2007-09-30

Térinformatika és az eKormányzás - új könyv magyar szerzőtől

Az egyetemi tankönyv címlapja. Dr.Tózsa István jóvoltából. HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
Vizuális Közszolgáltatás - Térinformatika és e-Government

Várhatóan 2007. novemberében jelenik meg az igazgatásszervezők részére készült egyetemi tankönyv, a melyről lektori véleményt a témakör négy neves szakembere Dr. Vincze Ferenc, jogász-jogi informatikus, Hajdúszoboszló jegyzője, a Jegyzők Országos Szövetsége Informatikai Bizottsága vezetője , Prof. Dr. Horváth M. Tamás, az MTA Közigazgatás- és jogtudományi doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, (KLTE Állam- és Jogtudományi Kar), Gáspár Mátyás, közigazgatás-szervezési tanácsadó , Prof. Dr. Márkus Béla, egyetemi tanár, dékán, (Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar) készített.
A 270 oldalas többszínnyomású könyv tartalmi felépítése a következő:
1. Információs társadalom, elektronikus közigazgatás;
2. A térinformatikai rendszerek, típusai és önkormányzati, közszolgáltatási alkalmazási területei;
3. Térinformatika a közfeladat-ellátásban;
4. Önkormányzati térinformatika a gyakorlatban;
5. A települési és területi térinformatika jogi szabályozása;
6. Az informatikai hadviselés térinformatikai vonatkozásai;
7. A közigazgatási térinformatika fejlődése és jövője;
8. Irodalom.
A könyv terjesztése 2007.december és 2008. januárjában várható. A kiadó - pályázat keretében - eljuttatja a kiadványt a 299 magyar város önkormányzatának, ezen belül több példányt a 23 megyei jogú városnak, ezek megyei könyvtárainak, valamint a fővárosi és a budapesti kerületeknek (400 pld-t). Szakmai NGO szervezeteknek több példányt (100 pld-t). A köz-igazgatási informatikában érdekelt szakembereknek (közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek, oktatók-nak, tudományos kutatóknak) névre szólóan (200 pld-t). Az államigazgatás illetékes intézményeibe (minisztériumokba, dekoncentrált szervezetekhez, 100 pld-t). A felsőoktatási intézmények jogi karaira, igazgatásszervezői szakok számára, önkormányzati és államigazgatási informatikával kapcsolatos szakok számára 20-20 pld-t, ill. az egyetemek, főiskolák központi könyvtárainak 1-1 pld-t (600 pld-t). Mindösszesen tehát 1400 pld kerül ingyenes terjesztésbe, és a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Közigazgatás-tudományi Karán (a volt Államigazgatási Főiskolán) az oktatás céljára marad 600 pld, ami 6 szemeszteren, 3 tanéven át látja el a hallgatókat ingyenes tan-anyaggal nappali, levelező, másoddiplomás tagozatokon.
A HUNAGI bátorítja tagszervezeteit és partnereit, hogy éljenek a lehetőséggel és a szakkönyvben közreadott szakmai hírdetéseikkel fokozzák a kiadvány gyakorlati hasznosságát, hozzájárulva egyúttal a kiadás költségforrásának megteremtéséhez is.
Amint azt Dr. Tózsa István tanszékvezető írja: "Amennyiben egy térinformatikai cég a könyvben 1-1 színes oldalon meg szeretne jelenni közigazgatási térinformatikai megoldásainak rövid illusztrálásával, felsorolásával, bemutatásával, elérhetőségének feltüntetésével, ezt a kiadó (e-government közhasznú) alapítvánnyal kötött adományozási szerződés ellenében veheti igénybe, hirdetési oldalanként 100.000 ft-os hozzájárulással a kiadvány finanszírozásához. "
Részleteket illetően kérjük forduljanak tagintézményünk képviselőjéhez,a Tanszék vezetőjéhez:

Dr. Tózsa István
tanszékvezetõ
Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar
Közigazgatás-szervezési és Urbanisztikai Tanszék
istvan.tozsa@uni-corvinus.hu
www.e-government.hu
www.mgsg.org
Lektori ajánlások:
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/ajanlo.pdf
A Magyar Térinformatikai Társaság 2007. október 11-i Fórumán, melyet az Elektronikus Kormányzati Módszertani Központtal közös szervezésben rendez meg, sor kerül a könyv rövid bemutatására is. Érdeklődni lehet a hunagi@hunagi.hu címen.

2007-09-29

A HUNAGI 20. eHírlevele

Megújult formában, a mai napon kerül terjesztésre a HUNAGI idei 20. elektronikus hírlevele

A hírlevélre jelentkezni lehet a hunagi@hunagi.hu címen
Tárgy: Kérnék hírlevelet.
Ugyanezen a címen le is lehet mondani az előfizetést.
A hírlevél mind a magyar, mind az angol nyelvű híreket tartalmazza.
Terjesztési adatai:
belföldön 400+
külföldön: 1000+
Az eHírlevél formátuma MS doc kiterjesztesésű vagy Adobe pdf formátumú és közvetlenül linkelhetők a felsorolt hírek.

2007-09-28

Letölthető a HUNAGI Fórum előzetes programja

A meghívásos rendezvény előadásai és vitájának eredményei az eseményt követően hozzáférhetőek lesznek. Meghívást kaptak a HUNAGI tagszervezetei és tagintézményei, a megyei jogú városok informatikai szakvezetői továbbá az illetékes főhatóságok és minisztériumok döntéshozói, egyes főtisztviselői. A megnyitó előadást Kovács Kálmán, az FVM államtitkára tartja meg.
A jelenlegi előzetes program:
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/HForumProgramterv_v3.pdf

Negyven éves az FVM-en belül a földügyi szakigazgatás

A résztvevők, a földügyi szolgálat egykori és mai munkatársai. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

Miniszteri részvétellel folyt az ünnepi megemlékezés

Az ünnepségen több mint 600 emléklap átadását jelentették be. A mára 4000 fős földügyi szakigazgatás (helyesebben 4049, mivel nemrégen 49 új státuszt kapott a szakágazat a földalapú támogatások ellenőrzésének további ellátására) egykori és jelenlegi vezető beosztású köztisztviselői teljesen megtöltötték a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium színháztermét. Az ünnepséget Horváth Gábor főosztályvezető, a Földügyi és Térinformatikai Főosztály vezetője nyitotta meg, majd őt követte Gráf József miniszter, dr. Fenyő György egykori FTF főosztályvezető majd dr.Kristóf István, a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal vezetője végül Horváth Gábor FTF vezető tartott előadást. Az agrár és vidékfejlesztési miniszter miniszteri elismeréseket, az FVM államtitkára pedig az emléklapok egy részét osztotta ki a földügyi szakágazat egykori vezető tisztviselőinek.

Az FVM épület. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

Az ünnepség mozgalmasságát csak fokozta, hogy az események hátterében a Földmérési és Távérzékelési Intézet összeállításában a napi tevékenységeket és fontos fejlesztési célkitűzéseket didaktikusan bemutató diasorozat került bemutatásra. Szó volt az INSPIRE irányelvről, a téradat infrastruktúra kialakításáról és a digitális földhivatalokról is. A kíváló földügyi szakgárda ugyan szemléletváltást is igénylő, nehéz feladatokkal kell megbírkózzon, de az 50 éves jubileumot is együtt szeretné megünnepelni.

2007-09-27

Térinformatika és intelligens közlekedés

Havass Miklós, a HUNGIS Alapítvány elnöke történeti visszatekintést is adott a két szakterület fejlődési illeszkedésének bemutatásához. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

A két szakmai közösség érdeklő-désével övezve kezdte meg munkáját a konferencia

Mindkét rendező szervezet érdeme a kiállítással is egybekötött színvonalas konferencia sikere. Az ITS-Hungary szervezetnek HUNAGI alapító tagja, míg a HUNGIS Alapítvány a HUNAGI alapító tagja. Havass Miklós és Szűcs Lajos elnökök megnyitó szavai, de dr. Barsi Árpád tanszékvezető és dr.Lindenbach Ágnes főtitkár asszony szakmai előadásai is sejtetni engedték: az intelligens közlekedés területén a térinformatika megkerülhetetlen eszköz, a nemzeti közlekedési stratégiában az ITS rendszer többszörösen nevesítve van, és a kapcsolódó európai együttműködési projektekben Magyarország kellően kiveszi részét.

Szűcs Lajos GKM főosztályvezető-helyettes, az ITS-Hungary elnöke. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

A kiállítók között voltak Geometria Kft, GISDATA Group, Tele Atlas, valamint a HUNAGI tagszervezetei közül a GeoX Kft, graphIT Kft, HM Térképészeti Kht, HungaroCAD és a Varinex Zrt.
A HUNAGI tagszervezetek közül előadást tartottak a BME Fotogrammetriai és Térinformatikai Tanszéke, a GraphIT Kft, Varinex Zrt és HM Térképészeti Kht, valamint a NyME Geoinformatikai Kar.

A rendezvény fő támogatója a Tele Atlas volt, támogatói között találhatók a Gisdata Group, Navteq, ITS Hungary, Nav N Go és az Állami Autópálya Kezelő Zrt.

További hírek a szervezők honlapjain érhetők el: http://www.its-hungary.hu/ és http://www.hungis.hu/ Összefoglaló beszámoló: http://terinformatika-online.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=46

Az Interneten érdemes rákeresni a következőkre:
ITS, SafeSpot, CONNECT project, EASYWAY project. További képek a http://hunagi.blogspot.com/ naplóban.

2007-09-25

Jelentkezni lehet a kibővített EUROGI Napokra

Lisszabon madártávlatból. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
Lisszaboni EUROGI rendezvény a portugál elnökség időszakában

2007. október 26-27 -én Lisszabon lesz az idei EUROGI Kibővített Tagsági Napok (EMM) színhelye.
Az EUROGI nemzeti tagszervezeteinek tagsága köréből is lehet jelentkezni a rendezvényre.
Érdeklődés esetén a HUNAGI továbbítja a jelentkezési lapot. Felvételkérés: hunagi@hunagi.hu
Az EUROGI tagsága: nemzeti térinformatikai szervezetek, multinacionális vállalatok és szövetségeik (legújabban az ESRI felvételi kérelmét szavazta meg a tagság):
Autodesk
GI Norden
Austria, AGEO
Navteq
Belgium, CC Belgium
Czech Republic, CAGI
EARSC
Finland, ProGIS
France, AFIGeO
Germany, DDGI
Greece, HellasGI
Hungary, HunAGI
Iceland, LISA
Intergraph CR
Ireland, IRLOGI
Italy, AM / FM Italia
Luxembourg, GTIM-SIG
Netherlands, RAVI
Poland, GISPOL
Portugal, IGP
Spain, AESIG
Sweden, ULI
Switzerland, SOGI
United Kingdom, AGI

2007-09-24

Térinformatikai tartalom az őszi MLBKT Logisztikai kongresszuson

Minapi postánkból:
Együttműködő partnerszervezetünk a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (http://www.mlbkt.hu/) 2007. november 14-16. között 15. alkalommal rendezi meg Balatonalmádiban éves kongresszusát. Az ellátási és logisztikai szakterület kiemelkedő szakmai eseményén térinformatikai tartalmú szekció is megrendezésre kerül, ennek levezetésére a HUNAGI főtitkárát kérték fel.
A kongresszus címében az időtényezőt állítja a középpontba: "Rohan az idő... Az idő, mint piaci sikertényező az ellátási láncban"
Ahogy Kőhegyi Anita asszony, az MLBKT ügyvezető igazgatója írja: "a kongresszus célja átfogó képet adni a beszerzési, ellátási, logisztikai, termelési és elosztási területek jelenlegi helyzetéről és jövőbeni fejlődési irányairól, valamint egy hagyományosan nagy rendezvény keretein belül összehozni a szakembereket, a különböző szintű vállalati vezetőket és munkatársaikat. Az elmúlt években a kongresszuson résztvevők száma 300-350 fő között mozgott.
... A szekcióra 2007. november 15-én délelőtt kerül sor a Hotel Ramadában, Balatonalmádiban. Programját az alábbi táblázat ...tartalmazza:
ÚJDONSÁGOK AZ INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK TERÜLETÉRŐL
9.00-9.30
EPC Információs Rendszerszolgáltatás, avagy a rádiófrekvenciás azonosításon túl Kétszeri Dávid, vezetőszakértő, GS1 Magyarország Kht.- Schmidt Pál szolgáltatási igazgató, Konzorcia Kft.
9.30-10.00
Új generációs eszközök alkalmazása eszközök nyomon követésére és azonosítására
Sáfár József, vezető tanácsadó, Régens Zrt.
10.00-10.30
Intelligens szállítmányozás- és fuvartervezés a térinformatika (GIS) segítségével
Szabó Krisztina, konzultáns - Oláh Attila, konzultáns, ESRI Kft.
10.30-11.00
Kávészünet
11.00-11.30
Komplex logisztikai és útvonaltervező megoldások MapInfo térinformatikai alapokon
Baranyi Péter, GIS üzletág igazgató, VARINEX Informatikai Zrt.
11.30-12.00
egyeztetés alatt
12.00-12.30
Az informatika és a logisztika kapcsolata az Új Magyarország Fejlesztési Tervben
Déri András, ügyvezető, Logisztika Kft. ""

2007-09-23

Összefoglaló az eSDINETplus projekt nyitóértekezletéről

Összefoglaló hamarosan itt!
Képek az értekezletekről:
http://picasaweb.google.hu/hunagi.hu/ESDINetKickOff

Szeptember 25-én kezdődik az INTERGEO 2007

Nagyrendezvény Lipcsében!
2007 szeptember 25-27
A 13. alkalommal sorra kerülő rendezvény a maga nemében a legnagyobb a világon amely a geodézia, térinformatika és földügyi menedzsment területét együttesen lefedi. Reméljük, hogy a kongresszusra és kiállításra mintegy 50 országból várt 17000 látogató között jelentős számban lesznek Magyarországról is és elsőkézből értesülhetnek a 28 ország 475 cége által bemutatott újdonságokról.
Minapi postánkból: a Bernhard Harzer Kiadó legújabb hírlevelében írja: "Sehr geehrte Damen und Herren,
die INTERGEO 2007 bricht einen Neuheiten-Rekord: Die 13. Auflage der weltweit größten Kongressmesse für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement, die am Dienstag, 25. September, unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Georg Milbradt, Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, eröffnet wird, präsentiert 240 Messeneuheiten und damit mehr Innovationen als je zuvor. Auf 25.000 Quadratmetern präsentieren sich drei Tage lang 475 Firmen aus 28 Ländern und liefern einen umfassenden Überblick über den State of the Art der Branche. Vom 25. bis 27. September 2007, geht es in der Leipziger Messe bei einer enormen Themen- und Technologievielfalt von der Vermessung, Kommune, Navigation und Verkehr/Logistik bis hin zu speziellen Anwendungen in den Bereichen Fluss- und Hochwassermanagement oder 3D-Visualisierung.
Damit wird die INTERGEO auch in diesem Jahr ihrer Rolle als Branchenereignis Nummer Eins gerecht: Der Veranstalter DVW spricht mit den Premieren des Immobilientages und des Tages für Architekten und Bauplaner gezielt weitere benachbarte Branchen an. Mit dem kontinuierlichen Anstieg der Internationali-
sierung wird die Bedeutung der INTERGEO als weltweite Leitmesse ihrer Branchen erneut unterstrichen. Damit konnte das ehrgeizige Ziel, das Hagen Graeff, Präsident des Veranstalters, des Deutschen Vereins für
Vermessungswesen e.V. (DVW), nach der Veranstaltung 2006 in München ausgab, die hohe internationale Beteiligung und Bedeutung bei der INTERGEO in Leipzig zu bestätigen, erfüllt werden: 2007 beträgt der Anteil ausländischer Aussteller abermals knapp ein Drittel. Um auch der Entwicklung auf Fach- besucherseite Rechnung zu tragen, werden in diesem Jahr zwei Vortragsblöcke des Fokus-Forums erstmals in Englisch angeboten.
Für das hochkarätig besetzte Programm des INTERGEO-Kongresses haben sich bereits im Vorfeld über 1.300 Teilnehmer angemeldet. Zu Fachmesse und Kongress werden 17.000 Besucher aus über 50 Ländern erwartet. Zum größten Ereignis der Branche reist man bequem mit dem DB-Special nach Leipzig.
Die INTERGEO findet unter dem Motto „Wissen und Handeln für die Erde“ vom 25. bis zum 27. September 2007 in Leipzig statt. @ Weitere Informationen unter:
http://www.intergeo.de
Dies ist ein Mail-Service von „gis-report-news***“ dem E-Mail-Newsletter von „www.GEObranchen.de“ aus der Bernhard Harzer Verlag GmbH, Karlsruhe. Die inhaltliche Verantwortung liegt ausschließlich bei dem in Auftrag gebenden Unternehmen. Diese E-Mail wird nur an unsere Geschäftspartner und Interessenten gesendet. Durch fehlerhafte Eintragungen von E-Mail-Adressen in unserer Datenbank oder durch Softwareprobleme, kann es Irrläufer geben. Das ist nicht beabsichtigt und wir sind für entsprechende Hinweise sehr dankbar. "

Közadatok újrafelhasználása a kultúra területén - ePSIplus tematikus értekezlet Pozsonyban

Registration Open - 2nd ePSIplus Public Sector CultureThematic Meeting
Mai postánkból - Chris Corbin, ePSIplus program szakértő írja minap a HUNAGI számára:
"The ePSIplus Thematic Network is organising fifteen international expert Thematic meetings designed to debate a wide range of issues and to arrive at a consensus on recommendations for the 2008 review of the PSI directive (2003/98/EC of 17 November 2003).
The findings and recommendations from these Thematic meetings will be validated at a pre-review conference organised by the ePSIplus Network in close cooperation with the European Commission.
Registration is Open for the 2nd Meeting on the Public Sector Culture Theme
8 October 2007, Bratislava, Slovak Republic
This meeting is about public sector networks sharing of best practice and experiences in the role of training, advice and awareness raising for public sector employees – all focused on working with the PSI Directive 2003/98/EC.
The meeting will be of interest to representatives of private and public organisations, as well as academic bodies and learning organisations including those involved in the following activities (from throughout Europe).
· Providing training courses either standard or bespoke to the public sector
· Providing legal and organisational advice to public sector bodies
· Providing licensing advice to public sector bodies
· Networking with the objective of sharing knowledge amongst public sector bodies and employees
· Organising events forming part of a Continuous Professional Development (CPD) Scheme for public sector employees
· Running courses or modules for public sector employees
Alternatively, the meeting will also be of interest to those who have been the recipients of one or more of the above services.
The ePSIplus Network offers support of travel costs for meeting participants.
Access the Preliminary Agenda
Access the Public Sector Briefing Paper (version 1) 24 August 2007
Access the ePSIplus Forum topic, The role of Training and Advice in the public sector
Contact Persons (to find out more or to register for this meeting)
Olga McHenry , ePSIplus Meetings Co-ordinator
Chris Corbin ePSIplus Analyst
Visit the ePSIplus web portal ‘
events’ page for more information about ePSIplus Network meetings including Thematic and National meeting schedules.
…………………………………………………….
Please do not reply to this email message. Should you want to unsubscribe to the ePSIplus newsletter or notification options, or to deactivate your password at any time, please send a message to
Michal.Warzala@epsiplus.net
www.epsiplus.net - Europe’s one-stop shop on Public Sector Information re-use
Contact: Rob Davies, ePSIplus Network Co-ordinator (
Rob.Davies@ePSIplus.net)
The ePSIplus Network is funded under the
European Commission’s eContentplus programme"
A kultúra és térinformatika szoros kontextusában történő érdeklődés esetén küldjön szeptember 25-ig üzenetet a hunagi@hunagi.hu címre a referenciák pontos megadásával. A jelentkezési javaslatot a HUNAGI előzetesen egyezteti a MATISZ partnerszervezetével (http://www.matisz.hu/).

2007-09-20

HUNAGI részvételével ma kezdődött az eSDI-Net+ projekt nyitó értekezlete

Krister Olson, az Európai Bizottság eSDI-Net+ projekt felügyelője. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
HUNAGI egy európai eContentplus projektben
Téradat infrastruktúra témakörben, tartalom-szolgáltatással összefüggő európai projekt konzorciumába kapott meghívást az EUROGI-n keresztül a Magyar Térinformatikai Társaság 2006 végén. Az idén tavasszal véglegesített tervezett konzorciumi hozzájárulásunkat a projektvezető Fraunhofer Intézet Ini-Graphics alapítványa elfogadta. Az Európai Bizottság többszöri egyeztetést követően a múlt héten hagyta jóvá jogilag a projektet 2007. szeptember elsejei indítással. A projekt nyitóértekezletére a Fraunhofer Intézet darmstadti központjában kerül sor a mai napon.
Eredményeiről az elsődlegesen érintett, a HUNAGI számára a feladatok teljesítésében bedolgozást vállaló tagszervezeteink, a VÁTI, Bonaventura Kft és Ihlet Kht közvetlenül értesülnek majd, de tájékoztatást kapnak a HUNAGI tag és partnerszervezetei is.
A projekt a már futó Humboldt projekttel együttesen feltehetően a legjelentősebb európai projektegyüttes lesz az INSPIRE irányelv végrehajtásának elősegítésére.
A Humboldt az adatharmonizációval és keretfejlesztéssel, az eSDI-Net+ intézményhálózatosítással és a legjobb gyakorlatok felmutatásával járul hozzá az európai szakterületi fejlődéshez. Jó jel, hogy mindkét projektnek van magyar szereplője.

2007-09-19

HUNAGI ismertetés a Földhivatalvezetők Országos Értekezletén

Az Országos Értekezlet elnöksége. Képek: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
A HUNAGI és a Földügyi Szak-igazgatás hamarosan 14 éve áll szoros kapcsolatban
Az értekezlet résztvevői, a földügyi szolgálat legmagasabb szintű intézményi képviselői.

Az FVM személyügyi főosztálya képviselője, a Megyei Földhivatalok és az NKP Kht vezetői, valamint a FÖMI főigazgatója részvételével ma délután megkezdődött országos értekezleten Horváth Gábor FVM FTF főosztályvezetője után a HUNAGI főtitkára kapott szót. Ismertetésében kitért a térinformatika szerepére, abban a földügyi szakágazat kompetenciájába tartozó alapadatok és szolgáltatások meghatározó jelentőségére, a HUNAGI-n keresztül a földügyi szakigazgatás intézményhálózatának egységének és eredményeinek láttatására. Bemutatta a HUNAGI új elnökét és szólt arról, hogy a HUNAGI együttműködési megállapodást készített elő a KvVM-mel és hasonlót kíván kötni az FVM-mel is. A Baranya Megyei Földhivatal 2002.évi belépése óta 2007 első negyedévében már minden földhivatal a HUNAGI tagságához tartozik. (Az MFTTT alapító tagja volt a HUNAGI-nak 1994-ben, míg a FÖMI 1997-ben, az NKP Kht 2001-ben csatlakozott.) HUNAGI az internetes felületei valamint hírlevelei mellett közvetlen támogatást kíván nyújtani a Megyei Földhivatalok által a Körzeti hivatalok szintjén is kijelölendő fiatal munkatársak számára is. Ennek módja, hogy rendszeres tájékoztatást ad a térinformatika EU-s, határmenti vagy az EU-n túli híreiről, eseményeiről, sikeres alkalmazásokról, felhívásokról, lehetőségekről és a szabályozási háttérről.
Ennek kapcsán bejelentésre került az október 11-i, az EKMK-val együttesen rendezett HUNAGI Fórum és előzetes programja (benne hangsúlyosan az EU releváns irányelvei, valamint a portálok kérdése), mely eseményre - amint az elhangzott - a jelen értekezlet résztvevői szívesen látott vendégek.
Elhangzott még, hogy azok a földhivatalok, amelyek még nem rendezték idei tagsági díjukat (14 eFt), ezt megtehetik az év végéig.
A siófoki értekezlet résztvevői számára kiosztásra került a HUNAGI ismertető leírása, amely a holnapi darmstadti EU értekezletre lett aktualizálva. Sokszorosításért az FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztályának tartozunk köszönettel.
Megjegyzés: ezt a hírt megjelenése után másfél órával már olvasták a Világbankból.

2007-09-18

HUNAGI Fórum 2007 október 11-én

Minapi HUNAGI körlevelünkből:
"Barkóczi Zsolt elnök úr kezdeményezésére 2007 október 11-én az ElektronikusKormányzati Módszertani Központtal közösen ankétot szervezünk HUNAGI Fórum címmel. Szíves tájékoztatásul, és tagjaink részéről referátumok felkérése céljából mellékeljük a Fórum tematikáját szemléltető előzetes programot. Kérjük tagjainkat, hogy 5-10 perces referátumaikkal (követelmények számbavételével, a problémák feltárásával, lehetőségek és a hazai-nemzetközi bevált jó példák ismertetésével, elsősorban nemzetközi példákat várunk kormányzati alkalmaásokra) segítsék a cél elérését. A jelentkezéseket a hunagi@hunagi.hu címre várjuk a témakör, a koreferátumot tartó személy, intézménye és elérési adatai, valamint egy rövid összegzés megadásával legkésőbb szeptember 25-ig. A végleges programterv szeptember 28-án kerül meghírdetésre.
HUNAGI Fórum
Előzetes programvázlat
Tájékoztatás és referátumkérési felhívás a HUNAGI tagjai részére
Előzmény:
A HUNAGI szeptember 11-i elnökségi ülésén felismerve, hogy a térinformatika szélesebbkörű elfogadtatása terén még sok a teendő és a célt jól szolgálná egy, a kormányzati feladatok térinformatikai támogatásának előnyeire rámutató fórum elsősorban az önkormányzatok mint célközösség számára, a kormányzati fogadókészség erősítése érdekében az Elektronikus Kormányzati Módszertani Központ és HUNAGI együttműködésében előadás-sorozatra, koreferátumokra és általános vitára kerülne sor október 11-én.
A Fórum meghívottjainak körei a következők:
Illetékes szakállamtitkárok (egyeztetés alatt)
Bevezető előadás felkért előadója: (egyeztetés alatt)
Felkért előadók és moderátorok (témákhoz igazodva)
Felkért és a meghírdetésre jelentkező rövid hozzászólások, kormányzati jó példák ismertetése, referátumok előadói (max 5-10 perc)
Meghívott illetve a meghírdetésre jelentkező hallgatóság
HUNAGI Fórum 2007 címe:

Kormányzati munka térinformatikai támogatással
Előzetes felépítés (felkérések folyamatban):
Bevezető köszöntés: HUNAGI elnöke (Barkóczi Zsolt) és az EKMK vezetője vagy képviselője (dr.Tóth Zoltán vagy munkatársa)
Felkért bevezető előadás:
Korszerű technológiák szerepe a hatékony állam megvalósításában (egyeztetés alatt)
Első rész -

Megoldandó feladatok: EU jogharmonizáció (átvétel és megvalósítás)
Az INSPIRE Irányelv és kormányzati vonatkozásai
Felkért előadók: Mikus Dezső (KvVM) és Lévai Pál (FVM/FÖMI)
Közadatok hozzáférhetősége és újrafelhasználása (PSI Irányelv)
(GKM Infokommunikációs Főo)
Szolgáltató központok és infrastruktúra (EKK)
Szakági irányelv (EWF) adaptációjának tapasztalatai (KvVM)
Az önkormányzati térinformatikai rendszerek szolgáltatási problémáiról, lehetőségeiről (Keringer Zsolt)
Működő jó példák a honi és külföldi eKormányzat és térinformatika témakörben
Euróatlanti tapasztalatok és jó példák az EUROGI és a GSDI szintjein (Remetey-Fülöpp Gábor, HUNAGI)
Felkért és bejelentkezett referátumok (ide várunk HUNAGI tagok közül jelentkezőket, pld. a földhivatalok és önkormányzatok együttműködése stb)
Szünet
Második rész:
Geoportálok a kormányzati munka, a piaci résztvevők és az állampolgárok szolgálatában
Határokon átnyúló szolgáltatások és interoperabilitás (EU intézmények felé, pán-európai szakmai, és kereskedelmi szervezetek szolgáltatásai pld. EULIS, Zalaba Piroska)
Büffészünet, majd

Fórum vita és párbeszéd a döntéshozók és a szakma képviselői között "

Figyelem! A program jelenleg még előzetes, a változások átvezetése ezen a héten ugyanitt történik, de szeptember 25-én újabb bejegyzésben kerül megjelenítésre.

HUNAGI legfrissebb kétoldalas posztere

HUNAGI-ról dióhéjban
A letölthető és kinyomtatható anyag szórólapként és poszterként is felhasználható.
Tartalmazza a HUNAGI legfontosabb adatait, küldetését, célját, elmúlt évi eseményeit, az ENSZ Téradat infrastruktúra koordinációs testület bemutatását, valamint tagjainak jegyzékét.
Az anyag várhatóan kiosztásra kerül a Megyei Földhivatalvezetők Országos Értekezletén holnap Siófokon, valamint az eContentplus EU-s pályázaton nyertes eSDI-Net+ projekt darmstadti nyitóértekezletén a hét második felében.
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/HUCOflyera.pdf A oldal
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/HUCOflyerb.pdf B oldal

TeleAtlas Szakmai Nap

Prajczer Tamás (GeoX) előadását tartja. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
Célkitűzés a felhasználók kiszolgá-lásában:frissebb adatok, teljesebb lefedés és gazdagabb tartalom

A szakmai Nap délelőtti előadásai között két HUNAGI tagszervezet is előadást tartott: Prajczer Tamás a GEOX Kft-től, de esettanulmányt adott elő a Varinex Kft képviselője is.
A TeleAtlas céget és termékeit Martin Probst és Norbert Hackner mutatták be. A TrafficNav részéről Heckenast László ismertette az RDS-re épített TMC (Traffic Message Channel) közlekedési üzenetközvetítő csatorna rendszerüket. Az információsugárzás már a Balatont keleti végétől Füzesabonyig ad lefedettséget. Az eseményre Kákonyi Gábor magyarországi TeleAtlas konzulens szervezésében került sor a FÖMTERV szomszédságában fekvő Makadám Klubban a mai napon.

2007-09-17

A szeptember 27-i ITS Hungary - HUNGIS konferencia programja

A végleges program itt található:
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/PROGRAM.pdf
Bővebb információ: Dr.Berencei Rezső ügyv. igazgató, HUNGIS Alapítvány Berencei@HUNGIS.HU

graphIT Szakmai Nap

Perspektíva Szakmai Nap 2007
Postánkból: Dr. Niklasz László, a graphIT Kft üzletág igazgatója írja a HUNAGI elnökének címzett levelében:
"A graphIT Kft. a térinformatikai szoftverpiac egyik meghatározó magyarországi beszállítója, idén is megrendezi éves szakmai eseményét, a Perspektíva 2007 Szakmai Napot. A Perspektíva 2007 rendezvényen céges szinten adunk áttekintést aktuális szakmai újdonságainkból ügyfeleink, jelenlegi és jövendő partnereink részére.
Ezúton szeretnénk meghívni Önt és a szakterületeken érintett kollégáit a Perspektíva 2007 Szakmai Napra. A rendezvény tervezett programját, és a részvételhez szükséges regisztrációs űrlapot a csatolt dokumentumban érheti el.
Kérjük, hogy részvételi szándékát minél előbb jelezze.
Időpont:
2007. október 3. 9:00-14:00
Helyszín:
Bourbon Rendezvényház
Budapest, XIV. Ajtósi Dürer sor 19-21.
Reméljük, az előzetes információk felkeltették érdeklődését, és viszontláthatjuk a Perspektíva 2007 rendezvényen."
Bővebb információ: Dr. Niklasz László üzletág igazgató
graphIT Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 6. , Telefon: 436-9600, Fax: 436-9606
Web: http://www.graphit.hu/ Szakmai nap: http://graphit.hu/tabid/403/Default.aspx
Tagszervezetünk szakmai napjának programja:

www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/perspektiva.pdf (1,2 MB)

EU ICT pályázatbeadási határidő

Infokommunikációs technológiák EU pályázatbeadás előtti konzultáció lehetősége
Postánkból: Bognár Vilmos ICT prjektek honi koordinátora írja:
"Október 9-én 17.00-ig kell beküldeni/feltölteni az ICT 2. pályázati felhívására benyújtandó projekt javaslatokat.
A projekttervezéshez, a javaslatok további finomításához kívánunk segítséget nyújtani a 2007. szeptember 21-én 9.00 órakor az
az Infopark Zrt. tárgyalójában kezdődő konzultációval - 1117 Budapest, Infopark > sétány 1. (C épület. 3. emelet, étterem a földszinten).
Napirend:
- A rekord javaslatszámot elért 1. felhívás számai, eredményei – Bottka Sándor, Bognár Vilmos
- Az első felhívás értékelésének közvetlen tapasztalatai – Kincses Zoltán
- A most futó témákhoz
ICT-2007.1.6 New paradigms and experimental facilities - CP, NoE, CSA
ICT-2007.3.5 Photonic components and subsystems - CP, NoE, CSA
ICT-2007.3.6 Micro/nanosystems - CP, NoE, CSA
ICT-2007.3.7 Networked embedded and control systems - CP (STREP only), NoE, CSA
ICT-2007.5.3 Virtual physiological human - CP, NoE, CSA
ICT-2007.6.2 ICT for cooperative systems - CP, NoE, CSA
ICT-2007.6.3 ICT for environmental management and energy efficiency CP, CSA
ICT-2007.7.2 Accessible and inclusive ICT - CP, CSA
kapcsolódó kérdések
A plenáris jellegű tanácskozást – ca. 10.30-tól - személyes (kétoldalú) konzultációval folytatjuk. Ilyenre vonatkozó igényét, az időpontra és a témára vonatkozó javaslatát e-mailben vagy telefonon – 20.937.07.91 - egyeztessük!

P.s.
A 2007. november 29. 17.00 beadási határidejű SEC-ICT közös felhíváshoz, erre benyújtandó javaslathoz kapcsolódó konzultációs igényét, javaslatát külön egyeztessük! A várhatóan karácsony előtt megjelenő 3. felhívásról a NJSZT szervezésében jelentkezünk aktuális információkkal."

Bővebb információ: bognar.vilmos@ist.hu

FVM FTF - HUNAGI vezetői szintű találkozó

Horváth Gábor főosztályvezető és Barkóczi Zsolt HUNAGI elnök. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

A földügy a tér-informatikai alkalmazások egyik zászlós-hajója

A HUNAGI kezdeményezésére vezetői szintű találkozóra került sor a mai napon az FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztályon. Horváth Gábor főosztályvezető Barkóczi Zsoltot, a HUNAGI elnökét fogadta. A találkozón részt vett a HUNAGI főtitkára is. Az együttműködés elmélyítését szolgáló eszmecsere konkrét lépéseket is eredményezett: többek között az FVM FTF részvételét a HUNAGI Fórumon október 11-én, továbbá a HUNAGI szót kap a siófoki Földhivatalvezetői Értekezlet megnyitóját követően szeptember 19-én délután.

Nemzetközi tudományos lap indul Digitális Föld témakörben

Minapi postánkból: Changlin Wang az e-folyóirat kínai szerkesztőséének vezetője írja a kibővített szerkesztőségi testület tagjai számára:
"The International Society for Digital Earth in cooperation with Taylor & Francis, the oldest publisher of scientific journals in the world, will launch of New Journal called International Journal of Digital Earth (IJDE) in 2008. So far, works are going well for the preparation of the Journal. In order to have more paper submissions to the Journal in the subsequent issues, I would like to ask you to circulate the attached Call for Paper and Instructions for Authors of the IJDE in your contact community. Your help and contribution to both International Society for Digital Earth and the editorial office of IJDE are highly appreciated."
A szerkesztő bizottság meghívottjaként magyar kutatási eredményeket színvonalasan tárgyaló eredeti cikkek elhelyezését szívesen előmozdítom. Igényeket a témakör, a cím és rövid összefoglalás angol nyelvű megadásával, az első szerző és intézménye megjelölésével kérem a
hunagi@hunagi.hu címre előzetesen megküldeni.
Szerzői eligazítás: www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/IJDEia.pdf
Felhívás a cikkek közreadására: www.fomi.hu/hunagi/2004/IJDEcfp.pdf

2007-09-14

Európai adatharmonizáció és keretfejlesztés

Elérhetők a projektértekezlet képei a
http://picasaweb.google.hu/hunagi.hu/Humboldt2ndARBMeeting hálóoldalon.
A környezetről készült képek a http://picasaweb.google.com/gabor.remetey/Crete

oldalon tekinthetők meg.

Magyar siker Heraklionban

Winkler Péter és a projektmenedzser Daniel Holweg munkában. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
A Humboldt projekt előrehaladásáról jó véleményt adott a projekt tanácsadó és vizsgáló testülete és a project feladatcsomagjainak intenzív megtárgyalását követően eredményesen zárta ülését a projekt koordinációs bizottsága is. Ez a testület hozza meg a projektvitellel kapcsolatos legfontosabb döntéseket. Többek között arról is egyhangú határozatot hozott, hogy Winkler Pétert, a vezetőségi tagságát követően beválasztja a projekt tanácsadó és vizsgáló testületébe.

2007-09-12

Humboldt projekt értekezlet Heraklionban


Magyar részvétel mellett kezdődött meg az EU HUMBOLDT projekt értekezlete. A mai napon a projekt kidolgozásában részt vevő konzorciumi képviselők jöttek össze (köztük a FÖMI munkatársai Winkler Péter, Iván Gyula, Kristóf Dávid és Bérces László), míg a munkába holnaptól bekapcsolódnak a tanácsadó és véleményező testület tagjai, akik között ott van a HUNAGI tisztségviselője is. Az értekezletek eredményeiről a projekt saját honlapján keresztül lehet majd értesülni. Az azonban mindenképpen figyelemreméltó, hogy a hazai térinformatikai közösségből az INSPIRE legjelentősebb támogató projektjében kétféle minőségben is szerepet vállalhatunk.

2007-09-11

Év logisztikai menedzsere felhívás

Tagvállalataink figyelmébe!
Minapi postánkból: Kőhegyi Anita ügyvezető igazgató írta:
"Tisztelt Remetey-Fülöpp Gábor Főtitkár Úr!
Mint arról az év első felében hírt adtunk a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság 2007-ben tizennegyedik alkalommal tette közzé az „Év logisztikai menedzsere” megválasztására irányuló felhívását. Célja a logisztikai szakterület művelésében, fejlesztésében kimagasló eredményeket elért szakemberek elismerése, valamint személyük és vállalatuk megismertetése a hazai közvéleménnyel.
Eddig sikerült megtalálnunk a szakma kiváló szakembereit, de biztosak vagyunk abban is, hogy sokan dolgoznak hasonló felkészültséggel és érnek el hasonló kimagasló eredményeket. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is szeretnénk, ha minél szélesebb területről, a szakma minél nagyobb szeletét megkeresve, felkutatva tudnánk összegyűjteni a jelöléseket és kiadni ezt a díjat.A pályázatok benyújtásának határideje a mai napon lejár, de 2007. szeptember 17-ig még van lehetőség jelölések leadására.
Mivel ebben az évben még nem kaptunk jelölést az Önök szervezetétől, ezért felkérjük, idén is jelöljenek alkalmas személyeket a látókörükben található szakemberek közül, illetve ajánlják tagvállalataik figyelmébe felhívásunkat. A felhívás szövege és az eljárás menete megtekinthető az MLBKT honlapján, a www.logisztika.hu, illetve mellékelve küldjük.
Ha további kérdése merülne fel, Titkárságunk készséggel áll rendelkezésére.A díjat hagyományainknak megfelelően az MLBKT XV. éves kongresszusán 2007. november 14-én adjuk át a rendezvény nyitó plenáris ülésen. A XV. éves kongresszus programterve, a jelentkezési felhívás, illetve a jelentkezési lap megtekinthető, valamint letölthető Társaságunk honlapjáról: http://www.mlbkt.hu/index.php?menuid=225&nyelv=hu.Előre is köszönjük, hogy segítségével hozzájárul a legjobb szakemberek munkájának méltó elismeréséhez.Tisztelettel:
Kőhegyi Anita ügyvezető igazgató
Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság
1061 Budapest, Király u. 12.
Telefon: 267-8740, 267-9619
E-mail: edit.horvath@logisztika.huwww.logisztika.hu "
A kérdést a mai napon a HUNAGI Elnöksége is megtárgyalta, de ez alkalommal elállt jelölt állításának lehetőségétől.

Ülést tartott a HUNAGI elnöksége

Az ülés résztvevői. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

A HUNAGI elnöksége Barkóczi Zsolt elnöklete mellett ülést tartott a mai napon Dr. Berencei Rezső pénztárnok, Dr. Mihály Szabolcs, Buga László képviseletében Dr. Alabér László, valamint a főtitkár részvételével. Kimentésüket kérték Dr. Selinger Sándor és Keringer Zsolt elnökségi tagok, valamint Havass Miklós és Sikolya Zsolt állandó meghívottak. Az ülésnek két hivatalos napirendi pontja volt:
1) HUNAGI Fórum szervezése az EKMK égisze alatt "Kormányzati munka támogatása térinformatikával" címmel,
2) Elvi állásfoglalás nagyösszegű tagi támogatás elfogadásának feltételeiről.
Az elnökség mindkét napirendhez kapcsolódóan egyhangú határozatot hozott.

2007-09-10

A Térinformatika szaklap kibővített szerkesztőbizottsági ülése

Az ülés résztvevői. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

Dr. Berencei Rezsővel (HUNGIS Alapítvány), Voitovici Péterrel (Térképtár / CData) Dr. Rátai Balázzsal (Carneades Consulting) és a HUNAGI főtitkárával kibővített ülést tartott a mai napon a Térinformatika szaklap Szerkesztőbizottsága Dr. Szabó Szilárd főszerkesztő vezetésével . Az ülésnek a VÁTI adott otthont. Az ülésen a szaklap következő számában tárgyalt virtuális valóság témakörben adott áttekintést Rátai Balázs az NHIT (www.nhit.hu ) keretei között Dr. Dömölky Bálint irányítása mellett folyó tanulmánykészítésről. Ezt követően a résztvevők a Térinformatika on-line változatával (http://www.terinformatika-online.hu/) kapcsolatos benyomásokról és a várható kihatásról, illetve lehetőségekről folytattak véleménycserét.

2007-09-08

eSDI-Net+ nyitó projektértekezlet

Mi is az eSDI-Net+ ? A téradatok gazdagításának és újrahasznosításának európai hálózata, amely Európa szerte a határokon átívelő párpeszéd és a téradat-infrastruktúra bevált gyakorlatára vonatkozó tapasztalatcsere előmozdítására alakul (European Network on Geographic Information Enrichment and Reuse - Network for promotion of cross border dialogue and exchange of best practices on Spatial Data Infrastructures (SDI’s) throughout Europe)
Szeptember 20-21-én a projektet jegyző konzorcium tagjai, 21 európai térinformatikában érdekelt szervezet és az Európai Bizottság képviselői első ízben találkoznak a németországi Darmstadtban, a Fraunhofer Intézet székházában, hogy megvitassák az eSDI-Net+ európai eContentplus projekt megvalósításával kapcsolatos adminisztratív, szervezési és szakmai tartalmi kérdéseket. Némi izgalmat jelent ugyan, hogy a projekt indításához szükséges minden feltétel vajjon szeptember 20-ig megteremthető-e, de ez a bizonytalanság az új dolgok velejárója.
A projektértekezlet meghívott résztvevői a konzorcium tagjai:
IGS Németország, projektvezető
AGH Egyetem, Lengyelország
AM/FM GIS Olaszország
AGISEE, Délkelet-európai Térinformatikai Szervezet, Bulgária
AGILE, Európai Térinformatikai Laboratóriumok Szervezete

USIG, Térinformatikát használók szervezete, Portugális
CNR IMATI, Nemzeti Kutatási Tanács Alkalmazott Matematikai és Infokommunikációs Részlege, Olaszország
EUROGI Európai Térinformatikai Ernyőszervezet

FHG-FOKUSFHG-IGD a Fraunhofer Társaság grafikus feldolgozásra továbbá a mobil infokommunikációra szakosodott intézményei, Németország
GISIG Nemzetközi térinformatikai hálózat, Olaszország (a hálózatnak Magyarországon több tagja is van: FÖMI, HUNAGI, és mások)
HUNAGI Magyar Térinformatikai Társaság
ICIA, Mesterséges intelligencia Intézet, Románia
INGR, Intergraph megoldásszolgáltató csehországi regionális szervezete (Magyarországra is kiterjedően)
KRF, Regionális önkormányzati szervezet, Finnország
LIU-IDA, Linköpping Egyetem Számítógép- és információtudományi Tanszéke, Svédország
PIEMONTE, Az 1206 települést magában foglaló egyik legnagyobb európai régió, Olaszország
SADL, Leuveni Katolikus Egyetem, Belgium
SEERC, Délkelet-Európai Kutatási Központ, Görögország
UJI, Jaume I Egyetem, Spanyolország
URS, A római La Sapienza Egyetem, Olaszország
TELMA On-line Egyetem, Olaszország

A projektet a Fraunhofer Intézet egyik alapítványa az INI Graphics-Net (IGS) vezeti, abba a HUNAGI az EUROGI-n keresztül kapott meghívást 2006 végén. A HUNAGI többszörös felhívásai nyomán végül három közreműködő, a VÁTI Kht, az Ihlet Kht és a Bonaventura Kft. vállalta, hogy tevőlegesen részt vesz a HUNAGI által vállalt feladatok végrehajtásában. A feladatok mindegyike az ismeretek továbbításában, elterjesztésére, valamint hazai bevált gyakorlatnak EU szinten való hasznosíthatóságának előmozdítására vonatkozik. A három éves futamidejű projekt magyar félre eső pályázati költségkerete ugyan igen szerény, mindazonáltal előnye a csapatmunkában való részvétel, eredményeink minőségének és további lehetőségeink megismertetése és láttatása a konzorcium illetve az Európai Bizottság felé.

A Földhivatalok Portálja

Az FVM épülete, amely magasföldszintjén ad helyt a földügyi intézményhálózat irányító részlegének. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2006

Földhivatalokról Mindenkinek

A térinformatikai közösség és az érdeklődő olvasók figyelmébe ajánljuk - akik még nem ismernék - az FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztály http://www.foldhivatal.hu/ honlapját, amely világos üzenettel és küldetéssel szolgálja a földhivatalokkal kapcsolatba kerülők tájékoztatását, eligazítását, de maguknak a földügyi intézményrendszer munkatársaihoz is szólnak.
Felépítését tekintve a portál szerkezete a következő:
Főmenűjében az önmagában is informatív címlap mellett a Küldetése és jövőképe ismerhető meg, itt vannak a Földhivatalok, valamint a TakarNet tájékoztató menűpontjai.
Az
Ügyintézés menűben a Nyomtatványok, az Ingatlan-nyilvántartással, Földméréssel, Földvédelemmel és a Kapcsolódó jogszabályokkal összefüggő ismeretek érhetők el.
A menűrendszer harmadik ágában az
Adatszolgáltatásra vonatkozó menűpontok találhatóak:
Ingatlan-adatok, Országos adatok, Statisztikai adatok és egy Település kereső.
Végül nem kevésbé hasznos ága a menűrendszernek az
InfoTéka.
Ebben
Szakmai cikkek (cikkekként az eddigi olvasók számának feltüntetésével), Rövidítések, Fogalomtár, Szabályzatok és a Kérdezz - Felelek menűpontok szerepelnek.
A Fővárosi és Megyei Földhivatalok 2007 elejére teljes körben a HUNAGI tagintézményeivé váltak. Egy közeli HUNAGI- FVM FTF vezetői szintű találkozó célja lesz annak elérése, hogy a HUNAGI szolgáltatásai közvetlenül a körzeti földhivatalok szintjén is széles körben megismerhetőek és hasznosíthatók legyenek.
A megyei szintű földhivatalok honlapjai a http://www.foldhivatal.hu/ portálról közvetlenül is elérhetők.


2007-09-06

IHLET-HUNAGI találkozó

Jarolics Béla, az IHLET vezetője és Barkóczi Zsolt a HUNAGI elnöke. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

Barkóczi Zsolt, a HUNAGI elnöke a mai napon megbeszélést folytatott Jarolics Bélával, az IHLET kht vezetőjével. A találkozón szó esett a HUNAGI és az Ihlet között megvalósult sikeres együttműködésről, az IHLET kezdeményezte öt országot érintő és a határokat átívelő fejlesztési programról, az nemzetközi szervezet EUROGI-ba való belépésének folyamatáról, az érintett szomszédos országokban a nemzeti térinformatikai szervezetek megalakulásának elősegítéséről. Az IHLET 2007 szeptember közepén jelentős összegű tagi támogatást kíván nyújtani a HUNAGI szervezet számára az EUROGI vezetőségben játszott szerep feltételeinek biztosításához és az említett célok megvalósításához.

2007-09-05

Konzorcium alakult a HUNGIS Alapítvány vezetésével

Szabó Richárd a GEOlevel ügyvezetője, Dr. Berencei Rezső a HUNGIS ügyvezetője és Dr. Mihály Szabolcs a FÖMI főigazgatója. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

Minden résztvevő üdvözölte az INSPIRE szellemű metaadat projekt kezdemény-ezést


Az alakuló ülés résztvevői a Geodézia Zrt tanácstermében. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007


A Konzorcium tagjai:
HUNGIS Alapítvány
Blominfo A/S
CData-Térképtár Kft
Geodézia Zrt
GeoX Kft
Neting Informatika Kft
Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszéke
A meghívott külső partnerek és támogatók szinte teljes számban megjelentek és egyetértettek egy pilot jellegű projekt indításának hasznosságával ls szükségességével.

Az ePSIplus műhely képei


A finn Miira Paasilinna, a DIGES szervezet képviselője. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

A szakmai képek linkje itt!
ePSInetCPH

Az előadások, beleértve a MATISZ-HUNAGI előadást is - itt érhetőek el: http://www.epsiplus.net/epsiplus/news/copenhagen_hosts_associations

További találkozók összefoglaló megállapításai itt találhatóak: http://www.epsiplus.net/epsiplus/news/pricing_meeting_report_published

A MATISZ-HUNAGI előadás itt tölthető le: www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/ePSIplusHU.ppt

A hétvégéig lehet még jelentkezni a Horvát-Kanadai Térinformatikai Napra

Kanadai zászló háttérben a Csendes Óceánnal. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény (dr.S.B. szívességéből), 2005
Lehetőség kanadai kapcsolat-építésre!

A HUNAGI stratégiai célkitűzéseinek egyik oszlopa az euróatlanti kapcsolatok erősítése.
Hivatkozással a címbeli tegnapi naplóbejegyzésre, Bősze Éva kereskedelmi tanácsos asszonytól érkezett levél alapján még szept. 6 utáni jelentkezést is befogadnak.
"Kedves Remetey úr!
Köszönöm, hogy tájékoztatásul feltette a zágrábi programot a blogra. Amennyiben lenne jelentkezô, akár a határidôn túl is, kérem jelezze. A cégekrôl nem tett említést, de örülnék, ha konkrét lehetôségrôl számolhatnék be nekik, ha esetleg beszélek velük. Van tudomása ilyenrôl, vagy van olyan magyar cég, amelyet érdekelhetne az adott területeken (geospacial web service development, knowledge management) az együttmüködés?..."
Nos a két Magyarország iránt is érdeklődő cég bemutatására is lehetőséget kapva azok a következők:

CubeWerx Inc. - http://www.cubewerx.com/
Spatial Knowledge Engineering (SKE) http://www.skeinc.com/

Honlapjaikat megtekintve várjuk azon érdeklődőket, akik potenciális megrendelők vagy együttműködő partnereik lehetnek a magyar vagy alrégiós piacon.
Ami a szeptember 12-i zágrábi rendezvényt illeti, ahhoz, hogy a szésztvenni szándékozóknak a részletekről való egyeztetésre is módjuk legyen a kanadai rendező szervvel, legkésőbb péntek reggelig célszerű jelentkezni a hunagi@hunagi.hu címen.
A beérkezett jelentkezők névjegyszerű adatait és egybekezdéses bemutatkozásukat továbbítjuk a Kanadai Követség Kereskedelmi részlegére.

2007-09-04

Further Hungarian best practice examples for the Irish OECD benchmark

BEST PRACTICE EXAMPLES IN SDI IN HUNGARY -PRODUCTS AND SERVICES IN LAND ADMINISTRATION, SURVEYING, MAPPING AND GEOINFORMATICS

Name:TAKARNET
Features:TAKARNET is an intranet-type network, which connects the institutions of the Hungarian land administration (Land Offices and FÖMI) and it provides data supply for external users on Internet.
URL: http://www.takarnet.hu
Developer:Institute of Geodesy Cartography and Remote Sensing (FÖMI)(http://www.fomi.hu/ )
Stakeholders:Central and local governmental organisations, non-profit organisations, commercial companies, education, citizens
Contact:Zoltán WeningerHead of Lands and Geoinformation Development and Operation Centre
email: weninger.zoltan@fomi.hu
Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing (FÖMI)Hungary, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

Name:META
Features:META is the Land Administration Information System of Hungary on County Level for internal use.
URL: http://www.takarnet.hu
Developer:The system was developed by an private consortium, but from the Hungarian Land Administration Sector FÖMI participated as an advisor, consultant and developer.
Stakeholders:Ministry of Agricultural and Rural Development, FÖMI, County Land Offices
Contact:Zoltán WeningerHead of Lands and Geoinformation Development and Operation Centre
email: weninger.zoltan@fomi.hu
Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing (FÖMI)Hungary, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

Name:MADOP
Features:Aerial photography of whole country at scale 1:30 000. Aerial triangulation of aerial photos. Orthorectification and mosaicing of aerial photos based on the high-resolution DEM of Hungary (5m resolution).
URL: http://www.fomi.hu/honlap/angol/ (projects and general information)Developer:Institute of Geodesy Cartography and Remote Sensing (FÖMI)(http://www.fomi.hu/ )Stakeholders:Central and local governmental organisations, non-profit organisations, commercial companies, education, citizens
Contact:Péter WinklerDeputy Director
email: winkler.peter@fomi.hu
Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing (FÖMI)Hungary, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

Name:GPSnet.hu GPS Positioning Service
Features:GPSnet.hu is the Hungarian GNSS reference station network and corresponding services currently under development. The central Network RTK software processes observation data of 32 permanent stations (24 Hungarian + 8 external) in real time. Full-scale accuracy services are provided from the sub metre to the centimetre level, for real-time and post processing applications.
URL: http://www.gpsnet.hu
Developer:Institute of Geodesy Cartography and Remote Sensing (FÖMI), Satellite Geodetic Observatory(http://www.sgo.fomi.hu/ )
Stakeholders:Commercial companies, education, citizens
Contact:Tibor BorzaHead of Department of Satellite Geodetic Observatory
email: borza@sgo.fomi.hu
Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing (FÖMI)Hungary, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

Name:Central Archives of Surveying Data and Maps
Features:FÖMI has responsibility storing and supplying geodetic horizontal and vertical control networks, cadastral basic maps, topographic basic maps (scale 1:10 000) as well as aerial photographs.
URL: http://fish.fomi.hu/termekekhonlap/angol/
Developer:Institute of Geodesy Cartography and Remote Sensing (FÖMI)(http://www.fomi.hu/ )
Stakeholders:Central and local governmental organisations, non-profit organisations, commercial companies, education, citizens
Contact: Tamás VassHead of Department of Data resources and Map Archives
email: vass.tamas@fomi.hu
Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing (FÖMI)Hungary, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

Name:KÜVET and BEVET projects
Features:KÜVET project : Digitization of Cadastral Maps of rural areas of Hungary with strict quality management and state acceptance.BEVET project : Digitization of Cadastral Maps of built-up areas of Hungary with strict quality management and state acceptance.
URL: http://fish.fomi.hu/termekekhonlap/angol/
Developer:National Cadastral Program Non-profit Company
Stakeholders:Central and local governmental organisations, non-profit organisations, commercial companies, education, citizens
Contact:Tamás VassHead of Department of Data resources and Map Archives
email: vass.tamas@fomi.hu
Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing (FÖMI)Hungary, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

Name:DITAB-10 project
Features:Elaboration a state-guaranteed vector database for the whole country based on the 1 :10 000 scaled topographic maps for providing a uniform geometric frame for the Hungarian GIS databases and interoperability among them.
URL: http://fish.fomi.hu/termekekhonlap/angol/
Developer:Institute of Geodesy Cartography and Remote Sensing (FÖMI)(http://www.fomi.hu/ )
Stakeholders:Central and local governmental organisations, non-profit organisations, commercial companies, education, citizens
Contact: Péter WinklerDeputy Director
email: winkler.peter@fomi.hu
Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing (FÖMI)Hungary, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

Name:Hungarian Administrative Boundaries (MKH)
Features:The database contains the coordinates of the vertexes of the Hungarian administrative boundaries on country, county and settlement level. It is generalised in different variations with accuracy in cm, 1m, 10m, 100m.
URL:http://fish.fomi.hu/termekekhonlap/angol/
Developer:Institute of Geodesy Cartography and Remote Sensing (FÖMI)(http://www.fomi.hu/ )
Stakeholders:Central and local governmental organisations, non-profit organisations, commercial companies, education, citizens
Contact: Tibor Mészáros
email: meszaros.tibor@fomi.hu
Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing (FÖMI)Hungary, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

Horvát-Kanadai Térinformatikai Nap Zágrábban

A Kanadai Követség kereskedelmi tanácsosának mai közlése szerint e fontos térinformatikai rendezvényre szeptember 12-én kerül sor a horvát fővárosban. Bősze Éva kereskedelmi tanácsos asszony írta:
"Kedves Remetey Gábor úr!
A szeminárium, amelyről korábban volt egy levélváltásunk, szeptember 12-én kerül megrendezésre Zagrábban. Nagyon érdekesnek ígérkezik a program, amelynek vázlatát, illetve nem végleges változatát mellékelem. A nap során a kanadai szakértelemrôl és tapasztalatokról is tartanak prezentációkat az ottani szakembereknek és kormányzati tisztviselőknek. Ezúttal Budapestre nem jönnek el, de amennyiben Önt vagy tagvállalatait érdekli, a zágrábi prezentációra szívesen látjuk Önöket. .."
HUNAGI jó ideje kapcsolatban áll a kanadai kereskedelemfejlesztési részlegével és tavasszal már kinyílvánította, hogy Magyarországon is van érdeklődés a téradat infrastruktúra fejlesztéssel összefüggő legjobb gyakorlat megismerésére, melynek szakmai tartalmat érintő megszervezésére a HUNAGI/UN SDI HUCO tagintézményeivel együtt készen áll. A mostani határon túli rendezvény címe és programja a következő:
Croatia-Canada Information Exchange Seminar on Spatial Data Infrastructure (SDI) and Spatial Information Applications
September 12, 2007
Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management, Zagreb

Agenda
11:30 – 11:40
Seminar Introduction, Overview and introduction of Guest speakers
Dr. Zeljko Bacic, Director, State Geodetic Administration
11:40 – 11:45
Welcoming Remarks
His Excellency Mr. Thomas Marr, Canadian Ambassador
11:45 – 11:50
Guest Speaker
Mr. Davor Mrduljas, State Secretary for Environment
11:50 – 13:00
Present Status and Future Direction of Canada’s GeoConnections Program
Mr. Craig Stewart, Assistant Director, GeoConnections Secretariat, Natural Resources Canada
Questions and Discussion
13:00 – 13:45
Lunch
13:45 – 14:05
Overview of Canadian Industry Experience
Mr. Ed Kennedy, Managing Director, Canadian GeoProject Centre
Questions and Discussion
14:05 – 14:40
SDI Development with the Open Standards Model
Mr. Edric Keighan, President and CEO, CubeWerx Inc.
Questions and Discussion
14:40 – 14:50
Coffee break
14:50 – 15:25
Leveraging SDI to Develop Geo-enabled Business Solutions
Mr. Darko Poletto, President, Spatial Knowledge Engineering Inc.
Questions and Discussion
15:25 – 16:00
An Introduction to Croatia’s NSDI Program
Dr. Želijko Bačić, Executive Director, State Geodetic Administration
Questions and Discussion
16:00 – 17:00
Networking

HUNAGI-nak lehetősége van érdeklődő hazai szervezetek koordinátáit továbbítani a szervezőknek az esetleges részvétel lehetősége biztosításának céljából. Érdeklődők jelentkezését legkésőbb szeptember 6-ig várjuk a hunagi@hunagi.hu címre névjegyszerű adatok megadásával Kanadai Nap jeligével a tárgymezőben.

2007-09-03

Autópályaépítés és térinformatika

Épülő az M0 Rákosliget és Rákoscsaba-Újtelep határában. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
Az Autópályaépítés és a térinformatika
szavakra együttesen mindössze 102 találatot mutatott a Google keresője. A tantervek, sajtó- és szakcikkek között örvendetesen egy hazai kisvállalkozás, a Geolevel Kft neve is megjelenik.
Aki többet kíván tudni erről a bosnyák téri cégről, kattintson a Cylex-tudakozó weboldalára:
http://www.cylex-tudakozo.hu/ceg-info/
Az Autópályák-térinformatika szóösszetételre keresve már ott van többek között tagszervezetünk a Hiszi-Map, de a Datakart és a Geometria is.

Az INSPIRE irányelvről közérthetően


A térinformatika szaklap három oldalt szentelt a témának.
Az ismertetőt John Leonard, az EUROGI vezetőség tagja és kommunikációs felelőse készítette, Magyarországon a HUNAGI terjeszti, fordítása Tóth Mária munkája és a magyar változat megjelentetése a HUNAGI és a Térinformatika Szerkesztőség együttműködésének újabb szép példája.

Itt érhetők el az ePSIplus dániai műhelyének előadásai

Chris Corbin moderálja az akadályokat feszegető vitát. Alsó kép: a képviselt szervezetek érintettségét és a közösségi taglétszámát szemléltető ábra. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

Az előadások, beleértve a MATISZ-HUNAGI előadást is - itt érhetőek el:
http://www.epsiplus.net/epsiplus/news/copenhagen_hosts_associations
További találkozók összefoglaló megállapításai itt találhatóak:
http://www.epsiplus.net/epsiplus/news/pricing_meeting_report_published
Kövesse nyomon a www.epsinet.org valamint a www.matisz.hu és a HUNAGI hírblogjaiban http://hunagi.blogspot.com illetve www.unsdi.hu és ez utóbbiakban keressen rá az ePSIplus kifejezésre.

2007-09-02

Az ePSIplus műhely képei

A szakmai képek linkje itt!
ePSInetCPH

Az előadások, beleértve a MATISZ-HUNAGI előadást is - itt érhetőek el: http://www.epsiplus.net/epsiplus/news/copenhagen_hosts_associations

További találkozók összefoglaló megállapításai itt találhatóak: http://www.epsiplus.net/epsiplus/news/pricing_meeting_report_published

A MATISZ-HUNAGI előadás itt tölthető le: www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/ePSIplusHU.ppt