2010-11-30

Elérhetőek a skopjei SDI konferencia előadásanyagai

Letölthetőek a Délkelet-Európai Téradat Infrastruktúra Konferencia előadásanyagai! Ma esti postánkból:
"Dear authors of papers in the International Conference SDI 2010 – Skopje (http://sdi2010.evkartenn.com).
It is my pleasure to inform you that all papers published in proceedings are available at OICRFs web page (www.oicrf.org) also, free downloadable.
December 23-án érkezett kiegészítő hír Prof. Bashrim Idrisi professzortól:
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SDI 2010
15-17 September 2010 - SKOPJE
 

sdiconf2010@gmail.com
http://sdi2010.evkartenn.com"


Dear authors/participants in the International Conference SDI 2010 – Skopje (http://sdi2010.evkartenn.com).
It is my pleasure to inform you that REPORT has already published in GeoConnexion magazinehttp://www.geoconnexion.com/uploads/SDIconference_intv10i1.pdf

HUNAGI véleményt küldött a Digitális Magyarország 2010-2014 vitairathoz

A vélemény alább, a folytatásban olvasható. 
Pozitív NFM visszajelzés esetén a részletek bedolgozása során számítunk tagságunk és partneri körünk aktív részvételére.
GeoAdat földmegfigyelési szakmai nap ESA részvétellel

Földmegfigyelés és műhodas távérzékelés Magyarországon
A tudomány és az alkalmazás találkozása


A Föld és Élet Konferenciasorozat keretében tagszervezetünk a GeoAdat Szolgáltató Kft az Európai Űrügynökség támogatásával és az ESA ESRIN szakértőinek előadói részvételével magas színvonalú szakmai programot szervezett. A Magyar Űrkutatási Iroda igazgatója és számos vezető hazai műhely képviselője tartott áttekintő előadást, amelyek a cég honlapjáról www.geoadat.hu a nap végére letölthetőek lesznek. A hallottak alapján az egyik legígéretesebb hír, hogy az ESA ESRIN-nél, ahol harminc év archív földmegfigyelési adatai állnak rendkezésre és a következő évtizedben 20 új műhold áll terv szerint üzembe
 • az adatok viszonylag nagy köre szabadon hozzáférhető és ingyenesen letölthető és ez az adatpolitikai elv fog érvényesülni a Sentinel programban is,
 • az ESA ESRIN fejlett oktatási programmal, gazdag demonstrációs készletekkel áll  akár már az általános iskolák felsőbb osztályai és a gimnáziumok rendelkezésére. 
A GeoAdat Kft helyszínen kiosztott szórólapja szerint az ESA által működtetett nyílvános távérzékelési adatfeldolgozó rendszerben (Knowledge-centered Earth Observation - Ismeret-orientált Földmegfigyelési Rendszer)   elsőként alakítottak ki hazai alkalmazást a Földmegfigyelési tudományos ismeret és technológia terjesztés Magyarországon című projekt keretében. Az alkalmazás megtekinthető a KEO rendszer metaadatbázisán: geonetwork.dimeola.esrin.esa.int
Benyomások három meghallgatott ESA előadás alapján: Örvendetesen feltüntek az ESA előadásokban magyar műhelyek kutatóira történő hivatkozások: így Füsi Balázs, Gulyás Ágnes, Vértesy László (ELGI), Grenerczy Gyula, Oberle Zotán, Csornai Gábor, Nádor Gizella (FÖMI).  Az ESA-ban is teret hódítanak a nyíltforrásű szoftverek és a szabad hozzáférésű adatok, melyek az alkalmazások széles spektrumát szolgálják ki. Néhány további hasznos forráshely az érdeklődők számára:  Leoworks 4.0  nyíltforrású program és más eszközök www.esa.int/educationA CEOS oktatási munkacsoportja keretében: WGEdu.ceos.org
Sergio D'Elia az ESA támasz infrastruktúráját mutatta be wiki.services.eoportal.org, köztük a GEOSS clearinghouse szolgáltatást:
geoclearinghouse.eoportal.org/web/guest
eopi.esa.int, gpod.eo.esa.int (gridfeldolgozás, ahol igény szerint 350 CPU, 500 TB tárkapacitással, ebből akár 180 TB on-line áll rendelkezésre). Hasznos eszköz az ismeretalapú adtbányászati szolgáltatás http://keo-karisma.esrin.esa.int/keo-home/Welcome.html  a KIM interaktív képértelmezés de a grafikus navigáció az Ontosphere 3D rendszerében http://ontosphere3d.sourceforge.net/.
Emlékezetes marad az a drámai kép, melyet az ESA mutatott be a levegőminőség-változás globális területi eloszlásáról, amelyben  Észak-Amerika egyes területei, Európa és legfőképen Kína érintett. Ezt a témát választotta címlapjára a GEO német ismeretterjesztő lap decemberi száma is. 
Összeségében csak gratulálni lehet tagszervezetünk a GeoAdat Kft rendkívül sikeres ESA PECS programbeli szerepléséhez, amely a teljes hazai távérzékelési közösség és a felhasználók széles köre számára jelent máris előnyt az űrkutatási, űripari és űralkalmazási területen. A földmegfigyelés területén további ESA-beli kapcsolaterősítéssel a hazai eredmények nemzetközi megjelentésére, a nagy programokba való érdemi bekapcsolódásra is több lehetőség adódik, nő a motiváció is és az oktatáson keresztűl elérhetjük a "kritikus tömeget" ami szükséges lesz ESA tagságunk idejére. 

2010-11-29

Megjelent a Plan4all 4. Hírlevele

Térségi tervezés és téradat infrastruktúra. A projekt legfrissebb hírlevele. Elegendő a címsorra kattintani. Az EUROGI honlapjáról a dokumentum letölthető.

Népszámlálás és a térinformatika

Magyarországon 140 éves múltra tekint vissza a népszámlálás. Tagszervezetünk a KSH jövőre 15. alkalommal rendezi meg, a 2001. évihez képest valamelyest kevesebb kérdéskörben. 
Európaszerte a népszámlálást a geostatisztika eszközeivel is támogatják. A módszerfejlesztés és az újabb megoldások bevezetésére folyik az EFGS projekt (klikk a címsorra), melyben mára 29 európai országgal tartják a kapcsolatot, miután az együttműködés 1998-ban önkéntes alapon megindult. Az évente tartott EFGS konferenciákon kicserélik a bevált, jó gyakorlatokra vonatkozó tapasztalataikat és kialakult a geostatisztikusok európai hálózata is. Az Essnet GEOSTAT 1A projekt konzorcium a népszámlálási és lakásügyi adatok harmonizált európai népességi rácshálós megjelenítésének módszerfejlesztésén  dolgoznak norvég a statisztikai hivatal koordinálása mellett osztrák, észt, finn, francia, holland, lengyel, portugál és szlovén statisztikai hivatalok közreműködésével, alvállalkozójuk a neves MD Mapping cég. 
Az EUROSTAT által finanszírozott projekt négy komponense a Felhasználói igények felmérése, Geostatisztikai módszerfejlesztés és elemzés az egy km2 méretű rácselemek alkalmazásával, a megfelelő Infrastruktúra kialakítása a földrajzi és statisztikai adatok integrálásához, az eredmények Elosztása, Terjesztése és Alkalmazásbavétele. Az első GEOSTAT projektösszejövetelre október 8-án került sor Tallinban 10 ország 13 szakembere részvételével. Minderről HUNAGI múlt pénteken, a bécsi Plan4all műhelyen kiosztott szórólapról értesült.

2010-11-28

Az EUROGI és az EU Digitális Menetrendje - összevetés (befejezés előtt)

Nemzetközi áttekintés arról, hogyan látják a térinformatika szerepét és lehetőségeit az EUROGI egyes tagszervezetei EU és nemzeti szintű infokommunikációs stratégiában és megvalósításában. 

Földrajzi információk és a Digitális Menetrend (DA)
AGEO Ausztria
Itt most kezd a térinformatikai közösség ismerkedni a dokumentummal. A közösség érintettsége folytán megvitatja az anyagot. A DA nem orvosság minden jövőbeli problémára. Bevált, jó gyakorlatokat kell találni. Tapasztalatánál fogva tanácsokkal szolgálhatnak a tagországi közösségek az Európai Bizottság számára. Az EUROGI honlapján GYIK rovatot kellene szentelni a témának. Bátorítja a közösséget aktívan szálljon be az irányelv kimukálásába mintsem a nyílvános konzultációk vagy időrabló bürokratikus folyamatok kimenetelére várjon.

A bécsi Plan4all műhelyről HUNAGI szemmel


Plan4all: European Network of Best Practices for Interoperability of Spatial Planning Information
Testvérszervezetünk az AGEO november 23-án rendezte meg a Térségi tervezés és SDI témakörű nemzeti Plan4all Műhelyét (www.plan4all.eu). Az alábbi szempontok szerint gyűjtött információk segítik a hasonló budapesti rendezvény, a Térségi tervezés és téradat infrastruktúra műhelyünk, a "Plan4all@hu" megszervezését, melyre a jövő év első negyedévében, várhatóan februárban kerül sor.
A HUNAGI kiküldöttje bár Budapestről reggel időben indult, autópálya baleset, dugó és lezárás miatt az első két előadásról lemaradt. (Visszaúton szinte ugyanott újabb baleset és autópálya-lezárás történt, emiatt a menetidő ismét meghaladta a négy órát).


A rendezvény programja, a lebonyolítás módja (szekciók, moderálás, panelvita, nyelv)
Egymást követő két szekcióülést az egyórás büfé-ebédszünet választotta el. A panelvita résztvevői az előadók voltak. A műhely munkanyelve a német volt.  Moderátorként a Plan4all osztrák konzorciumi tagjának a CEIT Alanova (Közép-Európai Technológiai Intézet, Schwechat) cég szakemberei voltak. A műhely 10 órakor kezdődött és a programtervhez képest kis csúszással, 4 órakor fejeződött be.
Az AGEO elnöke akadályoztatás,  főtitkára betegség miatt nem volt jelen, így a műhely házigazdája Dipl.Ing. Manfred Schrenk a CEIT vezetője volt. Vele egy korábbi, schwechati térségi tervezési és térinformatikai regionális szakkiállításon találkozhattak HUNAGI figyelemfelhívás nyomán a Bonaventura és VÁTI  képviselői.
A választott témakörök, az előadók megoszlása
Az EUROGI elnöke váratlan családi okok miatt nem tudott eljönni, így a Plan4all projekt európai dimenzióiról és részletes bemutatásáról a sajátjával összevont előadásban a projekt egyik irányítója, Manfred Schrenk gondoskodott.  A térségi tervezés adatainak jelentőségét  üzleti szempontból elemezte a német kormány szakértője, a GeoBusiness  (www.GeoBusiness.org) vezetője, míg a Hamburg régióban bevezetett téradat-infrastruktúrával támogatott XPlanung tervezési modellt Dr. Kai Uwe Krause a városüzemeltetés földmérési és térinformatikai részlegének képviselője mutatta be. A délutáni szekcióban az innsbrucki Panalp cég szakértője Klaus Spielmann beszélt a térségi- és közlekedéstervezési gyakorlatban használt térbeli adatokról, míg a CEIT Alanove képviselője Julia Neuschmid a HLanData európai szinten harmonizált felszínborítási és földhasználati adatok értéknövelt szolgáltatásáról számolt be. Utolsó előadóként Dipl.Ing Gebhard Banko és Dipl.Ing.Roland Grillmayer a szövetségi Környezetvédelmi Hivataltól ismertették az Osztrák LISA Földinformációs Rendszert (www.landinformationsystem.at) és annak jelentőségét a térségi tervezésben. 
A hallgatóság száma és megoszlása
A műhelyen mintegy 45-50 fő volt jelen. A résztvevők mintegy egyharmada volt AGEO tag. A regisztrált hallgatóság  megoszlása a következő volt:
A nemzetközi jelleg (előadók, hallgatóság tekintetében)
Külföldről két felkért német előadó érkezett, ezen kívül a Pozsonyi Műegyetem és a HUNAGI képviselője voltak jelen.  Jelen volt a holland nagykövetség szakembere is. Távol maradt a cseh testvérszervezetünk a CAGI elnöke is, pedig napokkal előtte még tervezte részvételét.
Az előadások színvonala, a hallgatóság aktivitása a hozzászólásokban
Az előadók kötetlenül, műhelyhangulatban sietség nélkül színvonalasan és érthetően, vetített képekkel adták elő témájukat. Minden előadóhoz 2-3 kérdést intéztek a hallgatóságból, többnyire nem ugyanazok. A legnagyobb vitát az adatok hozzáférhetősége, a hozzáférés feltételei, költsége  váltották ki, ahol kiütközött a szolgáltatói és felhasználói érdekellentét anélkül, hogy elfogadható megoldási javaslat elhangzott volna.
A rendezvény körülményei:  előadóterem, felszereltség, internet-hozzáférhetőség, szóróanyagok stb.
A rendezvénynek a Városháza Hivatalának Informatikai részlege adott otthont. Az előadóterem mintegy 80 fős volt. A büfé a szomszédos helyíségben volt megrendelt állófogadásos, svédasztalos jelleggel. számítógépes írásvevítő és hangosítás állt rendelkezésre. Internet hozzáférés a kivetítős számítógépen biztosítva volt, ingyenes WiFi az előadóteremben nem volt. Szóróanyagok számára egy asztalt állítottak be, azon az AGEO, a LISA és a soron következő, Essenben május 18-20 kzött sorra kerülő RealCorp2011  (a 16. nemzetközi várostervezési, regionális fejlesztési és Információs Társadalom Konferencia www.corp.at) felhívásai voltak csekély számban kihelyezve.
Kapcsolatépítés 
Dr.Manfred Schrenk úr előadókénti meghívása a Plan4all@hu magyarországi műhelyére. Az osztrák szakember a schwechati CEIT ALANOVA cég vezetője, a Plan4all EU projekt részprojekt irányítója. Schrenk úr szívesen áll rendelkezésre, amennyiben az időpont nem ütközik naptárával.
Dr.Jörg Reichling a német Földtudományok és Nyersanyagok Hivatal Geoinformációgazdasági Bizottsága vezetőjének, térinformatikai liszensz-szakértő meghívása a GSDI Jogi és Szociális-gazdasági Bizottságába
Járulékos program
Találkozó Dipl.Ing Heinz König úrral a BEV ny. határügyi vezetőjével, aki sikerrel közbenjárt a BEV távérzékelési részlegvezetőjénél a magyar vonatkozású fotogrammetria-történeti relikviák digitális másolatainak átadása ügyében. A baráti beszélgetésre az egykori katonai térképészet épülete tőszomszédságában, a földmérők hagyományos havi összejövetele színhelyén, egy patinás kávéházban került sor.
Összességében bár az egynapos kiküldetés a tervezetthez képest a dugók miatt fárasztóbbra sikerült, a gyűjtött tapasztalatok jól felhasználhatók lesznek a budapesti rendezvény megszervezésénél. A rendezvényt követően Barkóczi Zsolt elnökkel és Bino Marchesini EUROGI főtitkárral egyeztetve a budapesti találkozó időpontja még nem került az előírt első negyedéven belül kijelölve és a vonatkozó EUROGI-HUNAGI szerződés ennek megfelelően kerül aláírásra. A budapesti Plan4all@hu rendezvényre a HUNAGI kiküldötte a másnapi, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Információs Központjában tartott NatureSDIplus Műhely résztvevőinek figyelmét is felhívta, meghívva a TIR rendszer vezetőjét Dr. Takács András Attila főosztályvezető-helyettest, tartson majd előadást a magyar Plan4all Műhelyen.

Ajánlott forráshelyek jegyzéke nyílt a HUNAGI10 blogon

A jövőben folyamatosan bővítve, csoportosítva és ABC rendbe sorolva olvashatóak majd az ajánlott forráshelyek egyelőre
 • Szaklapok, 
 • Szakkönyvek, kiadványok
 • Projektek
 • Programok
 • Szervezetek
témakörök szerint. A jegyzék nem a teljesség igényével készül, inkább és elsősorban azokat a forrásokat linkeli, melyek postai küldeményben, elektronikus úton érkeznek be. Klikk a címsorra.

2010-11-27

HUNAGI közreműködés a LAPSI projekt keretében

A közadatok újrahasznosítása témakörú EU FP7-es projekt a LAPSI elkészítette az első hat hónapos jelentését. A közel 20 konzorciumi tag európai műhely között megtalálható a HUNAGI is, melynek munkáját egy LAPSI Munkacsapat támogatja. HUNAGI hozzájárulása eddig elsősorban információtovábbdásban és fogadókészség erősítésben jelentkezett, melynek beküldött és befogadott összefoglalását a mellékelt táblázat tünteti fel. Ebben még nem szerepel a jelentős előrelépés októberben a GSDI szervezet Jogi és szociális-gazdsági szakbizottsága irányításának átvételével, illetve novemberben a GEO-VII Plenáris ülésen az adatmegosztás cselekvési tervének vitájában tett felszólalás keretében a LAPSI projektre való figyelemfelhívással. 

A GEO-VII Plenáris ülés és Miniszteri csúcs dokumentumai

A dokumentumok, köztük aa GEO Titkárság által üzemeltetett honlapról tölthetők le: www.earthobservations.org. A GSDI állásfoglalása (Ivan DeLoatsch, FGDC igazgató) és a plenáris ülés adatmegosztási cselekvési terv vitájában a GSDI nevében a GSDI/HUNAGI képviseletében hozzászólás hangzott el:
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/GEO7GSDIstatement.docx, ill.
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/GEO7GSDIintervention.docx
 Mind a GeoData budapesti, mind a Fleming Europe budapesti és dohai földmegfigyelési konferenciáiról erre az alkalomra készült figyelemfelhívások át lettek adva a GEO Titkárságnak, és azóta ezek az információk szerepelnek a GEO eseményjegyzékében is. 
http://www.earthobservations.org/meetings/meetings.html
A Miniszteri csúcson elfogadott Peking nyilatkozat nyers gyorsfordítása is elkészült és a címsorra kattintva olvasható. A csúcson készült felvételek itt találhatóak: http://picasaweb.google.com/HUNAGIalbums/GEOBeijingMinisterialSummit#

Föld és Élet Konferenciasorozat szakmai napja november 30-án


Tagszervezetünktől, a GeoAdat Kft-tól  érkezett alábbi figyelemfelhívást az esemény közeledte okán ismét közreadjuk. Horváth Mariann ügyintéző írta:
"A rendezvényt 2010. 11. 30-án 9:00-15:00 tartjuk a József Attila Művelődési Központban (1131 Budapest, József Attila tér 4.). A szakmai napon szeretettel látunk hallgatókat is..."
A részvételi szándékot 2010.11.15-ig kellett jelezni a geoadat@geoadat.hu címen  a név, szervezet / intézmény, beosztás, telefonszám megadásával.
Érdeklődni itt lehet:
GeoAdat Szolgáltató és Informatikai Kft. - GeoData Services Ltd.
Székhely/Seat: H-1145 Budapest, Kolumbusz u. 17-23.
Postacím/Office: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 8.
Tel: +36 1 469 0033 Fax: +36 1 469 0506
E-mail: 
geoadat@geoadat.hu"
Tagszervezete rendezvényéről a HUNAGI képviselője a GEO VII Plenáris ülés és Miniszteri csúcs pekingi találkzóján mind az ESA strandon, mind a résztvevők célzott körében terjesztette az erre az alkalomra készített GeoAdat figyelemfelhívást.

Az INSPIRE II.4 (földtan) Metaadat és Metaadat szolgáltatás helyzete

A november 24-i NatureSDIplus műhelyen a természetvédelem felkészültsége mellett Dr. Síkhegyi Ferenc MÁFI főtanácsos is beszámolt a földtani szakterületen elért eredményekről. A szakértő összeállításában a hunagi6.blogspot.com korábbi bejegyzésében már értesülhettek az olvasók a készenlétről, de a beszámoló hírt itt is közreadjuk:
"HELYZETJELENTÉS AZ INSPIRE II.4. Földtan c. pont TELJESÍTÉSÉRŐL
AZ Európa Parlament és a Tanács  2007/2/EK Irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról a földtant kiemeli a tematikus térinformatikai adatbázisok köréből, és a II. melléklet 4. pontjaként kezelve más, közelebbi határidőkkel megszabott ütemtervet ír elő.
Intézetünk, a Magyar Állami Földtani Intézet a téma hazai felelőseként a többi ország földtani szolgálatának közös európai szervezetében, az EuroGeoSurveys-ben, összehangoltan végzi munkáját. A projekt egy elnyert eContentPlus pályázati támogatással több munkarészben végzi a feladatok teljesítését.
A munkák három fő irányban zajlanak, illetve zárulnak le szeptember 30-án:
- Közös, elsősorban a földtudományi tematikájú térképek metaadatainak bevitelére alkalmas, az INSPIRE követelményekkel teljes összhangban lévő szoftver elkészítése és a feltöltések megkezdése. Az elkészült felület ide kattintva érhető el: MIcKA metaadat beviteli felület. A kezdőoldal világosan megmutatja, hogy alkalmas az egyéb térbeli metaadatok bevitelére is. Érdemes megjegyezni, hogy a projekt eredeti vezetője, a cseh Robert Tomas ma már a JRC-ben visel rangot.
- A résztvevő szolgálatok együttműködésében olyan interoperabilis földtani térkép előállítása, ami azonos jelkulcs szerint készül. A tagországok egységesen hozzájárulnak, hogy a térkép és a kitöltött attribútum táblázatok a web-en mindenki számára hozzáférhetőek és letölthetők legyenek. Az Európa nyugati és közép-európai részéről feltöltött térképek ide kattintva tekinthetők meg.
- Alapvető szempont volt, hogy az egységes szótárak (tezauruszok), a metaadat beviteli felület, és a térképek/szolgáltatások legalapvetőbb adatai (cím és összefoglalás) minden tagország nyelvén meglegyenek; ez rendkívül sok fordítói munkát igényelt. A fordítások készítésekor számos olyan, informatikai és térinformatikai szakszót, kifejezést kellett lefordítani, amik esetében az egységes magyar nyelvhasználat alapkövetelmény lenne. Ilyen azonban még az INSPIRE tekintetében sincs; ezért az Irányelvek és a metaadatokra vonatkozó 1205/2008/EK rendelet magyar szavait figyelembe véve készítettük a fenti honlapok magyar változatait. Az angol eredetik és a megfelelő magyar fordításaik Excel táblázatait szívesen rendelkezésre bocsátjuk. Ha a szakmai többség a jövőben hasonló magyar nyelvű felületeket gondol elkészíteni, talán kiindulási alapként megfelelnek.
Nemzetközi együttműködésben dolgozván, az ottani határidők bennünket köteleztek, és nem lehetett arra várni, hogy egységes, az INSPIRE céljaira megfelelő „hivatalos” magyar fordítás elészüljön, illetve ha ilyen már volna, akkor az egyes témák felelőseihez eljusson.
Bármilyen észrevétel, együttműködési szándék esetében szívesen veszünk részt minden közös munkában:
Magyar Állami Földtani Intézet geoinformatikai osztálya
Síkhegyi Ferenc PhD tudományos főmunkatárs
(+36) 1 267 1431"

2010-11-26

HUNAGI Elnökség ülése december elsején

Az idei második elnökségi ülés helye és időpontja:
Budapest XI. Budafoki út 59
VÁTI Dokumentációs Központ
2010. december 1 du 3 óra
Házigazda: Barkóczi Zsolt, a HUNAGI elnöke
Az összejövetel napirendjét az érintettek és meghívottak kézhez kapták.

e-Közigazgatás 2010 Szakkonferencia és Műhely

Helye: Budapest
Ideje: 2010 november 30-december 1, illetve december 2
Bővebb információ: klikk a címsorra
Érdeklődés: conference@iir-hungary.hu
Az előadók között két HUNAGI vezetőségi tagot is találunk: Sikolya Zsoltot az Ellenőrző Bizottság elnökét és Keringer Zsolt elnökségi tagot.

2010-11-25

INSPIRE állapotjelentés 2010 október + Európai szabványügy térinformatikai munkacsoport interoperabilitási műhelye

Mai postánkból: Isabel Barros asszony írja az EUROGI Titkárságról:
1) Please find in attach two reports received from the JRC regarding the:

                * INSPIRE status report of October 2010
                * CEN/TC 287 summary report of workshop on data interoperability in INSPIRE, GMES, and GEOSS
(Ez utóbbi az ez év november 8-9-én Isprában a DG JRC-nél tartott szabványosítási műhely itt letölthető dokumentuma - RFG)
2) The Open Geospatial Consortium (OGC®) announced a new revised Associate Membership option for local and state/provincial government agencies worldwide. The new OGC GovFuture membership category reflects the OGC's increased emphasis on knowledge transfer as OGC standards become widely accepted in the marketplace. Further details can be found at our website: http://www.eurogi.org/pooled/articles/BF_NEWSART/view.asp?Q=BF_NEWSART_321510

2010-11-24

LIDAR Térképezési Fórum Hágában

Mai postánkból. Sharla Hankock írja:
"European LiDAR Mapping Forum, ELMF - 30th Nov-1st Dec - The Hague, Netherlands
40 countries registered, 500 delegates expected and over 50 exhibiting companies.  
Not to late to register http://www.lidarmap.org/ELMF/"

Nature-SDIplus szeminárium


A Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Informatikai Központban rendezett szeminárium Dr. Rácz András természetvédelemért felelős VM helyettes államtitkár köszöntésével kezdődött majd öt témacsoportot érintett:


 • Az INSPIRE irányelv ismertetése Dr. Takács András Attila (VM)
 • A NatureSDIplus projekt bemutatása Prof. Dr. Márkus Béla (NymE)
 • Grégory Lucas (NymE) előadásai a harmonizációs folyamat elemeiről
 • Az INSPIRE Geoportál webes szolgáltatásainak kialakítása
 • NatureSDIplus hálózat és oktatási platform
Lévai Pál bejelentette, hogy néhány nappal ezelőtt került sor az egyelőre Pest megye és a Főváros adatait artalmazó földügyi geoportál átadására: www.geoshop.hu
Az ülés végén Dr. Síkhegyi Ferenc (MÁFI) tartott előadást a OneGeology keretében végzett munkájukról, majd dr. Mihály Szabolcs jelentette be, hogy mandátumot kapott a honi INSPIRE feladatok tagországi követelményeknek megfelelő összefogására, az európai INSPIRE Bizottsági tagságra, majd kérte az I. és II. Függelékben részletezett adat-témakörök felelőseit, járuljanak hozzá a december 3-i országjelentéshez, melyben a metaadatok és szolgáltatásaik helyzetéről kell számot adni.
A műhely igazolta, hogy a természetvédelem területén sikerült a követelményeknek eleget tenni. HUNAGI részéről elhangzott, hogy a jövő évre tervezett budapesti rendezvények további lehetőséget biztosítanak a NatureSDIplus ismeret-terjesztése számára pl. a 3. címfórumon, vagy a februárra tervezett Plan4all Nemzeti Műhelyre a térségi tervezés területén, ahol a TIR bemutatására is számítanak (TIRweb@vm.gov.hu, www.termeszetvedelem.hu)
A soron következő NyME rendezvények:

 • GISopen 2011 március 16-18
 • NatureSDIplus Műhely 2011 április
Az előadások, -közöttük az INSPIRE-ról szóló ismertetés - megtalálhatók a www.nature-SDI.eu weboldalon.

Az egykori Magyar Fotogrammetriai Társaság relikviáinak digitális másolatai

Winkler Péter gondolatától vezérelve, a HUNAGI közbenjárásával és az osztrák BEV szakembereinek Heinz König ny. határügyi,  és Michael Franzen távérzékelési részlegvezetők jóvoltából Magyarországra került két hazai vonatkozású szakmatörténeti relikvia digitális másolata. A díszes oklevelek digitális másolatát a HUNAGI főtitkára ma adta át az MFTTT elnökének Dr. Mihály Szabolcsnak. A Geodézia és Kartográfia szakfolyóírat a nagyfelbontású másolatokat várhatóan címlapján fogja megjeleníteni. A felvételek kisfelbontású változatait a HUNAGI Napló is közreadja. Az egyik oklevelet a Magyar Fotogrammetriai Társaság Prof. Eduard Doležalnak, az ISP alapítójának tiszteletbeli tagjának fogadására állíttta ki, a másikat az Osztrák Fotogrammetriai Társaságnak adományozta 1932-ben, annak 25 éve fennállása alkalmával.


Képünkön: NatureSDIplus Műhely szünetében dr. Mihály Szabolcs, a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság elnöke átveszi a szakmatörténeti jelentőségű dokumentumokat (HUNAGI fotó, Palya Tamás felvétele)

A bécsi Plan4all műhely magyar vonatkozású eredményei


Testvérszervezetünk az AGEO november 23-án rendezte meg a Térségi tervezés és SDI témakörű nemzeti Plan4all Műhelyét (www.plan4all.eu). Az alábbi szempontok szerint gyűjtött információk segítik a hasonló budapesti rendezvény, a Térségi tervezés és téradat infrastruktúra műhelyünk, a "Plan4all@hu" megszervezését, melyre a jövő év első negyedévében, várhatóan februárban kerül sor.
A HUNAGI kiküldöttje bár Budapestről reggel időben indult, autópálya baleset, dugó és lezárás miatt az első két előadásról lemaradt. (Visszaúton szinte ugyanott újabb baleset és autópálya-lezárás történt, emiatt a menetidő ismét meghaladta a négy órát).


A rendezvény programja, a lebonyolítás módja (szekciók, moderálás, panelvita, nyelv)
Egymást követő két szekcióülést az egyórás büfé-ebédszünet választotta el. A panelvita résztvevői az előadók voltak. A műhely munkanyelve a német volt.  Moderátorként a Plan4all osztrák konzorciumi tagjának a CEIT Alanova (Közép-Európai Technológiai Intézet, Schwechat) cég szakemberei voltak. A műhely 10 órakor kezdődött és a programtervhez képest kis csúszással, 4 órakor fejeződött be.
Az AGEO elnöke akadályoztatás,  főtitkára betegség miatt nem volt jelen, így a műhely házigazdája Dipl.Ing. Manfred Schrenk a CEIT vezetője volt. Vele egy korábbi, schwechati térségi tervezési és térinformatikai regionális szakkiállításon találkozhattak HUNAGI figyelemfelhívás nyomán a Bonaventura és VÁTI  képviselői.
A választott témakörök, az előadók megoszlása
Az EUROGI elnöke váratlan családi okok miatt nem tudott eljönni, így a Plan4all projekt európai dimenzióiról és részletes bemutatásáról a sajátjával összevont előadásban a projekt egyik irányítója, Manfred Schrenk gondoskodott.  A térségi tervezés adatainak jelentőségét  üzleti szempontból elemezte a német kormány szakértője, a GeoBusiness  (www.GeoBusiness.org) vezetője, míg a Hamburg régióban bevezetett téradat-infrastruktúrával támogatott XPlanung tervezési modellt Dr. Kai Uwe Krause a városüzemeltetés földmérési és térinformatikai részlegének képviselője mutatta be. A délutáni szekcióban az innsbrucki Panalp cég szakértője Klaus Spielmann beszélt a térségi- és közlekedéstervezési gyakorlatban használt térbeli adatokról, míg a CEIT Alanove képviselője Julia Neuschmid a HLanData európai szinten harmonizált felszínborítási és földhasználati adatok értéknövelt szolgáltatásáról számolt be. Utolsó előadóként Dipl.Ing Gebhard Banko és Dipl.Ing.Roland Grillmayer a szövetségi Környezetvédelmi Hivataltól ismertették az Osztrák LISA Földinformációs Rendszert (www.landinformationsystem.at) és annak jelentőségét a térségi tervezésben. 
A hallgatóság száma és megoszlása
A műhelyen mintegy 45-50 fő volt jelen. A résztvevők mintegy egyharmada volt AGEO tag. A regisztrált hallgatóság  megoszlása a következő volt:
A nemzetközi jelleg (előadók, hallgatóság tekintetében)
Külföldről két felkért német előadó érkezett, ezen kívül a Pozsonyi Műegyetem és a HUNAGI képviselője voltak jelen.  Jelen volt a holland nagykövetség szakembere is. Távol maradt a cseh testvérszervezetünk a CAGI elnöke is, pedig napokkal előtte még tervezte részvételét.
Az előadások színvonala, a hallgatóság aktivitása a hozzászólásokban
Az előadók kötetlenül, műhelyhangulatban sietség nélkül színvonalasan és érthetően, vetített képekkel adták elő témájukat. Minden előadóhoz 2-3 kérdést intéztek a hallgatóságból, többnyire nem ugyanazok. A legnagyobb vitát az adatok hozzáférhetősége, a hozzáférés feltételei, költsége  váltották ki, ahol kiütközött a szolgáltatói és felhasználói érdekellentét anélkül, hogy elfogadható megoldási javaslat elhangzott volna.
A rendezvény körülményei:  előadóterem, felszereltség, internet-hozzáférhetőség, szóróanyagok stb.
A rendezvénynek a Városháza Hivatalának Informatikai részlege adott otthont. Az előadóterem mintegy 80 fős volt. A büfé a szomszédos helyíségben volt megrendelt állófogadásos, svédasztalos jelleggel. számítógépes írásvevítő és hangosítás állt rendelkezésre. Internet hozzáférés a kivetítős számítógépen biztosítva volt, ingyenes WiFi az előadóteremben nem volt. Szóróanyagok számára egy asztalt állítottak be, azon az AGEO, a LISA és a soron következő, Essenben május 18-20 kzött sorra kerülő RealCorp2011  (a 16. nemzetközi várostervezési, regionális fejlesztési és Információs Társadalom Konferencia www.corp.at) felhívásai voltak csekély számban kihelyezve.
Kapcsolatépítés 
Dr.Manfred Schrenk úr előadókénti meghívása a Plan4all@hu magyarországi műhelyére. Az osztrák szakember a schwechati CEIT ALANOVA cég vezetője, a Plan4all EU projekt részprojekt irányítója. Schrenk úr szívesen áll rendelkezésre, amennyiben az időpont nem ütközik naptárával.
Dr.Jörg Reichling a német Földtudományok és Nyersanyagok Hivatal Geoinformációgazdasági Bizottsága vezetőjének, térinformatikai liszensz-szakértő meghívása a GSDI Jogi és Szociális-gazdasági Bizottságába
Járulékos program
Találkozó Dipl.Ing Heinz König úrral a BEV ny. határügyi vezetőjével, aki sikerrel közbenjárt a BEV távérzékelési részlegvezetőjénél a magyar vonatkozású fotogrammetria-történeti relikviák digitális másolatainak átadása ügyében. A baráti beszélgetésre az egykori katonai térképészet épülete tőszomszédságában, a földmérők hagyományos havi összejövetele színhelyén, egy patinás kávéházban került sor.
Összességében bár az egynapos kiküldetés a tervezetthez képest a dugók miatt fárasztóbbra sikerült, a gyűjtött tapasztalatok jól felhasználhatók lesznek a budapesti rendezvény megszervezésénél. A rendezvényt követően Barkóczi Zsolt elnökkel és Bino Marchesini EUROGI főtitkárral egyeztetve a budapesti találkozó időpontja még nem került az előírt első negyedéven belül kijelölve és a vonatkozó EUROGI-HUNAGI szerződés ennek megfelelően kerül aláírásra. A budapesti Plan4all@hu rendezvényre a HUNAGI kiküldötte a másnapi, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Információs Központjában tartott NatureSDIplus Műhely résztvevőinek figyelmét is felhívta, meghívva a TIR rendszer vezetőjét Dr. Takács András Attila főosztályvezető-helyettest, tartson majd előadást a magyar Plan4all Műhelyen.

2010-11-22

Közelmúlt egyes műholdas távérzékelési adatainak hozzáférési lehetősége Magyarországról

Mai postánkból. Közérdekű kereskedelmi felhívás műholdas földmegfigyelési adathozzáférhetőség témakörben:
"Dear Colleagues,
Please be so kind to take a minute reading through my notice and might like to
share this information with your colleagues from other units as well.
Our company is the only geospatial solutions provider to own and operate a
constellation of five identical Earth Observation satellites, providing a
tremendous advantage for imagery collection.
For example, in the scope of our "Background Mission" we covered Hungary
extensively during the last months and are able to provide frequent cloud free
coverages over large areas with 5 Meter resolution imagery at a very
competitive price.
You can find some general information about our data specifications by
reviewing the attached PDF.
Please do not hesitate to request sample imagery or a budget quote for a
specific project region you might be working on.
You might as well like to further distribute the information within your
organisation if you think that would be of interest.
I am looking forward to exchange ideas and views with you.
Sincerely yours,
Clemens Stromeyer
--
Clemens Stromeyer
RapidEye AG
Molkenmarkt 30
14776 Brandenburg an der Havel
Germany
Phone +49  3381 8904 546
Fax +49  3381 8904 556
Email: stromeyer at rapideye.de
http://www.rapideye.de"

Raumplanung@GDI.at - Térségi tervezés Ausztriában térbeli adat infrastruktúrával támogatva - Műhely Bécsben

Az osztrák program a következő (hasonló műhely megrendezését vállalta HUNAGI az EUROGI-vel aláírandó szerződés alapján a jövő év első negyedévében):

Raumplanung @ GDI.at
Plan4all Workshop Österreich 

[European Network of Best Practices for Interoperability of Spatial Planning Information]
am Dienstag, 23. November 2010, 10:00 – 15:30
Magistrat der Stadt Wien, MA 14 ADV
Rathausstrasse 1, 1010 Wien (U2 Rathaus)
Programm

10:00 Uhr      Begrüßung
                    Univ.-Prof. Dr. Mag. Josef STROBL, Präsident des AGEO

10:15 Uhr      Plan4all – A European Network of Best Practices for Interoperability of Spatial Planning Information
                    Prof. Mauro SALVEMINI, Präsident EUROGI, Italien

                    Plan4all – Ideen, Ziele, Herausforderungen, Perspektiven 
                    DI Manfred SCHRENK, CEIT ALANOVA, Plan4all, Leiter des WP2, Schwechat

                    Die Bedeutung von Raumplanungsdaten für das GeoBusiness
                    Dr. Jörg REICHLING, GIW Kommission, Bundesministerium für Wirtschaft und Technik, Deutschland

                    Das GDI-Modellprojekt XPlanung – Erfahrungen in der Metropolregion Hamburg
                    Dr. Kai Uwe KRAUSE, Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung, Deutschland

12:15 Uhr     Mittagspause

13:30 Uhr    Geodaten in der Raum- und Verkehrsplanung – Werkstattbericht
                  Mag. Klaus SPIELMANN, PLANALP ZT GmbH, Innsbruck

                  HLanData – value added services aus harmonisierten europäischen Landnutzungs- und Landbedeckungsdaten
                  Mag. Julia NEUSCHMID, CEIT ALANOVA, Schwechat

                  LISA-Landinformationssystem Österreich und dessen Bedeutung für die Raumplanung
                  DI Gebhard BANKO, Umweltbundesamt, Wien
                  DI Roland GRILLMAYER, FH Wr. Neustadt

15:00 Uhr    Abschlussdiskussion mit den Vortragenden"
A rendezvényre meghívást kaptak a szomszédos országok partnerszervezetei, köztük a HUNAGI is. A hírt a HUNAGI Napló november 15-án adta közre, a jelentkezési határidő november 19 volt. 
Elvben holnap Bécsben aláírható lesz a magyarországi hasonló műhely megszervezésére vonatkozó
EUROGI-HUNAGI szerződés is, melyet Barkóczi Zsolt elnök felhatalmazásával a főtitkár írja majd alá.
A dátum még nem végleges, esetleg 2011. január 25 kedd kerülhet mint legkorábbi dátum szóba. A korábban tervezett január 28-i időpontban HUNAGI-nak LAPSI projektkötelezettsége jelentkezett.