2015-10-31

4. Nyílt forráskódú térinformatika munkaértekezlet a BME ÁGT-n

Dr. Siki Zoltán (BME ÁGT) közérdekű figyelemfelhívása:
"Kedves Kollegina, Kolléga!
 Már egy hónap sincs a 4. Nyílt forráskódú térinformatika munkaértekezlet kezdetéig. Engedjék meg, hogy a csatolt I. hírlevelünkben tájékoztassuk Önöket az előkészületekről."
Előzmények és további részletek: http://www.agt.bme.hu/foss4g/


Íme a felhívás a szervezők felhatalmazásával:


2015-10-30

HUNAGI kapcsolatépítés az ulmi Duna Stratégia Fórumon

Horváth Balázs (EC) a panel tagjaival
A Fórum második befejező napján két szekció meghallgatására került sor: Horváth Balázs (Európai Bizottság, Brüsszel) moderálásában az ICPDR 2021-ig prioritások felállítása a vízgazdálkodásban címmel panelmegbeszélésre került sor, míg a másik szekcióban a Századvég Alapítvány Migrációkutató Intézetének vezérigazgatója, Orbán Balázs által vezette be a hazai think tank képviseletében előadását a migrációval és munkavállalók mozgásának számszerű bemutatásával. A vízügyi panelvita résztvevői fotodokumentálva lettek.
A szünetekben kapcsolatfelvételre került sor:
Orbán Balázs, Századvég Alapítvány MKI
Andrássy Egyetem képviselőjével (Patrick Burmeier) Itt a lehetséges együttműködési területet az jelentheti, hogy tapasztalatuk van új megoldások alkalmazásával kapcsolatos szoció-gazdasági elemzésekben
Román Környezeti Vízügyi és Erdészeti Minisztérium ökológus szakértőjével (Dr. Doina Cioaca) aki segítségét romániai partner feltalálásában, amennyiben kiválasztotta az alkalmazási területe(ke)t
Ungvári Egyetem Innovációs és Fejlesztési Központ igazgatójával (Nagorkin Mykhailo), akinek mind az egyeztemközi együttműködésekben, mind a Carpathian Convention nemzetek-közötti együttműködésében élő kapcsolatuk van hazai intézményekkel.
Még az előző napon ajánlotta fel közbenjárását Dr. Pergel László az OVF vízügyi főtanácsadója, az EUSDR PA4 (vízügyi) koordinátora, hogy a Duna Data Cube projekt javaslathoz megfelelő partnert keres (de várhatóan nem a PA4-ben. Árvay Szilárd főtanácsadóval (KKM) is az előző napon került sor beszélgetésre, aki szintén ígérte közbenjárását javaslata szerint az EUSDR  7-es irányban (tudásalapú társadalom), egy rövid leírás ismeretében.

2015-10-29

Ma kezdődött a DG Regio és Baden Württemberg tartomány által rendzett Duna Régió Stratégia Fóruma

Az 1200+ résztvevő között 77-en érkeztek Magyarországról. Az EU Regio biztosa által megnyitott konferencia módot ad a jelenlévők közvetlenül is kapcsolatba kerülhessenek egymással. Itt szerepel az ESA  Danube Data Cube pilot projekt kezdeményezés alkalmazási lehetőségeivel a HUNAGI képviselője is. A Duna Régió Stratégia következő soros elnökségét Szlovákia fogja betölteni. Az országokat magas szintű kormányhivatalnokok képviselik (pld a Baden-Württembergből a tartományi miniszterelnök, Romániából a külügyminiszter). Magyarországról a program szerint az egyik legaktuálisabb kérdéskört a Századvág Alapítvány elnöke fogja moderálni.
Ivo Gönner, Ulm polgármestere:
ebben a városban született Einsten és az
itt töltött első 14 hónap bizonyára hatással
volt pályájára...
Ma reggel a tegnapi JRC DRDSI műhely tükrében a Duna_Net magyar összekötőjével dr.Kovács Ferenc Antallal tovább gondoltuk  egyes lehetséges alkalmazás-orientált munkacsomagok meghatározását, amellyel az ütemterv  0.   szakaszában már számba vehetőek a környező országok releváns akadémiai, kormányzati intézményei, ipari és civil szervezetei. Az EU ICT konferenciájáról, az ulmi JRC műhelyen és a DG Regio 4. Duna Régió Stratégiáját tárgyaló Fórumon folytatott konzultációkról a HUNAGI vezetősége, az ESA, JRC IES DERD,  továbbá a GSDI, EUROGI vezetői tájékoztatást kap még a GEO XII plenáris ülése előtt. Mindez összhangban van az ESA által megindított pilot projekt előkészületek javasolt ütemtervével.
Program és élő közvetítés: www.b2match.eu/danube-forum-ulm/
Rendezvény honlapja: www.danube-forum-ulm.eu
111 millió embert érint közvetlenül a Duna Régió Stratégia. A szövetségi szociális és munkaügyi miniszter Andrea Nahles kitért napjaink égető kérdésére is, hogyan lehet megoldani a migrációval és menelkültekkel kapcsolatos feladatokat.
Corina Cretu az Európai Unió regionális politikájának biztosa a gazdaságfejlesztés és a migráció kapcsolatának fontosságára hívta fe a figyelmet. A Stratégia megvalósítása mentén az érintett 28 országban az elmúlt 12 hónapban 400 projektet indítottak. Program, az eszközök adottak, a projektek célkitűzései, a kapcsolatos közlemények brilliánsak lehetnek, de alapvető, hogy a megvalósításnak gazdaságfejlesztő és munkahelyteremtő hatása kell legyen. A szünet után a HUNAGI képviselője a tematikus szekciók közül a Duna régió környezetvédelme című előadás-sorozatot és vitát választotta, amely több kiemelt területen (környezeti kockázatok kezeléséről, vízminőséggel kapcsolatos és más), integrált horizontális jellegű együttműködésekről számolt be.  Mindezeket követően került sor az ICPDR és Carpathian Convention közötti együttműködés aláírására.
www.danubewaterquality.eu
www.danubeenvironmentalrisks.eu
Este Winfried Kretschmann, Baden Württemberg miniszterelnöke adott fogadást a résztvevők tiszteletére és tartott előadást a konferencia kulturális rendezvényén az Ulm Színházban.

2015-10-28

A JRC Duna műhelyének összegzése

JRC Workshop Ulm
A műhely képekben: klikk a felső képre. A Scientific support to the Danube Strategy címmel rendezett másfél napos műhely záró plenáris ülését Jean Dusart (JRC) vezette be a Danube Reference Data Service Infrastructure jelenlegi helyzetének, adatainak ismertetésével, majd feltette a kérdést a Danube_Net hálózat négy tagjának Horvátországból, Szlovákiából, Romániából és Magyarországról, miben látják a DRDSI kezdeményezés hatását, jelentőségét. Ezt követően Miroslav Veskovic (JRC) moderálásában az egyes prioritási irányok irányítói/társ-irányítói  kötetlen összegzést adtak az elért eredményekről. A vitában a DG Regio képviselője a networkingen túl a régiók számára hasznos alkalmazásokat szorgalmazott.  Árvay Szilárd (KKM, Magyarország) bejelentette, hogy a DRDSI irányító bizottságába a jövőben meghívják a DG Regio képviselőjét is. A másfél napos rendezvényen elhangzottak alapján Ulla Engelmann (JRC) adott értékelést. A műhelyen Domen Mongus PhD a Maribori Egyetem tanára, az Európai Térinformatikai Ernyőszervezet (EUROGI) vezetőségi tagja elnyerte a fiatal kutatók Danubius díját. Hasonló díjban részesült Magyarországról Brodszky Valentin orvos-közgazdász, a Semmelweis Egyetem oktatója is. (A közelmúltban Domen Mongus konzorciumi tagságot ajánlott egy konkrét projekt javaslat kapcsán, a lehetőségről a HUNAGI vezetése haladék nélkül tájékoztatást kapott.)
Az előadásokat követően mód volt a Duna Adatkocka projekt elképzelés előkészületeiről beszámolni Jean Dusartnak felsorolva az elmúlt három hónap fejleményeit mind az ESA és a HUNAGI oldalán, beleértve a kapcsolatépítést az EU múlt heti ICT konferenciáján, valamint a részvételi lehetőséget a GEO XII mexikói plenáris és miniszteri ülésén. Az elmondottakról a JRC DERD  vezetői számára rövid összefoglalót javasolt írni.  Itt Ulmban az első napon még lehetőség volt szót váltani Árvay Szilárddal, a Külgazdasági és Külügyminisztérium  energiaügyi főtanácsadójával, az együttműködés irányító bizottsági tagjával, aki szerint a Danube Data Cube  leginkább Viktor Nedovic  témakörébe tartozik (tudásalapu társadalom) mivel az az oktatás, tudományos előrehaladás és a technológiafejlesztés szempontjából lehet jelentős. Emellett  Dr. M. Tuchyna, a Szlovák Környezeti Ügynökség munkatársa is érdeklődést mutatott és kész a kapcsolattartásra. Elismerően szólt a HUNAGI titkára pozsonyi Danube Open (Geo) Data Hackathon rendezvényen való szerepléséről is.  A rendezvényen folytatott megbeszélésekkel Dr. Kovács Ferenc Antal Danube-Net szakértő is elégedett volt. Ezen felül a HUNAGI tagszervezeti képviselőjével, Prof.Dr. Tamás Jánossal is mód volt szót váltani. (Blogbejegyzés még munka alatt, befejezés az EU Duna Fórum után várható)


2015-10-27

HUNAGI az EU ulmi Duna Fórumán

EU Annual Stakeholder Forum on the Danube Strategy
Ulm, 2015 október 29-30
A kétnapos rendezvényen mintegy ezer érintett és érdeklődő intézmény, szervezet vesz részt.
A partnerkapcsolatok létesítését számítógépes támogatással biztosítják a szervezők. Az eseményre az ulmi vásárváros területén kerül sor. HUNAGI a tervezett Duna Adatkocka pilot projekt kapcsán kívánja kihasználni az Európai Bizottság által biztosított kapcsolatteremtési lehetőségeket. További munició érkezett az Európai Űrügynökségtől, amelynek információtartalma felhasználható az előzetes tájékozódásokban.
Minden résztvevő egy adatbázis felhasználásával megismerheti mások ajánlatát és találkozót kérhet. Az adatbázis csak a regisztrált és visszaigazolt résztvevők számára betekinthető. A konferencia programja itt tekinthető meg: http://www.danube-forum-ulm.eu. A résztvevők teljes száma több mint 1200! Magyarországról 77-en vesznek részt.

Kialakult a Fény- Tér- Kép konferencia végső programja

A konferencia társszervezője és helyszíne a gyöngyösi KRF
FÉNYKÉP, TÉRKÉP,   FÉNY – TÉR – KÉP TÁVÉRZÉKELÉS,  KÉPFELDOLGOZÁS,  FOTOGRAMMETRIA,  TÉRINFORMATIKA   
Gyöngyös, 2015   október 29-30
Dr. Kákonyi Gábor (GeoIQ), a Hunagi egyéni tagja küldte meg az idei Fény- Tér- Kép   Konferencia véglegesnek tekinthető programját:

FÉNYKÉP, TÉRKÉP,   FÉNY - TÉR – KÉP
TÁVÉRZÉKELÉS,  KÉPFELDOLGOZÁS,  FOTOGRAMMETRIA,  TÉRINFORMATIKA

2015Október 29. Csütörtök

09.00 – 10.00 Regisztráció,
(kávé pogácsa, frissítők)

10.00 – 12.00  Cs-1 szekció


The new Trimble remote sensing suite,
A Complete Satellite Data Processing, Modeling and Analysis Solution
Alfredo Lorenzo, Trimble Europe | Geospatial - Paris office

Providing Near Real Time Imagery with the Highest Resolution Available
Pascal Schichor, European Space Imaging. München

A KAP reform területalapú támogatásokkal kapcsolatos változásai és az ahhoz kapcsolódó térinformatikai igények
Skutai Julianna - Molnár Dániel, Szent István Egyetem

KAP reform a FÖMI-nél: áttekintés és tematikák
Kristóf Dániel, FÖMI TÉI

Hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területek lehatárolása
Pásztor László, MTA ATK TAKI KIO

12.30 – 13.30  Ebédszünet

13.30 – 16.00 Cs-2 szekció

Légi- és űr távérzékeléssel támogatott környezeti monitoring - Esettanulmány a leégett bugaci ősborókás területén
Tobak Z., van Leeuwen B., Szatmári J. Szegedi Tudományegyetem TTIK

Aszályindex értékelések, talajnedvesség becslési lehetőségek MODIS műholdképek alapján az SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszéken
van Leeuwen, B.; Kovács, F.; Blanka, V.; Ladányi, Zs.; Tobak, Z.; Gulácsi, A.; Szécsényi, Á. Szegedi Tudományegyetem TTIK

Vegetációborítottság vizsgálata Aggteleken LiDAR-adatok és műholdfelvételek alapján ENVI 5.3 környezetben
Deák Márton,  ELTE TTK Természetföldrajzi Tanszék

Új szakmai minimum követelmények a légi távérzékelésben: Légifelvételek és ortofotók állami átvétele
Zboray Zoltán

Földfelszín monitorozás a COPERNICUS program keretében
Maucha Gergely, FÖMI KTO

EAGLE európai földfelszín-monitorozási koncepció és adatmodell - első eredmények és felhasználások
Kosztra Barbara, FÖMI KTO

16.00 – 16.30 Szünet, kávé, frissítők

16.30 -  18.30 Cs-3 szekció

2-3D KAP
Balla Csilla, FÖMI TKGI

Fotó3D - paradigmaváltás a régészetben?
Szabó Máté, Pécsi Tudományegyetem - Pécsi Légirégészeti Téka

3D fejlesztési irányok a Lechner Tudásközpontban
Sík András, Lechner Tudásközpont

2015 a TALAJ, FÉNY, TÉRKÉP éve
Pásztor László, Laborczi Annamária, Takács Katalin, Szatmári Gábor, Szabó József, Bakacsi Zsófia, Sieglerné Matus Judit, Koós Sándor, László Péter MTA ATK TAKI KIO

Űr - ? - földköpeny
Toronyi Bence

BINGO kiegyenlítö számítások és kamera kalibráció, legújabb fejlesztések és különleges alkalmazások
Mélykuti Balázs - Erwin Kruck, GIP GbR Berlin 

Nemzetközi színvonalú eszközök hazai forrásból
Szentpéteri László, BHE Bonn Hungary Electronics Kft

18.30 – 19.30 Vacsora


20.00 – 23.20 Cs-4 szekció

Nagyfelbontású felszínborítási rétegek előállítása Magyarország területére, Landsat űrfelvételek osztályozásával
Henits László, FÖMI

Adatintegráció – veszteség vagy nyereség?
Jancsó Tamás, Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Székesfehérvár

Drónnal a vizek nyomában: vízmosások és tőzeglápok a Kárpát-medencében
Deák Márton, Kohán Balázs, Mészáros János, ELTE

PhoWo 2015
Balla Csilla, FÖMI TKGI

SGy-NG-PO: Állandóan füves területek lehatárolása: egy hatékony Sentinel-1 alkalmazás
Petrik Ottó, FÖMI KTO

Bányamérés drónnal és repülővel - felszínmodellek minőségének értékelése
Márta Gergely, Tuzson Gergely, Sándor Csaba
fototerkep.hu - Polydesign Kft.

ALS  hasznosíthatósága régészeti lelőhelyeken -  Esettanulmány a Pécs-jakabhegyi földvár és halomsírmező felméréséről
Gáti Csilla, Janus Pannonius Múzeum, Pécs


Kunhalom geovizualizációjának lehetősége légi lézerszkennelt adatokból
Takács László, KRF
Hortobágyi szikpadkák detektálása LiDAR adatok alapján
Kozics Anikó, Debreceni Egyetem

Object-based tree classification in urban environment
Zsófia Koma, Kristina Koenig, Bernhard Höfle
ELTE Geofizika tanszék, Heidelberg University, Institute of Geography, GIScience LiDAR Group

Ezután kötetlen beszélgetés, hirtelen felindulásból elkövetett előadások/hozzászólások a hazai távérzékelés, képfeldolgozás, térinformatika legizgalmasabb kérdéseiről magyar borok társaságában

Október 30. Péntek

8.30 – 10.30 P-1 szekció

Fentről.hu - A légifelvétel archívum, mint a feldolgozás alapja
Braunmüller Péter, FÖMI SZI SZKO

A hiperspektrális légi távérzékelés alkalmazhatósága az anyagvizsgálatban
Hunyadi Gergely, Envirosense Hungary Kft., Burai Péter KRF

Napenergia potenciál térképezése Debrecenben légi LIDAR adatok és légifelvételek alapján
Enyedi Péter KRF - Szabó Szilárd, Debreceni Egyetem

Légi lézeres letapogatások és erdészeti felhasználásuk
Király Géza et. al. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron

Árvízi elöntések modellezése nagy felbontású LIDAR adatok felhasználásával
Kiss Richárd, ÉDUVIZIG

Műholdfelvételeken végzett CA-Markov alapú tájváltozás-modellek alkalmazási tapasztalatai
Varga Orsolya - Szabó Szilárd - Balázs Boglárka, Debreceni Egyetem

10.30 – 11.00 Szünet, kávé, frissítők

11.00 – 13.30 P-2 szekció

UAV-alapú felszínmodellek pontossági kérdései
Szabó Gergely - Bertalan László - Szabó Szilárd, Debreceni Egyetem

A Sajó kanyarulatváltozásai: amiről az UAV mesél
Bertalan László - Szabó Gergely - Szabó Szilárd, Debreceni Egyetem

Toward precise surface pollution remediation / Felszíni szennyezés remediáció pontosságának javítása
Grégory Lucas, Károly Róbert Főiskola/Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Digitális képérzékelők képalkotó eljárásainak összehasonlítása információtartalom és képszerkezet alapján
Berke József - Ocskai Zsolt - Berke Dávid - Enyedi Attila, Gábor Dénes Főiskola

Távérzékelt adatok természetvédelmi alkalmazási lehetőségei
Deák Balázs, MTA DE BK, Zlinszky András, MTA ÖK BLI, Valkó Orsolya,Debreceni Egyetem, Bekő László, KRF, Burai Péter, KRF 

Új Big Data? Nagy mennyiségű távérzékelt geoadat publikálása open source eszközökkel
Katona Zsolt, Envirosense Hungary, Lénárt Csaba, KRF

Szőlő biofizikai vizsgálatok hiperspektrális felvételek alkalmazásával
Bekő László, KRF, Láposi Réka, KRF,  Zsófi Zsolt, KRF, Lukácsy György, Corvinus Egyetem

13.30  Ebéd

A konferencia bezárása.


A Fény-Tér-Kép konferencia a Károly Róbert Főiskola és a GeoIQ kft. közös rendezvénye.

A konferencia helyszíne Károly Róbert Főiskola, www.karolyrobert.hu

Cím: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

A szállás pontos címe: Károly Róbert Diákhotel: 3200 Gyöngyös, Bene út 69.
(5 perces kényelmes séta a Főiskolától)
www.krhotel.hu"

2015-10-26

Szuperszámítógép a svájci meteorológiai szolgálatnál

A Go Parallel október 19.-i híradása szerint a svájci szövetségi Meteorológiai és Éghajlati Hivatal (MeteoSwiss) új, 15 teraflop csúcsteljesítményű Cray CS-Storm szuperszámítógépe 40-szer gyorsabb mint a korábbi. Az új gép a szimulációs elemzésekben 1.1 km-es rácsméretű modell alkalmazását teszi lehetővé a korábbi 2.2 km-es rácsméret helyett, és napi nyolc előrejelzés kiadását teszi lehetővé. A két számítógép toronyban egyenként 96 NVIDIA Tesla K80 grafikus processzor gyorsító egység és  24 Intel Haswell központi egység található.  A beüzemelés alatt jövő nyárig még együtt fog működni elődjével. A Cray-CS-Storm költséghatékony megvalósítása a MeteoSwiss a CSCS, a Center for Climate Systems Modeling (C2SM), a Cray és az NVIDIA szakértőinek együttműködésében valósult meg. Az elemzésekben egy javított COSMO modellt  használjnak, az alkalmazásfejlesztésben a Zürichi Műegyetem (ZETH) is részt vesz.
További részletek és referenciák a MeteoSwiss gépéről itt találhatóak
Hasonló teljesítményű szuperszámítógép már évek óta működik az OMSz-ban.
Egyébként a svájci szövetségi Szupeszámítógép Központban több egy nagyságrenddel, sőt egy két nagyságrenddel nagyobb kapacitású számítógép is működik a Top500 idei júniusi rangsora szerint.  
Hazánkban a jelenlegi legerősebb gépet a NIIFI a Debreceni Egyetemen állította üzembe. Teljesítménye 197 teraflop. A gépek hasznos alkalmazási célokra való felhasználása többnyire komoly feltáró munkán és interdiszciplináris együttműködéseken alapszik. HUNAGI a tervezett Danube Data Cube projektben számít a NIIFI szakértő közreműködésére és a projekt egyben potenciális alkalmazást jelenthet egy további fázisban. A kapcsolatfelvétel még a GEO norfolki műhelyén megtörtént, majd a bécsi EU-s Byte projektben és legutóbb az EU lisszaboni ICT konferenciáján került szóba az együttműködés lehetősége.

2015-10-24

Duna régió stratégia - JRC műhely Ulmban


HUNAGI és tagsága érdekelt a Duna Stratégia  programjaiban való részvételben. Az EUROGI  és a Danube-Net magyar összekötőjének figyelemfelhívása nyomán a HUNAGI képviseletében mód lesz a műhely második napján, majd az ezt követő Duna Stratégia éves, Európai Bizottság által szervezett kétnapos konferenciáján a részvételre. 
Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja által a résztvevők számára terjesztett információs anyag tartalma: (The content of the JRC's information material distributed to the participants)"BACKGROUND AND MILESTONES
As the European Commission’s in-house science service, the Joint Research Centre (DG JRC) supports the Commission’s priority policy areas with scientific and technical advice. The support to individual regions and to macro-regional strategies in order to boost smart, sustainable and inclusive economic growth and job creation forms a constituent part of EU policy and underpins the Europe 2020 strategy. In the context of the Danube Region, DG JRC is coordinating an initiative aiming to provide scientific support to the European Union Strategy for the Danube Region (EUSDR).
The DG JRC initiative in support of the Danube Strategy was launched in close cooperation with key scientific partners of the Danube region. Through an integrated approach, the JRC and its partners gather essential scientific expertise and data to help decision-makers and other stakeholders of the Dan- ube Region to identify the policy measures and actions needed for the implementation of the EUSDR.

In May 2013 in Bratislava, DG JRC launched 4 scientific flagship clusters: the Danube Water Nexus; the Danube Land and Soil Nexus; the Danube Air Nexus and the Danube Bio-energy Nexus; complemented by 3 horizontal activities: the Danube Reference Data and Services Infrastructure; the Danube Innovation Part- nership; and the Smart Specialisation for the Danube Region.
In June 2014 in Vienna, DG JRC presented the first results of the activities undertaken in the frame of the scientific clusters. The event aimed at fostering synergies between the science and research community and the regional development providing opportunities for cooperation and helping to boost the develop- ment of the Danube Region. 

OBJECTIVES
The JRC Annual Event 2015 in Ulm will take stock of the con- tinuing scientific support activities for the Danube region and will focus on the JRC expertise that supports the European Commission priorities of boosting jobs and growth, building a European Energy Union and supporting the digital single market through smart specialisation in the Danube region.

The purpose of the event is to show how the excellence and relevance of the research and support activities executed by DG JRC in cooperation with its partners from Danube macro- region can impact scientific, economic, social and environmen- tal development. The event will focus on how research and innovation can create jobs, underline the relationship between businesses and universities, and open the door for cross-border cooperation opportunities. 

PROGRAMME 
Tuesday, 27 October 2015 

14:00   Introductory plenary session Kepler Hall
• Welcome by Ivo Gönner, Lord Mayor of Ulm
• Welcome by Vladimír Šucha, Director-General of the Joint Research Centre, European Commission
John Bensted-Smith, Director, Institute for Prospective Technological Studies, Joint Research Centre, European Commission
14:45 - 18:00 Parallel workshops 
3rd floor: Bad Mergentheim
5th floor: Bad Salzuflen
7th floor: Bad Sassendorf
9th floor: Bad Homburg
Water Workshop
Workshop on Smart Specialisation
in the ICT sector
Energy Workshop
Workshop on instruments fostering scientific exchange in the Danube region
19:00  Dinner and presentation of the Danubius Awards Kepler Hall 

Wednesday, 28 October 2015
09:15 High-level panel session Kepler Hall
This panel with science policy makers from the Danube region will discuss needs and opportunities for territorial cohesion and new growth through Smart Specialisation. The panel will discuss what is needed to further reinforce collaboration in the Danube macro-region.
 • Moderated by Vladimír Šucha, Director-General of the Joint Research Centre, European Commission
 • Introductory remarks by Michael Kleiner, Director-General, Ministry of Science,
  Research and the Arts, Baden-Württemberg
 • Maksim Strikha, Deputy-Minister, Ministry for Education and Science, Ukraine
 • Roko Andričević, Deputy Minister, Ministry of Science, Education and Sport, Croatia
 • Barbara Weitgruber, Director-General, Federal Ministry for Science, Research and Economy, Austria
 • Ferenc Friedler, Vice President for Innovation and General Affairs, National Research, Development and Innovation Office, Hungary
 • Tudor Prisecaru, Secretary of State for Research, Development and Innovation, Ministry of National Education, Romania
10:40 Coffee break Room Bonn
11:00 - 13:00
Parallel workshops continuation and conclusions
3rd floor: Bad Mergentheim
5th floor: Bad Salzuflen
7th floor: Bad Sassendorf
9th floor: Bad Homburg
Water Workshop
Workshop on Smart Specialisation
in the ICT sector
Energy Workshop
Workshop on instruments fostering scientific exchange in the Danube region
13:00 Networking lunch Hotel Restaurant Ulmer Gulden 15:00 JRC and EUSDR Stakeholder session Kepler Hall
Jean Dusart, Digital Earth and Reference Data, Institute for Environment and Sustainability, Joint Research Centre, European Commission
Presentation of the Danube Reference Data and Service Infrastructure (DRDSI)
15:30 Panel discussion with EUSDR Priority Areas Kepler Hall
This panel with coordinators of the EUSDR Priority Area will discuss links between the JRC Danube Initiative
and the EUSDR Priority Areas.
 • Moderated by Miroslav Vesković, Co-ordinator for scientific support to macro-regional strategies, Joint Research Centre, European Commission
 • Franc Žepič, Ministry of Infrastructure and Spatial Planning, Slovenia, Priority Area Coordinator, Priority 1b - Mobility, Rail-Road-Air
 • Markéta Ročejdlová, Office of the Government of the Czech Republic,
  European Policies Coordination Department, Priority Area Coordinator, Priority 2 - Energy

 • Szilárd Árvay, Ministry of Foreign Affairs and Trade, Hungary, Priority Area Coordinator, Priority 2 - Energy
 • László Perger, General Directorate of Water management at Ministry of Interior, Hungary,
  Priority Area Coordinator, Priority 4 - Water Quality
 • Viktor Nedović, Ministry of Education, Science and Technological Development, Serbia, Priority Area Coordinator, Priority 7 - Knowledge Society
 • Hans-Peter Herdlitschka, Ministry for Finance and Economy, Baden-Württemberg, Priority Area Coordinator, Priority 8 - Competitiveness
 • Kurt Puchinger, City of Vienna, Executive Group for Construction and Technology, Urban Planning Group, Austria, Priority Area Coordinator, Priority 10 - Institutional capacity and cooperation
16:30 Conclusions Kepler Hall
Ulla Engelmann, Head of Unit, International, Interinstitutional and Stakeholder Relations,
Joint Research Centre, European Commission
17:00 End of the conference "

JRC Science Hub: https://ec.europa.eu/jrc