2019-03-18

HSO összekötői jelentés ismertetésére kerülhet sor a CEOS WGISS-47 ülésén, Silver Springben

Ma tartotta havi internetes értekezletét az Üzemszerű Földmegfigyelési Műholdak Bizottságának (CEOS) Információs Rendszerek és Szolgáltatások Munkacsoportja  (WGISS). A telecon célja a testület soron következő ülésének előkészítése volt. Az ülést április végén a NOAA  székhelyén, Silver Springben tartják.
A négynapos találkozó utolsó napján kerül sor a résztvevő szervezetek elmúlt félévi releváns eredményeinek bemutatására.
A KKM Űrkutatást Felügyelő Főosztály (ŰFF) iránymutatása alapján készülő HSO összekötői ismertetést is programba vették, olyan szervezetek prezentációi sorában mint a CNES, ISRO, JAXA, NASA, ESA, USGS és NOAA. Ez a program még kiegészülhet, a lista nem teljes és nem végleges.
A munkacsoport ülés olyan kérdésekkel foglalkozik majd mint a földmegfigyelés földi szegmensében a jövőbeni adat architektúrák és hatásuk a szolgáltatásokra,  az adatok kezelése és megőrzése, az új technológiák alkalmazásba vétele, és az interoperabilitás kérdése. A látottakat és hallottakat az MFTTT WG4SDG munkacsoportja is hasznosíthatja mind a FIR, mind a KKM ŰFF irányában. A HSO részéről időközben megerősítést nyert, hogy komolyan foglalkoznak azzal, hogy társult tagként csatlakozásukat kérik a CEOS szervezethez.2019-03-08

A GEO EO4SDG kezdeményezés első nemzetközi felmérésének eredménye

Chu Ishida, a GEO EO4SDG kezdeményezés munkacsoportjának japán társ-vezetője megküldte a munkacsoport tagjainak annak a nemzetközi ország-felmérésnek eredményét, melyre 72 válasz érkezett a földmegfigyelési adatoknak a fenntartható fejlődési célokkal (FFC, angol rövidítésével SDG) összefüggő elemzésekben és jelentésekben való felhasználásáról.
Link a dokumentumhoz: https://eu1.documents.adobe.com/public/fs?aid=CBFCIBAA3AAABLblqZhDbE1szN0wGMWo9cvIAmUPIz4VmSmkP8BIy0vAfKEdYJWMr6YCOERnGuVIGEuXRZfA* A felmérés határideje 2018. novemberében volt. Az MFTTT SDG ad-hoc munkacsoportjának vezetője, dr. Mihály Szabolcs c. egyetemi tanár akkor kísérletet is tett egy magyarországi visszajelzés kezdeményezésére, ez azonban nem járt sikerrel. A felmérés eredményének ismeretében azonban idén már egyszerűbb lesz a hazai illetékes szervezetektől releváns válaszok összeállítását szorgalmazni és azokat összefogni. Az MFTTT ugyanis immár befogadott közreműködője a GEO EO4SDG munkacsoportnak, amely 2017 óta jegyzi az MFTTT ebbéli (EO/GI4SDG) tevékenységét.  
A felmérés kiértékelése megtörtént, azt tegnap a GEO titkárságon keresztül megkapták a GEO tagországok összekötői. Az első ilyen széleskörű felmérés várhatóan júliusban az ENSZ magas szintű politikai fórumán (UN HLPF), majd novemberben a GEO plenáris ülésén és miniszteri színtű találkozóján is ismertetésre kerül.
Az anyag addig az EO4SDG vezetése újabb felhívása nyomán várhatóan kiegészül majd a következő hónapokban beküldött újabb hozzájárulásokkal.

Eddig 400 olvasója volt a "Digital Earth 2020: Towards the vision for the next decade" cikknekA ResearchGate tegnap jelezte:
 "Your article reached 400 reads. Achieved on Mar 7, 2019"
A cikket még 2012-ben, a Nemzetközi Digitális Föld Társaság "Digital Earth 2020" elnevezésű17 tagu munkacsoportja dolgozta ki 8 évvel ezelőtt Pekingben, illetve távkapcsolatban és ezt a változatot Max Craglia (EC JRC) első szerzőségével publikálta a International Journal of Digital Earth 5. évfolyam 1. számában (p. 4-21 DOI:10.1080/17538947.2011.638500)

A munkacsoport eredményének egy ettől eltérő leírása Michael F. Goodchild professzor (UCSB) első szerzősége mellett az amerikai Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban jelent meg.
Idén ősszel Firenzében tartja 11. nemzetközi szimpóziumát a Nemzetközi Digitális Föld Társaság. Ezen az MFTTT WG4SDG munkacsoportja előadással tervezi részvételét. A megküldött előadáskivonatunk elfogadásáról április közepén várható visszajelzés.
-->