2008-01-31

EUROGI vezetőség ülése Rómában

A La Sapienza Egyetem CAVEA-LABSITA részlegében a történelmi Piazza Borghese környezetében kezdődik az Európai Térinformatikai Ernyőszervezet végrehajtó bizottságának kétnapos ülése. Egy sor olyan kérdés lesz napirenden, amely a honi térinformatikai közösség érdeklődésére számot tart, lletve akár közvetlen kihatása is lehet.

2008-01-29

Létrejött az európai PSI magánszféra szövetség a közadatok újrafelhasználása témakörben

Európai érdekszövetség alakult a közadatok újrafelhasználására
A január 23-án Prágában 14 magáncég írta alá 380 további magáncég képviseletében az alapító okiratot.
A szervezetet hamarosan Belgiumban jegyzik be és várhatóan jelentős lobbierővel fog rendelkezni az európai intézményeknél.
A megalakulás hírforrása:
http://www.epsiplus.net/news/psi_alliance_launched
Az alakuló ülésen elhangzott, keretet adó előadások:
http://www.epsiplus.net/reports/psi_alliance/launch_presentations
További hírek:
http://www.epsiplus.net
A brit The Locus Association sajtóhíre kiváló összefoglaló:
"The PSI Alliance is calling for the rapid development of Public Sector Information re-use activities across Europe, stimulating the development of a fair, innovative, dynamic and competitive marketplace , and releasing the very considerable economic and social benefits which are currently very under-exploited.
It is estimated that up to 25% of all information originates from Public Sector Information. PSI includes data about public law, statistics, geography, meteorology, hydrography, environmental issues, corporate and financial data, electoral data, data about governance and data about the economy (kimelés: RFG). The terms upon which PSI is provided for re-use by the private sector and citizens are governed by convention and laws; primarily Competition Law and the Directive 2003/98EC of the European Parliament and of the Council of the 17th November 2003 on the re-use of public sector information. The Directive will be reviewed during the course of 2008.
For more information on the Alliance please contact info@psialliance.eu The PSI Alliance will be hosting a conference in June, more details of which will be released shortly. "
(http://locusassociation.co.uk/industry77.php)

MTA OBKI fejlesztésről a GIM szakfolyóiratban

A GIM "Feature" címlaptörténet rovatában megjelenő kétoldalas cikk fejcíme. Kép: a Reed Business megkért hozzájárulásával, 2008
MÉTA a GIM International szaklapban


Horváth Ferenc, a MÉTA növényzeti térkép adatbázis fejlesztésének és karban-tartásának felelőse, valamint Molnár Zsolt programvezető (mindketten az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete munkatársai) tollából ismertetés jelent meg a GIM International szakfolyóirat februári számának címlap cikkeként. Gratulálunk a HUNAGI tagintézményének a rangos és világszerte olvasott havilapban való közléshez. A bemutatott fejlesztés egy mozzanatát a GSDI szervezet által meghírdetett pályázaton 80 induló között első helyezettként elnyert anyagi és GIS-Corps támogatás is elősegítette. Az adatbázis web portálja hosszabb ideje a hét portálja a HUNAGI honlapján.
Bővebb háttérinformáció:
Molnár Z. et al., 2007: A grid-based, satellite-image supported, multi-attributed vegetation mapping method (MÉTA), Folia Geobotanica, Vol. 42, pp. 225-247
Az Interneten:
www.novenyzetiterkep.hu/meta/
http://reports.eea.europa.eu/COR0-landcover/en
Drótpostán: horvfe@botanika.hu
Várjuk további, olyan igényes és innovatív hazai fejlesztések és alkalmazások eredményeit felmutató eredeti szakcikkek bejelentését, melyet a HUNAGI részéről leközlésre ajánlhatunk a GIM International szaklapba.

Ez a hír hamarosan a HUNAGI új angolnyelvű naplójában is megjelenik:
http://hunagi56.blogspot.com/

HUNAGI előadás az ISPRS kongresszuson

Az ISPRS korábbi előadásfelhívása. Forrás: ISPRS Kongresszus Szervezőbizottsága
Az interdiszciplináris civil szervezetek szerepéről a HUNAGI nemzetközi tevékenységén keresztül
Tegnap érkezett hivatalos értesítés szerint az ISPRS kongresszus szervező bizottsága a Dr. JIANG Jie által vezetett "Téradat infrastruktúra" szekcióba besorolva, előadásra fogadta el a HUNAGI által beküldött hozzájárulást. Maga a kongresszus igazgatója Prof. CHEN Jun is ismeri a HUNAGI tevékenységét, hiszen 2004-ben Isztambulban már szó esett a két ország térinformatikai kapcsolatainak erősítéséről a civil szférában is, sőt, a Kínai Téradat infrastruktúra Központ tervezett tavaszi budapesti látogatásával már a második kínai kormányzati intézmény delegációjának hazai fogadását készíti elő a HUNAGI. (Tavaly - mint emlékezetes - a kínai Nemzeti Téradat Infrastruktúra Stratégia Bizottság budapesti látogatására került sor HUNAGI és az UNSDI HUCO fenntartói szervezésével és aktív részvételével. Az ISPRS nemzeti kapcsolattartója alapító szakmai tagszervezetünk a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság. Az ezekben a napokban beérkező elfogadó értesítések után reméljük minél több hazai tagszervezetünk és tagintézményünk nyert lehetőséget arra, hogy számot adjon tudományos és alkalmazási eredményeiről a közel 100 éves Nemzetközi Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság XXI. kongresszusán.

2008-01-27

Megnyílt a HUNAGI új angol nyelvű naplója

HUNAGI első angol nyelvű hírnaplója 2006 január 28-án nyílt meg és 2008 január 5-ig üzemelt. Ez alatt az idő alatt 398 naplóbejegyzés adott hírt a HUNAGI majd az UNSDI Magyar koordinációs iroda szemszögéből érdeklődésre számot tartó eseményekről, eredményekről és dokumentumokról, több mint 11,500 látogatót vonzva a Föld mintegy 100 országából. Az immár archív jellegű napló ugyan továbbra is látogatható a http://hunagi.blogspot.com címen a 2006-2007 évek eseményei iránt érdeklődők számára, de 2008 január 26-tól a HUNAGI/UNSDI HUCO új angol nyelvű hírnaplója az http://hunagi56.blogspot.com címen érhető el. Tagszervezeteinktől és olvasóinktól várunk olyan hazai vagy külföldi vonatkozású híreket, melyek közreadását javasolják és nem üzleti marketing célt szolgálnak.

2008-01-25

GEOSS szekció a GSDI-10 konferencián

Harlan Onsrud professzor, a GSDI szervezet ügyvezető igazgatója írta meg mai levelében a februári GSDI-10 konferenciának a Földmegfigyelési rendszerek rendszere (GEOSS) és az azt összehangoló GEO szervezet térinformatikai vonatkozásaival foglalkozó szekcióülés előzetesét:

"TS 29 Organized Session: GEO and GEOSS
Organizers: Doug Nebert (USA), Gabor Remetey-Fulopp (Hungary)
This session will involve a combination of short presentations and panel responses by parties that have been heavily active in the Group on Earth Observations and the Global Earth Observation System of Systems. The audience will be actively engaged. Among the speakers will include Ivan Deloatch with the US Federal Geographic Data Committee, Alessandro Annoni with the European Commission Joint Research Council (EC-JRC), and Robert Thomas from Compusult who will provide a private sector perspective on the various initiatives. Moderators and respondents will include, among others, Doug Nebert of the US Federal Geographic Data Committee and Gabor Remetey-Fulopp (Hungary) who is the GSDI Association official liaison to GEO/GEOSS."


A GSDI-10 további HUNAGI vonatkozása, hogy a földügyi szakigazgatás szekcióban magyar előadás hangzik el Zalaba Piroska, Prof.Dr. Márkus Béla, Osskó András, dr. Mihály Szabolcs társszerzők hozzájárulásával.

EuroGeoSurveys főtitkára támogatja és tovább erősítette a HUNAGI módosítási javaslatát

Dr. Patrice Christmann úr, az EuroGeoSurveys, az európai geológiai szolgálatok szervezetének főtitkára egyetértve a HUNAGI módosítási kezdeményezésével, még tovább is fejlesztette a módosítási javaslatot.
A továbbfejlesztett változattal kapcsolatban a hétvégén még várható visszajelzés az EUROGI, FGDC, GSDI, UNGIWG és a DG JRC téradat infrastruktúra egység illetékeseitől is.
Az EuroGeoSurveys honlapja:
http://www.eurogeosurveys.org/home.html

2008-01-24

A Földév Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága továbbította az IYPE felé a HUNAGI javaslatát

Az UNESCO és a Tudományos Akadémiák által életre hívott Föld Bolygó Nemzetközi Éve (2007-2009) világszerte csatlakoztak az ENSZ tagállamok és intenzív szakmai programok kelnek életre. A nemzetközi nyitóeseményre 2008. február 12-13 között az UNESCO-ban kerül sor, ahol terv szerint egy "Párizsi Nyilatkozat "-ot fogadnak el. A nyilatkozat tervezetének véleményezésére a Nemzeti Földév Bizottságok is lehetőséget kaptak. Ennek keretében a Magyar Nemzeti Földév Bizottság HUNAGI tagja konkrét szövegmódosítási javaslatot fogalmazott meg, melyet a Magyar Nemzeti Bizottság titkársága továbbított a nemzetközi titkárságnak.
A nyilatkozat tervezet kiegészítő jellegű módosítása arra hív fel, hogy a szükségesnek ítélt, a földfelszín alatti térségre vonatkozó globális információs rendszer kapcsán az ENSZ által életre hívott Téradat Infrastruktúra segítségével biztosítható a felszínalatti, a szárazföldi, óceáni és légköri információs rendszerek és szolgáltatások interoperabilitása (módosítási javaslat piros színnel):
..." Production of a global, digital and publicly available information system of the subsurface, based on the current OneGeology Project and the recently launched United Nations Spatial Data Infrastructure (UNSDI) to ensure better geospatial information access and interoperability between information systems and services related to the Earth's subsurface, surface, hydrosphere and atmosphere. "....

A színfalak mögött természetesen működik a szakmai egyeztetések diplomáciája is, mindenekelőtt a GEO és GSDI és más releváns szervezetek keretei között aktív közreműködők között. Ennek is döntő szerepe lehet abban, ha sikerül a téradat infrastruktúra szükségességét megjeleníteni a nyilatkozatban. Bár a jelentkezési határidő már lejárt, ennek ellenére Eduardo de Mulder IYPE titkárságvezető közbenjárására a HUNAGI is meghívást kap a hivatalos nyitóünnepségre, amelyen hazánkat a MNFB egy mintegy 5 fős delegációja képviseli Dr. Brezsnyánszky Károly MNFB elnök vezetésével, többnyire a résztvevők intézményi, esetenként részben egyéni költségvállalásával.
A Föld Bolygó Nemzetközi Éve nemzetközi és hazai nyitóeseményeiről és a fokozatosan kibontakozó kapcsolódó szakmai programokról az MNFB hivatalos honlapjáról lehet tájékozódni: http://www.foldev.hu/
de van egy http://www.foldeve.hu/ honlap is, melyet egy szakmai kiadó működtet.
Az MNFB titkárságát az MTA GGKI látja el Szarka Lászó úr személyében, a Bizottság elnöke Dr. Brezsnyánszky Károly úr (MÁFI).
HUNAGI aktív közreműködésre készül, melynek előkészítése folyamatban van.

2008-01-22

HUNAGI-MLBKT találkozó

"Térinformatika a logisztikában" ankét előkészítése

Barkóczi Zsolt HUNAGI elnök és a házigazda Déri András, az MLBKT elnökségi tagja
Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008

Déri András az MLBKT elnökségi tagja meghívására a HUNAGI elnöke és főtitkára vettek részt azon a mai megbe-szélésen, melynek tárgya egy közösen szervezendő ankét első előkészítése volt. Az eredményes találkozóra a Logisztika Kft angyalföldi irodájában került sor.

GEOS-2008 konferencia a Cseh Köztársaságban


Pezsgő nemzetközi szakmai élet Prágában

Dr. Jitka Jurková mai leveléhez csatolva megérkezett a tárgybeli konferencia 2. felhívása.

Hasznos lenne, ha az élénk cseh térinformatikai eseményeken minél több hazai szervezet, intézmény vagy érdeklődő személy vehetne részt. Első felhívásunk óta nem érkezett visszajelzés arról, hogy pl. a CLGE földmérők európai szervezetének prágai ülésén részt vesz-e valaki hazánkból.
A felhívás lehívható a HUNAGI honlapjáról:
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/GEOS2008-2.pdf

SIBERIA GIS

GEO-SIBERIA 2008
The Fourth International Exhibition and Scientific Congress
APRIL 22 – 24, 2008
Novosibirsk, Russian Federation

Szibéria felett. Képek: HUNAGI fotógyűjtemény, 2005

Mai postánkból: a Szibériai Tudományos Akadémiából érkezett az alábbi felhívás:

"Dear Colleagues!
The Siberian State Academy of Geodesy and the Siberian Fair, the largest exhibition center beyond the Urals, are pleased to invite you to participate in the Fourth International Exhibition and Scientific Congress “GEO-SIBERIA-2008”.
In 2005 the Siberian Forum “GEO-SIBERIA” became the first exhibition experience beyond the Urals that combined the international exhibition and congress. It is remarkable that the Siberian State Academy of Geodesy has become as an organizer of this event. This allowed representing very brilliantly a scientific component of the exhibition – the congress, and engaging the specialized research institutes of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (SB RAS), Moscow State University of Geodesy, Cartography (MIIGAiK), Tomsk Polytechnic University and other higher educational institutions to participate it as well.
Annually, at the end of April, a large variety of professionals in geosciences from different cities of the Russian Federation have an opportunity to exchange their knowledge, experience, to get acquainted with the most contemporary equipment, techniques, and technologies claimed by time and life.
OFFICIAL SUPPORT:
Ministry of Education and Science of the Russian Federation
The Federal Service of Geodesy and Cartography of Russia
Federal Real Estate Cadastre Agency
Federal Subsoil Use Agency (Rosnedra)
Administration of the Siberian Federal District
Administration of Novosibirsk Region
Municipal Administration of Novosibirsk
Association of Siberian and Far Eastern Cities
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (SB RAS)
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS)
International Cartographic Association (ICA)
European Association of Geoscientists and Engineers(EAGE)
German Association for Geodesy Geoinformation and Land Management (DVW)
German Cartographic Society e.V. (DGfK)
German Association for Cartography
GIS-Association
EXHIBIT PROFILE:
Geodesy/Surveying and Mine Surveying
Geology, Geophysics, Geodynamics and Geochemistry
Land Management, Real Property Cadastre, Forestry Management
Cartography and Geoinformation
Environmental Monitoring, Geoecology and Remote Sensing of the Earth
Customized Instrumentation, Thermophysics, Microtechnics and Metrology
The Second Gold Medal of the Siberian Fair” Contest
EXHIBITION AND CONGRESS PROGRAMME:
GEODESY/SURVEYING
Surveying instruments and equipment. GPS. Laser scanners. Software. Surveying instruments in construction. Locators. Georadars. Engineering surveys for construction and maintenance of unique engineering structures (hydroelectric and atomic power plants, etc.). Engineering surveys for reconnaissance, construction and maintenance of linear structures. Establishment of a GPS deformation network. Geodynamics sites . Data analysis and adjusting of observations.
REAL PROPERTY CADASTRE
Delineation of state-owned property as immovable property objects. Generation of cadastral entities. GIS/LIS. Public cadastral valuation of lands, localities and real property objects. Regulations of land and property management by public authorities.
CARTOGRAPHY
Cartographic products: atlases, maps, and DTMs. Production and updating of maps and atlases by computer-aided GIS technologies.
GEOINFORMATION
Geoinformational mapping (procedures, automated map generalization, satellite data processing, electronic atlases). Using a GIS for spatial data preparing and assessment of natural, social and economic entities. Multimedia cartographic items and their representation in the Internet. Cartographic design and the Internet. Making of e-handbooks.
FORESTRY MANAGEMENT
Forestry and forestry management . Forestry management using GIS technologies . Forest monitoring by remote sensing. Technologies for compilation of forest maps and cartographic database design.
GEOLOGY
Mineral deposit exploration and techniques. Applied geochemistry. Geological survey. Paleontology and areal geology. Mineralogy and petrology. Problems of geotectonics and geomorphology of minerals.
GEOPHYSICS
Geophysical equipment. Geophysical methods of mineral deposit prospecting. Magnetic geophysics. Seismology. Global and geoexploration. Modelling of natural phenomena. Geotectonics.
ENVIRONMENTAL MONITORING AND REMOTE SENSING OF THE EARTH Integrated monitoring. Monitoring by aerial and satellite photos. Photogrammetric technologies . Software for remote sensing data processing.
CUSTOMIZED INSTRUMENTATION, THERMOPHYSICS, MICROTECHNICS AND METROLOGY
Optical instrumentation . Holography. Thermophysics. Microtechnics. New technologies in optical instrumentation. Development of new procedures and means for metrological control of measurements.
‘GEO-Siberia -2007’. Figures. Comments
More than 400 companies from Moscow, St.-Petersburg, Novosibirsk, Irkutsk, Yekaterinburg, Kazan, Kemerovo, Krasnodar, Krasnoyarsk, Minsk, Oktyabrsk, Omsk, Tomsk, Tyumen, and Khabarovsk took part in the International Exhibition and Scientific Congress “GEO-Siberia-2007”. Among the foreign representatives there were organizations and manufacturing companies from Austria, Australia, Bulgaria, Great Britain, Germany, Egypt, Mongolia, the Netherlands, and Switzerland.
An important event timed to “GEO-Siberia” opening has become the solemn ceremony of awarding well-known professors by the title of “Honorary Professor” of the Siberian State Academy of Geodesy.
The considerable part of exposition was composed of stands where the leading Russian manufacturers and distributors of world geo-market leaders such as GEOLASER, LLC; PRIN, ZAO; TRIMBLE; JENA INSTRUMENT, Ltd; URALGEOTECHNOLOGI, JSC; ELSAN, Ltd; NEVA TECHNOLOGY, Ltd; URAL MECHANO-OPTICAL PLANT exhibited their surveying equipment, measuring systems used for surveying works and mine surveying, total stations, electronic and optical theodolites, optical and laser levels, range finders, and terrestrial laser scanners. “Leica Geosystems” was the first to exhibit in Novosibirsk its advanced equipment manufactured in Russia. The representatives of this company mentioned that the Swiss developers made a decision to exhibit its new products produced by the “Experimental Mechano-Optical Plant” (Moscow).
Within the framework of the congress there were six topics, 27 technical sessions with 533 presentations made by professionals from 175 companies and organizations.
The Siberian State Academy of Geodesy published the technical programme and proceedings of the congress in 9 volumes on paper and a CD-ROM.
ORGANIZERS:
THE SIBERIAN FAIR
220/10, Krasny prospekt
Novosibirsk, 630049
Russian Federation
Tel.: + 7 (383) 2106290, 2255151
Fax: + 7 (383) 2259845
http://www.sibfair.ru/
Email: strutz@sibfair.ru
Contact person: Marina Chekalina
International Project Manager
SIBERIAN STATE ACADEMY OF GEODESY (SSGA)
10, Plakhotnogo Ul.
Novosibirsk, 630108
Russian Federation
Tel/ Fax: + 7 (383) 3432921
Fax: + 7 (383) 3443060
Congress Secretary: Argina Novitskaya
E -mail:
argina@gmx.de , oms_ssga@mail.ru
Home phone: +7 (383) 260 06 73
Mobile phone: +79139360456
www.geosiberia.ssga.ru "

2008-01-21

Az európai tartalomszolgáltatás 2008.évi programtervezete

Luxemburg. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2005
Joao Geirinhas EUROGI főtikár jóvoltából az előbbi percekben érkezett a hír: az európai tartalom-szolgáltatási program ezévi munkatervével és a pályázási felhívással kapcsolatban Központi Információs Napot rendez az Európai Bizottság Információs Társadalom és Média főigazgatósága Luxemburgban február 19-én.
A nyitott nap napirendjén az ilyenkor szokásos eligazítást adják meg: a kiemelt célterületek, a program idei megvalósításához rendelkezésre álló eszközök, a kiértékelési szempontrendszer és folyamat, továbbá más gyakorlati hasznos tudnivalók. Célterületenként külön szekciókat szerveznek a potenciális pályázók számára.
Regisztrálni február 13-án du. 6 óráig lehet a program következő honlapoldalán:
itt
A 2008. évi programterv innen is letölthető:

www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/ecp_2008_draft_work_programme.pdf

2008-01-19

Jövő héten alakul meg az európai PSI Szövetség Prágában

E színes de kusza prágai felvétel talán jól illusztrálja a közadatok újrahasznosítása európai helyzetét. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2006
Prágai összejövetel egy európai PSI Alliance létrehozására
A prágai Belügy-miniszté-riumban
január 23-án a délelőtti cseh PSI találkozót követően kezdődik az a nemzetközi esemény, melynek célja a Közadatok újra-hasznosítása céljából egy európai szintű PSI Szövetség megalakítása. Az erre vonatkozó manifesztum szövegét a meghívottak a helyszínen írják alá.
HUNAGI ugyan kapott meghívást Javier Hernandez-Ros úrtól, az Európai Bizottság InfSo Digitális Könyvtár és PSI részlegének vezetőjétől, de az időközben kialakított HUNAGI álláspont szerint helyesebbnek tartanánk, ha a hazai civil szféra képviseletében az ePSInet hálózattal nemzeti összekötői funkciót betöltő partnerszervezetünk, a MATISZ lenne alapító tag és a HUNAGI esetleg megfigyelőként később csatlakozna. HUNAGI a kifejezetten térinformatikával összefüggő kérdések megoldásában kész az együttműködésre mind hazai, mind nemzetközi téren. Erre vonatkozó álláspontjáról mind a szervezőket, mind a MATISZ-t és az EUROGI-t értesítette. (A pán-európai szervezetek közül az EUROGI és a HUNAGI vettek részt a térinformatika oldaláról a prágai eseményt részben előkészítő koppenhágai ePSIplus ülésen.) Bővebb részletek forráshelye: http://www.epsiplus.net/ és a korábbi ePSIplus, ePSInet és PSI magyar és angol nyelvű naplóbejegyzéseink, melyre a naplóink ( http://hunagi8.blogspot.com/ , http://hunagi.blogspot.com/ , http://unsdihu.blogspot.com/ ) fejrovatában lehet a kifejezések megadásával rákeresni. A PSI Szövetség nyilatkozata a következő dokumentumban található: www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/PSIAlliance.pdf

2008-01-18

A Földév nemzeti nyitó rendezvénye a Természettudományi Múzeumban


2008 a
Föld Bolygó Éve

Áprilisban lesz a Nemzetközi Földév magyarországi programjának nyitó rendezvénye. Helyszíne a Magyar Természettudományi Múzeum lesz.
A Föld Bolygó Nemzetközi Éve magyarországi programjait az IYPE Magyar Nemzeti Bizottság irányítja és fogja össze. A programban a HUNAGI - érintett tagintézményei és tagszervezetei közreműködésével - külön ülést tervez szervezni. Az erre vonatkozó kezdeményezés kiküldése a meghívott partnereknek még ezen a héten várható.
Ameddig a hunagi.blogspot.com naplónk zárolás alatt áll, a hírekről és eseményekről beszámoló bejegyzéseink a www.unsdi.hu oldalain találhatóak.
A Nemzetközi Földév világraszóló programjának nemzetközi nyitó ünnepségére az UNESCO párizsi központjában kerül sor február 12-13-án. Bővebb információ: http://yearofplanetearth.org/index.html
Egyes részletekről és az esemény térinformatikai vonatkozásairól külön bejegyzésben lesz szó.

Térinformatikáról a Mindentudás Egyetemén

Prof. Dr. Márkus Béla tart előadást a Mindentudás Egyetemén 2008. január 31-én du. 5 órakor a Nyugat Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar budai úti új létesítményében "A térképtől a térinformatikáig" címmel. Bővebb információ: www.geo.info.hu

Logisztika, helyfüggő szolgáltatások és műholdas navigáció - konferencia Indiában

A részletes programot tagjaink és partnereink a hétvégi elektronikus hírlevélben kapják meg. Hasonló témakörben szervez ankétot az MLBKT és HUNAGI is. Az előkészítő megbeszélésre a jövő héten kerül sor.

2008-01-15

Térinformatikusok és klimaváltozás-kutatók első nemzetközi konferenciája

Image source: ISDE
Mai postánkból: Prof. Dr. Manfred Ehlers, a Német Térinformatikai Társaság elnöke, a 2008. évi Digitális Föld csúcstalálkozó igazgatója bejelentette a konferencia honlapját (amely a hét végétől már üzemel) és megküldte a novemberi potsdami konferencia első felhívását. A konferencia programjának összeállításában a térinformatikai tárgyú szekciók szervezésében a HUNAGI is részt vesz, ami egyfajta hozzájárulásnak is tekinthető a Föld Bolygó Nemzetközi Éve (IYPE) magyar nemzeti programjához is. A szórólap letöltve, kinyomtatva kifüggeszthető a földtudományokban aktív tagintézményeink és tagszervezeteink faliújságain. Elérhető a HUNAGI honlapról is: www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/Flyer_ISDE08.pdf

2008-01-13

Például szolgáló legjobb gyakorlat ismérvei a téradat infrastruktúrák építésében
Körkérdés!
Választ várunk tagszervezeteinktől és partnereinktől:
Milyen szempontokat tartanak fontosnak a téradat-infrastruktúra építésében példaként állítható legjobb gyakorlat kiválasztásánál és az erre vonatkozó módszertan összeállításánál?

Ezekre a kérdésekre adott tömör válaszaikat felsorolásszerűen várjuk angolul vagy magyarul a
hunagi@hunagi.hu címre (feltüntetve a beküldő névjegyszerű adatait is). A válaszokat rendezve az EUROGI-nak küldjük tovább, amely szervezet ebben a kérdéskörben rendez műhelyt az eSDI-Net+ Projekt keretében, mint a kérdéskör gazdája. Távollétében ez lesz a HUNAGI hozzájárulása a kérdéskört tárgyalók számára. Elsősorban az oktatási intézményeink, a téradat-infrastruktúra fejlesztésében, működtetésében és felhasználásában közvetlenül érintettek javaslataikra vagyunk kíváncsiak.
A válaszokat 2008. január 21-ig várjuk, hogy elegendő idő legyen a rendezésre és fordításra.
Az EUROGI általkészített európai összesítést a HUNAGI is megkapja és tagságunk, naplóolvasóink rendelkezésére bocsátjuk.
Eddig hozzájárulást küldtek be:
Dr. Tózsa István, tanszékvezető
Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar
Közigazgatás-szervezési és Urbanisztikai Tanszék
" 1. Kompatibilitás (INSPIRE kritériumokkal összhangban)
2. Multidisciplináris adatbázis.
3. de (ennek ellenére): Felhasználó barátság.
4. Döntéstámogatási v. -előkészitési funkció.
5. Több platformon való kiküldési, ill. müködtetési lehetőség (a triple play analogiáján: Interneten, 3 G mobiltelefonon, mobil televizion és DiTV -- digitális interaktiv kábelTV-n).
Tehát: 1. Web, 2. DVB-H, 3. DVB-C.6 + valamely távérzékelő rendszerhez való csatlakozás, ill. annak integrálása a rendszerbe, a helyspecifikusság vizuális érzekeltetése miatt. "
Mikus Dezső, a KvVM INSPIRE szakértője a téradat-infrastruktúra építésében példaként állítható legjobb gyakorlat kiválasztásánál és az erre vonatkozó módszertan összeállításánál az alábbi szempontokat, illetve gondolatokat tartja fontosnak:
"- metaadatok megléte
- közérthetőség
- frissesség, karbantartás (up-to-date)
- hozzáférhetőség
- ingyenesség"

EuroSDR által rendezett vagy támogatott szakmai rendezvények


Néhány korszerű témakörben rendezett összejövetelről ad hírt az Európai Téradat infrastruktúra kutatás szervezete. Ezek közül is kiemelkedik jelentőségében az alsószászországi Hannover Országos felmérési és Geoalapinformációs hivatala vendéglátásában szervezett Geoérzékelő hálózatok műhely az ISPRS és az EuroSDR közös szervezésében február végén. A sznzorhálók kérdésével naplónkban már foglalkoztunk a CEOS WGISS találkozó kapcsán (Oberpfaffenhofe, DLR, 2007 október), ahol Luigi Fusco (ESA ESRIN) számolt be érzékelőháló alkalmazásáról pld. a Frascati szölőültetvényeken. Egy másik korszerű téma az e-távoktatás, melynek választható tanfolyamait kínálja az Alkalmazott Tudományok Stuttgarti Egyeteme a következő témakörökben: lézerszkennelés 3D városmodellezéshez, Város GML, Térképezés aktív mikrohullámú (szintetikus aperturájú radar) és optikai képalkotás felvételeivel, Digitális légikamarák geometriai teljesítménye.
Mai postánkból. Kevin Mooney úr, az EuroSDR főtitkára írja:


"I would like to draw your attention to a number of important workshops hosted or supported by EuroSDR in the coming months. Please excuse duplicate mailing. The organisers would appreciate your support.

Workshop on Geosensor Networks
20th to 22nd February 2008
Hannover, Germany
A joint ISPRS and EuroSDR Workshop - hosted by LGN - Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen together with the Institute of Photogrammetry und Geoinformation and the Institute of Cartography and Geoinformatics
Early registration at reduced fee available if register by 15th January 2008.
Workshop web pages:
http://www.ikg.uni-hannover.de/geosensor/

EduServ6 - Distance e-learning courses: Pre-course Seminar
6th to 7th March 2008
Stuttgart University of Applied Sciences
Four courses to be offered from March 2008:
Laserscanning for 3D City Models
Mapping from SAR and Optical Imagery
CityGML
Geometric performance of digital airborne cameras
EduServ6 web pages:
http://www.hft-stuttgart.de/VermessungGeoinformatik/veranstaltungen/aktuell/EDUServ6/EDUServ6

11th ICA Workshop on Map Generalisation and Multiple Representations
20th to 21st June 2008
Montpellier, France.
An international research forum in the field of multi scale mapping and associated technologies and theories, organised jointly between the International Cartographic Association, EuroSDR and the Dutch program RGI.
Deadline for the submission of Extended Abstracts is 1st March 2008
Workshop Web pages:
http://ica.ign.fr/

International Workshop on Computational GeoInformatics - COMPGEO'08
30th June to 3rd July 2008
University of Perugia, Italy
The Computational GeoInformatics workshop is a new workshop within the 2008 International Conference on Computational Science and its Applications (ICCSA 2008). It aims at bringing together researchers and developers from different disciplines working with geospatial information. The workshop focuses on computational aspects of Geographical Information Systems (GIS), more specifically on the management and processing of 2D & 3D spatial data, including temporal aspects and uncertainty.
Deadline for the submission of draft papers: 3rd February 2008
Workshop Web pages:
http://www.gdmc.nl/compgeo/"

2008-01-12

EUROGI az eSDI-Net+ programban

Az eSDI-Net+ projekt menedzsere Joachim Rix (Fraunhofer Társaság Ini-Graphics szervezete) minapi levelében felvázolta a projektvégrehajtás menetrendjét, melyben az EUROGI-nak jelentős szerephez jut. Ebben két rendezvényre kerül sor. Az első az EUROGI vezetésével, egy szűkebb mnkacsoport összejövetelén alakítja ki az SDI "legjobb gyakorlat" példáinak kiválasztásával és értékelésével kapcsolatos módszertant február elején.
Joao Geirinhas Budapesten. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
Ennek szervezője Joao Geirinhas (EUROGI), míg házigazdája Mauro Salvemini (EUROGI) lesznek. Ajánlásokat a HUNAGI tag- és intézményi tagjai is tehetnek, erre a HUNAGI 2.sz idei körlevele fog felhívni. A HUNAGI mint a projekt konzorciumi tagja, közvetlenül is érintett a projekt márciusi találkozójára való felkészülésben. Ennek az éves feladattervet pontosító konzorciumi munkaülés koordinátora Joachim Rix, helyi szervezője Joao Geirinhas (EUROGI) lesz. A projekt honlapja: http://www.esdinetplus.eu/

SDI: előadások PPP témakörben

A PPP4SDI műhely házigazdája Prof.Dr. Mauro Salvemini, az EUROGI elnöke. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
PPP4SDI
Megtekinthetők a 2008. december 7-8-i EUROGI - DG JRC műhely előadásai, amelyeknek témája a köz- és magánszféra együtt-működése a téradat infrastruktúra fejlesztés érdekében.

Joao Geirinhas, az EUROGI főtitkára küldte a következő értesítést:
"The presentations delivered at the PPP4SDI & E-GOV seminar held last December in Rome are now available from the EUROGI website at:
http://www.eurogi.org/pooled/articles/BF_NEWSART/view.asp?Q=BF_NEWSART_297968
The final report will be jointly published by EUROGI and JRC in the first half of 2008."

Nemzetközi Földév


A nemzetközi kampány hivatalos megnyitó ünnepségére február elején kerül sor Párizsban.
A honi térinformatikai közösséget az IYPE Magyar Nemzeti Bizottságában a HUNAGI képviseli. A hazai programban HUNAGI - tagszervezeteinek aktív részvételével - külön fórumot szentel. A szervezési előkészületek egy héten belül megkezdődnek. A hazai Földév MNB által felügyelt és összehangolt program honlapja itt található: www.foldev.hu

2008-01-11

HUNAGI bemutatása a CASCADOSS projektértekezleten

CASCADOSS projekt- értekezlet Budapesten

Podolcsák Ádám, tagszervezetünk, a Compet-Terra Kft vezetője szervezésében a CASCADOSS EU-s projekt Budapesten ülésező szakértői értekezletén a HUNAGI szervezetről 20 perces ismertetésre került sor. A nyílt forráskódú szoftverek feltárása, elemzése témakörben feladatokat vállaló kétéves projekt az idei varsói konferenciájukat követően várhatóan Magyarországon rendezi a jövő évben második nemzetközi rendezvényét. A CASCADOSS projektról terv szerint bővebbet lehet majd hallani a nyílt rendszerekről tartandó egyik idei HUNAGI Fórumon is. A CASCADOSS honlapja: http://www.cascadoss.eu/
A projektértekezleten elhangzott előadás innen tölthető le:
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/HcascadossEN.pdf
A résztvevőknek kiosztott HUNAGI dióhéjban témájú naprakész és dedikált szóróanyag itt található
A oldal www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/Flyer8jan12a.pdf
B oldal www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/Flyer8jan12b.pdf

2008-01-10

ISPRS kongresszus

Kép forrása: itt
Visszajelzés szerint jó fogadtatásban részesült az az előadásjavaslat, amely az ISPRS kongresszusán a Téradat infrastruktúra munkacsoport szekciója részére készült és a HUNAGI tapasztalatairól számolna be a szakterületet érintő kihívások kontextusában. A hivatalos értesítés várhatóan január 22-én érkezik meg.
Az ISPRS kongresszusa 2008. július 2-11 között kerül sorra a kínai fővárosban. Részletek: http://www.isprs2008-beijing.org/

Innovációs központok régióközi közlekedési csomópontokban

Bécs nemzetközi repülőtere, Schwechat. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2005
Regionális közlekedési csomópontok egyben a gazdasági fejlődés csomópontjaivá is válnak
Az út az innovációs központokon keresztül vezet

A logisztikával, térségfejlesztéssel és térinfomatikával egyaránt kapcsolatos a mai postával érkezett levelünk:
Manfred Schenk a Central European Institute of Technology (CEIT) ügyvezető igazgatója , a Competence Center for Urban and Regional Planning (CORP) igazgatója, és az International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) www.isocarp.org alelnöke írja Bécsből:
"Dear Dr. Remetey-Fülöpp!
First of all A HAPPY NEW YEAR!
As already announced REAL CORP 008: Mobility Nodes as Innovation Hubs 13th International Conference on Urban Planning in Information and Knowledge Societywill take place from May 19th -21st 2008 at Vienna International Airport. As usual all detailed information can be found at
www.corp.at
Today I want to remind you on the possibility of submitting a paper:
CALL FOR PAPERS is open, the deadlines are for REVIEWED PAPERS submission of abstracts until January 31st 2008, full papers / draft until March 15th 2008 , print-ready papers until April 15th 2008, for NON-REVIEWED PAPERS submission of abstracts until February 29th 2008, print-ready papers until March 31st 2008


Transport Hubs as Innovation HubsTransport hubs are nerve centers of our modern mobile society and rapidly become economic centers - the new "Airport Cities" are remarkable examples. Where many people come together information and knowledge is shared and new ideas are created, and so airports, train stations, motorway rests become knowledge- and innovation hubs. The international conference REAL CORP 008 focuses on these 21st-century-transport- and innovation-hubs that are exceptionally challenging for urban and transport planning, architecture and real estate development. Some of the questions to be dealt with:
How can the role of transport hubs as innovation hubs be improved?
Which technologies ensure the reliable functioning of the hubs and what further improvement is needed?
How can anticipatory planning ensure the sustainable development of those structures?
How can unmeant spatial developments be avoided and environmental impacts be dealt with?
General information on CORP-conferences:
held annually since 1996, have become the biggest annual conference on "Urban Development in Information and Knowledge Society" :
450 participants from all over the world
100+ presentations and workshops, social program, exhibition
experts and decision makers from private enterprises, politics, science and administration
all papers from 1996 on are published online at
www.corp.at and can be downloaded for free
Photos of REAL CORP 007 (May 2007 at TechGateVienna) can be found at

http://www.flickr.com/photos/manfred_schrenk/sets/72157603668599056/

Let me take the opportunity to refer to another extraordinary interesting conference this year, the annual conference of ISOCARP - International Society of City and Regional Planners, that will be held in China this upcoming September:
URBAN GROWTH without Sprawl
44th ISOCARP INTERNATIONAL PLANNING CONGRESS 19-23 September 2008, Dalian - China
www.isocarp.org
Kind regards,Manfred Schrenk"Megjegyezzük, hogy a térinformatika szerepével és jelentőségével a nagyvárosok kezelhetősége témakörben igen aktív a FIG 3. Bizottságában az ausztrál Paul Kelly vezette Téradat infrastruktúra munkacsoportja, melynek a tavalyi görögországi FIG-UNECE WPLA műhely óta a HUNAGI részéről két közreműködője is van és további érdeklődők csatlakozására van mód. A FIG munkacsoport február 21-23 között Valenciában, majd a stockholmi FIG Munkahéten rendez jelentősnek igérkező projektjéről ismertetéseket. Egyes vizsgálandó nagyvárosok (New York, London, Mexico) kiválasztásának szervezésében (EUROGI és GSDI kapcsolatain keresztűl) a HUNAGI tevőlegesen is részt vett.
_____________
Az elmúlt néhány órában naplónkat felkeresők között találhatjuk többek között a Miniszterelnöki Hivatalt és a Nemzeti Fejlesztési Bankot is. Ez is ösztönözheti tagszervezeteinket, hogy a szakterület szerepét és jelentőségét bemutató tényszerű rövid hírekkel (események, termékek, alkalmazások, eredmények stb) működjenek közre naplónk magyar és angolnyelvű oldalainak szerkesztéséhez. A megjelentetendő hír szövegét, a kapcsolatos illusztrációt és e-referenciát a következő címre kérjük küldeni: hunagi@hunagi.hu

2008-01-09

HUNAGI-t a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség partnerének kérték fel

A mai napon a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség partnerségi meghívást küldött a HUNAGI elektronikus címére.
A szükséges regisztráció után a Partnerségi fórumban való részvétel mellett lehetőség lesz az induló társadalmi egyeztetésekkel és az újonnan megjelenő pályázatokkal kapcsolatos tájékozódásra is.

Műholdas navigáció és közlekedési alkalmazások

December végén beszámoltunk a GLONASS rendszer üzemszerű alkalmazását Oroszország területére már biztosító műholdas rendszer fejlődéséről, most ebben a naplóbejegyzésben közreadjuk Sharafat Gadimova asszonynak ENSZ bécsi központja Office for Outer Space Affairs programvezetőjének HUNAGI-hoz intézett levelét a Medellinben sorra kerülő GNSS konferenciáról, majd partnerszervezetünk az ITS Hungary részéről Prof.Dr. Lindenbach Ágnes főtitkár asszony körlevelét amely az Intelligens közlekedési rendszerek európai és világkonferenciáiról ad figyelemfelhívást. Mint emlékezetes, HUNAGI az ITS Hungary alapító tagja. Bővebb információ:
http://www.its.hu
Tehát a GNSS konferencia híre az ENSZ OOSA szervezetétől:
"We are pleased to inform you that the United Nations/Colombia/United Statesof America Workshop on the Applications of Global Navigation SatelliteSystems will be held in Medellin from 23 to 27 June 2008. The programme of the Workshop will include, but not be limited to, thefollowing topics:

(a) use of global navigation satellite systems (GNSS)technology in precision agriculture, climate change, landscape epidemiology, e-learning;
(b) regional/national experiences and casestudies on GNSS applications;
(c) sharing experience of implementing GNSSapplications projects in the region, particularly on issues, concerns andlessons learned during the implementation;
(d) exploring the possibility ofsetting up national and regional coordinating mechanisms;
(e) review thestatus of currently existing plans and projects on GNSS;
(f) groupdiscussion sessions to exchange views and to identify priority areas forpilot projects to be launched.
Additionally, the working groups will be established to examine thefollowing items:
(a) establishment and consolidation of specific regionaland national working groups and their workplan for particular projects;
(b)definition of ways and means of supporting specific pilot projects,resources, work schedules and the project leaders;
(c) definition of aregional coordination mechanism that could serve as an interface to theInternational Committee on Global Navigation Satellite Systems (ICG);
(d)an update of GNSS inventory document for the Latin American and Caribbeanregion.An Information Note describing the background of the Workshop and itsobjectives, together with an application form are attached hereafter, andare also available on the website of the United Nations Office for OuterSpace Affairs at http://www.unoosa.org/oosa/en/SAP/gnss/index.html
It would be greatly appreciated if this information would be forwarded to colleagues who could contribute to this Workshop. Warm regards and many thanks for your cooperation"
Majd az ITS Hungary körlevele:
"Mint Önök előtt is ismeretes, az "7. ITS in Europe" Kongresszus" 2008. június 4-6. között Genfben kerül megrendezésre. Erről a Kongresszusról már több ERTICO Hírlevél is beszámolt,
további információkat a
www.itsineurope.com weboldalon találhatnak.
A "15. ITS Világkongresszus" jövőre kerül megrendezésre New York-ban, így az ITS America szervezettől kaptuk az alábbi felhívást. A Világkongresszusról részletes információkat a
www.itsworldcongress.org weboldalon találhatnak."

2008-01-08

Gilyén András eredményes szereplése Stockholmban

A 16 ország 25 fiatal tudósa részvételével tartott stockholmi SIYSS konferenciáján a Hungaroszféráról tartott előadást Gilyén András a Magyar Innovációs Szövetség kiküldetésében. Ezzel a munkájával, az innovatív gömbrobottal lett első díjas a 16. Ifjúsági Tudományos és Innovációs versenyen.
A MISZ 2008/1 számű legújabb körlevele még arról is beszámol, hogy a fiatal tudósok bepillantást nyerhettek a Karolinska Institutban folyó kutatásokba. Meghallgatták a Nobel-díjasok előadásait, akikkel stockholmi tartózkodásuk alatt többször is személyesen találkozhattak és feltehették nekik kérdéseiket. A fiatalok a Nobel Alapítvány vendégeiként végignézhették, ahogy a svéd király átadta a díjakat, majd részt vettek a Stockholmi Városházán megrendezett banketten és bálon.
Gratulálunk Gilyén Andrásnak, aki két éve a Magyar Térinformatikai Társaság diák- és hallgatói tagozat tagja.

PSI szövetség alakul

Chris Corbin ePSI szakértőtől érkezett a legfrisebb hír: elkészült a koppenhágai műhely jelentése. Ez a rendezvény az európai civil szervezetek bevonásával vitatta meg a közadatok újrahasznosításával kapcsolatos kérdéseket, áttekintve a sikereket és kudarcokat. Magyarországról a MATISZ és HUNAGI kaptak meghívást. Január 23-án rendezik a PSI szüvetség alakuló ülését. Bár a HUNAGI is kapott meghívást, hogy legyen alapító tag, egyelőre megfigyelőként követjük nyomon a szervezet fejlődését és a térinformatikai vonatkozású kérdésekben közvetlenül a MATISZ partnerszervezetünkkel működünk együtt.

Chis Corbin (aki brit testvérszervezetünk, az AGI igazgatója és az EUROGI vezetőségi tagja is volt) írja:
"Dear Colleagues
FOR YOUR INFORMATION AND ACTION
The report of the Associations meeting held in Copenhagen, Denmark on the 31st August 2007 has been published on the ePSIplus portal.
The report maybe reached via the news item URL:
http://www.epsiplus.net/news/psi_associations_report_published
Due to the size of the document we have chosen to publish version 1 on the ePSIplus portal for download and then ask for your feedback.
All feedback received upto and including the 31st January 2008 will be considered for inclusion in a final version of the report if this is necessary.
The report is based on the information presented at the meeting that has been published under the event page on ePSIplus. If you would like to provide any missing information then please do so.
It would be helpful if the report could be brought to the attention of your members by placing some reference on your Associations web site.
It would also be helpful if your Associations web site has a link back to the ePSIplus web portal – some Associations already have this link in place. Please check that the link is to the current ePSIplus web site and not the predecessor projects. The correct link is: http://www.epsiplus.net/
You may also be interested in the report on the second meeting that took place in Brussels which has also been published and can be reached via the following URL:
http://www.epsiplus.net/news/psi_re_use_business_report_published
Finally it would be extremely helpful if you could bring to the attention of your private sector members of your Associations the PSI Alliance launch meeting that will take place in Prague on the 23 January 2008. The URL for the launch information is:
http://www.epsiplus.net/news/psi_alliance
Please encourage as many of your private sector members involved with PSI to register on the ePSIplus web site as the list of registered private sector companies is being used to send regular updates on the PSI Alliance at the current time as the PSI Alliance comes into being. Thanks.
Regards
Chris (Corbin) ePSIplus Analyst"

Tárcaközi egyeztetés HUNAGI részvétellel

A január 8-i ülés résztvevői. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008

Az ülés házigazdái Tóth Sándor FVM FTF főosztályvezető -helyettes és Bence István vezető főtanácsos, témareferens voltak. A vitában HUNAGI álláspontja szerinti sarkalatos kérdések közül kettőt sikerült exponálni és a szóbeli felvetés nyomán egyetértésre találni. Ezúton is köszönet a HUNAGI aktívan közreműködő tagintézményi és tagszervezeti szakértőiknek, akiknek hozzájárulásai a jogharmonizációs munkában legalább is megfontolásra kerülnek.

2008-01-07

HUNAGI hozzájárulás az EU jogharmonizációhoz

Ma reggel visszaigazoltan beérkezett az FVM-be a HUNAGI véleményezési anyaga az 1996. évi LXXVI. sz. törvény módosításával kapcsolatban. Az anyag a január 3-i testületi közös véleményt és 10 HUNAGI tagszervezet részletes, írásos észrevételeit, javaslatait egyaránt tartalmazza. Ezzel kezdetét veszi a kodifikációs időszak, melyben a beérkezett vélemények ütköztetésére tárcaközi műhelymunka keretében egyeztető megbeszéléseken is sor kerül. Míg a jogszabályalkotás folyamata és nyilvánossága a dolgok természeténél fogva kötött, addig az egyik mozgató rugó, a harmonizáció szükségességét előidéző az európai jogszabályi háttér rendelkezésre áll, sőt kiegészülő változásai pld. INSPIRE végrehajtási utasítások, már hatályba lépésük előtt (néhány hetes időszakokban) nyílvánosak és véleményezhetők. Erre vonatkozóan a http://hunagi9.blogspot.com/ oldalon találhatók részletek, hiszen a HUNAGI és rajta keresztül tagszervezeteik már a szakmai előkészítés egyes fázisában megismerhetik és véleményezhetik a szöveget. Erre a HUNAGI EU által elismert SDIC besorolása ad lehetőséget. SDIC= Spatial Data Interest Community, vagyis a téradatokkal kapcsolatban érdekeltek közössége.
Maga az INSPIRE tagországi jogharmonizációja az EU tagországokban elsősorban a környezetvédelmi tárcák felelősége, de az alapvető állami téradatok és térinformációk előállítása, kezelése és szolgáltatása az esetek többségében más tárcák, szervezetek felügyelete alá tartoznak. Ez is indokolja hogy elfogadott stratégia mentén, magas szintű koordináció mellett szükséges végezni a jogszabályalkotás, az intézményfejlesztés, a technológia és szolgáltatásfejlesztés feladatait, a kommunikációs és adatpolitika kialakítását a tervezéstől a megvalósításig gondoskodva a felügyeletről és a fenntarthatóság feltételeinek biztosításáról.

2008-01-05

Téradat infrastruktúrák helyzete Dél-Amerikában

(http://redgeomatica.rediris.es/newsletter)
Dr. Mabel Alvarez az IDE Iberoamérica hírlevél főszerkesztője jóvoltából ma megérkezett a kiadvány harmadik évfolyamának 12. száma, amely a spanyol nyelven nem értők számára is hasznos referenciákat tartalmaz különösen azok számára, akik a jelen jogharmonizációs időszakban tanulmányozni és hasznosítani kívánják az Európán túli tapasztalatokat, módszertani, tartalmi és szolgáltatási megoldásokat is. Megjegyzendő, hogy a GSDI szervezet égisze alatt Afrikára, Latin-Amerikára és Ázsiára vonatkozóan jelennek meg színvonalas hírlevelek (www.gsdi.org ). Az EUROGI Hírlevél szüneteltetése óta az európai hírlevelet ezideig voltaképpen különösen a következő portálok helyettesítik a tájékozódásban.
az Európai Unió Geoportálja:
http://eu-geoportal.jrc.it
és az EU INSPIRE irányelvre vonatkozó információk forráshelye:
http://inspire.jrc.it
www.ec-gis.org/inspire/
Magyarországon a HUNAGI híreket tartalmazó jelen HUNAGI hírnapló, a világszerte népszerű
http://hunagi.blogspot.com/ angolnyelvű hírnapló (melyet ez év január első négy napján már 27 országból kerestek fel) és a tavaly óta indított Térinformatika-online portál dr. Szabó Szilárd főszerkesztésében www.terinformatika-online.hu szolgáltatnak friss, esetenként napi híreket.

2008-01-04

A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság ismét a HUNAGI tagja

Dr. Váradi József főigazgató 2007. december 27-án Barkóczi Zsolt elnökünkhöz beérkezett levelében kérte a VKKI felvételét a Magyar Térinformatikai Társaságba. A tagság 2008. január 1-től lép érvénybe, a felvételt az elnökség ajánlására a HUNAGI tavaszi Közgyűlése határozatilag erősíti meg. Az intézmény honlapja: http://www.vizugy.hu/ . Kijelölt HUNAGI összekötőjük Gödér Györgyi térinformatikai témakörben a tárcaközi együttműködés aktív résztvevője, legutóbb 2007. október 11-én az Elektronikus Kormányzati Módszertani Központban rendezett HUNAGI Fórumon tartott előadást az EU Vízügyi Keretirányelvvel kapcsolatos kormányzati feladatokról.
A felvételt kérő levél hangsúlyozza "A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) napi feladatinak ellátásában, az ár- és belvízvédekezésben a vízkészlet-gazdálkodásban és a vízi-közmű feladataihoz egyaránt szükség van a térinformatika eszközeire. Az európai unióba való belépéssel eleget kell tenni az unió által megkövetelt feladatoknak, jelentéseknek. Az uniós jelentési kötelezettségek egy részét térinformatikai alapon kell teljesítenünk, míg a jelentések egyéb részeinek alapja a vízügyi térinformatikai rendszer. A vízügyi ágazatban már több mint 10 éve megjelent a térinformatika. ArcView 3.x és saját fejlesztésű szoftverekkel (Hydra) kezdtük meg a rendelkezésre álló adatok használatát és saját adatbázis készítését. Ma ArcGIS 9.x szoftverkörnyezetben dolgozunk, kialakítás és fejlesztés alatt van a vízügyi térinformációs rendszer, a VÍZ-TÉR."

2008-01-03

Törvénymódosítás-tervezet HUNAGI vitája

A megbeszélés résztvevői. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008
A VÁTI (Hentz Olivér, Juhász Géza Péter), HM Térképészeti Kht (Buga László, dr. Alabér László), FÖMI (Dr.Mihály Szabolcs), a Fővárosi Földhivatal illetve a Bács-Kiskun megyei Földhivatal képviselői Kis János Tamás ill. Osskó András), valamint a HUNAGI tisztségviselői (Barkóczi Zsolt, dr.Remetey-Fülöpp Gábor) részvételével folytat le a Földmérési és Térképészeti tevékenységről szóló 1996.évi LXXVI. sz. törvény módosítás-tervezetére beérkezett HUNAGI tagintézményi észrevételek megvitatása.
Hozzájárulást adtak:
Győr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal,
Bács-Kiskun Megyei Földhivatal,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal,
Fővárosi Földhivatal,
Németh András Ferenc (Paksi Atomerőmű),
HM Térképészeti Kht,
Baranya Megyei Földhivatal,
VÁTI,
FÖMI (szóban),
Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar (az ülést követően),
Műszaki Térinformatikai Egyesület (az ülést követően).
Sajnálatos, hogy a figyelemfelhívás ellenére nem éltek a véleménynyilvánítás lehetőségével de még a vitában sem vettek részt a HUNAGI magánszektort képviselő tagjai
A január 3-i megbeszélés résztvevői előbb az általános kérdésekben alakítottak ki közös álláspontot, majd a jelenlévő véleménykészítők ismertették észrevételeiket, melyek többsége egyetértésre talált. Az összesített véleményt egy utolsó internetes egyeztetést követően várhatóan január 4-én továbbítja HUNAGI az FVM jogi Főosztálya részére. Ennek melléklete lesz minden írásos vélemény, azok is, melyek HUNAGI szemszögéből tekintve belső szakágazati részletekkel foglalkoznak.

2008-01-02

Ma 14 óráig van meghosszabbítva a trv módosítás-tervezet véleményezése

Lásd december 19-i naplóbejegyzésünket.
A ma déli határidővel várt vélemények beküldési határidejét két órával meghosszabbítjuk, azaz ma 14 óráig lehet beküldeni a z indoklással ellátott szövegszerű javaslatokat.
A véleményt adók és a hunagi@hunagi.hu címen ma délután 15 óráig e célból bejelentkezettek részvételével a beérkezett észrevételeket és javaslatokat a VÁTI-ban vitatjuk meg holnap 9 órai kezdettel.