2011-04-29

Tervbe véve: Geocarto International magyar különszám

A társszerkesztői felkérés egy földmegfigyelés-térinformatika magyarországi eredményeit bemutató szám elkészítésére Dr.Kamlesh Lulla főszerkesztőtől (NASA Lyndon B. Johnson Space Center) április elején érkezett. Erről azóta tájékoztatást kapott a Magyar Űrkutatási Tanács és az NFM illetékes helyettes államtitkára (április 4-én), továbbá a HUNAGI április 26-i Elnökségi ülésének, valamint az MTA Geodéziai és Geoinformatikai Tudományos Bizottság április 28-i ülésének résztvevői. A kapcsolatos felhívás hamarosan megjelenik a HUNAGI Naplóban, de azt megkapja minden tagszervezetünk és partnerünk. HUNAGI ma kérte meg a CEOS WGISS vezetősége hozzájárulását, hogy a budapestre tervezett WGISS-32 munkahét magyar szekciójában (2011 szeptember 28) elhangzott előadások képezzék a közlésre kiszemelt témákat. A HUNAGI felhívás lényege, hogy tudományosan megalapozott eredeti közleményekre kapjunk javaslatokat a hazai műhelyektől. A kiválasztásban a HUNAGI elnöksége mellett számítunk a MÜT/MÜI és az MTA GGTB véleményére is. Az OMSZ elnöke már kijelölt egy témát és előadóját dr. Putsay Mária személyében, míg a HUNAGI Elnökségi ülésén Prof. Csemez Attila BCE dékánja egyetértett a hazai táj természeti és kultúrális értékeit a nagyközönség bevonásával gyűjtő, földmegfigyelési adatokat is alkalmazó és nyílt hozzáférésű térinformatikai rendszer (TÉKA, www.tajertektar.hu ) lehetséges szerepeltetésével. Minden javaslatot, ajánlást örömmel fogadunk és figyelembe veszünk.

2011-04-28

MTA GGTB ülés a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Az MTA Geodéziai és Geoinformatikai Tudományos Bizottság mai ülésének napirendjén négy ismertető előadás hangzott el..
1./ Előadások az európai téradat infrastruktúra végrehajtásáról hozott INSPIRE irányelv magyar tagállami feladatairól:
- Mihály Szabolcs, VM közigazgatási főtanácsadó: Az INSPIRE és tagállami feladataink
- Iván Gyula, FÖMI főigazgatói szakmai főtanácsadó: INSPIRE adatspecifikáció, mint a szakmai rendszerezés alapja
- Remetey-Fülöpp Gábor, HUNAGI főtitkár: SDIC, a téradat érdekeltségű közösség lehetőségei (letölthető a címsorra klikkelve)
- Takács András Attila, VM főosztályvezető helyettes: A természetvédelmi adatok térbeli infrastruktúrába szervezésének kérdései
2./ Egyebek
HUNAGI részéről a második napirendi ponthoz is volt hozzájárulás. A Geocarto International magyar kiadványával, a CEOS WGISS-32 budapesti munkahetével és a szeptember 28-i Magyar szekcióval, továbbá a 2013. évi ISDE-8 nemzetközi konferenciával kapcsolatos tájékoztatást írásban kapták meg a résztvevők. Ez itt olvasható.
A HUNAGI részéről elhangzott előadás végső konklúziója a téradat infrastruktúra stratégia, az együttműködés és a koordináció megteremtésének szükségességét hangsúlyozta, melyek mindegyikében a HUNAGI partner kíván lenni.
Dr. Alabér László, a HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft szakértője három fontos körülményre hívta fel a figyelmet:
1) az INSPIRE a téradat infrastruktúra szolgáltatási oldalára összpontosít és a téradatok létrehozásával nem foglalkozik. Ez teljes mértékben nemzeti szintű feladat.
2) az MTA GGTB évekkel ezelőtti egyik ülésén (éppen HUNAGI és az NTIS munkacsoportban résztvevők szorgalmazásra - RFG) kimunkálásra került egy GTB állásfoglalás-tervezet (ld a képen HUNAGI 2005.február 17-i híradását), annak aláírására azonban akkor nem került sor. Nagyon időszerű lenne egy, az adatelőállításra és az INSPIRE jogszabálynak megfelelő szolgáltatás megoldását előrevivő támogató GGTB állásfoglalás kiadása.
3) Az éppen létrehozott, az INSPIRE által is előírt nemzeti tárcaközi koordináció testület jogi alapját tavaly egy törvényi rendelkezés sajnálatos módon eltörölte. Ennek a helyzetnek a megoldását is elő tudná segíteni az MTA GGTB határozott állásfoglalása.
Az elnöklő dr. Bányai László úr felkérte dr. Mihály Szabolcs urat a 3. pontban szereplő jogszabály javaslatának előkészítésére.


Hazay István és Homoródi Lajos professzorok jubileumi emlékünnepségről

Képek: HUNAGI fotógyűjtemény, 2011
Bővebbet a címsorra kattintva!

2011-04-27

Tájékoztatás a Külügyminisztériumban a V4 NVA pályázati lehetőségeiről

HUNAGI a KüM nonprofit társadalmi partner-szervezete, meghívót kapott az április 27-i tájékoztatóra, melyen Petr Vagner, a Nemzetközi Visegrádi Alap igazgatója, Jiri Sykora IVF PR vezetője és Szilágyiné Bátorfi Edit adott ismertetést a pályázati lehetőségekről. Az eseményt Prőhle Gergely helyettes államtitkár nyitotta meg. A meghívó továbbításra került a HUNAGI elnökség tagjainak is. Az eseményt három vidéki egyetemen is megismétlik Miskolcon, Szegeden és Pécsett.
A középeurópai szempontok és érdekek összehangolását célzó Visegrádi Négyek együttműködése idén ünnepli 20 éves évfordulóját. Egyetlen intézménye a Visegrádi Alap 10 éves. Eddig többezer projektet finanszírozott. Idei elnökségét Magyarország látja el. Titkárága Pozsonyban található.
Mintegy másfélszáz társadalmi szervezet képviselője részvételével tartott tájékoztatón számos, a potenciális pályázók érdeklődésére számot tartó tanulságos információt is megosztottak. Az elhangzott információk zöme megtalálható a címsorra kattintva.
A kérdések és válaszok napirendben a HUNAGI képviselője emlékeztetett arra, hogy évek óta jó kapcsolat alakult ki cseh, szlovák és lengyel társszervzteinkkel, azonban egymás szakmai rendezvényein éppen a nyevi akadályok miatt nem vesznek részt. A V4 orszzágainak kohézióját erősítené, ha pályázati uton lehetne a mobilitást és a tolmácsolást finanszírozni. A felvetésére mind Jiri Sykora PR vezető, mind Petr Vágner igazgató pozitív választ adott.
Az idei rendezvények már lezajottak illetve a következő hetekben sorra kerülnek, de a 2012. évi HUNAGI, CAGI, SAGI konferenciákon 5-5 kontingensű részvétel (lengyelek számára is megnyitva ez 15 főt jelent)  is tervezhető lenne pályázati keretek között. CAGI kezdeményezéssel és szervezésben már volt hasonló pályázatunk, azonban az nem volt sikeres.
Április 29-én kaptuk a levelet:
Tisztelt Címzett!
Köszönjük, hogy megtisztelte jelenlétével rendezvényünket. Bízunk benne, hogy tájékoztatónk segítséget nyújtott a sikeres és eredményes projektek megvalósításához. Az eseményről készített összefoglalót és az előadáson vetített prezentációt a következő oldalon találhatja meg:http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/eu-ketoldali-kapcsolatokert-es-kulturalis-diplomaciaert-felelos-helyettes-allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-a-kulugyminiszteriumban-nemzetkozi-visegradi-alap-palyazati-lehetosegeirol 
Üdvözlettel:
Gergály-Lukács Éva
Közkapcsolati Iroda vezetője
Külügyminisztérium"

2011-04-26

Lezajlott a HUNAGI elnökségi ülés

A mai napon a VÁTI Nonprofit Kft Dokumentációs Központjában ülést tartott  a Magyar Térinformatikai Társaság elnöksége. Jelen voltak Barkóczi Zsolt elnök és házigazda, Havass Miklós tiszteletbeli elnök, Sikolya Zsolt, az Ellenőrző Bizottság elnöke, Prof.Dr. Csemez Attila dékán, BCE, Buga László igazgatóhelyettes, HM Térképészeti Nonprofit Közhasznú Kft, Rab András titkár és dr.Remetey-Fülöpp Gábor főtitkár. Kimentésüket kérték: Prof. Dr. Mezősi Gábor, Dr. Mihály Szabolcs és Keringer Zsolt.


A találkozó a május 11-i HUNAGI Közgyűlés előkészítését szolgálta.
Az Elnökségi ülés napirendje a következő volt:
Szakmai beszámoló a 2010. évről
Pénzügyi jelentés a 2010. évről és pénzügyi terv a 2011. évre
Közhasznúsági jelentés előkészítése a közgyűlésre
Szakmai munkaterv és kiutazási terv 2011-re
Alapszabályal összhangban tisztújításra vonatkozó javaslatok (elnök, elnökségi tagok)
Egyéb határozatok (honlap, ISDE-8 pályázat)

2011-04-25

Tagszervezetünk felkérésre választási térképet készített Ghana számára

A GotMaps amerikai GeoIT konzulens vállalkozás (vezetője a volt műegyetemi hallgató Barsai Gábor) Ghana 2008. évi választási térképének elkészítésére kapott megbízást. A szempontok egyben jellemzők:  mobiltelefonos elérhetőség és megjeleníthetőség, Google Earth és nyíltforrású adatbáziskezelő használata. Az eredmény a címsorra klikkelve látszik. HUNAGI örömmel segíti elő a kapcsolatfelvétel a témakörben tapasztalatokkal rendelkező tagszervezetei között.

2011-04-22

A Térinformatika-online főszerkesztőjének felhívása

Mai postánkból: Dr. Szabó Szilárd főszerkeztő írja:
" A hazai térinformatikai élet minden jelentős személyéhez fordulok, annak érdekében, hogy segítsen abban, hogy a
www.terinformatika-online.hu szakportál továbbra is működhessen. A csatoltan küldött körlevélben minden fontosabb szempontot leírtam. Kérem szíves véleményét!" A főszerkesztő e-mail címe: terinformatika@t-online.hu

A magyar vidék jövőjére vonatkozó stratégia- HUNAGI felkérése véleményezésre

Hollókő. 
Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

HUNAGI a Vidékfejlesztési Minisztérium  132.számon nyivántartott társadalmi partner szervezete. A státusz feljogosítja arra, hogy kormányzati műhelymunkák szakmai anyagaihoz - felkérés esetén - hozzászóljon, véleményét nyilvánítsa. Ezzel kapcsolatos mai postában 
Dauner Márton a Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya főosztályvezetőjének levele is. Ebben arról tájékoztat, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium elkészítette a Nemzeti Vidékstratégia Koncepció – 2020 tervezetét, egyben a Magyar Térinformatikai Társaságot az anyag véleményezésére kéri.
Ennek érdekében felhívását ai 12/2011 számű HUNAGI elektronikus hírlevélben belső használatra továbbítjuk tagszervezeteinknek és tagintézményeink számára. HUNAGI kéri tagintézményeit és partner szervezeteit, hogy a stratégiával kapcsolatos véleményét küldje meg a megadott drótposta címre másolatban a HUNAGI számára, és ha lehetséges a fórumok egyikén véleményét szóban s fejtse ki. 

Köztársasági elnöki kitüntetések a honi térinformatikai közösség jeles személyiségeinek

A Geodézia és Kartográfia szaklap 63. évfolyama 2011/4 számában megjelent kitüntetési hírekből is értesülhettünk róla, hogy a Magyar Köztársaság elnöke Dr. Klinghammer István akadémikusnak, az ELTE Informatikai Kar professzorának Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, polgári tagozata kitüntetést adományozott. Az átadásra az 1848-1849 forradalom és szabadságharc alkalmából a Parlamentben tartott ünnepségen kerüt sor. Hodobay-Böröcz András földmérőmérnöknek, a VM ny. főosztályvezető-helyettesének, a Geodézia és Kartográfia folyóirat szerkesztőjének a köztársasági elnök a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta, melyet a kitüntetettnek Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter nyújtott át. A szaklapban megjelent méltatások a címsorra kattintva érhetőek el.
A kinézetét tekintve is megújult a Geodézia és Kartográfia legfrissebb számában egyébént leközli dr. Schmitt Pál köztársasági elnök válaszlevelét, melyet Dr. Székely Domokosnak címzett, aki a szakfolyóirat 2010/2 számában dr.Tarics Sándor földmérőmérnökről és olimpikonról írt köszöntőt.

Ma van a Föld Napja (Earth Day 2011)

Meglátogatásra ajánlott honlap közérthető öszefoglaló megfogalmazásban, a legfontosabb referenciákkal: Earth Day- A Föld Napja 2011
Tagszervezeteinktől, partnereinktől kapott további, az idei Föld Napjára vonatkozó  felhívást, beszámolót tartalmazó további weboldal linkeket szívesen közreadunk. 
Pld. The Earth Day Network
Illusztráció forrása: PeachyGreen.com

2011-04-21

ESA radar távérzékelés tanfolyam tagintézményünknél, Szegeden


Postánkból: Dr. Mucsi László (Szegedi Tudományegyetem) írja mai levelében:
... esetleg szélesebb körben terjeszthető, hogy júniusban lesz egy ESA távérzékeléses kurzus, amely a térinformatikai szakemberek számára is érdekes lehet. Ha a hírlevélben lehetne terjeszteni, az jó lenne. Elküldöm a honlap címét: http://www.geo.u-szeged.hu/esa/"
Legfontosabb adatok: A kurzus 2011. június 13. és 18. között kerül megrendezésre. A házigazda a Szegedi TudományegyetemTermészeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszéke. A kurzus helyszíne és címe: 6722 Szeged, Egyetem u. 2-6 I. em. 1320. sz. terem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Prinz Gyula számítógépes terem. Részvételi díjas!

Legújabb INSPIRE hírek

Az április 15-én már tagjaink és partnereink számára továbbított INSPIRE Fórum hírlevélben többek között három infrmációs anyag külön figyelmet érdemel, melyek a címsorr kattintva a HUNAGI SDIC blogjában olvashatóak:
- INSPIRE Annex II és III. adatspecifikációs bevizsgálásban való részvételi lehetőség
- Térinformációs szolgáltatások
- Az INSPIRE és a nemzeti térinformációs infrastruktúrák helyzete 2010-ben
Április 30-ig kedvezményesen lehet jelentkezni az INSPIRE konferenciára! Klikk az INSPIRE hivatalos honlapjára vagy Karen Fullerton bejegyzésére illetve közvetlenül a konferencia weboldalára.

A IJDE szerkesztőség kiválasztásában: 10 cikk ingyenesen letölthető a Digitális Föld nemzetközi szakfolyóiratból!

Mai postánkból:
"Dear Colleagues,
I would like to draw your attention to the ten selected papers of the International Journal of Digital Earth (IJDE) below: 
Digital Earth: decadal experiences and some thoughts
H. D. Guo; Z. Liu; L. W. Zhu
Crowdsourcing geographic information for disaster response: a research frontier
Michael F. Goodchild; J. Alan Glennon
Digital Earth’s Nervous System for crisis events: real-time Sensor Web Enablement of Volunteered Geographic Information
Bertrand De Longueville; Alessandro Annoni; Sven Schade; Nicole Ostlaender; Ceri Whitmore
The application of open standards to enhance the interoperability of geoscience information
G. Percivall 
Selected issues of cartographic communication optimization for emergency centers
Karel Staněk; Lucie Friedmannová; Petr Kubíček; Milan Konečný 
The contribution of maps to the challenges of risk communication to the public
Doris Dransch; Henry Rotzoll; Kathrin Poser 
The Sensor Web: systems of sensor systems
T. L. van Zyl; I. Simonis; G. McFerren 
Metadata requirements analysis for the emerging Sensor Web
Liping Di; Karen L. Moe; Genong (Eugene) Yu 
Identifying damage caused by the 2008 Wenchuan earthquake from VHR remote sensing data
D. Ehrlich; H. D. Guo; K. Molch; J. W. Ma; M. Pesaresi  
A new global raster water mask at 250 m resolution
M. L. Carroll; J. R. Townshend; C. M. DiMiceli; P. Noojipady; R. A. Sohlberg 
 
As you know, IJDE has been indexed by SCI-E in 2009 and initially received an impact factor of 0.864 for the year of 2009. These ten papers were selected for free download in 2011. You are strongly encouraged to download and cite them in your research papers.
Please click the links of each paper in the attached pdf document to access.
It would be great if you can circulate this message around your colleagues.
Best wishes,
Editorial Office, International Journal of Digital Earth
(The Official Journal of the International Society for Digital Earth)
                                                                
No. 9 Dengzhuangnan Rd., Haidian District 
Beijing 100094, China    
Tel: 86-10-82178902 Fax:86-10-82178916
IJDE Paper Online Submission: http://mc.manuscriptcentral.com/ijde"

2011-04-19

NATURE-SDIplus e-learning kurzusok bemutatása

Mai postánkból. Prof Márkus Béla írja:
"Korábbi beszélgetésünk nyomán küldöm a meghívót a NATURE-SDIplus e-learning kurzusok bemutatására.
A  Nature SDIplus projekt célja az INSPIRE EU irányelvek gyakorlati alkalmazásának vizsgálata volt. A projekt esettanulmányként az Irányelv I. és III. mellékletében meghatározott természetvédelmi témákat választotta, de a tapasztalatok a kapcsolódó adatinfrastruktúra létrehozásában is igen hasznosak. 
A Nature SDIplus projekt elérhetővé tette eredményeit és az összegyűjtött a legjobb tapasztalatokat egy e-learning webhelyen, melyen jelenleg 8 modul található és tanulható díjmentesen. Ezek rövid bemutatását tervezzük a mellékelt program szerint. Kérlek, hogy  továbbítsd a meghívást a potenciálisan érdekelt HUNAGI szervezetek számára. Tekintettel a terem befogadóképességére előzetes jelentkezést kérünk az fttk@geo.info.hu webcímen. A jelentkezések elfogadása a beérkezés sorrendjében történik."
A meghívó a címsorra kattintva tölthető le.
___________________________________________________________________
Dr. Márkus Béla, intézetigazgató, egyetemi tanár * Email: mb@geo.info.hu
Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar, Területfejlesztési Intézet
Tel: 06-22-516-552 Fax: 06-22-516-521 http://www.geo.info.hu
 "

HUNAGI tagok részére kedvezményt ad a Geospatial Intelligence Summit szervezője

Az eseti kedvezmény eléréséhez vegye fel a kapcsolatot a szervező cég projektmenedzserével. Elérési adatai a HUNAGI Eseményhírek blogja mai bejegyzésében találhatóak: hunagi19.blogspot.com

2011-04-18

PSI Konferencia a milánói Bocconi Egyetemen


Mai postánkból. Angelo Maria Rovati küldte az alábbi üzeetet:
"Respectful Hunagi,
we are finishing to prepare an Italian Conference about PSI at Bocconi University in Milan. We ask you if you kindly can insert our draft in your newsletters pages or in other pages on your website. The programm is attached to this e-mail.
Thank you very much. Best regards."
Az előzetes programért klikk ide vagy a címsorra! Bővebbet a LAPSI projektről és a HUNAGI LAPSI Csapat tevékenységéről a lapsihu.blogspot.com oldalon lehet többet megtudni.

Digitális Föld - hozzájárulás európai látószögből - Prof. Max Craglia (DG JRC) cikke megjelenéséről ma határozott az International Journal of Digital Earth


Prof. Guo Huadong az IJDE főszerkesztője, az ISDE főtitkára és a Kínai Földmegfigyelési és Digitális Föld Intézet (CEODE) főigazgatója a hírről ma tájékoztatta az első szerzőt és a közreműködőket. Az anyagról bővebb előzetes jelent meg a Napló áprils 2-i bejegyzésben. Egyébként a Taylor & Francis mintegy 1050 szakcikke éhető el a címsorra klikkelve. A honi térinformatikai közöség műhelyeinek figyelmét e helyen is szeretném felhívni az IJSDIR és IJDE szakfolyóiratokban való publikálásra. Ez utóbbi a Thomson citációs indexén is szerepel és hamarosan itt jelenik meg a Digitális Föld - Koncepció 2020-ig c. anyag is, melynek kidolgozását az ISDE márciusi pekingi munkabizottsági ülése készítette elő (szintén HUNAGI közreműködéssel). Rövidebb és átalakított változata a Nature vagy Science lapjain lát majd napvilágot még az idén.
Prof Wang Changlin a hétvégén 10  térinformatikához szorosan kötődő cikk ingyenes hozzáférhetőségére hívta fel a figyelmet: (... please find the attached flyer of 2011 editor's choice for 10 free download papers published on IJDE, please help us to disseminate this flyer as widely as possible, which will help us to increase the citation of IJDE papers and also the impact factor of the IJDE.)
A letölthető és faliújságra kitűzhető pdf fájlért elegendő ide klikkelni: 
http://www.hunagi.hu/G/doc/IJDE2011EditorChoice.pdf


Emellett a mai napon megérkezett a 7. ISDE szimpózium szakmai kísérő eseményeként rendezett perthi IJDE szerkesztőbizottsági ülésre szóló meghívó. HUNAGI képviselője a Berkeley Egyetemen tartott ülés óta (2006) vesz részt az IJDE szerkesztőbizottság munkájában, formális felkérést 2009-ben kapott Pekingben az ISDE 6. szimpóziuma alkalmával, azóta több cikk lektorálásában vett részt. 

iPAD 2 (WiFi+3G, GPS) tábla - a hordozható felhőkapcsolat

Egyszerűen kezelhető, Internet, felhő és GPS támogatással rendelkező, nagyszámú alkalmazással kiszolgált, könnyen hordozható munka- és kapcsolattartó eszköz egyben szórkoztató megjelenítő felület. A jövő szabványos egyéni és közösségi térinformációs adatgyűjtő rendszereinek egyfajta előfutára. A sokfajta felhasználói benyomás vitafóruma a címsorra kattintva látogatható meg.
Idén csak ebből a típusból félszázmillió eladását prognosztizálják miközben nem tétlenek a versenytársak sem. Az illusztráció egy csökkentett minőségű és tartalmában is megkurtított képernyőkép.

2011-04-16

Újabb földrengés Japánban a korábban tervezett WGISS-31 helyszín közelében

Egy indiai on-line médium idézte a Japán Meteorológiai Szolgálat által kiadott jelentést. Eszerint az 5.9 magnitúdójú földrengés Tokiótól északra 80 km-re volt ma délelőtt, éppen a Földmegfigyelési Rendszerek és Szolgáltatsok munkcsoport ülésének, a WGISS-31 korábban tervezett helyszíne szomszédságában. A japán űrügynökség (JAXA) a WGISS-31 ülését már egy hónappal ezelőtt lemondta, a munkahétnek az amerikai geológiai szolgálat EROS földmegfigyelési központja ad otthont. Mint ismeretes, a WGISS-32 Budapesten lesz a HUNAGI szervezésében. A földmegfigyeléssel kapcsolatos másik hír, hogy Shailesh Nayak, az ISPRS VII. szakbizottságában hosszabb ideig együttműködő kolléga, ma India földtudományi államtitkára egy minapi indiai konferencián (IITM, Pune) tett nyilatkozatot az előrejelzések pontosságát befolyásoló minőségi műholdfelvételek folyamatos hozzáférhetőségének fontosságáról. Az igények megfogalmazása céljából a WMO-nál egy tudós csapat létrehozását szorgalmazta. Az IITM (Indian Institute of Tropical Meteorology) most kapott egy 70 Tflopos teljesítményű számítógépes kapacitást a monszun előrejelzések minőségének javítása érdekében. Indiában egyébként a tervezés, az atomenergia és az űrkutatás (ide értve a földtudományi minisztériumot is) közvetlenül a miniszterelnök felügyelete alá tartozik.

2011-04-15

Az EUROGI iroda új adatai

Portugáliából a belgiumi Leuvenbe helyezte át irodáját az EUROGI.
Az elérhetőségi adatok a következők:"EUROGI - European Umbrella Organisation for Geographic Information
address:p/a GEO-Instituut Campus Arenberg, Celestijnenlaan 200 E, bus 2411,
city and country:3001 Leuven, BELGIUM

Telephone numbers
Secretary General: +32 16 322 946
Fax:+32 16 329 724

E-mail addresses
Bino Marchesini:
EUROGI office:
Catharina Bamps" (főtitkár)


Iván Gyula szakmai beszámolója a SPATIALIST Műhelyről

A címsorra klikkelve olvasható.

EUROGI állásfoglalás az EU Digitális Menetrendjével kapcsolatban

Az EUROGI elnöke, Bruce McCormack által jegyzett dokumentum a címsorra kattintva olvasható.

3 vagy 5 fő részvétele esetén jelentős (csoport) kedvezmény HUNAGI tagok részére a szász-cseh rendezésű, határon átívelő térinformációs infrastruktúrák szimpóziumán

X-Border SDI (Bad Schandau és Decin). Részletek a címsorra klikkelve az április 13-i bejegyzésben, mely a díjmérséklésre vonatkozó, ma érkezett információval lett kiegészítve.

2011-04-14

Magyar fejlesztésű interaktív, 4D anatómiaatlasz és megjelenítő szoftver

A képalkotó rendszerről és a megjelenítésről a hunagi23.blogspot.com -on olvashatók részletek. Forrás: klikk a címsorra vagy ide:


Elnöki-főtitkári egyeztetés a HUNAGI elnökségi ülés, valamint a közgyűlés előkészítésével kapcsolatban

A VÁTI Budafoki úti telephelyén a Dokumentációs Központban tartott találkozón kijelölésre kerültek a Közgyűlést előkészítő Elnökségi ülés valamint a Közgyűlés alternatív időpontjai, melyről az Elnökség tagjai valamint az Ellenőrző Bizottság elnöke még a mai napon értesítést kapnak.

2011-04-13

Csúcs: ma eddig 439 látogatója volt a HUNAGI NaplónakAz esti órák legutolsó 15 látogatójának naplója. sikere van az angol nyelvű oldalnak de a HUNAGI eseményblogjának is.

1st Digital Agenda Assembly - nagyszabású DG InfSo összejövetel Brüsszelben június közepén

Részletekért klikk a címsorra majd az ottani mai bejegyzésre. Europa - Information Society - Digital Agenda Assembly - Programme

Szabad hozzáférésű, ingyenes, országos és légifénykép alapú kereső és szolgáltató rendszer Svájcban

A szolgáltatás a címsorra klikkelve, az Új termékek és szolgáltatások HUNAGI blog mai bejegyzésében érhető el.

Térinformatika és földművelés, a jövő farmja. Hozzá lehet szólni a Kölni Nyilatkozathoz

Mai postánkból. Részletek a folytatásban, illetve a címsorra klikkelve érhetőek el.
"Dear friends,
European projects FutureFarm, agriXchange, CAPIGI-network organised last year together conference GeoFARMatics 2010 in Cologne. The output from this conference is Cologne declaration. This document we see as document open for further discussion and we would like ask you for contribution.

Idén sincs magyar résztvevője a Bad Schandau-Decin helyszíneken megrendezésre kerülő, határon átívelő térinformációs infrastruktúrák szimpóziumának

Április 17-ig még befogadnak előadást. Részletekért klikk a címsorra.

2011-04-12

Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás Debrecenben

Mai postánkból. Prof. Dr. Lóki József tanszékvezető egyetemi tanár írta mai levelében:
"A konferencia honlapjának elérhetősége:
http://www.geogis.detek.unideb.hu/TKonferencia/2011/
Itt olvasható a teljes program(71 előadás 12 szekcióban, 18 poszter, kiállítók, szponzorok)
A konferencián elhangzó előadások témáiból 500 oldalas konferenciakötet készül a nyomdában, de a konferencia kezdetétől digitálisan a honlapról is letölthető lesz, ahogy az előző évi is, amit az ARCHIVUM menüpontban lehet megtalálni. Remélem most is sikeres lesz a konferencia. Nagyon köszönjük, ha megjelenik a hunagi19.blogspot.com rendezvényblogon és a Naplóban."

Hozzászólási lehetőség a 3D Etikai Kartához

Mai postánkból:
A 3D világa, a virtuális és valós világ, illetve keverhetőségük a digitális korban egy sor etikai kérdést is felvet. Az 3D Karta aláíróihoz tavalyi berlini közgyűlésén az EUROGI is csatlakozott és a dokumentumot a Digitális Föld 2020 -ig előretekintő koncepciójában is felhasználásra javasota HUNAGI. Most a Etikai Kartáról tart konzultációt a 3D közössége az Interneten, melyhez a hónap végéig hozzá lehet szólni. Az anyag angol, francia vagy német nyelvű változata - regisztrálást követően - a címsorra klikkelve tölthető le, a vélményt a megadott e-mail címre lehet elküldeni (ha lehet, másolatban a hunagi@hunagi.hu -ra is).

2011-04-11

Magyar Űrkutatási Tanács mai ülésén

Az ülésnek a Műegyetem Villamosmérnöki Karán Prof. Pap László az Ürkutatási Tudományos Tanács elnöke adott otthont. A Magyar Űrkutatási Tanács (MÜT) ülését Kovács Kálmán elnök vezette le. az ülésen jelen voltak Dr. Szegő Károly, Prof. Dr. Ferencz Csaba, Dr. Bozó László, Prof. Dr. Almár Iván, Prof. Dr.Pap László, Prof. Dr. Bárczy Pál, Dr. Csapodi Csaba, Dr. Solymosi János, dr. Kocsis István és Horvai Ferenc (MÜI) és dr. Remetey-Fülöpp Gábor. Az HUNAGI részéről elhangzott tájékoztatás szövege a címsorra klikkelve érhető el. Az vitaülés ülés második felén részt vett a MÜI-t felügyelő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről Vasváriné dr. Menyhárt Éva helyettes államtitkár asszony is, aki többek között arra is kitért, hogy érdeklődéssel vette a HUNAGI tájékoztatás pontjaiban felsorolt információt.

2011-04-07

Geoinformatikus mesterképzés hazai szaklétesítési folyamatának támogatása

A Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) a mai napon támogató levelet adott ki a Geoinformatikus mesterképzés magyarországi szaklétesítési folyamatát elősegítendő.
 A HUNAGI négy tagintézménye, a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem és a Nyugat-magyarországi Egyetem konzorciumban szaklétesítési anyagot adott be még 2007-ben.  A mostani anyagot, a konzorcium jóváhagyásával egyedül az SZTE nyújtotta be. A szaklétesítés csak látszólag intézményhez kötődő folyamat, valójában a szak magyarországi létrehozását biztosítja a képzési és kimenteti követelmények megfogalmazásával. Ezután a szakot csak azok az intézmények indíthatják, amelyek megfelelnek a szakindítás akkreditációs követelményeinek.
 A Geoinformatikus mesterszak oktatása a természettudományi képzési területen indulhatna a szaklétesítés után, várhatóan 2012-től. Ezáltal teljessé válhat a magyarországi térinformatika, geoinformatika oktatása az agrár, a műszaki és a természettudományi képzési területen. A szaklétesítés biztosítaná, hogy a hazai felsőoktatásban a kellő szakmai tapasztalattal, tudományos, kutatási eredményekkel és kapacitással rendelkező intézmények indíthassák a jövőben a Geoinformatikus mesterszakot. A szak képzési és kimeneti követelményei tartalmazzák mindazokat az ismeretköröket, melyek elsajátítása után, a végzett szakemberek munkaerőpiaci elhelyezkedésére a hazai és a külföldi cégeknél nagyobb lehetőség nyílik.
 HUNAGI részéről kifejeztük azt a meggyőződésünket, hogy a hazai Geoinformatikus mesterszak indítása közvetlenül hozzájárulna a kis és közepes méretű hazai vállalkozások versenyképessége növeléséhez, új
munkahelyek teremtéséhez.  Magyarországnak ugyanis jó esélyei vannak arra, hogy a mesterszakot végzettek az innovatív geoinformatikai fejlesztések és alkalmazások révén közvetlenül és kreatívan hozzájáruljanak a gazdasági növekedéshez.

2011-04-05

HUNAGI arculatváltozás: itt az új logo

Az ízléses és figyelemfelhívó embléma Sajó Réka grafikus munkáját dicséri. A logo letölthtő a HUNAGI albumból vagy nyomdai minőségű használat számára a HUNAGI szerveréről. 
Az új HUNAGI logo a 2.HUNAGI Konferencia (Plan4all Műhely) alkalmából készült molinón szerepelt először és megnyerte a látogatók tetszését.
Az új logoról tagságunk, partnereink (ITS Hungary, MLBKT, HUNSPACE, MATISZ) már ma értesülhetnek, a GISIG, EUROGI, GSDI, UNGIWG, ISDE, CEOS WGISS és más intézményes nemzetközi kapcsolataink (LAPSI, Plan4all) fokozatosan tájékoztatást kapnak. Az új logo díszíti majd levélfejcímünket, az eHírlevelet és a hamarosan bemutatkozó HUNAGI honlapot is.
A korábbi logoként használt "házilagos" kivitelezésű grafika már csak bannerként lesz esetenkét használatban.

2011-04-04

Az ESDIN záróműhely programja, előadásai elérhetőek

A 32 ország 200 helyszíni és távoli résztvevője közreműködésével egy brüsszeli szállodában március 29-én sorrakerült ESDIN projekt (European Spatial Data Infrastructure Network) zárótalálkozó teljes programja és előadásanyagai letölthetőek. Klikk a címsorra. Az információ ma este érkezett Patricia Sokacovától az EuroGeographics marketing és kommunikációs menedzserétől. Hamarosan a webcast videoanyaga is felkerül a YouTube-ra, melyen szerepel majd a HUNAGI internetes közreműködése a Laila Aslesen előadását követő kérdések-válaszok perceiben. 
Kapcsolatos HUNAGI Napló bejegyzés időpontja: március 29.

Katasztrófát követő célzott földmegfigyelési és térinformatikai adatgyűjtés

A Harvard Egyetem interdiszciplináris földrajzi elemző központja március 11-én tett kezdeményezést egy adatportál létesítésére a japán sendai földrengés és cunami okozta károk felmérése, azok mérséklése és a további tennivaók elősegítésére. A felhívást március 12-én a HUNAGI Napló  közreadta és két releváns adatforrás kapcsolati pontjának megadásával hozzájárult a nemzetközi összefogáshoz. A kezdeményezés példátlan sikerét jellemzi az a rendkívül gazdag és sokrétű adatelérhetőség, amelyet a portál a katasztrófát követő hérom héten belül megvalósított. Bárki maga is kipróbálhatja, elég a címsorra kattintani
(http://cegrp.cga.harvard.edu/japan/?q=resources_data). A szintetikus apertúrájú radarfelvételek esetében első ízben fordult elő az adatgazdák részéről ilyen mértékű összefogás. A felhalmozott adatkincs másodlagosan az oktatás-képzés területén is roppant jelentőséggel bír, amely a HUNAGI oktatóhelyi tagintézményeink figyelmére is számot tarthat. Néhány fontos link a Harvard Egyetem adatportáljáról:
http://supersites.earthobservations.org/sendai.php
Megjegyzés: itt, a GEO fenti adatportálján athéni és spanyol szakmai műhelyek TerraSAR-X és Envisat interferogram eredményei is megtalálhatóak. 

http://labs.geofabrik.de/japan/
http://www.iq.harvard.edu/
Tehát a fenti forráshelyekről származó, Japán érintett területeire vonatkozó gyűjtött adatok egyablakos elérhetősége itt található:  http://cegrp.cga.harvard.edu/japan/?q=resources_data