2015-11-28

A Nemzetközi Digitális Föld Társaság örökös egyéni tagságot ajánlott fel korábbi magyar vezetőségi tagjának

A Nemzetközi Digitális Föld Társaság Európai Tagozatának alapító tagjai
Prof. Dr. WANG Changlin (Director, International Academic Division, Institute of Remote Sensing and Digital Earth, Chinese Academy of Sciences, Executive Director, International Society for Digital Earth and Executive Editor, International Journal of Digital Earth) levelében felajánlotta a Nemzetközi Digitális Föld Társaság örökös tagságát korábbi magyar vezetőségi tagjának, aki 2015. november 19-én mondott le HUNAGI képviseleti  mandátumáról.
A HUNAGI előző főtitkára ebben az új minőségében folytatja az ISDE, és tudományos szakfolyóirata az IJDE promócióját a hazai és nemzetközi szakmai közösségekben, de lehetőségei szerint továbbra is ki kívánja venni részét az ISDE European Chapter munkájában, amelynek - a 2015. július 30-án a JRC-ben tartott alakuló ülés óta - alapító tagja.
Az International Journal of Digital Earth  (IJDE) szakfolyóírat nyitva áll a hazai kutatók számára is publikálásra. Ezt szükséges a folyóiratról és kiadójáról tudni: 

2015-11-26

Magyar közreműködéssel folytatódhat a GSDI együttműködése a GEO, valamint CEOS WGISS szervezetekkel

HUNAGI a GSDI szervezet  alapító tagja (2004). Sőt, a GSDI előfutára, a Global Spatial Data Infrastructure kezdeményezés munkájában annak első Königswinterben tartott első konferenciája óta (1996) veszi ki részét.
HUNAGI meghívására 2002-ben Budapesten tartotta konferenciáját a GSDI (55 ország mintegy 250 résztvevőjével és az akkori MATÁV székházban rendezett konferencián előadást tartott Kovács Kálmán IHM miniszter és az Európai Bizottság elnöke által kijelölt DG Research K+F igazgató is.)
A GSDI szervezet 2009 június 15-19 között rotterdami világkonferenciáján határozott arról, hogy a szervezet megalakítja egyéni tagjainak szervezetét (International Geospatial Society=IGS). HUNAGI felhívására 2009-ben két magyar is alapító tagja lett az IGS-nek (Lénárt Csaba és Remetey Gábor). GSDI - stratégiájával és 2020-ig előretekintő munkatervével összhangban - 2015-ben beolvasztotta az IGS tagságát a GSDI tagsági közösségébe, amelynek azóta szervezetek és egyének egyaránt tagjai lehetnek. 
A HUNAGI képviseletét a GSDI-ben mától dr. Szabó György látja el, míg Remetey Gábor, a HUNAGI korábbi képviselője, a GSDI szervezet korábbi magyar titkára, éveken keresztül vezetőségi tagja, most már mint a GSDI egyéni tagja a GSDI vezetés minap kifejezett megelégedésére tovább folytathatja eddigi tevékenységét a GSDI képviseletében CEOS WGISS munkaértekezletein, valamint a GEO plenáris ülésein a GSDI delegációjában.  

2015-11-20

Mandátum visszaadás (HUNAGI képviseletéről való lemondás az EUROGI, GSDI és ISDE szervezetekben)

HUNAGI elnöke november 19-i levelében a következőket írta: "Kérlek a jövőben tartózkodjál a HUNAGI nevében bármilyen megnyilvánulástól!" Erre a nem várt felszólításra még aznapi válaszlevelemben lemondtam a 25. HUNAGI közgyűlés által megszavazott azon mandátumomról, hogy az EUROGI, GSDI és ISDE nemzetközi szervezetekben a 2016. májusi közgyűlésig képviselhetem a HUNAGI-t.
Ez jelenti a Magyar Űrkutatási Tanácsban a HUNAGI képviseletében való tagságom egyidejű felmondását is.
A közvetlen előzmény az volt, hogy a vezetést írásban előre tájékoztatva, egy befogadott rövid ismertető előadásom lett volna az ESA Danube Data Cube pilot projektről az érdekeltek számára a KKM Duna Stratégia vízügyi és kockázatkezelési szemináriumán november 20-án , amelyet azért voltam kénytelen lemondani, mert három nappal előtte hozta az elnök tudomásomra, hogy a HUNAGI igazgatótanácsa megtagadta (sic!) a Duna adatkocka téma napirendre vételét azzal, hogy nincs kellő információ birtokában és nem áll rendelkezésére egy egyoldalas vezetői összefoglaló sem. Arról, hogy a grémium ülésezni fog és számára vezetői összefoglalót kell készítenem, nem tudtam. Az ülésen egyébként részt vett a HUNAGI főtitkára, aki gyakorlatilag mindazzal a vonatkozó információval rendelkezett, amellyel én. 
A Duna Adatkocka projektet még főtitkár időszakban a május közepi tsukubai WGISS-39 értekezleten vetettem fel, amelyen a GSDI szervezet CEOS WGISS kapcsolattartójaként vettem részt. Az ötletet jól fogadta a HUNAGI május 20-i majd az EUROGI május végi közgyűlése (ahol ez utóbbi ismét a végrehajtó bizottsági testületébe választott) és a DRDSI program vezetése is a JRC-ben. Ezt követően az EUROGI végrehajtó bizottsága jóvoltából előadásmeghívást kaptam a JRC és osztrák kormány 'Tudománnyal a Duna Stratégia megvalósításáért' bécsi műhely ICT projektötletek szekciójába. A WGISS-40 október elejei oxfordi találkozón jelentette be egy Duna Adatkocka pilot prokjektet indításának szándékát. Ezt követően megindult az előkészítés, mely során a HUNAGI főtitkárával két ízben, (másodszor a Duna_Net magyar összekötője bevonásával) személyes találkozókra került sor és két fejlettségi változatban az ESA is megküldte munkaanyagát, melyet megosztottam a HUNAGI főtitkárával. Cél az innovatív adatkocka koncepcióhoz alkalmazás, a kérdéses térség és az érdekelt potenciális együttműködők kiválasztása lett volna.  Ez utóbbiak számára egy egynapos találkozó keretében az ESA lehetőséget biztosított volna Bécsben az általa végzendő adatkocka-fejlesztési, adatszolgáltatási és infrastruktúrális kérdések megismerésére legkésőbb december közepe előtt, figyelembevéve a már folyamatban lévő ESA-osztrák együttműködéshez való illeszkedés lehetőségét is. Míg a hazai lehetséges partnerek,  az alkalmazási téma megválasztása a HUNAGI vezetés kompetenciája, addig a Duna Régió Stratégia országai relációjában (felhasználva részvételemet az EUROGI októberi vezetői értekezletén, az EU lisszaboni ICT konferenciáján, majd az ulmi JRC DRDSI műhelyen továbbá a 4. EU Duna Fórumon) magam vállaltam lehetséges közreműködők, érdeklődők felkutatását. Erre még a két héttel ezelőtti GEO-XII plenáris ülést és a kapcsolódó kísérő eseményeket is felhasználtam és összességében sikerült cseh, szlovák, ukrán, román, bolgár és szlovén érdeklődőket illetve közvetítőket feltárni és nemzetközi szaktekintélyekkel a kapcsolatot felvennem. Ez az építkezés tört meg az elmúlt héten.

A HUNAGI egyéni tagságomat fenn kívánom tartani, hogy egyrészt nyomon követhessem a szervezet tevékenységét a tagok szemszögéből, másrészt a HUNAGI működésével kapcsolatos, az elmúlt 20 évben felgyülemlett és a többszörös költözés után fennmaradt szakmai dokumentumokat, kéziratokat és kiadványokat átnézhessem, rendezhessem a későbbi felhasználhatóság érdekében.

2015-11-19

GEO XII: dokumentumok, előadásanyagok, összegző beszámolók elérhetőségei

Az esemény dokumentumai és előadásanyagai: 
www.earthobservations.org
Legfontosabbak ezek közül maga  a GEO stratégia, a Munkaterv és az ENSZ Fenntartható Fejlődés Céljai programot támogató akciók között is a nyílt kormányzati adatok megosztását célzó nyilatkozat.

Történeti áttekintés, napi és összegző beszámoló a GEO Bulletin-ban 

A kiadványt az Earth Negotiations Bulletin kiadója, a Fenntartható Fejlődés Nemzetközi Intézet (IISD) készítette a GEO Titkárság megbízásából és küldte meg a címjegyzékén szereplőknek. Itt lehet regisztrálni:  info at iisd.ca (megj. újabban www.iisd.org)

A GSDI delegáció tagjaként az alábbi eseményeken vettem részt (időrendben):
 • Adatpolitikai Műhely. (ICSU Codata/UNESCO)  
 • GEO Water műhely
 • GEO Infrastructure Implementation Board ülése (megfigyelőként) 
 • GEO szakkiállítás
 • Geospatial Forum Latin America konferencia megnyitó előadásai
 • Citizen Science egésznapos műhely (JRC és OGC szervezésében)
 • GEO fogadás
 • GEO XII Plenáris ülés első napja
 • Hat video versenyfilm végignézése és értékelése
 • UNGGIM Americas bizottsági ülés programjának megismerése
 • Szakkiállítás vezetett megtekintése
 • Delegációvezetők vacsorája
 • GEO XII Plenáris ülés második napja (amelyen a GSDI nyilatkozat  is elhangzott Steve Kopp felolvasásában)
Az alábbi személyekkel nyílt alkalom általános, illetve a GSDI-t vagy HUNAGI-t érintő szakmai kérdések kötetlen formában való megvitatására a szünetekben, fogadás vagy díszvacsora alkalmával:
Dr. Steffen Fritz (Ecosystems Services and Management, Group Leader EO Systems, IIASA, Luxembourg)  Hozzájárulási lehetőség  egy Citizen Science témakörű szakkönyvhöz esetismertetéssel. Megjelenés: 2016 tavasza,
Angélica Gutiérrez-Magness (NOAA hidrológiai fejlesztések nemzetközi koordinátora, Siver Springs, MD) Kolombiai Adatkocka projekt, 
Prof. Charles F. Hutchinson szárazság szakértő, The University of Arizona, a International Center for Remote Sensing of Environment CEO/elnöke (1962 óta a legrégebben kezdték meg a távérzékelési konferenciasorozatokat eleinte ERIM szervezésben) Adatkocka és vízügyi alkalmazások (szó került Peter Baumann RASDAMAN alkalmazásáról az Earth Serverben)
Arup Dasgupta a Geospatial Media and Communications cég lapjának főszerkesztője  (évtizedes ismeretség, megjelenési lehetőség hazai szakmapolitikusok számára)
Prof. Toshio Koike, (University of Tokyo, az International Centre for Water hazard and Risk Management  (ICHARM) igazgatója, az előző heti budapesti Tudományos Világfórum egyik moderátora (szükség esetén tanácsot ad a Duna Adatkocka pilot alkalmazástervezésében)
Shinichi Higuchi a japáni Oktatási, Kulturális, Sport, Tudományos és Technológiai Minisztérium (MEXT) Environmental Science & Technology részlegének igazgatója (az előbbi ICHARM kormányzati kapcsolata),
Dr. Juan Arturo Garcia Masó A nemzeti Hidrográfiai és Geodéziai Hivatal Geodéziai és Kartográfiai részlegvezetője
Padszomszédom, Prof. Tony Milne (15 éves ismeretség még az ISPRS VII. Bizottságából: ma a GGRS delegációvezetője) az ausztrál Cooperative Research Centre for Spatial Information (crc si), ágazatközi formációban a radarkutatási és alkalmazási részleg igazgatója, az ausztrál Geoscience Australia (GA) Data Cube projektben a CSIRO mellett annak harmadik aktív résztvevője. Természetesen szóba került a Duna Data Cube projektjavaslat is. bekapcsolódott az ISDE-ből ismert Jonathon Ross (GA főnöke) is, aki az ausztrál kormánydelegáció tagja volt.
A Future Earth (ICSU kezdeményezés) delegátusa, Mario Hernandez (a Nemzetközi Digitális Föld Társaság (ISDE) szervezet vezetőségi tagja és az ISDE Európai Szekciója tagja) köszönetét fejezte ki az ISDE szervezetben kifejtett aktív magyar közreműködésért.
Prof. Alexandru Badea, a román űrügynökség a ROSA alkalmazáskutatási program igazgatója (két évtizedes ismeretség, akkor a román Csornai Gábor). A téma természetesen a megemlített ESA Danube Data Cube lehetséges alkalmazásai voltak és a budapesti Duna Régió Stratégia KKM-beli szemináriuma voltak.
Dr. Silvo Zlebir a Szlovén Környezeti Ügynökség nemzetközi együttműködési szolgálatának vezetője, korábbi brüsszeli EB részlegvezető. Téma a megemlített ESA Danube Data Cube előkészítése és a budapesti Duna Régió Stratégia KKM-beli szemináriuma voltak.
Prof. Max Craglia (JRC DERD) Citizen Science műhely levezetője. A Danube Data Cube  anyagot korábban udvariassági tájékoztatásként megkapta, de kérdés esetén kész tanácsot adni.
Ing. Arturo Palencia Rodriguez, a mexikói Topográfus-mérnök Kollégium elnöke,
Jeanne Foust (Esri, Global Manager Standards) és delegátustársam Steve Kopp (Esri) távérzékelési szakértő
Duna Adatkocka pilotban esetleg felhasználható Esri open-source fejlesztések. (Steve  a GSDI nyilatkozat végső rövidítésében is részt vett és sikerrel olvasta fel a szöveget a nagyon szigorú 2 perces időablakban.)
Tomas Mildorf (University of West Bohemia in Pilsen) matematikus, térinformatikus, számos EU projekt vezetője, akivel a Plan4All projektben működött közre a HUNAGI és akinek az érdeklődését már Ulmban felkeltette az ESA Danube Data Cube projektje.
Lyubomir Filipov (GIS manager, GAP Consult, Bulgária) kifejezte érdeklődését a Duna Adatkocka projekt iránt.
Mark Reichardt az OGC elnökével szóba került magyarországi szervezetek OGC tagságáról. Az oktatóhelyeknek és civil szervezeteknek kell a legalacsonyabb tagdíjat fizetni.
A GEO IIB zárt ülésén Ivan DeLoatch társelnök (FGDC vezetője) külön üdvözölte a GSDI magyar képviselőjét. (Az FGDC vezetőjével Fokvárosban és Pekingben együtt alkottuk a GEO plenáris és miniszteri csúcson a GSDI delegációt). 
Bart De Lathouwer (OGC interoperabilitási program igazgatója, aki az itteni Citizen Science műhely társelnöke volt) azzal keresett meg, hogy 2016 március és május közötti időszakban Magyarországon szívesen csatlakoznának egy European Location Framework (ELF) műhellyel egy térinformatikai nagyrendezvényhez, számítva a HUNAGI partneri együttműködésére és a térképészeti és kataszteri szolgálat (FM/FÖMI) aktív közreműködésére. Gondolva a GEO hagyományos márciusi GIS Open rendezvényére, a megkeresésről értesítést kapott a HUNAGI és FÖMI vezetése illetve az Óbuda Egyetemről GEO-ban aktív  dr. Jancsó Tamás.
HUNAGI már tartott 2014 végén Budapesten egy nagysikerű EU LF Műhelyt, melyen az Európai Bizottságot a JRC szakértői képviselték.
A GEO szüneteiben alkalom volt beszélgetéseket folytatni a kétfős ESA delegáció tagjával, Ivan Petitville-jel (aki 2006-ban Budapesten, a CEOS  Information Systems and Services  munkacsoport (WGISS) társelnökeként egyezett meg a GSDI vezetésével, hogy a két szervezet lcsönösen informálja egymást működéséről és a kapcsolati személy a GSDI akkori vezetésének magyar tagja legyen. Ugyancsak jelen volt a WGISS-ből megismert, NASA-t képviselő Kathy Fontaine (Rensselaer Polytechnic Institute), aki mára a nagy presztizsű és világméretben lendületesen fejlődő  szervezet, a Research Data Alliance (RDA) tikársági tagja.
A GEO XII és LAGFrendezvényen szerzett benyomások, információk és kapcsolódó referenciák feltöltése még folyamatban van az előző hét bejegyzéseiben, és a képi dokumentumok és jegyzetanyagok felhasználásával a következő hetekben  fejeződik be.
A GSDI felé készülő angol nyelvű jelentés ebben a bejegyzésben is megosztásra kerül. 

2015-11-12

A mai GEO XII plenáris ülésen került sor a GSDI nyilatkozat felolvasására

Steve Kopp a GSDI delegáció tagja felolvassa a GSDI nyiltkozatot
ABC sorrendben előbb a tagországoknak, majd az együttműködő szervezeteknek jutott a lehetőség, hogy a GEO XII Plenáris ülésén nyilatkozatot tegyenek a GEO céljaival és munkatervével való egyetértésükről és kiemeljenek néhány elemet elmúlt évi tevékenységükből, melyek elősegítik a GEOSS megvalósítását. A GSDI-re a délutáni ülésszakon került sor. A felolvasott 2 perces időszűkére rövidített 
"Global Spatial Data Infrastructure Association statement to the GEO Plenary" c.állásfoglalás az alábbi volt: 
"The Global Spatial Data Infrastructure Association notes the importance of Earth observation and geospatial information in the recent UN Resolution ‘Transforming our world - the 2030 Agenda for Sustainable Development’ and commit to cooperate with GEO and its partners to exploit their contribution toward this plan of action for people, planet, and prosperity.

Referring to the Guidance for GEO 2025 document, the GSDI Association continues to endorse the GEO data sharing principles and apply these in our work, such as the 'Geo Legal Interoperability Map of the World ', 'Marine/Coastal SDI Best Practice'., GEO Coastal Zone Community of Practice, and participation at CoastGIS Conferences and Marine SDI Working Group of the International Hydrographic Organization.

The Association also has members actively engaged in thematic areas of the GEO 2016 Work Plan, including marine/ocean data access and integration, and disaster management. We look forward to, and support, development of the "Ocean and Society - Blue Planet" activities. Our members ITC and CIESIN also participate in the 'Water Cycle Capacity Building', 'Global Mangrove Monitoring', and 'Global Human Settlement indicators' programs.

To improve decision making from local to regional scales and across disciplines, GSDI and HUNAGI made a proposal for ESA at the CEOS WGISS Meeting in May, to launch a pilot project using a Data Cube approach for the Danube Region. The data cube concept enables both retrospective and predictive analysis based on user-ready earth observation and synchronized spatio-temporal thematic data. And consultations have begun with potential partners at several European Commission conferences.

The GSDI Association includes members from countries and organizations who are developing Spatial Data Infrastructures around the globe providing access to geospatial information and knowledge leveraged by a broad community, for improved decision making across societal benefit areas.

The GSDI vision aligns with the GEO and GEOSS objectives and we are pleased to support the GEO strategic plan and continue our engagement as a Participating Organization.

Thank you" 
További információ az ülésszakról hamarosan itt is olvasható. A hír a GSDI honlapján is megtalálható:
http://gsdiassociation.org/index.php/news.html

2015-11-11

Megkezdte munkáját a GEO XII plenáris ülése

Megnyitójában a házigazda bejelentette, hogy az október 27-29 között itt Mexikóvárosban rendezett Open Government Partnership Global Summit  által elfogadott nyilatkozat értelemszerűen vonatkozik a földmegfigyelési adatokra is. 
A GEO XII megnyitó ülését az Európai Bizottság Kutatási főigazgatója vezette le, abban a végrehajtó bizottsági tagok és a GEO titkárság vezetője tartott köszöntő előadást.
Az utolsó plenáris ülés óta 6 új ország jelentkezett tagnak. Ezzel a GEO-nak jelenleg 99 ország és az Európai Bizottság a tagja.
Megoszlásuk: Afrika 27, Amerika 15, Ázsia 17, CIS 7, Európa 34
A plenáris ülés elfogadta a GEO XI jelentését és a Mexico City Declaration nyilatkozatot. Ezt követően Ivan DeLoatch az Infrastructure Implementation Board társelnöke, majd a Monitoring and Evaluation részéről Jonh Adamec (NSF) elnök összegezték testületeik vizsgálatát a GEO elmúlt években végzett munkájáról. Folytatás hamarosan itt.

2015-11-10

Folytatódtak a GEO XII tematikus műhelyei és megnyílt a Geospatial Forum for Latin America (LAGF) konferencia

Látogatott események:

 • LAGF megnyitó (a GEO, NOAA, és Geospatial Media vezetőinek bevezető előadásai, a célok és prioritások meghallgatásával)
Barbara Ryan szerint a lényeg, hogy a földmegfigyelés alakítja a döntéseket. A GEO ajánlja a kormányzati adatok nyílttá tételét és kívánatosnak tartja az ipari résztvevők, különösen a KKV-k erősődését.
Sanjay Kumar szerint az elmúlt 5 évben a geoinformatika alkalmazásai kapcsán a gazdasági haszon 100 milliárdról mára 500 milliárd dollárra nőt.
Kathryn D. Sullivan a siker zálogát három tényezőben látja: (1) partnerség (ideértve a PPP-t), (2) a Big Data kihívás (hogyan transzformálhatók az egyre nagyobb mennyiségben és minőségben rendelkezésre álló adatok intelligenciává) (3) földtudományok (tudományos elemzésekkel és modellekkel az adatok a döntések számára felhasználhatóak legyenek). Kumar előadásából a 
 • Citizen GEOSS (a JRC és az OGC moderálásában)

Geoff Sawyer az EUROGI tag EARSC  főtitkára részletesen ismertette az európai távérzékelési vállalkozások szervezetének a távérzékelési iparról készített felmérését. A kiadvány egy példányát a HUNAGI számára hazahozom. További referenciák:


A szünetben Nyugat-Bohémia Egyetem (Pilzen) matematika tanszékének geoinformatikai szakértője Tomás Mildorf, a korábbi Plan4All és más EU projektek vezetője érdeklődött az ESA  Duna Adatkocka Projekt pilot projektről és  megkérte a budapesti KKM Duna Stakeholder Fórum szervezőinek elérhetőségét.
Bart de Lathouver (OGC) azzal keresett meg, hogy felkínált egy félnapos ELF (European Location Framework)  ismeretátadó rendezvényt Magyarországon, amennyiben a március-májusi időszakban ez egy nagyobb szakmai rendezvényhez csatlakoztatható. A rendezvény céljának leírását kértem, melyet továbbítok az OE, FÖMI és HUNAGI illetései felé. Ez utóbbi szervezetektől szintén várnak előadást. Legutóbb a HUNAGI szervezésében 2013 decemberében került sor ELF témakörű műhelyre Magyarországon (http://eulfhu.blogspot.hu/)
Dr. Steffen Fritz, EO rendszerek csoportvezetője a laxemburgi IIASA intézetben a jövő tavasszal kiadványt szerkeszt a témakörnek szentelve. Hozzájárulási javaslatokat a címére lehet megküldeni.
Koordinátái továbbítom a honi természetvédelmi Citizen science alkalmazásokban széles áttekintéssel rendelkező HUNAGI főtitkár-helyettesnek dr. Takács András Attilának.
Max Craglia (JRC) bejelentette, hogy szabadon lehet csatlakozni az EUIAS hálózathoz, amelynek célja az invázív egyedek adatbázisba szervezése és a hozzájárulók közösségének megteremtése.

Megkezdődtek a GEO XII kapcsolódó műhelyei

Barbara Ryan, a GEOSec igazgatója 
A GEO XII nem várt érdeklődést vonzott: mintegy 500-an regisztráltak!
GSDI mezben az általam látogatott műhelyek a következők voltak (a fő szereplőkkel):

 • Adatmegosztás (ICSU-CODATA, GEO, UNESCO)
 • GEOSS Water Services Publishing National and Global Streamflow and Flood Forecast (NASA, NOAA, Esri)
 • Infrastructure Implementation Board ülése (USGS/FGDC, JRC, GeoSec, IEEE, NRC)
 • Institutional Developments (ITC, STAR)

Internet elérhetőség hiányában nem volt mód a rövid összefoglalók közel valós idejű posztolására. A szünetekben lehetőség nyílt az ESA Danube Data Cube pilot projekttel kapcsolatban cseh és bolgár kollégákkal, továbbá az Esri és NOAA képviselőivel, valamint a GEO titkárság szakértőjével konzultálni.

2015-11-09

Az Európai földmegfigyelési program űrszegmensének fejlesztése és a felhasználói közösség

Kép  forrása: esa.int
Mindazt amit az EU Copernicus programjáról és a felhasználói közösség fokozott bevonásáról tudni érdemes elsősorban a kis- és közepes méretű vállalkozásoknak, akadémiai műhelyeknek és más szervezeteknek, azt dióhéjban összefoglalja Catherina Bamps az Európai Bizottság illetékese (az EUROGI egykori főtitkára) egy idei, a brit földmegfigyelési közösség számára tartott előadásanyagában. Itt érhető el gazdag hivatkozási helyekkel (Copernicus, Copernicus FWC, H2020 and Space, Copernicus Calls): 

Kép forrása: www.nceo.ac.uk
Az EUROGI jelenlegi főtitkára Simon Vrecar ebben a kérdéskörben érdeklődött tegnap a HUNAGI-nál a honi földmegfigyelési helyzetről a Copernicus kapcsán, mivel az EUROGI tagja egy pályázati konzorciumnak és tisztán kíván látni abban, hogy alakul a földmegfigyelési közösség helyzete és elvárásai és lehetőségei a jövőbeli Copernicus űrszegmens kialakításánál ugyanis a szolgáltatások és az alkalmazási igények ismerete meghatározó.  A megkeresést továbbítottam dr. Szabó György főtitkárnak. A fenti összefoglaló tájékoztató segítségére lehet mindazoknak, akiket érdekel vagy érint a Copernicus jelene és jövője alkalmazási oldalról vagy üzleti szempontból legyen az HUNAGI tag vagy partner szervezet. Mindazokat, akiket bővebbet szeretnének megtudni, forduljanak kérdésükkel a HUNAGI főtitkárához.
Mint emlékezetes, az EUROGI tagszervezetei közül a HUNAGI volt az első, aki elnyerte versenypályázat keretében a Copernicus MarketPushPack rendezési és szervezési jogát Copernicus nemzetközi műhelyt rendezésére és egy nemzeti felmérés elkészítésére. A feladatot HUNAGI határidőre teljesítette: a színvonalas műhelynek az FM adott otthont, míg a felmérés eredményét dr. Mihály Szabolcs kifogástalan minőségben állította össze és mutatta be. Minket Németország követett az Intergeo mellett rendezett Imagine-2 konferencia keretében (a német alkancellár védnöksége alatt), ahol Lengyelország (személyesen az IgiK igazgatója) is előadta nemzeti felmérésüket. 

2015-11-05

Közeleg a GEO XII Plenáris és Miniszteri szintű ülése

A rendezvény közel eső helyszíneinek látképe.
A kép forrása: a Hilton weboldala
GEOXII and 2015
Ministerial Summit             
9-13 November 2015           ,
Mexico City, Mexico
Az üléseknek a Hilton szálló és a Külügyminisztérium ad otthont. A földmegfigyelés nemzetközi kormányközi együttműködését irányító genfi titkárság ezúttal is gazdag programmal várja a 100 meghívott tagország valamint a résztvevő nemzetközi szakmai szervezetek delegációit. Az előkészítés az év során folyamatos volt és az esemény weboldala jól tükrözi, mennyi ország, milyen szintű delegációval képviselteti magát. 
A GSDI szervezet delegációja tagjaként módom lesz az eseményről itt is beszámolni. A Globális Téradat Infrastruktúra Szervezet GSDI Association vezetése és delegátusai közreműködésével a GEO XII Miniszteri szintű Ülésére tegnap elkészített állásfoglalást  a genfi titkárság visszaigazolva befogadta. Ebben az ESA Duna Adatkocka pilot projektje kapcsán említésre kerül a HUNAGI is.
Magyarországról eddig nem regisztráltak delegációt, de ez így volt a 2014.évi GEO X Plenáris ülésén Genfben is. Akkor viszont Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár úr résztvevője volt a plenáris ülést követő miniszteri csúcstalálkozónak.
Mindamellett lehetőség lesz arra, hogy hazai érdekek mentén alacsonyabb szinten is szakmapolitikai eredményeket lehessen a helyszínen elérni.  A JRC-OGC Citizen GEOSS műhelyének egyik vezetője már előre jelezte szándékát ELF (European Location Framework) keretében adódó lehetőség megbeszélésére, melyet a HUNAGI vezetése felé továbbítok majd.