Ez utóbbi, cég, a A xapt Hungary Kft termékfejlesztési vezetőjével Both Kristóf urral szóba került a HUNAGI-MLBKT egy közös tematikus rendezvényének lehetősége a térinformatika alkalmazási gyakorlatának bemutatása a készletezés és szállítmányozás területén a GPS, szenzorhálós és RFID technikák felhasználásával.
Hasznos beszélgetést folytathattam Jennifer Roseburgh főtanácsos és Bősze Éva tanácsos asszonyal felemlítve szakterületünk hosszú évtizedekre visszamenő élénk kanadai kapcsolatait és Donald Lajeunesse úrral, A HUNAGI tagszervezetei számára adott a lehetőség kanadai cégekkel való kapcsolatfelvételre, harmadik piacon való együttes megjelenésre vagy akár a kanadai piacon való megjelenésre. Ebben HUNAGI számíthat a Kanadai Nagykövetség szakembereire és az előadók közbenjárására is.
Az előadókat interaktív, un. okos-tábla eszköz segítette.
Az IKT ágazat cégeinek földrajzi eloszlása tartományonként. J.Wayne Gudbranson előadása. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2009

Az infokommunikációs piac kanadai szereplőiről jó áttekintés kapható a címsorra kattintással. HUNAGI megkapta az elhangzott előadások elektronikus kiadványát. A HUNAGI vállalkozó tagszervezetei és érdeklődő tagintézményei számára adott a lehetőség célirányos kapcsolatok feltárására. Szakterületünk két legismertebb kanadai cége a richmondi MDA Brit -Kolumbiában, valamint a PCI az Ontario tartománybeli Richmond Hillben.

2009-09-18

Az ESRI Magyarország Felhasználói Konferencia előzetes programja

Az előzetes programot Kis Ágnes (ESRI Magyarország marketing menedzser) jóvoltából kaptuk meg olvasóink szíves tájékoztatására. A rendezvény figyelemfelhívásai és háttérdokumentumai majd a http://hunagi19.blogspot.com címen érhetők el.
Addig is az előzetes program betekintésre és letöltésre címsorra kattintással történhet.

SDI európai legjobb gyakorlat - kialakult a torinói díjátadás konferencia programja


Az eSDI-Net+ projekt konzorciumi testülete mai ülésén kialakította a kétnapos Téradat infrastruktúrék európai legjobb gyakorlatai seregszemléjének számító konferencia programját.
A részletekről a HUNAGI tagok hamarosan közvetlen levélben is értesülnek. Az európai megmérettetésben résztvevő hazai hat rendszer képviselőivel a jövő héten HUNAGI intenzív konzultációt folytat majd.
A konferencia témaköréről, a módszertanról és a kiértékelés folyamatáról HUNAGI előadásra kerül sor az ESRI Magyarország Felhasználói konferenciáján október 8-án a budai Ramada Inn Szállóban.

Elkészült a Digitális Föld szimpózium Pekingi Nyilatkozatának magyar fordítása


Az anyagot HUNAGI felkérésére Tóth Mária készítette, az a címre kattintva olvasható és tölthető le.
A magyar fordítási változat néhány nappal a bejelentés után, a kínai, japán, olasz, francia, német és holland változatokkal egyidőben készült el.

2009-09-17

Európai téradat infrastruktúrák kiértékelési módszertana és eljárása - értekezlet Krakkóban


Az EU projektről és a hazai részvételről az ESRI Magyarország október 8-i felhasználói napján lesz HUNAGI előadás. A hat résztvevő magyar projekt felelőseivel a jövő héten intenzív konzultációra kerül sor annak érdekében, hogy a zsűri számára még lehetőség legyen egyes adatokat pontosítani a sikeresebb szereplés érdekében. Erről a KOMVIR, MÉTA, PIR, TeIR, VINGIS és ZEG-INVATER képviselőivel HUNAGI közvetlen üzenetben sürgős kapcsolatfelvételt kezdeményez.

2009-09-15

HS-RS új nyílt forráskódú termék A cseh UNSDI koordinációs iroda felhívása


A mai postánkban talált ismertető a címsorra kattintva tölthető le.

DGI CEE Nemzetközi Térinformatikai Konferencia a védelmi célú alkalmazások területén

A World Business Research rendezvényszervező cég megkeresésére együttműködési megállapodás jött létre a prágai szeptember végi-október elejei régiónkbeli nemzetközi térinformatikai konferencia szervezésében való HUNAGI közreműködés tárgyában. A HUNAGI nem csak médiapartner a védelmi célú térinformatikai fejlesztések és alkalmazások bemutatását célzó konferencia előkészítésében, de a HUNAGI releváns szervezeti, intézményi tagjai, valamint tisztségviselői 15%-os kedvezményben részesülnek majd. Részletek a címre kattintással.

Minden hazai eSDI-NET+ tematikus téradat infrastruktúra rendszer javított adatai megküldésre kerültek

Két nappal az eSDI_NET+ projekt konzorciumi találkozó előtt, ma délelőtti határidőre kérték a még hiányzó hat ország (köztük Magyarország) javított projektadatait. Az apróbb javítások szükségességére egy szoftveres konzisztenciavizsgálat hívta fel a figyelmet. A határidőre mind a hat magyar rendszer: KOMVIR, MÉTA, PIR, TeIR, VINGIS és ZEG-INVATER adatai ma délelőtt folyamán kiküldésre kerültek. A nemzetközi zsűri ezzel megkezdheti munkáját.

2009-09-14

Az ISDE6 konferencia egyéb, kiragadott eseményei

Összefoglalás rövidesen itt.

A Pekingi Nyilatkozat a Digitális Földről

A záróülésen bemutatott végső, változat a diaképekre kattintva láthatóak, míg a magyar fordítás (Tóth Mária munkája) a címsorra kattintva lesz elérhető.

ISDE6 összegzése és záróülés

Sok érdeklődő hallgatta Bas Koknak, a Globális Téradat Infratstruktúra Társulás elnökének előadását. HUNAGI fotógyűjtemény, 2009
Rövid összefoglaló hamarosan itt

Digitális Föld kiállítás

Rövid összefoglaló hamarosan itt

Látogatás a pekingi TÉT attasénknál

Rövid beszámoló hamarosan itt

Téradat infrastruktúra szekcióülés a Digitális Föld konferencián

Rövid beszámoló hamarosan itt

ISDE vezetőségi ülés


Rövid beszámoló hamarosan itt

Az ISDE6 megnyitása és kulcselőadásai

Beszámoló hamarosan itt

HUNAGI hozzájárulás a Digitáli Föld Pekingi Nyilatkozatához

A végső nyilatkozat-tervezetet a vezetőség tagjai között szeptember 7-én körözték. A HUNAGI képviselője által megfogalmazott kiegészítő javaslatokat másnap reggel megkapta a szervezet titkársága, míg az ISDE szervezet végrehajtó bizottság ülésén - melyet Lu Yongxiang, a Kínai Tudományos Akadémia elnöke vezetett, sor kerülhetett a javaslatokat szóbani kifejtésére is. A HUNAGI észrevételeket (a címsorra klikkelve elérhető munkaanyagban pirossal jelölve) az ülés résztvevői gyakorlatilag kivétel nélkül elfogadták és átültették a záró plenáris ülésen ismertetésre kerülő végső változatba. HUNAGI felkérésére a dokumentum hamarosan magyarul is közkincs lesz Tóth Mária fordításában.

Segítőkészség és aktivitás a HUNAGI közösségben

Az elmúlt másfél hétben két körkérdésre is számos segítőkész visszajelzés érkezett tagszervezeteink és tagjaink részéről, mely összességében igen jó benyomást kelt a HUNAGI szakmai közösségéről.
Előbb Dr. Fenyvesi László intézeti főigazgató kapott kérdésére, az egyik PhD-s munkatárs térinformatikai tanfolyami továbbképzésére vonatkozóan számos releváns helyről választ (ESRI Magyarország, ELTE TGT, HungaroCAD, NyME Geo, Szegedi Egyetem), míg másik esetben Mikus Dezső úr, az Európai INSPIRE Bizottság h.magyar tagja kapott hathatós és megnyugtató visszajelzést több helyről (MÁFI, FÖMI, FVM FTF) egy jogszabály tervezet magyar fordításának gyors észrevételezésével kapcsolatban.

Térinformációk újrahasznosítása - már tárgyalásos szakaszba került a LAPSI projekt

Szeptember 8-án érkezett a hír, hogy a LAPSI Európai Bizottsági projekttámogatást remélhet. A Közadatok újrahasznosításának jogi szempontjai című projektnek konzorciumi tagja a HUNAGI is. A részvételünket a FÖMI, FVM FTF, Magyar Tartalomszolgáltatók Szövetsége (MATISZ) és a Neumann Kft. szakértőivel kiegészített munkacsoport biztosítja. Október 16-án lesz az első projektegyeztetés Luxemburgban az olasz projektkoordinátor és az eContentplus program képviselői között. A magyar részvételt figyelemmel kíséri és ahhoz szakmai támogatást ad a Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzati Központ is.
A téma napirenden volt a Digitális Föld konferencián is, ahol plenáris szekcióban elnökölt Uhlir professzor, az Amerikai Tudományos Akadémia szakértője (könyvének ismertetőjét a következő számában hozza le a Geodézia és Kartográfia), továbbá a Prof Chen, a CODATA és ICSU szakértője, aki a sarkköri tudományos együttműködés eredményes információmegosztási gyakorlatát mutatta be. Lévén HUNAGI a LAPSI projektben a térinformációkkal kapcsolatos területet képviseli tagjainktól és partnereinktől várjunk minden olyan hasznos PSI körébe vágó dokumentum, hír, gyakorlat megküldését, amely a helyzetfeltáráshoz segítséget jelenthet.

Visszatekintés az elmúlt hét eseményeire

Az elmúlt héten minden várkozást felülmúló sikerrel zárult a 6. Digitális Föld konferencia a kínai fővárosban. A helyi internetes korlátozások miatt nem volt lehetséges a Napló helyszínről történő vezetése, ezért az alábbiakban időrendben csoportosítva utólag adok hírt figyelemre méltó eseményekről, újdonságokról. Bővebb összefoglalót tervezek a Geodézia és Kartográfia szakfolyóiratba, de előadás keretében is várható élménybeszámoló az egyik soron következő hazai szakmai rendezvényen. Mindemellett az elmúlt 10 napban a HUNAGI-t érintő további két-három hírról is így, utólag számolok be. A HUNAGI Napló retrospektív híradásai az eheti krakkói eSDI-Net+ elfoglaltságok miatt várhatóan a jövő héten fejeződnek be.

2009-09-04

HUNAGI leszállította az Állami Számvevőszék megbízása keretében készült szakmai javaslati anyagot

Az Állami Számvevőszék illetékes részlegének telephelye a Belvárosban. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2009

Bővebb tájékoztató az év hátralévő részében várható.

Összeállítás a HUNAGI elmúlt 12 hónapban végzett nemzetközi tevékenységéről

Összeállítás angol nyelven az Eurogeographics részére készülő nemzeti jelentés nemzetközi kapcsolatok fejezetéhez.
Betekintés a címsorra kattintva található meg a mai bejegyzésben.

A letölthető teljes anyag itt található: http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/HUNAGIAug2008-Aug2009.pdf Mérete 10 MB

2009-09-03

EUROGI telefon-interjú

Bino Marchesini, az EUROGI volt főtitkára, a szervezet vezetősége részéről ma este interjút készített az EUROGI végrehajtó bizottsága magyar tagjával. Témája a HUNAGI által a GSDI 11 konferencia során felvetett - és a cseh CAGI által is támogatott - kezdeményezés volt. Ennek lényege, hogy meg kell vizsgálni, milyen szervezeten belüli megoldások szolgálhatják jobban a térségünkbeli országok szakterületi érdekeit. HUNAGI kérésére a téma napirenden lesz az EUROGI soron következő, budapesti vezetőségi ülésén (2009. október 2-3).

2009-09-02

EURADIN Magyar Nap a FÖMI-ben

Az egyes előadások nyitóképei
A műhely előadásainak anyaga előadásonként ,változatlan tartalommal, pdf formátumban az előadók beleegyezésével már hozzáférhető a címsorra kattintva. (Egyes előadások mérete meghaladja a 10 MB-ot.)
Az esemény képei. HUNAGI fotógyűjtemény, 2009

HUNAGI szerepe az EURADIN projektben

A Térinformatika-online főszerkesztője számára készült összeállítás.

HUNAGI és az Európai Címinfrastruktúra projekt

Előre bocsájtva:

1. Összhang a HUNAGI küldetésével és céljával, vagyis a földrajzi információk meglétének, elérhetőségének, használhatóságának elősegítése

2. EUROGI felkérésére az alább részletezett feladatok ellátása

3. HUNAGI tevékenység összhangban van a KvVM – HUNAGI 2009. évi együttműködés céljaival (egyfajta folytatás is kívánatos lenne).

2007 az első INSPIRE Konferencia alkalmával (Portó) tartott EUROGI vezetői értekezleten a spanyol tagintézmény (IGN Spain) bejelentette EURADIN projekt szándékukat . EUROGI ott döntött konzorciumi tagságáról. Ezzel megnyílt HUNAGI számára is a becsatlakozási lehetőség.

HUNAGI felhívást tett közre tagjai közvetlen EURADIN konzorciumi tagsági lehetőségére

2008 indult a projekt, a HUNAGI két tagszervezete (FÖMI, Geox Kft) közvetlen konzorciumi tagságával.

2009 EUROGI meghívta nemzeti tagszervezeteit tagjait az általa vezetett részfeladat WP9 (terjesztés, hálózatépítés, legjobb gyakorlat továbbadása, EURADIN nemzeti műhely szervezése formájában)

HUNAGI szándéklevelet írt – FÖMI-vel, Geox-szel egyeztetve – egy EUROGI Magyar Nap megszervezésére, lebonyolítására és a kapcsolódó jelentés elkészítésére

Konzultáció az EUROGI-val a brüsszeli közgyűlésen, a WP9 projektfeladat vezetőjével az EUROGI Tagok Napján és a projektvezetéssel a GSDI11 és a 3. INSPIRE konferencia égisze alatt.

HUNAGI körlevél az Európai Cím Fórumhoz (EAF) való csatlakozási lehetőségről

HUNAGI közgyűlésen FÖMI projektvezetője bemutta az EURADIN-t

HUNAGI három fázisban végrehajtja az EUROGI által delegált feladatot:

1. HUNAGI a FÖMI-vel, Geox-szel karöltve megkezdte a szervezési előkészületeket: előzetes program, előadók felkérése, érintettek és érdekeltek azonosítása és meghívása (közel 500 címből visszajelentkezettek száma 47 volt)

2. Az EURADIN Magyar Nap lebonyolítása a FÖMI-vel, Geox-szel karöltve

3. FÖMI-vel, Geox-szel karöltve helyzetértékelés, ajánlatok továbblépésre, EAF és hazai együttműködők körének kialakítása, a 2. EURADIN Magyar Nap célkitűzésének és szakmai tartalmának megtervezése, kapcsolatos kérdőív és felhívás elkészítése, ismeretterjesztés idehaza, a szaksajtóban és EU projektek között)

2009-09-01

Visszatekintés: Szintvonal 1988/1989

Tagszervezetünk a Gotmap? képviselője Barsai Gábor írja minapi személyes tárgyú levelében az Ohio állambeli Colombusból.:
" Egy kis évfordulóról írok...
20 éve, 1988/89-ben indult a Földmérő Szak lapja, a Szin(t)vonal (csatolva néhány lap), amibe Te is sokszor írtál... Több éven át adtuk ki a lapot. Azóta úgy tudom, megszünt. Lesz újra lap? Hátha van újra érdeklődés..."
A BME Építőmérnöki Kar Földmérőmérnöki Szak egykori lapjába a bepillantás talán többek érdeklődésére is számot tarthat. Letölthető a címsorra klikkeléssel.

HUNAGI Hallgatói és Diák Tagozat internetes felülete

A Prof. Dr. Márkus Béla mentorságával működő Tagozatba várhatóan holnaptól a címsorra kattintással lehet ismét jelentkezni. Köszönet a Nyugat-magyarországi Egyetemnek és Dobos Dániel kollégának a Tagozat internetes támogatásában nyújtott folyamatos és hatékony segítségért.