2011-01-29

A LAPSI konzorciumi konferencia magyar vonatkozásai

Prof. Marco Ricolfi, a LAPSI projekt tudományos vezetője a napokban kijelöli azt a PSI szakértőt, aki - hazánk Európai Tanácsban betöltött elnöksége égisze alatt megrendezésre kerülő hivatalos szakmai program keretében - a VM Földügyi Főosztály vendéglátásában sorra kerülő PCC találkozón a szervező bizottság felkérésére előadást tartana. Az előzetes egyeztetés tegnap délután zárult egy budapesti telefonbeszélgetéssel. Csütörtökön és pénteken két LAPSI előadás is foglalkozott a térképészeti és kataszteri szervezetek PSI szempontból történő előzetes vizsgálatával, a ténylegesen elemzendők kiválasztása még hátra van. Mindkét szerzői csapattal felvettem a kapcsolatot.
A LAPSI projekt vezetője Ricofi professzor és menedzsere Cristiana Sappa asszony érdeklődéssel vették az IJDE Szerkesztőbizottsági tagjaként adott rövid IJDE szakfolyóírat ismertetést és az azzal kapcsolatos felvetést, hogy írjanak a Digitális Föld kontextusában a térbelia adatok elérése és megosztása jogi környezetéről egy tudományos cikket. Az alkalommal éltek és a Katleen Janssen és Clarissa Otto szerzői páros készíti el a megjósolhatóan sokak által hivatkozott szakcikket. A lapban való eredeti, tudományos igényű cikkek elhelyezési lehetőségéről a hazai térinformatikai közösséget újólag is értesítjük, hiszen ezzel a szerzők citációs indexe is növelhető. Elsősorban a földtudományos hozzájárulások számíthatnak befogadásra.
Hamarosan itt található a milánói LAPSI nyílt konferenciára való felhívás posztere valamint a közgazdasági, jogtudományi és politikatudományi végzettségőek számára kiírt LAPSI pályázat felhívása is, melyet tegnap osztottak ki.
Ezt követően a konferencia párhuzmos vitaülések keretében tárgyalta meg a LAPSI projekt 1 és 5. munkacsoportja feladatainak hangsúlyos kérdéseit. HUNAGI képviselője a liszenc kérdéskört tárgyaló szűk csapatban vett részt
Marco Ricofi projektkoordinátorral, Federico Morenoval és több más PSI szakértővel. HUNAGI hozzájárulása az volt, hogy felhívta a figyelmet az Európai Interoperabilitási Keretegyüttműködés figyelembevehető szakmai dokumentumaira, köztük Sergio Faruggia és Franco Vico INSPIRE konferenciára beküldött tanulmányára - melyeket az internetnek köszönhetően perceken belül a Fraunhofer Intézetbeli ePSINETplus projektvezető Joachim Rix segítségével  rendelkezésre tudott bocsájtani.
A konferencia előadásai hamarosan hozzáférhetőek lesznek a LAPSI honlapon (klikk a címsorra).

2011-01-27

PSI Irányelv és a kultúrális, akadémiai intézmények, országhelyzet bemutatás és közszolgálati műsorszolgáltatók

A LAPSI kétnapos programja ma délután a 4. Tematikus találkozó témakörének megtárgyalásával folytatta. Itt a PSI Irányelvet előbb a kulturális intézmények, majd az akadémiai szektor, jelesül a közpénzekből finanszírozott kutató- és oktatóhelyek szemszögéből vizsgálta, mindezt a tudásalapú társadalom igénye szem előtt tartásával.
Elsőként Giuliana De Francesco festette le a közpénzből finanszírozott olasz múzeumok esetében az adatok elérhetőségét. A következő portálokat érintette:
www.Culturaitalia.itwww.bam-portal.de, www.europeana.eu. Ez utóbbinál megemlítette, hogy az ATHENA az európai múzumok hozzájárulása az Europeana programhoz.számára
A kutatóhelyek szempontjából Dr. Razvan Dinca, Bukaresti Jogi Egyetemről elemezte a PSI Irányelvet, míg dr. Maja Bogataj Szlovénia (IPI) a szerzői jogok szemszögéből sorolta fel a feltételezett általános és tudományos haszon ismérveit.
Prof. Paul Torremans kifejtette, hogy a PSI irányelv azzal a feltételezéssel él, hogy a közfeladat ellátása közpénzekből táplálkozik, ami nem minden esetben van így.
A tudományos kutatók és a PSI Irányelv  kontextusában ingyenes hozzáférésről már azért is helytelen beszélni, mert vannak esetek, ahol ez a szerzői jognak, harmadik fél jogának ellentmond. Felmerült a kérdés, a kulturális, oktatási, tudományos adatok vonatkozásában 
a PSI irányelv használandó vagy más jogi megoldást kell keresni?
A lengyel szakértő Igor Ostowski, miniszterelnöki tanácsadó előadásában megjegyeztehazájában éppen a mai napon tárgyalták és fogadták el a közérdekű erőforrások hozzáférhetővé tételének koncepcióját. A Polska2030 kezdeményezés keretében a koncepció a jelenlegi PSI hozzáférési mechanizmus kiterjesztésének tekinthető és a  következő célokat szolgála:
  • Átláthatóság,
  • Hatékonyság,
  • Innováció,
  • Együttműködés a polgárok fokozott részvétele a közéletben
Mindez a brazil modelhez hasonlítható, bár az merészebb. (Ne csodálkozzunk Brazília említésén, napjaink közgazdasági sajtójában hivatkozások találhatók olyan előrejelzésre, miszerint  2050-ben messze Kína vezeti majd a gazdaságilag legerősebb országok sorát, az első 10-ben csak két EU tagország lesz és mindkettőt megelőzi majd Brazília) lásd PwC:  A Világ 2050-ben.
Az utolsó előadó elmondta, az Egyesült Királyságban a közszolgálati adók nézőinek 20 %-a később nézi meg a kívánt műsort anélkül, hogy pld. szerzői jogdíj miatt a szolgáltatásért többet kellene fizetniük. A BBC korábbi törekvése, hogy archívumában található anyagokat ilyen célra digitalizálja most félbeszakadt, mivel a kormány erre a célra nem adott költségvetési támogatást. 
A nap további magyar vonatkozású eseménye, hogy a LAPSI projekt vezetése kész komolyan megvizsgálni a lehetőségét, hogy meghívás esetén előadást tartsanak a június elejei budapesti PCC üléshez kapcsolódó konferencián. Az ügyben a PCC esemény házigazdája, a VM Földügyi Főosztály vezetője megerősítés céljából értesítést kapott.
HUNAGI LAPSI csapatának képviseletében a közeljövő szakmai eseményein több HUNAGI tagszervzeti szakértő vesz részt: februárban Berlinben Juhász Géza Péter (VÁTI) és Podolcsák Ádám (Compet-Terra), Leuvenben Iván Gyula (FÖMI), míg a milánói első nyilvános LAPSI konferencián előadás megtartására lenne esélye a hazai liszenchelyzet témakörében PSI szakértőnk Dr. Kovács A. Tamás, míg a földügyi szolgáltatásfejlesztés jogi sajátosságairól Zalaba Piroska csapattagoknak. A kultúrális témakörben a nagyközönség bevonhatóságának jó pélájaként HUNAGI képviselője felhívta az olasz előadó Giuliana De Francesco figyelmét a magyar www.szoborlap.hu civil kezdeményezésre, amely a közterületi művészi alkotások egyfajta katalógusa, illetve annak példáján január közepe óta béta verzióban működő statuemap.com portáljára, amely angol nyelvű és célját tekintve határon túlnyúló, ennek megfelelően tartalma érthető módon kevésbé ellenőrízhető, ahogy erre Pál Tamás felhívta a figyelmemet. 

Közérdekű adatok hozzáférhetősége, újrahasznosítása, értelmezések, versenyjog - LAPSI konzorciumi találkozó


A Vesztfáliai Wilhelm Egyetem Információ, Távközlési és Médiatörvény Intézete (ITM) adott ma otthont Münsterben a LAPSI projekt harmadik műhelyének, amely a PSI irányelv és az európai versenyjog átfedő területeit boncolta. A műhelynek 24 résztvevője volt, a LAPSI projekt konzorciumi tagjainak képviselői valamint az Európai Bizottság szakértője. Prof. Marco Ricolfi helyzetbemutatását követően öt előadás hangzott el, melyeket vita követett.
Elsőként Prof.Josef Drexl, a Max Planck Szerzői Jogi és Versenyjogi Intézet munkatársa adott összehasonlítást a PSI és a versenyjog közös és eltérő sajátosságairól.
M.T. Maggiolino 17 jogi eseteket mutatott be, köztük a svéd Lantmateriet és egy meteorológiai szolgálat gyakorlatát a PSI és versenyjog szempontjából.
Marc de Vries összefoglalta a PSI (közérdekű információ), a PSB (közszolgáltatást ellátó szervezet), és az újrafelhasználó piac jellemzőit és a vizsgált 19 gyakorlatból 10-e találtak megfelelőnek.
Dr. Julián Valero Torrijos a Murcia Egyetem professzora az „undertaking” gyakorlatáról beszélt.
Dr.Katleen Janssen a közérdekű feladatok ítélésének kérdését elemezte az európai gyakorlat alapján. A leggyakrabb hívatkozás: a törvény írja elő... mert annak tartják..., mert közérdeket szolgál... Itt vita alakult ki az „undertaking” gyakorlat szempontjából. A gyakorlat a kezdeményező előnyös helyzetét mutatja.
A szünetben referenciát kértem az egyik hozzászólásban említett, Amszterdam adatpolitikájával, adathozzáféréssel kapcsolatos kifogásokkal kapcsolatos jogi esetről, valamint a deVries előadásában bemutatott, nemzti meteorológiai szolgálatok közötti, valamint földrajzi információt szolgáltató kiválasztott szervezetek közötti összehasonlító vizsgálatáról (amelyekben többnyire térképészti és kataszteri szervezetek szerepelnek holland, dán, francia, osztrák, brit példák alapján). 

2011-01-25

2. HUNAGI Konferencia - idén már kiállítással

Digitális területi tervezés. Realitás vagy utópia?
Plan4all. Szabványosítás a digitális térségi tervezés érdekében
2. HUNAGI Konferencia 
Helyszín: Hotel Gellért, Budapest
Időpont: Március 3  
Előzetes on-line regisztráció szükséges. A részvétel ingyenes Bejelentkezés:
Előzetes program
Helyszíni regisztráció, kiállítás megtekintése, reggeli kávé/tea 9 órától !

Intézmény
Előadó
Cím ill. témakör
1.
ülés

Elnököl: Barkóczi Zsolt 

1o:oo
HUNAGI
Barkóczi Zsolt elnök
Megnyitó
1o:1o
EUROGI
Prof. Mauro Salvemini elnök 
Térségi tervezés és térbeli adat infrastruktúr Európában  (EN)
1o:3o
EUROGI/Plan4all projekt
Dr. Corrado Iannucci
ismerettovábbításért felelős
szakértő
A Plan4all projekt lényegi összefoglalása és főbb célkitűzései, eredményei (EN)
1o:5o
Belügyminisztérium
Dr. Szaló Péter
építésügyért felelős helyettes államtitkár
A térségi- és településtervezés és a térinformatika a Belügyminisztérium szemszögéből
11:1o
Vidékfejlesztési Minisztérium
Dr. Simon István Attila
helyettes államtitkár
A téradatok hozzáférésének kérdései
11:3o
Kormányzat
Szervezés alatt
Adatpolitika/adatszolgáltatás
11:5o
MUT Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Kft

Ongjerth Richárd ügyvezető igazgató
Térinformatika a térségi tervezésben -  alkalmazások a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont gyakorlatában
12:1o
Büféebéd


2.
ülés

Elnököl: dr. Remetey-Fülöpp Gábor
 Térinformatika a térségi tervezés gyakorlatában
13:oo
DHI (CZ) és RIKS (NL)
Nagy Zsuzsanna - Roel Vanhout
Területi döntéstámogató rendszerek

13:2o
PestTerv Kft.
Schuchmann Péter – Mándi József
A tervezők térbeli adatokal szemben támasztott igényei
13:4o
AGEO/CEIT Alanova (AT)
Manfred Schrenk ügyvezető igazgató
Térbeli adatinfrastruktúra támogatás a térségi tervezés számára – legjobb gyakorlat Ausztiából (EN)
14:oo
Budapest Főváros Főpolgár-mesteri Hivatala
Szervezés alatt
Budapest: Térinformatika a városüzemeltetésben és tervezésben
14:2o
Vita a szekció téma-körében
Moderátor: Juhász Géza Péter

14:4o
Kávészünet


3. ülés

Elnököl: Rab András Attila
 A térségfejlesztés támogatása szabványos térbeli adatokkal
15:oo
Plan4all/
EUROGI
Szervezés alatt
Legjobb gyakorlat (EN)
15:2o
VÁTI Nonprofit Kft.
Juhász Géza Péter – Göncz Annamária

A korszerű területfejlesztés technológiai megoldásai
15:4o
FÖMI
Toronyi Bence főigazgató
A digitalis ingatlan-nyilvántartás szolgáltatásfejlesztése

16:oo
Vidékfejlesz-tési Minisztérium
Dr. Takács, András Attila főosztályvezető-helyettes
Metaadat-szolgáltatás a természetvédelemben
16:2o
VÁTI Nonprofit Kft.
Kurenkov Vjacseszláv
irodavezető
Elektronikus közműnyilvántartás
16:4o
Vita a szekció téma-körében
Moderated by Ongjerth, Richárd

17:oo
Zárszó
Dr. Remetey-Fülöpp Gábor
Elértük célunkat?

Kiállítási lehetőség: 60 e Ft/ kiállítási hely 
(HUNAGI tagok számára 50% kedvezmény, igazolandó a tárgyévi tagsági díjuk befizetése.)
A kiállítással nem megjelenő résztvevők számára a rendezvény napján kedvezményes HUNAGI belépési lehetőség mintegy 20%-os tagsági díjcsökkentéssel 2 011-ben. Figyelem, a kedvezmények nem vonhatók össze illetve nem halmozhatóak!
Szponzori kategóriák:
Platina csomag ára: 200 e Ft és a feletti előzetes szponzori díjbefizetés vagy hasonló mértékű költségvállalás. A Platina csomag tartalma: 1  kiállítási hely  60 e Ft értékben (igazolt tagdíjbefizetés esetén 30 ezer forinttal csökkenthető a csomagár), logo feltüntetése a HUNAGI honlap és egyéb webes felületén a Platina szintű támogatók között, logo feltüntetése a programban a Platina szintű támogatók között, molino kihelyezése a konferenciateremben. Költségvállalás esetén az eseményrész költségvállalásának feltüntetése logoval az eseményrész színhelyén (pld. reggeli kávé/tea a regisztráláskor, ebéd részköltség-vállalás, délutáni kávé/tea sütemény). 
Arany csomag ára:    min. 100 e Ft  előzetes szponzori díjbefizetés vagy hasonló mértékű költségvállalás Az Arany csomag tartalma: 1  poszter hely 30 e Ft értékben (igazolt tagdíjbefizetés esetén 15 ezer forinttal csökkenthető a csomagár), logo feltüntetése a HUNAGI honlap és egyéb webes felületén az Arany szintű támogatók között, logo feltüntetése a programban az Arany szintű támogatók között, molino kihelyezése a konferenciateremben. Költségvállalás esetén a az eseményrész költségvállalásának feltüntetése logoval az eseményrész színhelyén. 
Bővebb információ a kiállításról, poszterelhelyezésről és a szponzori csomag
részleteiről : rabandris@gmail.com
Szállásfoglalás (HUNAGI konferencia jeligén): Hotel Gellért, Koncz Katalin
A lefoglalt szobák elsődlegesen a külföldi résztvevők számára vannak fenntartva.
A Plan4all projekt: klikk a címsorra www.plan4all.eu
A HUNAGI Plan4all blogja: plan4allhu.blogspot.com