2009-01-29

Felkerült a Földév beszámolója az MTA honlapjára

HUNAGI tagja a Földév Magyar Nemzeti Bizottságnak. Dr. Szarka László professzor, a Földév MNB titkára küldte az alábbi hírt:
"A Földév-beszámoló az elmúlt héten megjelent a www.mta.hu-n. (A címre kattintással megtekinthető. RFG)
http://www.mta.hu/index.php?id=634&no_cache=1&backPid=390&tt_news=10233&cHash=88e4ac64f9
Néhány nappal korábban a www.mti.hu-n jelent meg egy rövidebb változat:
http://ots.mti.hu/news.asp?view=1&newsid=53699 "

Nyílt forráskódú szoftverek 1. HUNAGI felmérés eredménye (2009. január)

Az első felmérés eredményei a címre kattintva jeleníthetőek meg:Az első felmérés nincs lezárva, ahhoz lehet továbbra is csatlakozni, elég ide kattintani

Nyílt forráskódú szoftverek 2. HUNAGI felmérés eredménye (2009. január)

A második felmérés eredményei a címre kattintva tekinthetőek meg.
A második felmérés nincs lezárva, azon bárki részt vehet:
Klikk ide

Megkezdődött a CASCADOSS Műhely

A Műhely színhelye, a Szegedi Tudományegyetem patinás épülete. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2009
Bővebb információ: www.cascadoss.eu
A HUNAGI előadás a január 6-27 között két lépésben lezajlott felmérés eredményéről számolt be. Az első, 10 kérdésből álló kérdéscsomagra a HUNAGI tagsága és partnerei köréből 41 válasz érkezett. A felmérés továbbra is nyitott, ahhoz a korábban válaszolók továbbra is hozzáférnek és korábbi válaszaikat, véleményüket on-line kiegészíthetik és módosíthatják, de természetesen új válaszadókat is fogad az on-line rendszer. Szándékunk szerint az első felméréshez is hozzárendelhető majd a közreműködők adatai, amely elősegítheti a közösségerősítést.
Az első felmérés eredményei itt (vagy a címre kattintva) jeleníthetőek meg:
http://www.surveymonkey.com/sr.aspx?sm=WiHzmxTeFWjuwy0k5pAF8ghlJOxDFZVo1zsNNCCH614_3d
A második felmérés eredményei itt tekinthetőek meg: http://www.surveymonkey.com/sr.aspx?sm=HW33Ex07q9VAwotFzST0lpIFqQx4F1G69LvA2vD551s_3d

A CASCADOSS Műhely pillanatképei

2009-01-28

Közadatok újrafelhasználása - az ePSIplus tematikus zárótalálkozó

A térinformatika, meteorolőgia és az üzleti és egyéb információk helyzetét tekintik át a meghívásos, szűkebb körű értekezleten a program és az Európai Bizottság képviselői. 
A MATISZ oldalán HUNAGI évek óta aktív részese az ePSIplus programnak, sőt a program folytatásaként induló egyik projektben - amely azóta nyert az EU pályázatán - nevesített közreműködőként lehetőség van a földrajzi információk területén továbbra is együttműködni.
A HUNAGI várhatóan elsőkézből tájékoztathatja a honi közösséget a tematikus találkozó eredményéről, amely reményeink szerint felhasználható lesz a KvVM részére készülő gazdasági hatástanulmányban is.
ePSIplus Final Thematic Meeting
Paris, 3 February 2009

Agenda (final)
9.15 Introduction to the day and its purpose (Rob Davies)
9.30 The review of the Directive and who takes action next (Javier Hernandez-Ros)
9.50 Developing an Action plan: time frame and priorities – an ePSIplus perspective (Chris Corbin)
10.10 Implementing the Directive in France (Claude Rubinowicz, General Director of APIE)
10.30 Discussion: what Member States need to do, how to initiate action building on current best practice
Roundup and action plan
11.15 Break
11.30 Discussion: what industry needs to do, how to initiate action building on current best practice
Roundup and action plan
12.15 Discussion: what representative bodies need to do, how to build on current success stories
Roundup and action plan
12.45 Lunch
14.15 Key sectors – action plan: 1 geographic information (Chair and 10 min intro: Roger Longhorn)
14.45 Key sectors – action plan: 2 meteorological information (Chair and 10 min intro: Harry Otten)
15.15 Key sectors – action plan: 3 legal, business and other information sectors (Chair and 10 min intro: Michael Fanning)
15.45 Break
16.00 Discussion: where do we stand on economic analysis and what are the key indicators of progress. Introduction by Chris Corbin and discussion
16.30 Round up on action plan
17.00 Close

A tegnapi postával érkezett a MATISZ-ba és a HUNAGI-hoz a programfelelős felhívása, amely a Visegrádi-országok hasonló tematikus találkozójáról ad számot. A találkozó helye a nyugat-szlovákiai Beckó (Beckov) lesz február 11-én. A hírről a HUNAGI vezetése és a közvetlenül érintett tagszervezeti képviselők (FÖMI, OMSZ) tájékoztatást kaptak. A találkozó bővebb részletei:
http://www.epsiplus.net/events/thematic_meetings/cross_border_meeting_visegrad_countries

2009-01-27

INSPIRE rendeletek véleményezése a HUNAGI közösségében

Lévai Pál, a HUNAGI által felkért szakértő írja: 'A KvVM-HUNAGI együttműködés elvégzendő feladatai között szerepel a közreműködés a 2007/2/EK Irányelv (az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra – INSPIRE – kialakításáról) végrehajtási utasításainak, technikai mellékleteinek szakmai véleményezésében, adaptációjában.
2008 december 24-én hatályba lépett a 1205/2008/EK RENDELET a metaadatokról.
Jelenleg két szakmai anyag véleményezését kérte a Közös Kutató Központ (JRC, Ispra).
Az egyik az
adatspecifikációval a másik az adatok és szolgáltatások megosztásával kapcsolatos, melyek szintén rendeletként kerülnek kiadásra. Továbbá folynak a tesztelési munkák a meglévő adatszerkezetek INSPIRE kompabilitássá tételére.
Az
adatspecifikáció rendelet technikai jellegű. Sokkal kényesebb a másik, az adatok és szolgáltatások megosztása rendelet, amely tulajdonképpen az téradatok ár és licensz kérdéseit rendezi.
A HUNAGI – mint a téradatok felhasználásában érdekelt közösség (SDIC) - tagszervezetei véleményei által befolyásolhatja a kiadandó rendeleteket. A HUNAGI tagjai és partnerei rövidesen körlevélben kapják meg a felkérést a rendelet tervezetek véleményezésére.
 

Az MLBKT-HUNAGI II. kongresszusa - fókuszban a tér-idő-adatok

Tér, idő, adatok
Térinformatika és logisztika II. kongresszus
Budapest, 2009. április 15
Előzetes felhívás

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) és a Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) április 15-re szervezi meg a második, térinformatikai rendszerek logisztikai alkalmazását áttekintő egynapos konferenciáját.

Ma még nem látható pontosan, hogy a jelenlegi gazdasági válság hogyan és mennyiben alakítja át a tágabb értelemben vett ellátási láncokat. Annyi bizonyosnak tekinthető, hogy még inkább előtérbe kerülnek a költséghatékonyságot, takarékosságot és az infrastrukturális elemek visszafogottabb használatát lehetővé tevő megoldások, alkalmazások, eljárások. Azt is bizton állíthatjuk, hogy ebben jelentős szerepük lesz a térinformatikai rendszereknek, ide értve a helymeghatározást, nyomon követést, biztonságot, kommunikációt és beavatkozást.

A konferencián három blokkban szeretnénk áttekinteni ezt a szakmai területet:
• Az ellátási láncokat befolyásoló nemzetközi együttműködési és szabályozási munkálatokat, különös tekintettel az EU stratégiai elképzeléseire
• Az alkalmazások során megvalósított vagy folyamatban lévő térinformatikai fejlesztések a felhasználóknak nyújtott előnyeit
• Esettanulmányok bemutatásán keresztül egyes rendszerek bevezetéséből és alkalmazásából származó tanulságokat.

1500 résztvevője volt a budapesti EU ICT infokommunikációs seregszemlének

Mai postánkból:
Az ICT javaslattevők találkozóján a HUNAGI is megfordult. A szervezők a résztvevők visszajelzésére várva kérdőívet küldtek és további hasznos információval is szolgáltak:
"Thank you for registering for the ICT Proposers' Day event in Budapest that took place on 22 January 2009!
This one day event attracted more than 1500 people from all over Europe and beyond. Around 2000 people registered on the website and used its networking facilities.
We are pleased to inform you that now on the event website:
• nearly all presentations held during the event are uploaded,
• the submission and consultation of Research & Technology demands or offers remains available.
So you can keep on profiting from the networking and partner search facilities of the ICT Proposers' Day web site!"
Bővebb információ: http://mail.google.com/mail/#inbox/11f18ebd890f4b5a
HUNAGI közösségét csak bátorítani tudom, hogy pásztázza végig a lehetőséget és remélhetőleg rábukkan majd kiaknázható lehetőségre! Mindebben az IST támogató hálózata magyarországi képviselője is rendelkezésre áll, ahogy erről a múlt eti naplőbejegyzésben hírt adtunk.

Gazdasági hatástanulmány a téradat infrastruktúra INSPIRE elvű bevezetésére

Ma tartotta alakuló ülését az INSPIRE bevezetésével összefüggő gazdasági hatástanulmányt készítő munkacsapat.  A csapat megalakítására a KvVM-HUNAGI együttműködési szerződés keretében került sor. A munka HUNAGI által felkért irányítója a COWI Magyarország  környezetvédelmi és közgazdasági igazgatója, Dócsné Balogh Zsuzsanna okl. közgazdász. Tagjai Lévai Pál főtanácsos FÖMI, Faluvégi Albert, tanácsadó KSH, Gémesi Zsolt RFH Rt,  a HUNAGI részéről Barkóczi Zsolt elnök és dr. Remetey-Fülöpp Gábor főtitkár. Felkért konzulens Sikolya Zsolt. A résztvevők tájékoztatást kaptak a követendő módszertanról és megállapodtak az elvégzendő munka időütemezésében is. 
Elsőként az elemzés tárgyának pontos azonosítására kerül sor, amelyet egy gondos helyzetfeltárás követ. Ez kitér a releváns nemzetközi tapasztalatok áttekintésére, a mérvadó hazai jelenlegi jogszabályi környezet számbavételére, továbbá az intézményi (szervezeti, pénzügyi) helyzet összegzésére. Az adatgyűjtést HUNAGI saját hálózati kapcsolataira, internetes erőforrásaira, tagsága és partnerei közötti levelezési mechanizmusára és a napokban jól vizsgázó on-line felmérés-szolgáltatására  támaszkodva kívánja elősegíteni.

2009-01-26

A GEO adatmegosztási politikája

Ez még a novemberi bukaresti GEO V plenáris ülés elött készült összefoglaló, de így is jó hátteret ad az ICSU, CODATA és GEO adatmegosztás-politikai kapcsolatáról. A tudományos adatok szabad hozzáféréséről az EU is nyilvánosságra hozta politikáját és a megvalósítás a 7.Keretprogramban a kutatási infrastruktúra egyik fontos feladata, ahogy azt a múlt heti nagyszabású budapesti ICT rendezvény is igazolta.
GEO  adatmegosztási politika megvalósítása
GEO Data Sharing Principles Implementation
Background information
One of the first accomplishments of the Group on Earth Observations was the acceptance of a set of high level Data Sharing Principles as a foundation for GEOSS. Ensuring that these principles are implemented in an effective yet flexible manner remains a major challenge.
As part of the implementation of GEOSS, a team of experts has worked on the GEO Work Plan Task on GEOSS Data Sharing Principles DA-06-01 under the leadership of the Committee on Data for Science and Technology (CODATA) of the International Council for Science (ICSU). Over the past two years, the team has drafted a White Paper that provides an overview of international data sharing laws, principles, and policies and recommends a draft set of implementation guidelines for the GEOSS Data Sharing Principles as outlined in the GEOSS 10-Year Implementation Plan. The White Paper builds upon a diverse history of data sharing practices to forge a set of specific guidelines for data sharing—consistent with the accepted Data Sharing Principles—that should enable GEOSS to maximize its societal benefits and realize its potential.
Following the successful initiation and progress of the Task, in November 2007, GEO IV requested that a process be put in place to further the establishment of detailed GEOSS data sharing guidelines leading up to their implementation. This document is not intended as a legal framework, but rather as a common basis for community discussion on how to share the data and information contributed to GEOSS.
It is important that all GEO Members and Participating Organizations contribute their respective expertise and vision for data sharing to this document. Only in this way can we be sure to establish a set of guidelines that are acceptable to all contributors to GEOSS.
The process for arriving at such a consolidated and detailed set of GEOSS Data Sharing Principles will be an evolving one. Over the coming two years, the Task Team, with support from the GEO Secretariat, aims to have these Guidelines further defined, thoroughly assessed and therefore mature for implementation by Members and Participating Organizations at the time of the GEO Ministerial in 2010. As next milestone, it is foreseen to present the White Paper to the 5th GEO Plenary meeting in Beijing in November 2008 for discussion.
The schedule
The schedule for GEO approval of the GEOSS Data Sharing Guidelines is as follows:
November 2008: Discussion of the draft guidelines at GEO-V Plenary. Submission of the Process Paper to the GEO community.
November 2008-June 2009: Additional revisions to the draft guidelines. Assessment of the potential impact of the Data Sharing Guidelines on Members' and Participating Organization's current national data policies. Discussion and consensus-building activities to clarify to what degree value-added data and services contributed to GEOSS (e.g., model outputs, data processing to higher levels for application/analysis/decision making) are subject to the Data Sharing Principles. Discussion of possible additions to the guidelines.
November 2009: Discussion of the draft guidelines at GEO-VI Plenary. Reports by GEO Members and Participating Organizations on their national data policies in relationship to
the proposed guidelines and associated implementation issues and plans.
Mid-2009 to Mid-2010: Additional revisions to the draft guidelines. Identification and implementation of specific actions and plans to improve consistency with the principles.
November 2010: Guidelines considered for adoption at GEO-VII and Ministerial Summit.
Related documents
White Paper on the GEOSS Data Sharing Principles
Implementation guidelines
Response to Review Comments
Task Sheet

Kultúrtörténet és (tér)informatika - az ECAI hírei


"A múlt egy távoli ország, ahonnan jöttünk" mondta egy brit tudós a szaloniki Bizánci Múzeum kiállításának egyik tablója szerint. Nos a történelem összefüggéseinek jobb megismeréséhez a térinformatika egy sor eszközével képes hozzájárulni a távérzékeléstól a képi megjelenítésig.
Mai postánkból:
"Electronic Cultural Atlas Initiative
Spring 2009 Meetings
March 22-26, 2009
Williamsburg, VA, USA

The Electronic Cultural Atlas Initiative is please to be holding our Spring 2009 meetings in conjunction with the Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA) conference – Making History Interactive – March 22-26, 2009 in Williamsburg, Virginia.
ECAI sessions and meetings will be held March 23 – 25 featuring keynote presentations from Stephen Griffin, Program Director - Information Integration & Informatics (III) Cluster, National Science Foundation, and Susan Whitfield, Director – International Dunhuang Project, British Library.
Session coordination is underway and paper submissions are still being accepted. Please send your submissions to Hui Nie, ecai@berkeley.edu by February 15, 2009.
ECAI has had two successful conferences with CAA in Spring 2003 and 2006. We welcome this opportunity to once again meet with this diverse group of scholars.
Wishing you the best,
ECAI Central"
Az ECAI nemzetközi hálózatának magyar tagjai is vannak (ELTE, NymE, HUNAGI).

SDILAplusz: Földhivatali menedzsment továbbképzés Zárókonferencia

FVM épülete. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2006
SDiLAplusz: Földhivatali menedzsment továbbképzés,
Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, Földügyi és Térinformatikai Tudásközpont
A holland modell bemutatása és elemzése
Zárókonferencia
2009. február 12. (csütörtök) 10:00
FVM Színházterem, Budapest, Kossuth tér 11.


PROGRAM
tervezet

10.00 Sirman Ferenc, FVM szakállamtitkár
Megnyitó
10.10
Dr. Márkus Béla
A földügyi humánerőforrás fejlesztés (SDiLA) projekt
A Staff Development in Land Administration TEMPUS projekt előzményei és tapasztalatai. SDiLAplusz projekt kialakulása, eredményei és lehetőségei.
10.30
Dr. Papp Iván
A holland kataszter szervezete, működése és jogi háttere
A Holland Kataszter szervezetének alakulása, a főbb tevékenységi körök, a jogi háttér, különös tekintettel az ingatlan jogügyletek regisztrációjára.
10.50 Hidvéginé Dr. Erdélyi Erika
Ügyfélmenedzsment és ügyfélszolgálat
11.10 Biró Gyula
Stratégiai tervezés – egy lehetséges gazdasági modell
A holland kataszter és a magyar földügy összehasonlítása a management eszközök alkalmazhatósága szempontjából.
Az alkalmazott holland gazdasági modell rövid összefoglalása.
A holland kataszternél alkalmazott stratégiai tervezés ismertetése.
A holland tapasztalatokon alapuló, egy lehetséges magyar gazdasági modell bemutatása a stratégiai tervezés szintjén.
11.30 Kávészünet
12.00 Dr. Mihály Szabolcs
Informatikai szolgáltatások és adatpolitika
A holland földmérési, térképészeti és földügyi adatok féleségeinek rövid ismertetése, az INSPIRE-hez való kapcsolódás, valamint az EULIS rendszerben való közreműködésük.
Alapvető információs szolgáltatások a Kadaster-nél, beleértve az értéknövelt szolgáltatásokat és az elektronikus közigazgatási és elektronikus üzleti szolgáltatások értéknövelt változatait is, egyablakos rendszerben, 24 órás szolgáltatás keretei között.
Az ún. kulcs regiszterek, azok szerepe, döntéshozókkal való kapcsolat és működtetésük jogszabályi hátterének megvalósítása.
12.20 Dr. Márkus Béla – Dr. Koczka Károly Attila –Jeles Zoltánné
Oktatás és továbbképzés
A földügyi oktatási stratégia kialakítása, céljai és megvalósíthatósága
Oktatási és továbbképzési igények tegnap és ma
12.40 Dr. Juhász Ferencné – Dr. Kristóf István – Dr. Bakk Péter
A holland modell alkalmazhatóságáról
13.00 Hozzászólások
13.25 Horváth Gábor,
FVM FTF főosztályvezető Zárszó
Bővebbet: www.geo.info.hu

Ezen a héten: GRASS tanfolyam és CASCADOSS műhely Szegeden

A nyílt forráskódú szoftverek lesznek a két rendezvény homlokterében. A szakmai programmal és a részvétellel kapcsolatos információ forráshelye: http://infotrade.hu/cascadoss/program.html  A program GRASS oktatással kezdődik dr. Molnár Tibor professzor (München) vezetésével január 27-28-án, majd kétnapos regionális CASCADOSS Műhellyel folytatódik. Házigazda a Szegedi Tudományegyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszéke lesz, a főszervező a CompetTerra és vezetője Podolcsák Ádám. Örvendetes, hogy a résztvevők többsége a HUNAGI tagszervezete vagy tagintézménye.
Megjegyzés: HUNAGI a témakörben két ütemben felmérést készített. Az összesen 19 feltett kérdésre máig 40 illetve 6 helyről érkezett válasz a tagság és a partnerek köréből. A felmérés eredménye január 29-én, a CASCADOSS Műhely első napján  kerül ismertetésre. 

Holnap megjelenik itt az MLBKT-HUNAGI konferenciájának Első felhívása

A mai MLBKT-HUNAGI egyeztetés során előállt a második Tér és idő a logisztikában konferencia első felhívásának szövege, melyet a két szervezet várhatóan a holnapi napon tesz közzé.   Megegyezés történt a konferencia szerkezeti-tartalmi felépítését, valamint az aktív szereplők felkérésére vonatkozó mechanizmust illetően is.

2009-01-25

Magyar projektek is felkerülnek az EU eSDI-Net+ projekt honlapjára

Az EU e-Contentplus programja keretében hat magyar bejelentkezett tematikus téradat-infrastruktúra szolgáltatási projekt,
INVATER (Zalaegerszegi Önkormányzat, fejlesztő partnere a HungaroCAD Kft)
KOMVIR (Magyar Közút Kht, fejlesztő partnere a GeoLevel Kft))
MÉTA (MTA ÖBKI)
PIR (FÖMI)
TeIR  (VÁTI Kht) és 
VINGIS (FÖMI)
két-két alapdokumentuma a napokban megjelenhet az európai téradat infrastruktúra hálózatosítás projektjének (eSDI-Net+)  honlapján. Többek között ez számít majd támpontként az Európai Bizottság által felkért felügyelők számára, akik arról kívánnak megbizonyosodni, hogy a félszázat meghaladó bejelentett tematikus SDI projekt/szolgáltatások milyen színvonalat képviselnek az INSPIRE elvek és követelmények tükrében. Az eSDI-Net+ projekt vezetése a felügyelőkkel február legelején találkozik Brüsszelben, ahol várhatóan további kérdések is felvetőhetnek az egyes projektekkel kapcsolatban. Az európai szintű megmérettetés egy következő lépésben kerül sorra: ennek kiértékelési módszertana még nyitott kérdéseit az elmúlt heti theszaloniki ülésen vitatták meg a résztvevők, míg a lebonyolítás módjáról a március közepi leuveni konzorciumi találkozó dönt majd.
Az érintettek  a mai nap kapták meg a körlevelet arra vonatkozóan, hogy gondoskodjanak a két alapdokumentum megküldéséről annak érdekében, hogy HUNAGI a hozzáférési jogosultságával élve azokat a projekt honlapjára (www.esdinetplus.eu) feltehesse.

2009-01-24

GEO - Földmegfigyelés, térinformatika, közegészségügy

A földmegfigyelés környezeti-egészségügyi alkalmazási területe képviselőinek ülése Bukarestben. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008
GEO - lehetséges magyar részvétel a környezeti és egészségügyi hatások területén
Magyarország a 67. országként csatlakozott a GEO szervezethez, amelynek célja a GEOSS, a földmegfigyelési rendszerek  világméretű rendszerének kialakítása. Az európai GMES - új nevén Kopernikus - program az EU hozzájárulása ehhez a törekvéshez. Az INSPIRE, a GMES és GEO szinergiáját az EU GIGAS projektje vizsgálja Eva Klien (Fraunhofer Intézet) vezetésével, aki meghatározó személy a Humboldt projektben, a DDGI és EUROGI szervezetekben is. A GEO várja a legjobb gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezők közösségének formálódását és így van ez a környezeti és egészségügyi hatások vizsgálata területén is.
Most megérkezett a bukaresti GEO IV Plenáris ülés kísérő eseményének, a Környezet és az egészség témakörű megbeszélés jelentése, az amerikai Környezetvédelmi Hivatal (EPA) képviselőjénk összeállításában. Az eseményen a HUNAGI főtitkára a GSDI szervezet képviseletében vett részt. Tekintve, hogy a kiemelten kezelt víz- és levegőminőség, továbbá a klíma közegészségügyi hatása megfigyelése és elemzése területén  vagy akár az allergén parlagfű elleni kűzdelemben Magyarországon is számottevő eredmények vannak (ez utóbbiról a résztvevők ad-hoc ismertetést kaptak), ajánlatos a magyar műhelyek és szakemberek bekapcsolódása a folyamatba. Ezt a HUNAGI az Európai Bizottság ülésen résztvevő témavezetőihez vagy a  a GEO Felhasználói  felület munkabizottság EPA-beli társelökéhez viszacsatolva elő tudja mozdítani. A környezet  egészségügyi és szociális hatásával összefüggő intézkedéseket megalapozó  térinformatikai fejlesztések és alkalmazások a HUNAGI intézményi tagsága által kevésbé lefedett terület. Az eredmények láttatását a tapasztalattal rendelkezőktől várhatjuk, akár  egy erre a célra szervezendő HUNAGI Fórum keretében is. 
Mai postánkból.  "Report: 
GEO Environment and Health Leaders Side Meeting
Friday, 21 November 2008
Bucharest, Romania

USEPA convened a side meeting of environment and health leaders at the GEO-V Plenary in Bucharest, Romania, 21 November 2008. In attendance were individuals from four countries, the European Commission, and the GEO Secretariat. A list of Participants is appended to this report.
The meeting initiated an ad-hoc effort to build an environment and health community within the GEO framework. The format of the meeting was an open, round-table discussion, with a few presentations; USEPA moderated the discussion.
Highlights and Recommendations:
• Participants agreed that the appropriate GEO structure for this ad-hoc effort is a Community of Practice (CoP). This CoP will be inherently focused across many disciplines, unlike most active GEO CoPs. Participants discussed critical issues relevant to environment and health that are well suited to the GEO framework, for example:
- Water as a focus area. Water is crucial to a number of Societal Benefit Areas (SBAs). Both water quality and water availability were discussed as critical concerns, particularly in a changing climate.
- Air Quality. There are a number of established, near-term air quality programs which exemplify the goals of GEOSS, and the air quality community has been quite engaged in the GEO process. Cooperation across political boundaries is very important for progress on air quality.
- Climate Impacts. Environment and health agencies across the globe will be challenged to adapt to the impacts of global change. To most effectively respond, agencies will depend on Earth observations across all disciplines.
These issues can be used to illustrate the value of GEO / GEOSS to the environment and health communities.
• Participants agreed to work over the next year to activate the Environment & Health Community of Practice, focusing on:
- Collaborating across political boundaries to produce compelling examples of the utility of GEOSS for environment and health agencies, focusing on the above issues.
- Participating in a side event at the GEO-VI Plenary, November 2009, Washington, DC, highlighting work which will attract new participants into the CoP.
- Sharing experiences and best practices.
- Assisting and coordinating with appropriate GEO Work Plan Tasks.
• Connections between the GEO and health communities are quite weak at this point. Improving these connections is important for GEOSS and for the environment and health communities.
• Currently, in most GEO member countries, environment and health agencies do not participate in GEO as much as other agencies (e.g., space/satellite and meteorology). To address this, examples need to be developed and highlighted to demonstrate the utility of GEOSS and the GEO process for environment and health decision makers. These examples, ideally, will show the value chain reaching from Earth observation, to end products for decision support, to outcomes and societal benefits. GEOSS engagement is most productive if agencies are involved at both political and technical levels; efforts to involve these agencies in GEO require engagement at both political and technical levels and, ideally, the public.
With the strong participation from meteorology and space/satellite agencies, the GEO community is receptive to feedback from data generating agencies. Environment and health agencies, as well as other ‘data consuming’ agencies that depend on data from others, need to work with the GEO community to ensure that feedback from these downstream stakeholders is also considered.
• Environment and health agencies require Earth observations that serve a number of Societal Benefit Areas (SBAs). Participants agreed to share lessons learned about how to collaborate across agency and discipline boundaries; this is essential for the success of GEOSS, particularly for data consumer agencies that need integrated, synthesized data.
• Giovanni Rum expressed support, on behalf of the GEO Secretariat, for the creation of an Environment and Health Community of Practice and the discussed proposed activities.
• Representatives of the U.S. Embassy, Bucharest, announced that the embassy would convene a meeting of Romanian environment & health leaders.
• To be successful, GEOSS needs to reach beyond governments. Academic and private sector partners must be reached and cultivated as constituents.
• The role and approach of the Community of Practice will take in attacking these problems was discussed. Participants see CoPs as mechanisms to:
- Catalyze parallel efforts, sharing best practices and lessons learned.
- Build community, promoting contacts and training across agency and political boundaries.
- Facilitate training / capacity building.
• Several broad technological trends were identified that could help environment and health agencies with their missions in the near future, including
- Low cost sensors and networking technology could offer environment and health agencies much finer scale information about emerging problems, enabling targeted, early response to problems.
- Similarly, model and forecast techniques are becoming more locally scaled, allowing more effective response to problems such as pollution and heat episodes.
- Satellite datasets allow environmental problems to be studied at global or continental scales, avoiding sampling bias that is often inherent with ambient monitors.
These opportunities also represent significant technical challenges for environment and health agencies; the environment and health CoP will help agencies incorporate these and other technologies into their decision support systems.
Participants
Participants, in alphabetical order:
Madelyn Appelbaum NOAA, US
Michael Bender US EPA
Florence Béroud EC, DG Research
Tyra Brown NOAA, US
Peter Colohan Contractor Supporting NOAA, US
Vasile Crăciunescu Romanian Meteorology Admin.
Andrei Diamandi Romanian Met. Admin.
Phil Dickerson US EPA
Gary Foley US EPA
Kenneth Korporal Canada GEO Secretariat
David McCabe AAAS Fellow, US EPA
Stuart Minchin CSIRO, Australia
Ion Nedelcu Bucharest Public Health Authority, Romania
Marina Nicolaescu US Embassy, Romania
Gabor Remetey-Fülöpp Global Spatial Data Infrastructure Assn.
Bernadette Roberts US Embassy, Romania
Giovanni Rum GEO Secretariat
Ion Sandu Romanian Met. Admin.
Andreas Skouloudis JRC, European Commission
Ed Washburn US EPA
Pai-Yei Whung US EPA "
Megjegyzés: a jelentés egyelőre nem publikus és nem hívatkozható belső dokumentum.

2009-01-23

Beszámoló az EUMETSAT Információs Napról

A mai napon Horvai Ferenc (MÜI) összeállításában illusztrált beszámoló olvasható a Magyar Űrkutatási Iroda honlapján (www.hso.hu), amely rámutat az ESA PECS  és az EUMETSAT pályázási rendszerek eltérő sajátosságaira is. Ez utóbbinál nem csak a vállalkozások, de a kutatóhelyek, egyetemek is a kedvezményezettek célcsoportjába tartoznak .

2009-01-22

GSDI telekonferencia a GSDI-11 szervezéséről


A Globális Téradat Infrastruktúra Szervezet vezetősége ma délután 135 perces telefon-konferenciát tartott, melynek homlokterében a szervezet belső ügyei mellett a GSDI-11 konferencia szervezési előkészületei álltak. A rotterdami konferenciára június közepén kerül sor 4 platina fokozatú támogatóval, köztük a holland kataszteri szolgálattal. Befejeződött a konferencia előadásainak és posztereinek kiválasztása, a szekcióülésekre és műhelyekre lebontott előzetes program összeállítása. A bemutatásra lehetőséget kapottak kiértesítése a közeli napokban várható. Átfutva a még nem publikus programot, sajnálattal kellett megállapítani, hogy explicite magyar előadás nem szerepel a kiválasztottak jegyzékében. A hamarosan nyilvánosságra hozandó előzetes programból erre fény derül majd. Az IRLOGI-HUNAGI közös előadás az INSPIRE első műhelyében kerül sorra, az első szerző Bruce McCormack (IRLOGI), az EUROGI alelnöke. A GSDI szervezet soron következő elnöke Abbas Rabajifard lesz, aki Ian Williamson mellett az ausztrál téradat infrastruktúra és földügy kimagasló személyisége. Bejelentette, hogy jó ütemben halad a 2010 októberére tervezett GSDI-12 megrendezése, melynek házigazdája a szingapúri földügyi szakigazgatás intézménye lesz. A vezetőségi telekonferencia áttekintette még a szakmai bizottságok munkáját, az SDI szakácskönyv új kiadásának helyzetét, az amerikai gazdaságélénkítő program támogatását célzó ESRI javaslattal kapcsolatos állásfoglalást, valamint az ENSZ SDI programjával és a GEO GEOSS programjaival való kapcsolatokat.
HUNAGI részéről telefonköltség most sem jelentkezett, mert a hívást az USGS FGDC kezdeményezte.

ICT információs nap Budapesten

A HUNGEPO G épülete adott helyt az infokommunikációs technológiák rendezvényének. Képek: HUNAGI fotógyűjtemény, 2009
HUNAGI Napló előzetes figyelemfelhívásai nyomán remélhetőleg tagságunk és partnereink széles köréből többen megragadták azt a kivételes alkalmat, hogy Budapesten tartottak seregszemlét az infokommunikáció területén folyó EU kutatási projektek vezető szakemberei és az Európai Bizottság illetékes témafelelősei. Az interaktív standok folyamatosan működtek, miközben az egyes témák a féltucat párhuzamos szekcióülés előadássorozataiban kaptak helyet részletes ismertetésre és megvitatásra. Fantasztikus lehetőség nyílt ezzel az FP7 kutatási keretprogram tématerületein megismerkedni a célkitűzésekkel, a résztvevőkkel és a megoldásokkal. A térinformatika mint eszköz és szemlélet áttételesen egy sor tématerületen jelent(het) innovatív támogatást az intelligens közlekedéstől kezdve a közegészségügyi-szociális szolgáltatásfejlesztésen keresztűl az internet jövőjével kapcsolatos kutatásokig.  Az FP-7 program ezévi 5. felhívása foglalkozik a kutatás-fejlesztés  e-infrastruktúrájával. Ennek alkotóelemei:
- ötletek és elképzelések fénysebességű összekötése: GÉANT projekt,
- a legjobb tudományos források megosztása: e-Science grids,
- hozzáférés a tudáshoz - tudományos adatok
- jövőbeli létesítmények tervezése: újtípusú e-infrastruktúra,
- innováció a tudományos folyamatokban: globális, virtuális kutatói közösségek.
A program EU témavezetőjével beszédbe elegyedve nyílt rendszerek használatával és az adatok szabad hozzáférésével kapcsolatos EU politika került szóba a HUNAGI mostani felmérése kapcsán. Ez utóbbi  vonatkozásban az European Access Data Policy dokumentumának van jelentősége. Az e-infrastruktúra program kapcsolatban áll az INSPIRE, GMES-Kopernikus és GEO tevékenységekkel (ezen a területen a létrehozandó digitális tárak programjában a GENESI-DR irányul a földtudományra, a földmegfigyelés űrbeli, légi és helyszíni érzékelőinek adataira), de meglepetésre a PSI irányelvvel való kapcsolata nem volt ismert. Bővebb információ: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/home_en.html
Az Információs Napon a honi szervező NKTH részéről az EU IST  háttértámogatási hálózat magyarországi kapcsolattartójával, Németh Edinával is sikerült szót váltani (www.ideal-ist.net/representatives). A HUNAGI nem volt ismeretlen számára, mert mint jelezte, kollégája, Bognár Vilmos rendszeresen kapja a HUNAGI hírleveleket.

Zentai professzor gyors tájékoztatása a HUNAGI Közössége számára

A prágai Károly-híd. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
Mai postánkból:
"Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management konferencia,
Prága, 2009. I. 19-22.

A cseh EU elnökség első tudományos konferenciájaként a szervezők (vezetőjük Milan Konečny, az ICA előző elnöke) sikeres rendezvényt tudhat maga mögött. 
Sok nagy név megjelent, a felkért előadások (keynote speach) igazán magas színvonalúak voltak. A teljesség igénye nélkül a lista:

Prof.O. Altan, az ISPRS elnöke. Kép: Zentai L. szívességéből, 2009
Orhan Altan (Törökország), az ISPRS elnöke nagyívű előadásában vázolta a fölrajzi információs tudományok feladatait a krízis helyzetek kezelésében
Virginia Puzzolo (Olaszország), GMES, konkrét példákkal mutatta be az iroda tevékenységét.
David Rhind (Nagy-Britannia), az Ordnance Survey volt vezetője, nagysikerű GIS könyvek szerzője,a térképészet egyik legismertebb alakja Térinformatika, pénz és globális kihívások címmel tartott szokása szerint kissé provokatív előadást.
Andor Šandor (Csehszlovákia), a cseh titkosszolgálatok volt vezetője nagyon sikeres és őszinte előadásában vázolta fel, hogy az állam hogyan is viszonyul a katasztrófahelyzetekhez, illetve ezek korai előrejelzéséhez
A. Annoni előadása közben. Kép: Zentai L. szívességéből, 2009
Alessandro Annoni (Európai Bizottság Joint Research Center, Ispra) a különféle megfigyelő rendszereket, mint a kríziskezelés infrastruktúráját mutatta be.
Mark Reichardt (USA), az Open Geospatial Consortium elnöke azt emelte ki, hogy a szabványok teszik lehetővé, hogy a különféle szoftverek között megvalósuljon a minél teljesebb adatcsere.
Természetesen a „normál” előadások is sok érdekességet tartogattak. Az nyilvánvaló volt, hogy térinformatikai szoftvereket mindenhol használnak, de nagyon érdekes volt pl. hallani Nicaragua példáját, ahol a ciklonok okozta árvizek miatti helyzetek kezelését nehezítette, hogy nem tudták a saját településeiket azonosítani. S bár vannak polgári és katonai térképeik is, de a feladatot végül csak a terepet jól ismerő katonatisztek segítségével tudták nagyjából megoldani. Magyarországot viszont csak egyedül képviseltem, a Balatont érintő kockázati tényezők térképezéséről tartottam előadást.
Egyetlen negatívumként csak azt lehet elmondani – amit sokan felvetettek főleg a fejlettebb országok résztvevői közül –, hogy a magas regisztrációs díj és a kapott szolgáltatások nem igazán voltak arányban (bár valószínűleg ez tette lehetővé olyan résztvevők jelenlétét, akik a világ kevésbé fejlett országaiból érkeztek, illetve a nagynevű előadók meghívását)."

A HUNAGI Napló számára küldte:
Dr. Zentai László tanszékvezető egyetemi tanár
ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Tel: 2090555/6723, 3722975, fax: 3722951 - http://lazarus.elte.hu
Megjegyzés: az EUROGI és cseh partnerszervezetünk a CAGI együttműködésében terv szerint még az EU cseh elnökségi ideje alatt sor kerül a Kelet-középeurópai térség országai téradat infrastruktúra helyzetét bemutató és megvitató konferenciára. Amint az időpont és a helyszín publikussá válik, erről soron kívül hírt ad a HUNAGI Napló. A konferencia egy sorozat első eleme, a második alkalommal Magyarországnak van opciós lehetősége helyszínt biztosítani.
Minderről az EUROGI madridi vezetőségi ülésén lesz szó február közepén.

2009-01-21

OSS2 - Nyílt forráskódú szoftverek felmérése (2)

A felmérés befejező részének tagjaink által javasolt további 8 kérdését az alábbi link tartalmazza:
Klikk ide
Kért válaszadási határidő: január 26.

ICT információs nap Budapest, 2009 január 22

Több mint 100 EU projekt képviselőinek találkozója. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2009

ICT Proposers’ Day 2009
Időpont: 2009. január 22.

Helyszín: Budapest, HUNGEXPO, Budapesti Vásárközpont, G pavilon
Az Európai Bizottság az információs és kommunikációs technológiai (ICT) projektek elkészítését, konzorciumok kialakítását elsegít ICT Proposers’ Day-t idén először új tagállamban, 2009. január 22-én Budapesten rendezi. A rendezvény célja az ICT 2009-2010. évi munkaprogram kutatási célkitűzéseinek bemutatása, a projektek elkészítésének elősegítése.
A rendezvény kapcsán Magyarországra látogat 100-120 bizottsági témafelelős és az európai egyetemeket, kutatóintézeteket, nagy és kis ipari szereplőket képvisel további 2000 pályázó, páratlan alkalmat biztosítva a hazai – és a régióbeli – kutatási kompetenciák széleskörű bemutatására, az ICT program kutatási tevékenységeibe való bekapcsolódásra.
A rendezvényt az EU az ICT munkaprogram 7 kutatási célkitűzése köré épülő információs fórumként szervezi, kötött program nélkül. A kutatási témák projektjeinek támogatására a következő két év során az EU közel 2 milliárd EUR költségvetésű pályázatokat ír ki.
1. kihívás: Hálózati és szolgáltatási infrastruktúrák
2. kihívás: Kognitív rendszerek, interakció, robotika
3. kihívás: Komponensek, rendszerek (mikro-, nano-, opto-, beágyazott)
4. kihívás: Digitális könyvtárak, tartalom
5. kihívás: Fenntartható, személyre szabott egészségügyi ellátás
6. kihívás: ICT a mobilitásért, környezetünk fenntartásáért, hatékony
energiafelhasználásért
7. kihívás: Független életvitel, kirekesztettség megelzése, policy modellezés
8. kihívás: Jövbeni és feltörekv technológiák (FET)
Horizontális: Nemzetközi együttmködés, Európai Kutatási Térség (ERA)
Ezek mellett a rendezvény az alábbi kapcsolódó kutatási programokról is nyújt tájékoztatást, kapcsolatépítési lehetséget. A programok következ pályázatai 2009 els negyedévében kerülnek kiírásra:
AAL – Független életvitelt támogató technológiák – közös európai program
ARTEMIS – Beágyazott rendszerek – közös európai technológiai kezdeményezés
ENIAC – Nanoelektronika – közös európai technológiai kezdeményezés
FP7 Kutatási infrastruktúra program

2009-01-20

FVM 2008.évi támogatási szerződés teljesítése

Az FVM hivatalos nyilatkozatban igazolta, hogy a HUNAGI-val kötött elmúlt évi támogatási szerződésben vállalt beszámolási és elszámolási kötelezettségének a Magyar Térinformatikai Társaság eleget tett. A szerződés keretében a tárca parlamenti és társadalmi kapcsolatok főosztálya 600 ezer Ft hozzájáruló támogatást adott a HUNAGI EUROGI 2008.évi tagsági díjának (6000 euró) befizetéséhez.

Térinformatikai technológiák bemutatása a CNN mai elnöki beiktatásról szóló programjában


Minden idők legnézettebb globális TV közvetítésében két térinformatikai technológiát is bemutattak: a MS Photosynth szolgáltatást , valamint a Geoeye nagyfelbontású távérzékelési műholdfelvételeit is. Az előbbi fotogrammetriai megoldáson alapuló technológia alkalmazásairól Franz Leberl, a gráci egyetem professzora tartott érdekfeszítő előadást Székesfehérvárott augusztus végén.
A Silverlight program az alábbi operációs rendszerekkel és böngészőkkel működik (Forrás: http://cnn.com/themoment):

Geoeye műholdkép
az ünnepség nézőközönségének objektív dokumentálására.

2009-01-19

GI Fórum 2009 SalzburgbanDr. Márkus Béla, egyetemi tanár (Nyugat-Magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar) jóvoltából legyen itt az alábbi közérdekű felhívás:
GI_Forum 2009
Final Call for Papers

http://www.gi-forum.org/
The Geoinformatics Forum Salzburg (GI_Forum) is scheduled for July 7-10, 2009, at Salzburg University, Austria.
Audience
GI_Forum focuses on an international audience that shares an interest in Applied Geoinformatics. This Call for Papers aims at researchers who design, develop and apply advanced methods and techniques of Geoinformatics to a broad range of application domains.
Themes & Application Fields
We solicit papers on emerging and established topics and research outcomes related to Geoinformatics methodology. By no means exhaustive, the list of symposium topics includes advanced geospatial data acquisition; advanced spatial analysis and knowledge extraction; advanced visualisation and cartography, geo-ontologies; distributed and mobile services; and dynamic modelling and simulation.
GI_Forum 2009 would also like to attract contributions pertaining to these specific topics:
· Digital Cities
are meant to provide collaborative environments built upon a fine resolution 3D digital city and its infrastructure in presence and future. We welcome contributions about conceptual and computational solutions in this application area.
· Sustainable Environments
Developing and managing our natural, societal and technical environments in a sustainable way is one of today's major challenges. This includes the generation of renewable energy as well as integrated approaches to mobility and regional development and the use of geoinformatics as an indispensable set of tools.
· Global Monitoring - Observing, Understanding and Visualizing Planet Earth
Global initiatives such as Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) and the EU-ESA joint programme Global Monitoring for Environment and Security (GMES) provide the open stage for creating, developing and implementing a range of EO-based information services. They build on cutting-edge technology in data integration and processing, spatio-temporal analysis, information extraction and visualization while clearly oriented towards users’ needs.
· Learning with Geoinformation
We encourage contributions discussing various issues related to geoinformation in education. The bilingual conference on Learning with Geoinformation will host such contributions in sessions shared with GI_Forum and in cooperation with the Herodot network. These contributions will be published in separate proceedings.
Submission: Types & Deadlines
GI_Forum 2009 gives authors choices about the type of submission they want to make in order to accommodate a variety of interdisciplinary contributions. Submissions are expected in English language according to the formatting guidelines published on the conference website.
· Deadline for submission of full papers for oral presentation and publication in the conference proceedings; and
extended abstracts for discussion sessions: February 2, 2009.
· Late deadline for submission of extended abstracts for poster presentation: June 5, 2009.
We accept online submissions only at http://www.gi-forum.org/
Publication
Accepted full paper submissions will be published by Wichmann Verlag as a book. Extended abstracts for discussion sessions will be acknowledged in the proceedings.
We are looking forward to your contribution!
Conference Chair: Josef Strobl
Programme Chair: Adrijana Car
office@gi-forum.org"

Térinformatika a logisztikában

Az MLBKT elnökhelyettese Déri András és a HUNAGI főtitkára a logisztikai szervezet Király utcai központjában ma délelőtt áttekintették a tervezett közös pályázatuk szervezési kérdésit, valamint az április közepére időzített 2. MLBKT-HUNAGI konferencia jelen gazdasági környezetben fokozottan időszerű kiemelt szakmai témaköreit, célját és felépítést. A hivatalos meghírdetést az MLBKT és a HUNAGI hamarosan közreadja.

EUMETSAT Információs Nap az OMSZ-ban

Ma került sor az ipari pályázók részére szánt EUMETSAT információs ankétre.
Magyarország 2008. október 9. óta az EUMETSAT teljes jogú tagja, amely jogot biztosít a hazai fejlesztők számára a szervezet által kiírt pályázatokon való részvételre. A rendezvény célja a pályázati eljárások részleteinek megismertetése.
A rendezvényre január 13-én hívta fel a HUNAGI Napló a térinformatikai közösség figyelmét.
A rendezvény meghírdetett angol nyelvű programja:
"Kálmán Kovács (President of the Hungarian Space Board)
Dr. László Bozó (President of the Hungarian Meteorological Service)
Presentations:
Angiolo Rolli (EUMETSAT, director of administration):
EUMETSAT, Monitoring Weather, Climate and the Environment
William Seymour (EUMETSAT, head of Contracts Division):
EUMETSAT Procurement Procedures
Dr. Ferenc Dombai (OMSZ, head of Remote Sensing Division):
An overview and outlook of HMS activities related to EUMETSAT
Dr. Mária Putsay (OMSZ, satellite meteorologist):
Beneficial cooperation between EUMETSAT and HMS"
A szakmai programot dr. Wantuchné dr. Dobi Ildikó, az Országos Meteorológiai Szolgálat Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya képviselője moderálta. Befejezésként a résztvevők dr. Both Előd MÜI igazgató és dr. Dombai Ferenc részvétele mellett tettek fel további kérdéseket illetve nyílvánítottak véleményt. A HUNAGI részéről elhangzott, hogy az eseményről a szervezők által összeállított összefoglalót  a HUNAGI tagsága és partnerei körében terjeszteni fogja és bejelentés történt az április közepi logisztikai-térinformatikai konferenciáról, melyhez az EUMETSAT adatok és térinformatikai technológiák alkalmazásával megvalósított logisztikai célú felhasználások legjobb gyakorlatára nézve várnak az MLBKT és HUNAGI szervezői példákat, hívatkozásokat a szárazföldi szállítás és közlekedés területéről. (Azóta - levélváltás keretében - dr. Putsay Mária az OMSZ vezető szakértője már élő hazai alkalmazásról is említést tett az OMSZ és az Autopálya Zrt. együttműködésében.)
A rendezvényről Horvai Ferenc (MÜI) által készített összefoglaló,  fényképfelvételei és az elhangzott előadások a Magyar Űrkutatási Iroda www.hso.hu honlapjáról tölthetők le.

2009-01-15

Open source GIS szoftverekről - CASCADOSS regionális műhely és HUNAGI felmérés


Amint arról ma a hazai szervező a Compet-Terra Kft részéről figyelemfelhívást kaptunk, mához két hétre 2009 január 29-én és 30-án kerül sor Szegeden az Open Source GIS szoftvereket, a CASCADOSS projekt keretében népszerűsítő rendezvényre.
Bővebb információ és jelentkezés: http://infotrade.hu/cascadoss/program.html

A most útjára bocsájtott tárgybeli felmérésre egy-két óra leforgása alatt máris 15 érdemi válaszadó jelentkezett. Reméljük a lendület nem törik meg és a hó végi szegedi CASCADOSS műhelyen jó keresztmetszet adható a HUNAGI közösség tárgybeli tájékozottságáról, véleményéről és gyakorlati tapasztalatairól.
A felméréshez itt is csatlakozni lehet. Az azonos IP címről jelentkezetteket a rendszer figyeli, így bárki a korábban már megadott válaszát akár módosíthatja vagy kiegészítheti. Előre köszönet a tagság és a partnerek aktivitásáért! A felmérés eredménye nyílvános lesz.

A felméréshez elég ide kattintani

Előadás a magyarországi eSDI-Net+ tevékenységről

Kostas Dimopoulos (SEERC), a találkozó házigazdája a projekt címlapképével. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2009
Az eSDI-Net+ konzorcium mai munkaértekezletén a jelenlévők áttekintést kaptak a Franciaországban, Cseh Köztársaságban és Szlovákiában, Olaszországban és Magyarországon megrendezett műhelyekről. A magyar előadás az EUROGI ipari napján novemberben más körben már elhangzott ismertetés továbbfejlesztése volt, melyben a folyamatban lévő lépések is bemutatásra kerültek, mindenekelőtt a projekt elsődleges célkitűzésével összhangban az ismeretátadás területén: 
- a környezetvédelem és a természetvédelem jelentős információs rendszereinek bevonása a kiértékelendők körébe (Bozó Pál kezdeményezésére, a KvVM-HUNAGI szerződés égisze alatt),
- ismertetés a CASCADOSS január 29-i regionális műhelyén Szegeden,
- ismertetés a GIS Openhez csatlakozó EU projektek bemutatása szemináriumán Székesfehérvárott március 17-én,
- HUNAGI javaslatára HUNGIS-HUNAGI együttműködésben megrendezendő 2009 évi Nemzeti Térinformatikai Konferencia (mely tervezet megvitatására érdemben a HUNGIS Kuratórium február 4-i ülésén kerül sor), és amely konferencia a homlokterébe az eSDI-Net+ 
által használt, a téradat infrastruktúra szolgáltatásainak kiértékelésére kifejlesztett módszertan alkalmazását kezdeményezi állítani. Az erre vonatkozó döntéselőkészítő anyagot a Kuratórium felkérésére Szegvári Péter és a HUNAGI főtitkára munkálta ki 2008 decemberében.


A hátralévő nemzeti eSDI-Net+ műhelyek túlnyomó részét februárban (Portugális és Spanyolország, Hollandia, Délkelet-Európa Egyesült Királyság és Ír Köztársaság ) és márciusban (Németország, Skandináv országok) rendezik. Egyedül a közös holland-belga műhely kerül sorra áprilisban.

Fontos mozzanata volt a találkozónak, hogy a projekt menedzsere Dr. Joachim Rix (INI-Graphics Alapítvány, Fraunhofer Intézet) befogadta a HUNAGI-nak a műhely szervezésével összefüggő előre egyeztetett ráfordításainak számláját, melyből az adminisztratív jóváhagyást és az átutalást követően HUNAGI szándéka szerint a kiértékelésben résztvevő (TeIR, VINGIS, MÉTA, PIR, KOMVIR és ZEGVATER) rendszerek képviselői is részesülnek.

2009-01-14

ICT információs nap Budapest, 2009 január 22

Ma este Szalonikiben, az eSDI-Net projekt informális esti össze-jövetelén került szóba: info-kommunikációs technológiák-kal kapcsolatos információs napot szervez az illetékes  luxemburgi főigazgatóság és a magyar NKTH.
Néhány mozdulat a számítógépen és a legfontosabb információ a hasznos hívatkozásokkal már itt is van:

Proposers’ Day 2009
Időpont: 2009. január 22.
Helyszín: Budapest, HUNGEXPO, Budapesti Vásárközpont, G pavilon


Az Európai Bizottság az információs és kommunikációs technológiai (ICT) projektek előkészítését, konzorciumok kialakítását elősegítő ICT Proposers’ Day-t idén először új tagállamban, 2009. január 22-én Budapesten rendezi. A rendezvény célja az ICT 2009-2010. évi munkaprogram kutatási célkitőzéseinek bemutatása, a projektek eőkészítésének
elősegítése.
A rendezvény kapcsán Magyarországra látogat 100-120 bizottsági témafelelős és az európai egyetemeket, kutatóintézeteket, nagy és kis ipari szereplőket képviselő további 2000 pályázó, páratlan alkalmat biztosítva a hazai – és a régióbeli – kutatási kompetenciák széleskörű bemutatására, az ICT program kutatási tevékenységeibe való bekapcsolódásra. A rendezvényt az EU az ICT munkaprogram 7 kutatási célkitűzése köré épülő információs
fórumként szervezi, kötött program n.lkül. A kutatási témák projektjeinek támogatására a következő két év során az EU közel 2 milliárd EUR költségvetésű pályázatokat ír ki.
1. kihívás: Hálózati és szolgáltatási infrastruktúrák
2. kihívás: Kognitív rendszerek, interakció, robotika
3. kihívás: Komponensek, rendszerek (mikro-, nano-, opto-, beágyazott)
4. kihívás: Digitális könyvtárak, tartalom
5. kihívás: Fenntartható, személyre szabott egészségügyi ellátás
6. kihívás: ICT a mobilitásért, környezetünk fenntartásáért, hatékony energiafelhasználásért
7. kihívás: Független életvitel, kirekesztettség megelőzése, policy modellezés
8. kihívás: Jövőbeni és feltörekvő technológiák (FET)
Horizontális: Nemzetközi együttműködés, Európai Kutatási Térség (ERA)
Ezek mellett a rendezvény az alábbi kapcsolódó kutatási programokról is nyújt tájékoztatást,
kapcsolatépítési lehet_séget. A programok következő pályázatai 2009 első negyedévében kerülnek kiírásra:
AAL – Független életvitelt támogató technológiák – közös európai program
ARTEMIS – Beágyazott rendszerek – közös európai technológiai kezdeményezés
ENIAC – Nanoelektronika – közös európai technológiai kezdeményezés
FP7 Kutatási infrastruktúra program
A rendezvényen való aktív részvétel, a hatékony kapcsolatépítés előkészítésére az ICT
projektekbe bekapcsolódni szándékozók a rendezvény weboldalán prezentációkkal
jelentkezhetnek, illetve kutatási kompetenciáikat és/vagy technológiai partnerek iránti
igényeiket az ICT program témáinak megfelelően láttathatják.
A rendezvényen a részvétel ingyenes, regisztrálni a hivatalos weboldalon lehet:
http://ec.europa.eu/ictproposersday
Az ICT Proposers Day mellett számos kapcsolódó rendezvényre is sor kerül:
21 January 2009
• FET Workshops - Call 4
Concurrent Tera-Device Computing (TeraComp)
Bio-chemistry-based Information Technologies (CHEM-IT)
Quantum Information Foundations & Technologies (QI-FT)
Bővebb információ: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/fet-proactive/ie-21jan09_en.html
• Consultation on ICT for Governance & Policy Modelling
Bővebb információ:
http://www.corvinno.hu/web.nsf/do?open〈=en&tpage=hirekconsultation
• Idealist Workshop – Experience Exchange between ICT Evaluators
Bővebb információ: www.Ideal-ist.net
23 January 2009
• ARTEMIS Brokerage Event 2009
• AAL Workshop (not confirmed yet)
Bővebb információ hamarosan:
http://ec.europa.eu/information_society/events/budapest_2009/programme/index_en.htm
Forrás: NKTH ill. 
http://www.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kutatokozpontok/IK_KHT/Konferenciak/Bovebb_ICT_Proposers_day_hir.pdf


Térinformatika a Nemzetért - kongresszusi törekvés az Egyesült Államokban

A mai nap érkezett a hír a GSDI vezetőségén keresztűl:
Az Egyesült Államok kongresszusa ezekben a napokban erőteljesen foglalkozik azzal, hogy pénzügyi támogatást szvazzon meg a "Térinformatika a Nemzetért" (GIS for the Nation) programhoz a gazdaságélénkítő csomag részeként.
Napjainkban, amikor a recesszió éppen a tervezésre és fejlesztésre ösztönzi a bölcsebbeket, és ez követendő példa idehaza is,
nem mellékes, milyen argumentumokkal operálnak a tengerentúlon a politikai döntéshozók megnyerésére.
A kezdeményezők most kérnek támogató állásfoglalást a jelentős szakmai szervezetektől (a gita már megadta, most a GSDI van soron). A tengerentúliakat az is sarkalja, hogy Európában sikerült megvalósítani a gyakorlatilag az Európai Gazdasági Tér minden országa által követett jogszabályi keretrendszert, ami mentén a megvalósítás egészen 2020-ig "előtervezett".
A GIS for Nation program által várt elsődleges hasznok: új munkahelyek teremtése, a magánszektor pénzügyi támogatása, az önkormányzatok összehangolt infrastruktúra fejlesztése helyi és az államok szintjén, továbbá minden olyan adatkészlet (adatbázis) létrehozása, melyre helyi vagy nemzeti szintű katasztrófa elhárításnál szükség lehet.
További hasznot remélnek a következő területeken:
o Mintegy 24,000 csúcstechnológiai állás hozható létre
o Költségcsökkentést eredményező kormányzati hatékonyságnövelés érhető el
o Jobb döntések születhetnek a pontosabb és időben rendlkezésre álló adatok alapján
o Versenyképesebb lesz az ország
o Az ösztönző pénzforrások kihelyezésének földrajzi alapon történő támogatása
o A támogatott projektek jobb átláthatósága
HUNAGI-nak szándékában áll a folyó KvVM támogatási szerződés keretében elkészítendő költség-haszon elemzésénél az amerikai kezdeményezés szempontrendszerét is figyelembe venni. Bővebbet a www.gis.com/gisnation weboldalon találni.

eSDI-Net+ projektértekezlet Thessalonikiben

Borongós idő fogadta a projekt résztvevőit. Az Arisztolelész tér a városközpontban. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2009

2009-01-13

Detrekői Ákos akadémikus kitüntetése

A kitüntetésről - In Memoriam Gábor Dénes - tegnap a Magyar Űrkutatási Iroda honlapjáról (www.hso.hu) szerezhettünk tudomást. Gratulálunk az újabb kitüntetéshez! Detrekői akadémikus, aki a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnöke évekig volt a HUNAGI tagszervezeti képviselője még a rektorsága időszakában is és - többek között számos -, a honi térinformatika fejlődése szempontjából jelentős esemény színhelyének adott otthont egyeteme (GIS/LIS, GISIG), tanszéke (ISPRS/EARSeL vezetők fogadása), vagy rektori hivatai szobája és tárgyalója (HUNAGI, HUNGIS vezetőségi ill. uratóriumi ülések, magas szintű HUNAGI vendégek fogadása).
Ugyancsak e honlapon találhatjuk a hírt arról, hogy Cseh Köztársaság éppen az EU elnökségére időzítve az Európai Űrügynökség (ESA) 18. tagja lett. Bízzunk benne, a példát követni tudjuk a magyar elnökség idején... A MÜI kitartó és eredményes munkája eredményeképpen hazánk ESA PECS tagságát sikerült meghosszabbítani. Ebben a körben több HUNAGI tagszervezetünk - a magánszférából is - aktív közreműködők. A legújabb eseményre, az űripar területén adódó pályázási lehetőségekre egy Információs Napot szentelnek, melyről a Naplónk minap adott hírt.

Információs Nap Űripari Pályázók részére Budapesten január 19-én

Dr.Dunkel Zoltán (OMSZ) jóvoltából adjuk közre a MÜI közérdekű felhívását:
" Tisztelt Címzettek!
2009. január 19-én űripari pályázók részére információs napot tart az
Országos Meteorológiai Szolgálat székházában az OMSZ.
Mivel Magyarország 2008. október 9-én az EUMETSAT műholdas meteorológiai
szervezet teljes jogú tagjává vált, így a hazai űripari cégeknek,
intézeteknek lehetősége van részt venni az EUMETSAT műholdjainak építésében,
üzemeltetésében stb. pályázatok útján.
Az információs napon a szervezet pályázati rendszerét az együttműködési
lehetőségeket és a pályázatok benyújtásának módját tekintjük át.
Ezúton tisztelettel meghívjuk az információs napra, szeretettel várjuk
kollégáit, érdeklődő munkatársait.
Kérjük, hogy a szervezés megkönnyítése érdekében január 15-ig jelezzék
részvételi szándékukat!
A részletes programot a mellékelt meghívóban olvashatják.
Tisztelettel
MŰI Titkárság"

A HUNAGI elnökségi ülés megtárgyalt témaköreiA HUNAGI elnöksége év végi ülését 2008. december 17-én tartotta a VÁTI-ban
Az ülésre a t. Elnökség tagjain kívül meghívást kapott Bozó Pál úr, az INSPIRE Bizottság magyar tagja, a KvVM-HUNAGI együttműködési szerződés KvVM oldali aláírója.
Jelen voltak:
Barkóczi Zsolt (BZS), Bozó Pál (BP), Dr. Mihály Szabolcs (MSZ), Dr. Selinger Sándor (SS), Dr. Remetey-Fülöpp Gábor (RFG)
Kimentésüket kérték: Havass Miklós (megbízott képviselője: dr. Selinger Sándor), Keringer Zsolt, Buga László, dr.Alabér László, Sikolya Zsolt.
A résztvevők 2008. december 5-én kaptak meghívást. A hét elnökségi rendes tagból négyen voltak jelen, így az Elnökségi ülés határozatképes volt.
Az ülés meghírdetett és jóváhagyott napirendje a követkető volt:
1. Beszámoló a HUNAGI helyzetéről és 2008. évi tevékenységéről
2. Folyamatban lévő munkák ismertetése, a jövő évi tervek előterjesztése és megvitatása
3. Egyebek
Az ülés a fenti napirendi pontokban érdemben négy kérdéskörrel foglalkozott:
- Nemzeti Térinformatikai Szövetség,
- Nemzeti Térinformatikai Konferencia 2009 (HUNGIS-HUNAGI együttműködésben),
- HUNAGI pénzügyi helyzete,
- KvVM – HUNAGI együttműködési szerződés.
A többoldalas emlékeztető rövidesen megtalálható lesz a HUNAGI honlapján.

2009-01-12

"Szép Magyar Térkép 2008" pályázat

Mai postánkból!
Tagszervezetünk, az ELTE TGT közérdekű közleménye:
"PÁLYÁZATI FELHIVÁS
A Lázár deák Térképészeti Alapítvány és az Országos Széchényi Könyvtár Térképtára pályázatot ír ki a
"Szép Magyar Térkép 2008"
cím elnyerésére, amelyre minden magyar térképkészítő és -kiadó műhely korlátlan számú kizárólag saját maga által készített és 2008-ben közreadott művel pályázhat határainkon innen és túlról.
A pályaműveket szakértőkből és laikusokból álló zsűri értékeli és díjazza, amelynek elnöke az Országos Széchényi Könyvtár Főigazgatója. (A térképvásárlók többsége sem szakmabeli, így értékelésük akár jelzés is lehet az alkotók számára.)
Pályázni lehet az alábbi kategóriákban
- idegenforgalmi térképek és atlaszok (beleértve a város-, az autós és turistatérképeket),
- iskolai térképek és atlaszok,
- tudományos térképek és atlaszok,
- kartográfiai sorozatok. (Sorozatnak az azonos logóval és/vagy címlappal díszítéssel ellátott művek tekinthetők. Részeik csak egyedi művek között indulhatnak e versenyben, függetlenül attól, hogy megjelentetésük és/vagy készítésük anyagi feltételét ki vállalta magára.)
A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy a megnevezett kategóriák mellett más díjat is kiadjon.
A beküldött darabokból rendezett kiállítás előre láthatóan 2009. március 20-tól - 2009. április 30-ig lesz megtekinthető az Országos Széchényi Könyvtár VI. szinti előadó termében, könyvtár nyitvatartási ideje alatt.
Kérjük, hogy a pályázaton való részvételével segítse elő a magyarországi térképkultúra elmélyítését.
Pályázat határideje: 2009. január 31.
Beküldendő művek száma: minden nevezni kívánt művet két példányban kell elküldeni.
Cím: Országos Széchényi Könyvtár Térképtára, H-1827 Budapest.
Dr. Zentai László Dr. Plihál Katalin
az alapítvány elnöke OSZK Térképtár o.v. "

„Digitális Magyar Térkép 2008” pályázat

Az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékről érkezett az alábbi közérdekű felhívás:
"PÁLYÁZATI FELHIVÁS
A Lázár deák Térképészeti Alapítvány és az Országos Széchényi Könyvtár Térképtára pályázatot ír ki a
„Digitális Magyar Térkép 2008” címmel.
A hagyományos kartográfiát tekintve az igazi kihívást nem a számítógépek alkalmazása jelenti, hanem a térbeli adatstruktúrák kezelését megoldó rendszerek kidolgozása, ezek teljesítőképességének gyors növekedése, valamint a térképészeti modellkészítéshez és a számítógép-orientált tematikus módszerekhez való rugalmas alkalmazkodás. Ez a folyamat a hagyományos papírtérkép mellett új térképészeti eljárásrendszert igényel, ami közvetlenül befolyásolja a térkép befogadó-képességét is.
Fel kell készítenünk a változásokra a felhasználókat, ezért egy virtuális bemutatóval fórumot kívánunk teremteni arra, hogy a jövendő lehetőségekről – amely már igencsak jelen van – a kiállítást felkereső látogatóinknak módjuk legyen ismereteket szerezni. E versennyel a fejlődés dinamikája mellett az új termékek bemutatkozására is szeretnénk lehetőséget biztosítani.
Előzetesen három kategóriát jelölünk meg, amelyre nevezni lehet:
kereskedelmi forgalomba kerülő kartográfiai CD-ROM-k,
kereskedelmi forgalomba nem, vagy csak korlátozottan kerülő kartográfiai CD-ROM-k.
ún. távoli elérésű térinformatikai adatbázisok. (Az előbbi két kategóriába tartozó művekből 2-2 CD-ROM-t a kísérő dokumentációval kérünk beküldeni, míg az utóbbiból beküldendő az ingyenes hozzáférést – csak olvasói - biztosító jelszó, valamint a felhasználó tájékozódását segítő ismertető is.)
Az Országos Széchényi Könyvtár vállalja, hogy a Térképtár olvasóterméből (és csak is onnan) interneten elérhető adatbázisokba az olvasói betekinthetnek, de azokból semmiféle eszközzel adatot kinyerni nem enged.
Továbbá az Országos Széchényi Könyvtár vállalja azt is, hogy e műveket az MNB, illetve az AMICUS integrált könyvtári információs rendszeren keresztül ismertté teszi.
E kiállítással az ilyen „dokumentumokat” készítő cégek és szervezetek számára is lehetőséget szeretnénk biztosítani, hogy ne csak szakmai érdeklődők értesüljenek időről-időre a digitális kartográfia új, nagyon dinamikusan fejlődő világáról.
A beküldött darabokból rendezett kiállítás előre láthatóan 2009. március 20-tól - 2008. április 30-ig lesz megtekinthető az Országos Széchényi Könyvtár VI. szinti Térképtárának olvasótermében, könyvtár nyitvatartási ideje alatt.
Kérjük, hogy a pályázaton való részvételével segítse elő a magyarországi térképkultúra elmélyítését.
Pályázat határideje: 2009. január 31.
Beküldendő művek száma: minden nevezni kívánt művet két példányban kell elküldeni.
Cím: Országos Széchényi Könyvtár Térképtára, H-1827 Budapest.
Dr. Zentai László Dr. Plihál Katalin
az alapítvány elnöke OSZK Térképtár o.v. "

2009-01-11

2009-ben a HUNAGI angol nyelvű naplója itt jelenik meg (klikk ide)

2009. január 1-től a HUNAGI egyetlen angol nyelvű naplója:
http://unsdihu.blogspot.com
A korábbi évek eseményei angol nyelven
1995-2005 http://www.hunagi.hu látogatóinak száma máig: 55,956
2006-2007 http://hunagi.blogspot.com 402 naplóhír, látogatóinak száma: 13,569
2008 http://hunagi56.blogspot.com 93 naplóhír, látogatóinak száma: 2,634
2006-2008 http://unsdihu.blogspot.com 336 naplóhír, látogatóinak száma: 12,399
A magyar nyelvű napló
2006-2008 http://hunagi8.blogspot.com 938 naplóhír, látogatóinak száma 40,757
Egyéb tematikus naplók:
rendezvények 2007-2008 http://hunagi19.blogspot.com 36 naplóhír, látogatóinak száma: 1,356
útiképek 2005-2008 http://hunagi18.blogspot.com 182 naplóhír, látogatóinak száma: 3,643

2009-01-09

Térinformatika a logisztikában

Bevásárló központ. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2001
Ellátási láncok hatékonyság-növelése, innovatív megoldások  térinformatikai támogatással (SDI, navigáció, tárgy- és termékazonosítók, szenzorhálók, elemzés, modellezés, megjelenítés)
Terv szerint január 19-én kerül megrendezésre az MLBKT-HUNAGI soron következő találkozója, amelynek célja az áprilisi budapesti "Térinformatika a logisztikában" témakörű konferencia szakmai-szervezési előkészítése.
Mindazok, akik érdekeltek a részvételben  de nem szerepelnek a HUNAGI tag- és partnerjegyzékén, azok kérhetik felvételüket a HUNAGI partnerjegyzékére Logisztika tárgymegjelöléssel a gabor.remetey@gmail.com címen.
Akik ma kaptak HUNAGI körlevelet Felmérés a HUNAGI közösség szakmai/tudományos szerepvállalásról témakörben, azoknak nincs teendőjük, mert hamarosan megkapják a Logisztikai rendezvényre vonatkozó első felhívást is. 

HUNAGI közösség szakmai/tudományos szerepvállalása

Kutatói és szakmai szerepvállalások a HUNAGI térinformatikai közösségében
 A HUNAGI tagjai úgyis mint az Európai Bizottság DG JRC SDIC = téradatok használatában érdekeltek közössége számos szakterületet és határterületet fed le (multidiszciplináris, interdiszcipliáris ernyőszervezet).
HUNAGI ma útjára indított felmérésére adott válaszokkal pontosabb képet kívánunk nyerni mindazon személyek hazai és nemzetközi szakmai/tudományos szerepvállalásáról, akik a HUNAGI-val kapcsolatban állnak.
A felmérés célja, hogy a kibontakozó kormányzati-civil szervezeti együttműködésben pontosabb és reálisabb képet adhassunk partnereinknek a HUNAGI mögött álló közösség szakmai/tudományos szerepvállalásáról, elismertségéről.


Név

Intézmény/szervezet

beosztás

Szakmai társaság, amelyben tag ill. tisztségviselő (szervezet neve, székhelye)

Tagság (tisztségviselés) kezdete

Szakmai folyóirat, melyben szerkesztő vagy szerk. bizottsági tag

Szakmai folyóirat, melyben felkért reviewer volt az elmúlt 5 évben

Külföldi munkahelyei az elmúlt 5 évben (intézmény neve, székhelye)

Külföldi ösztöndíjas az elmúlt 5 évben (intézmény neve, székhelye)

Publikációk száma az elmúlt 5 évben

Adatközlő megjegyzése (tetszés szerint: impact faktor, stb)


Ha nem kapott kérdőívet és részt kíván venni a felmérésben, írjon a következő címre: gabor.remetey@gmail.com
Visszaküldési határidő: 2009. január 22
Ha a felmérés sikeres lesz, az második lépésben kiegészíthető lesz az elmúlt 5 évre visszatekintően a nemzetközi projektekben és K+F együttműködésekben való részvételre vonatkozó információval is.

2009-01-08

Megtörtént az FVM-HUNAGI 2008.évi támogatási szerződés elszámolása

Kormányzati és civil szervezeti együttműködés a térinformatikában
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya és szervezetünk között megkötött 8290/3/2008 támogatási szerződés keretében kapott 600 000,- Ft támogatás is hozzájárult ahhoz, hogy az Európai Térinformatikai Ernyőszervezetben 10 év óta fennálló tagságunkat 2008-ban is fenn tudtuk tartani. Ahogy azt a beszámoló jelentés kísérőlevele tartalmazza, "A tagság adta lehetőségeket szervezetünk igyekezett jól kihasználni támógatva a kormányzati munkák végrehajtását, a szakterületi eredmények nemzetközi láttatását. A végzett tevékenységről a HUNAGI tagsága (mintegy 100 intézmény és szervezet, köztük a FÖMI, Megyei Földhivatalok és NKP Kht), de az FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztálya is az év során folyamatos tájékoztatást kapott.". Az FVM irányában HUNAGI hozzájárult az európai Földmérési, Térképészeti és Kataszteri Szervezetek fóruma, a EuroGeographics számára a FÖMI és HM Térképészeti Kht által készített 2008. évi Nemzeti Jelentés szakmai külkapcsolatok fejezetéhez, a szakterületi hazai eredményeket ismertette a Téradat Infrastruktőra Világszervezet trinidadi konferenciáján (GSDI-10), valamint a Nemzetközi Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság pekingi kongresszusán. Publikált a Geodézia és Kartográfia szaklapban, mediátorként előmozdította a hazai földmérők képviseletének ügyét az európai CLGE szervezetben (ahol mindeddig Magyarország az egyedüli EU tagország amely még nem tagja a szervezetnek). A közbenjárásnak is köszönhetően tudomásunk szerint az MFTTT vezetősége 2008. év végén egyetértett a dr. Mihály Szabolcs elnök tagfelvételi javaslatával.
Az erdészeti, talajtani szakirányokon kívül a növény- és állategészségügy irányába kapcsolatait HUNAGI  kiterjeszteni tervezi, miután a két évvel ezelőtt a térinformatikát magas szinten művelő Növényegészségügyi és Talajvédelmi Szolgálat regionális szerveinek átszervezésével ezek HUNAGI tagsága is megszünt.