2014-03-31

Alkalmazott térinformatika a Budapesti Corvinus Egyetem MSc képzésében


Dr.Tózsa István a BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának felkérésére a mai napon  "HUNAGI, GIS szervezetek, és az INSPIRE" címmel hangzott el előadás a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar
Regionális Környezet-gazdaságtan mesterszakos tanfolyamán az Alkalmazott térinformatika tantárgy keretében. Az elhangzott előadás itt tekinthető meg: www.hunagi.hu/G/pub/Orszagos/Remetey_BCE2014.pps. (34 MB)
Az előadás elsősorban a HUNAGI tevékenségét mutatta be, de külön szólt a nemzetgazdaságokra és munkahelyteremtésre is pozitívan kiható, a következő 10 éves műholdas fejlesztési programok hatásáról, a technológiák gyorsuló fejlődéséről a hasznosítás szempontjából különösen perspektivikus területekről valamint az európai és hazai KKV-k helyzetéről. Az anyagból elérhető Giacomo Martinaro úr, az EU smeSpire EU projekt vezetője részéről rendelkezésre bocsájtott, a legfrissebb európai térinformatikai KKV felmérés vezetői összefoglalója, de maga a részletes tanulmány is. Szó volt az EU Copernicus MPP honi képességek és kapacitások felmérésének kiértékeléséről és a kapcsolatos információk elérhetőségéről,  míg az INSPIRE vonatkozásában a hallgatók  hozzáférhetnek az irányelv magyar szövegéhez, a folyamatosan élő vitafórumhoz, az EU INSPIRE téradat-portáljához és letölthetk a legutóbbi, 2013.évi hazai INSPIRE országjelentés magyar és angol változatát is. hasznos olvasnivalóul a tantárgy hallgatói megkapták az EU tagországi INSPIRE kapcsolattartó Koós Tamás (VM Földügyi és Térinformatikai Főosztálya helyettes vezetője) legutóbbi HUNAGI konferencián elhangzott előadásanyagát. A mesterszakos hallgatók április folyamán elmélet és gyakorlat keretében  a térinformatika főldügyi alkalmazásairól, Geoview, valamint ArcView alkalmazásokról hallanak majd Szabó Máté, Dr. Molnár Attila és Domokos György előadásában. A gyakorlatokban a TEIR rendszer oktatása kiemelt helyet kapott.
Kedves meglepetésként az előadó dedikált tiszteletpéldányként átvehette a Jövőföldrajz A hazai gazdasági fejlődés területi és települési aspektusai a jelenben és jövőben c. frissen megjelent kötett, melynek szerzői Jeney László, Hideg Éva és a geográfus Tózsa István, a mű szerkesztője, aki a kötetről így ír:  ez "a BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszékének kísérlete arra, hogy az egy tanszéken találkozó gazdaságföldrajzi és jövőkutatási diszciplinák szinergiájaként a nemzetgazdaság területein - különös tekintettel a települési és önkormányzati szintre - felvázolják a jövőbeni fejlődés kereteit. (A kötetben fejezetet írt Bakó Gábor a decemberben Copernicus országfelmérésben legjobban szereplő és ESA-EUROGI-HUNAGI zsűri díjával jutalmazott cég, az Interspect ügyvezetője.) A könyvet a Belügyminisztérium Önkormányzatokért felelős helyettes államtitkárságával egüttműködve jelentették meg. A könyv fejezetei ingyenesen letölthetőek az etourandgeo.com honlapról, illetve a www.etourandgeo.com/index.php?menu=63&nyelv-magyar linken."
(A kötetet a BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszéke 2014 februárjában adta ki. ISBN 978-963-503-564-9)

2014-03-29

Földtudományos kutatás korszerű térinformatikai elemző és megjelenítő eszközökkel

Illusztráció forrása: http://www.geocap.no/article/seismic-explorer-arcgis-be-released
Mai postánkból. Az NSDI levelezési listáján keresztül tegnap érkezett figyelemfelhívás egy a GEOCAP honlapján megjelent cikkről, amely az ArcGIS földtani, geofizikai hagyományos elemző munkában való alkalmazásáról számol be.

A  NASA Ames Research Centerből a múlt héten viszont egy nem szokványos témakörben érkezett partnerkereső megkeresés. Egy globális földrengés-előrejelzési hálózat kiépítésében való lehetséges részvételről van szó. A szakértői partner iránti megkeresés a résztvevő intézmény számára  EU Horizont 2020 projekt konzorciumi tagságot jelenthet. A levelet HUNAGI az illetékes akadémiai tagintézmény (MTA CSFK GGI) összekötője, valamint a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium egy elismert szaktekintélyéhez továbbította, akik még tanulmányozzák a megkeresést. A projekt végrehajtása térinformatikai technológiák alkalmazását is igényli.

2014-03-28

Partnerszervezetünk, a MAGISZ tisztújító közgyűlésén

Munkában a MAGISZ közgyűlése.
Kép:HUNAGI, 2014
Dr. Herdon Miklós
újraválasztott MAGISZ elnök
A mai szavazatképes MAGISZ közgyűlést két előadás előzte meg, melyet felkérésre a Nemzeti Innovciós Hivatal (NIH) Külkapcsolatok Főosztályának munkatársai, Németh Edina, valamint Rátzné Dr. Ludányi Ágnes tartottak a Horizon 2020 pályázati lehetőségeiről az infokommunikációs technológiákkal, illetve az élelmiszer-biztonsággal, fenntarthatő mezőgazdasággal összefüggő kutatások és innovatív alkalmazásfejlesztések szemszögéből.
Az előadások hamarosan letölthetőek lesznek a MAGISZ honlapjáról:


http://odin.agr.unideb.hu/magisz/rendezveny/Rendezveny140328/Nemeth_Edina.pdf  és
http://odin.agr.unideb.hu/magisz/rendezveny/Rendezveny140328/Raczne_dr_Ludanyi_Agnes.pdf 


A MAGISZ vezető tisztségviselőit és az Elnökség tagjait a résztvevők egyhangúlag választották meg.

Elnök:

Dr. Herdon Miklós intézetvezető, tanszékvezető, egyetemi docens
Debreceni Egyetem, AGTC, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
Alelnökök:
Dr. Kapronczai István c. egyetemi tanár, tanszékvezető, főigazgató
Agrárgazdasági Kutató Intézet
Dr. Rajkai Kálmán tudományos tanácsadó a Talajtani Osztály osztályvezetője

Magyar Tudományos Akadémia 
Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) 

Titkár:
Dr. Szilágyi Róbert egyetemi adjunktus 
Debreceni Egyetem, AGTC 

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 

Elnökségi tagok:
 Dr. Csák Máté  
 Dr. Gaál Márta
 Palotay Szilveszter
 Valkó Gábor  
 Dr. Varga Mónika    
A közgyűlést követően a MAGISZ elnöke meghívást kapott a HUNAGI május 22-i közgűlésére és szóba került agrárinformatikai témakörű alkalmazásfejlesztési témában közös akció kezdeményezése és végrehajtása. (Megjegyzendő, pld. a H2020 projektekben a nem-kormányzati szervezetek számára nincs önrész fizetési kötelezettség. HUNAGI oldalról felvetődhet egy disszeminációs célú nemzetközi konferencia együttes szervezése is)

2014-03-27

Horizont 2020 pénzügyi támogatás: tájékoztató weboldal véleményezése

HUNAGI mai postájából:
2014-2020 évekre kiterjedő EU H2020 kutatási és innovációs program finanszírozásával kapcsolatos folyamatos tájékoztatás érdekében létrehozott portál véleményezhető.
A weboldal címe:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 
A portállal kapcsolatos észrevételek szempontjait az alábbi Ecorys levél tartalmazza az on-line kérdőív linkjével:
I am writing to you in relation to a study entitled "Horizon 2020 -Improving User Experience". The study is being implemented by ECORYS www.ecorys.com on behalf of the European Commission. Please find a letter of endorsement from the European Commission here
This study aims to improve user-friendliness, accessibility and usability of Participant Portal online systems for:
1. Registration of participants' organisation;
2. Preparation and submission of proposals;
3. Registration to participate as an independent expert.
Please find the link to the survey below :
http://ecotec.dubinterviewer.com/scripts/dubinterviewer.dll/frames?quest=C5089&Resp=8292
We would really appreciate your support with this study. The results will be used to further develop the usability of the above online systems that will support the implementation of Horizon 2020.
The survey closes on April 21st. However, please can you complete the survey in the next few days so that we can receive some initial feedback. Thank you!
In addition, we are running a number of user workshops to test the above systems in Brussels from May 12th. If you would like to attend, please confirm at the end of the online survey. 
If you have any questions, please don’t hesitate to contact me.
Andrew Howard
Senior Research Manager
Policy & Research
Email: andrew.howard at uk.ecorys.com"
Várhatóan a H2020 programmal kapcsolatos további információk érhetők el a HUNAGI Naplóban a közeli napokban, partnerszervezetünk a MAGISZ jóvoltából, a Nemzeti Innovációs Hivatal munkatársai előadásai alapján. 
HUNAGI egyébként megkeresést kapott egy formálódó H2020 projekt nemzetközi földtudományos konzorciumától. Az ajánlatot tagszervezetünk, az MTA CSFK GGI és szeizmológiai obszervatóriuma munkatársai ezekben a napokban tanulmányozzák.

2014-03-26

HUNAGI elnökségi ülés

Munkában a HUNAGI  Elnöksége. Fotó: HUNAGI, 2014
Az ülés résztvevői Barkóczi Zsolt elnök (LLTK), Havass Miklós tiszteletbeli elnök, Prof. Dr. Lóki József (Debreceni Egyetem), Oláh Attila (Esri Magyarország), Sikolya Zsolt a HUNAGI Felügyelő Bizottság elnöke, Toronyi Bence (FÖMI főigazgató), Tóth László m.ezr.(MH GEOSZ szolgálatfőnök) és Mitnyan Zoltán (HUNAGI titkár) voltak.
A HUNAGI közgyűlését 2014. május 22-re tűzték ki, előtte április 29-én még lesz egy azt előkészítő további elnökségi ülés.
2013 évi szakmai beszámoló
Az elkészült 2014. évi munkaterv megvitatására csak a 2013. évi mérleg ismeretében, 2014. április 29-én kerül sor. A mérleget egy már teljesített ESA-EUROGI projekt elszámolását követően tudja véglegesíteni a HUNAGI könyvelő cége a Kurátor kft.  

Ülést tartott a HUNAGI közlekedés-térinformatikai projektjének csapata

A Lechner Lajos Tudásközpont adott otthont a HUNAGI BKK projekt szakértői ülésének. A megbeszélésen részt vettek az alvállalkozók részéről Juhász Géza Péter (LLTK), illetve Szabady Zsolt és Novák Zalán(Datakart), továbbá a HUNAGI három tisztviselője: Barkóczi Zsolt elnök, Mitnyan Zoltán titkár, valamint a főtitkár. A megbeszélés témája a legjobb gyakorlatok feltárásával kapcsolatos szempontok és igények megvitatása volt.

2014-03-25

Nemzetközi ICA műhely a térképészeti örökséggel összefüggő korszerű eljárásokról Budapesten

A rendezvény címe: 9th International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage 
Helyszín, időpont: Budapest, OSZK díszterme 2014. szeptember 4-5. 
Szervezők:  ICA Commission on Digital Approaches to Cartographic Heritage és az ELTE Térképtudományi és Térinformatikai Tanszéke
A rendezvény weboldala: http://xeee.web.auth.gr/ICA-Heritage/2011_2015/Budapest2014/CallForPapers.htm
Fontosabb határidők, követelmények:
Előadáskivonatok internetes beküldési határideje 2014. május 1 
Teljes előadásanyagok beküldési határideje: Max. 5.000 szavas terjedelemben 2014. június 1.
Bővebb információ a fenti weboldalon található.
Dr. José 
Jesús Reyes Nunez közlése szerint az ICA szakbizottság a műhelyt megelőző napon, szeptember 3-én találkozót rendez az ELTE TTT-n, amelyre a honi térinformatikai közösség érdeklődőit szeretettel várják.


2014-03-22

Ma: Víz Világnap

Érdemes megtekinteni a Földmegfigyelési Bizottság  nemzetközi szervezet webes felületét (CEOS Water Portal), amely a földmegfigyelési műholdas rendszerek vízügyi alkalmazásaiban felhasználható adatokat, az adatmegosztás legjobb gyakorlatainak elérhetőségét tartalmazza. HUNAGI  bátorítja minél több hazai  intézmény kapcsolódását a japán JAXA irányításával folyó projekthez, amely egyben a GEOSS tevékenységként is elismert.
HUNAGI-nak a Jaxa szakértőivel az áprilisi CEOS WGISS-37 munkahéten lesz lehetősége a további részletekről közvetlenül tájékozodni. Az ülésnek a NASA ad otthont Cap Caneveralben. Emlékeztetőül, a CEOS WGISS (földmegfigyelési információs rendszerek és szolgáltatások nemzetközi munkacsoportja) 2006 óta már két alkalommal rendezett munkahetet Budapesten. Andrew Mitchell (NASA GSFC) március 23-i felkérésére a HUNAGI részéről előadás hangzik majd el a WGISS Új technológiák feltárása plenáris szakcsoporti ülésen az európai WWEC 2014 évi kampányáról.

2014-03-21

Szép Magyar Térkép 2013 - eredményhírdetés

Ma került sor az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék és az Országos Széchényi Könyvtár Térképtára által kiírt  „Szép Magyar Térkép 2013” pályázat eredményhirdetésére,  a beérkezett pályaművek kiállításának megnyitására és a tegnap óta élő webes portál bemutatására.
Dr. Pászti László  OSZK Térképtárának osztályvezetője felvezetését követően az eseményen mondott beszédében Klinghammer István akadémikus, államtitkár, aki a térkép szó használatának történetét elevenítette fel Dr. Gercsák Gábor egy publikációjára hivatkozva.  A pályázatra nyomtatott kartográfiai dokumentumokat, illetve digitális hordozón megjelent műveket lehetett beküldeni. A pályázat első díját a GiziMap Vatikánváros térképe nyerte el. A nyertes termékek erényeit az Országos Széchényi Könyvtár Térképtár igazgatónője ismertette és ő mutatta be az intézmény legújabb internetes tartalomszolgáltatását, a TABULA HUNGARIAE – Az első nyomtatott magyar térkép tematikus honlapját is, ami itt érhető el:  http://lazarterkep.oszk.hu/.  A díjakat a nyerteseknek az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék képviseletében Dr. Zentai László tanszékvezető egyetemi tanár adta át.
A beküldött térképművekből rendezett kiállítás mától április 26-ig  tekinthető meg az Országos Széchényi Könyvtár  előadótermében. A Szép magyar térkép anyaga itt érhető el:
http://lazarus.elte.hu/hun/szepmagy/13/2013.htm.
A rendezvény kötetlen hangulata hasznos beszélgetéseket tett lehetővé, így többek között a HUNAGI-ról Buga László ezredes úrral, volt elnökségi taggal, vagy a NASA World Wind Europa Challenge (WWEC) diákpályázata hazai promóciójáról Zentai professzor úrral, aki egyben a Nemzetközi Térképészeti Társulás (ICA) főtitkára is. Az ICA a WWEC egyik támogatója.

2014-03-19

Figyelemfelhívás partnerszervezetünk, a MAGISZ tagjai számára


A Magyar Agrárinformatikai Szövetség március 21-i tisztújító közgyűlésére szánt alábbi két HUNAGI figyelemfelhívást Dr. Herdon Miklós elnök úr ma kapta meg. 


 5-6-án Bonnban  ENSZ SPIDER és németországi szakértők találkozójára kerül. Ezen az alábbi kérdéskörükben várnak eredményeket:
- az űrből nyert információk felhasználásával végzett aszály és árvízi kockázatkezelésre vonatkozó javaslatok
- hozzájárulás a katasztrófa kockázat csökkentéséhez és a fenntartható fejlődéshez a 2015 utáni együttműködés keretei között
• hozzájárulás a 2015. márciusi sendai-i Katasztrófa kockázat csökkentési világkonferenciához
Mindezek a várható eredmények erősítik az UN-SPIDER szervezet ismeretterjesztését, kapacitásépítését, internetes tudásportálját, valamint műszaki tanácsadó támogatási képességét. Bővebb információ: http://www.un-spider.org/BonnExpertMeeting2014WORLD WIND EUROPA CHALLENGE (WWEC) 2014
A diákcsapatok számára kiírt nyfsz pályázat eredményhírdetésére júliusban Brémában, az  első FOSS4G Europe konferencián kerül sor egy műhelyt követően. Újdonság, hogy akár egyetlen hallgató is indulhat, akit mentora segíthet ugyanarról az egyetemről. A Brémába kijutó csapatok képviselői számára a Jakobs Egyetem kedvezményes szállást biztosíthat. A másik ágon a KKV-k számára az eredményírdetésre az aalborgi INSPIRE konferencián kerül sor júniusban. A Copernicus Masters 2013 fényes magyar sikere is igazolja, hogy a hazai KKV-k fiatal szakemberei eséllyel pályázhatnak az európai megmérettetéseken.
A WWEC esetében további előny, hogy nyíltforrású fejlesztői környezetben lehet dolgozni és az innovatív alkalmazás-fejlesztési megoldások széles tárháza is elérhető szinte minden diszciplínában. Létrehozták a WWEC Tudományos Bizottságát, melyben szerepelnek a JRC, ICA, UNSDI, de az EUROGI szakértői is. Bővebbet a szórólapon: www.hunagi.hu/G/pub/EU/Europa_Challenge-2014-Flyer-v2.pdfInfokommunikációs módszerek a fenntartható földművelés és természeti erőforrások harmonizálására


Partnerszervezetünk, a Magyar Agrárinformtikai Szövetség legfrissebb Hírlevele egy nyári tematikus számot harangoz be, amelyhez a HUNAGI tagjai és a hazai térinformatikai közösség egésze részéről minél több hozzájárulást remélünk.
MAGISZ HÍRLEVÉL - 2014-3-19 (2014/03)
CALL FOR SPECIAL ISSUE OF JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS

Dear Colleagues,
Journal of Agricultural Informatics (http://journal.magisz.org/), the periodical of European Federation of Information Technology in Agriculture, Food and Environment (EFITA), published by Hungarian Association of Agricultural Informatics (HAAI) plans to launch a Special Issue, entitled „ICT Methods for Harmonizing Sustainable Agriculture and Natural Resources”

2014-03-17

NASA-PoliMi-HUNAGI cikk a GeospatialToday magazinban

A felkérés alapján készült cikket ma fogadták be, megjelenése júniusban, az INSPIRE 2014 konferencia hónapjában várható. 
Címe: Virtual Globe Open Source Software for GIS/EO Applications – The NASA World Wind Europa Challenge.  
Szerzői: Gábor Remetey-Fülöpp (HUNAGI, Budapest), Maria Antonia Brovelli (PoliMI, Como), Patrick Hogan (NASA Ames Research Center)

2014-03-14

A nagyközösség is próbálkozhat űrfelvételeken felkutatni az eltűnt maláj utasszállító repülőgépet.


A keresés a Digital Globe Tomnod közösségi térinformatikai adatgyűjtő platformján lehetséges. 
CNET híradás az IT kedvelői számára:
http://news.cnet.com/8301-1023_3-57620181-93/site-lets-people-search-satellite-images-for-lost-malaysian-plane/
Itt lehet keresni:
http://www.tomnod.com/nod/challenge/malaysiaairsar2014
2014. március 16-én megjelent publikáció szerint a lehetséges útvonalsáv-alternatíváról ebben a cikkben találhat térképet:
http://www.nytimes.com/2014/03/16/world/asia/malaysia-airlines-flight.html?emc=edit_th_20140316&nl=todaysheadlines&nlid=63866683&_r=0

A Kínai Meteorológiai Szolgálat március 11-én aktivizálta a Disaster Charter nemzetközi egyezményt, amely súlyos katasztrófahelyzetekben lehetővé teszi az egyszerűsített űrfelvétel hozzáférést. Az egyezményhez az ENSZ égisze alatt a nemzeti kormányzati szervek de a privátszféra is csatlakozott. Bővebb a UN SPIDER hírlevelén nyomán olvasható:
http://www.disasterscharter.org/web/charter/activation_details?p_r_p_1415474252_assetId=ACT-482
A keresésben részt vett az amerikai haditengerészet korszerű P-8A Poseidon felderítője is.
A gép roncsait űr- és légifelderítéssel már feltételezhetően fellelték, a fekete doboz keresése hajókkal és mélytengeri roboteszközökkel továbbra is folytatódik. 

2014-03-10

Március 14-ig még lehet INSPIRE előadáskivonatot beküldeni!

A hunagi@hunagi.hu mai postájából. Az INSPIRE-information közérdekű felhívása lehetőséget kínál a hazai térinformatikai közösség szereplői számára, hogy az irányelvvel kapcsolatos tapasztalataikról, eredményeikről az idei dániai INSPIRE konferencián számot adjanak:

INSPIRE for good governance, Aalborg, 16-20 June 2014
 
 
 
Deadline for submitting proposals for
workshops, seminars, presentations and posters
14th March 2014
Seven years have passed since INSPIRE was adopted as the EU's legal framework establishing the infrastructure for spatial information in Europe serving policies and activities having an impact on the environment. During this period the framework of technical specifications necessary to underpin an interoperable infrastructure has been completed, and a major effort has taken place to implement the Directive in the Member States. It is now time for the mid-term evaluation to assess how well we are doing, and whether we are still on the right track. This conference comes therefore at a crucial stage to report on progress and get feedback from all the stakeholders involved.
Topics for which contributions are sought include, but are not limited to,
 • INSPIRE supporting the implementation of environment law
 • INSPIRE and the integration of environmental concern in other policy areas
 • INSPIRE and climate change policy
 • INSPIRE in specific environmental policy areas (e.g. marine, arctic, freshwater, noise, air …)
 • INSPIRE for addressing environment-related threats to health
 • INSPIRE to reduce environmental risk and management of natural disasters
 • INSPIRE for boosting sustainable resource-efficiency and low-carbon growth
 • INSPIRE supporting urban and rural sustainability (Smart cities, Smart rural)
 • INSPIRE and public participation for social equity and environmental justice
 • INSPIRE for energy efficiency
 • INSPIRE for innovation and growth in the private sector and economy
 • INSPIRE for education and research
 • INSPIRE + Open Data + Copernicus + Social and Sensor Networks = Big Data?
 • Costs/Benefits and impacts of implementing INSPIRE
 • INSPIRE tales from implementation
 • Technologies, methods and tools required to deliver INSPIRE
 • INSPIRE based apps for Innovation – Short demonstrations
 • INSPIRE capacity building
 • The future of INSPIRE: Governance, policy and technology
 • INSPIRE Data and Service Sharing
 • INSPIRE as a component of SEIS and e-Reporting
 • Integrating eGovernment with INSPIRE
Részletek: http://inspire-forum.jrc.ec.europa.eu/start/www/inspire2014/