2008-07-30

Szenzorháló műhely a GEOSS kontextusában


A földmegfigyelési rendszerek rendszere (GEOSS) és az érzékelő hálózatok címmel rendeztek műhelyt, melynek összefoglaló kötetéhez a HUNAGI is hozzájutott a CEOS  WGISS vezetője, MarthaE.  Maiden asszony jóvoltából. 
Ez a technika további lökést ad a térinformatikai alkalmazások széleskörű elterjedéséhez! Nem véletlen, hogy a GEO/GEOSS, GMES és CEOS WGISS is, de maga az OGC is behatóan foglalkozik vele.
A kötet innen hívható le:
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/GEOsensorweb.pdf

2008-07-29

HUNAGI kétoldalas ismertető angol nyelvenHUNAGI dióhéjban (angol nyelven, 2008 május 23-i állapot)Letölthetőek:
A oldal
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/Flyer8may23a.pdf
B oldal
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/Flyer8may23b.pdf

HUNAGI új helyen az FVM-ben

Az új helyiség az FVM 4. emelet 428-as szobája. Előzetes bejelentés szükséges a 30/415-8276-os telefonszámon. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008

HUNAGI a HUNGEO 2008 Világtalálkozón


Civil szervezet a földmegfigyelés és a térinformatika nemzetközi kapcsolaterősítéséért

A magyar földtudományi szakemberek IX. Világtalálkozójára és kapcsolt eseményeire 2008 augusztus 20-24 között kerül sor Budapesten az ELTE lágymányosi épületeiben, illetve Szlovákiába is átnyúló szakmai kirándulás keretében. A konferenciára befogadták a HUNAGI előadását, melynek kivonata a következő:

"A döntések alapjául szolgáló információk túlnyomó többségében jelentősége van a helynek. Hasonló megállapításra jutottak kutatók, amikor az egyre bővülő internetes enciklopédia, a Wikipédia  szócikkeit vizsgálták.

A térinformatika tudomány, egyben innovatív eszköz, amely sok szakmát érint és kapcsol össze. Jellemzője az interdiszciplinaritás, melyet jól példáz hazai és nemzetközi fejlődése is. Az űrtechnikai alkalmazások: a műholdas helymeghatározás és a Föld megfigyelése, az infokommunikáció, az internet és kibernetika, a rádiófrekvenciás azonosítók, az érzékelők és  szenzorhálók fokozatos szabványalapú integrációja, az interoperábilis téradat infrastruktúrák kialakítása és működtetése nemzeti szinten  stratégiát, koordinációt és ágazatközi kooperációt, nemzetközi szinten feladat-orientált konzorciális együttműködést igényel, biztosítva a működési átmenetet a helyi és globális rendszerek között. A kormányzati és  magánszféra partneri együttműködése mellett folyamatosan erősödő szerepet játszik a civil szféra, amelynek egyik hazai reprezentánsa a HUNAGI, a Magyar Térinformatikai Társaság. Célja a  téradatok elérhetőségének és használhatóságának elősegítése. Tagságát az akadémiai és oktatóhelyek, a kormányzati szektor intézményei, a magánszféra és a  szakmai egyesületek adják. Tevékenysége elsősorban a nemzetközi  kapcsolatteremtésre és kapcsolaterősítésre terjed ki, de szolgálni kívánja  az ismeretközvetítést, fogadókészség-erősítést és  tudatformálást is. Előmozdítja a kutatás-fejlesztést és az újtípusú, innovatív megoldásokat, alkalmazásokat.

A térinformatika a földtudományok terén a modellezés, szimuláció nélkülözhetetlen eszközzé vált különösen a Föld mint rendszer, továbbá a folyamatok kölcsönhatásainak monitoringjában és tanulmányozásában. A térinformatika három legjelentősebb európai programja 1) a téradatokat és szolgáltatásaikat szabályozó INSPIRE irányelv,  2) a környezeti és védelmi monitoring GMES programja, továbbá 3) a független európai műholdnavigációs eszközrendszer a GALILEO.

Az előadás a HUNAGI és tagintézményei öt  kitüntetett nemzetközi kapcsolatépítési csatornáját mutatja be felvillantva azok jelentős mérföldköveit:

-       HUNAGI és az európai szakterületi kapcsolatok: részvétel az Európai Térinformatikai Szervezet munkájában (INSPIRE–t támogató projektek: eSDI-Net+ és Humboldt , továbbá a Vízügyi Keretirányelv, a Közadatok Újrahasznosítása irányelv, EU politikák támogatása, DG JRC SDIC és információs társadalom, valamint egyéb együttműködések: pld. térképészet, statisztika terén)

-       HUNAGI és az ENSZ intézmények kapcsolatai: részvétel az ENSZ téradat infrastruktúra kezdeményezés megvalósításában, UNECE, FAO és UNGIWG  együttműködésekben, a Nemzetközi Földév (IYPE) eseményein

-       HUNAGI és a globális téradat infrastruktúra kezdeményezés: részvétel a GSDI szervezet munkájában, politikája formálásában, GEOSS és CEOS WGISS irányú kapcsolatainak alakításában

-       HUNAGI és a Digitális Föld koncepció: részvétel az Al Gore nevéhez fűződő elképzelés megvalósításában, az ISDE szervezet munkájában

-       HUNAGI és a korszerű szabályozás: részvétel a szabványosítás és nyílt rendszerek felhasználásának elősegítésében CEN/ISO, OGC irányában

Legújabban HUNAGI felvállalta egy Nemzeti Térinformatikai Technológiai Platform létrehozását."

Az alábbiak a HUNGEO hivatalos honlapjai.

2008-07-28

Friss hír: biztosított a GSDI-11 előadások minősített publikációja

Most érkezett a GSDI Hírlevele, amely szerint az IJSDIR (Int'l Journal of SDI Research, Ispra) kiadásában könyvalakban is megjelennek a GSDI-11 re időben beküldött eredeti, teljes és lektorált  előadásanyagai. Felállt a konferencia programbizottsága is. Kívánatos lenne, ha Magyarországról minél többen készülnének előadással. Az IJSDIR szokványos számaiban egyébként nívós cikkek elhelyezésében a HUNAGI örömmel közbenjár vagy ad ki támogató levelet a szerkesztőség magyar tanácsadója.
"Call for Papers for GSDI 11
Rotterdam, The Netherlands, 15-19 June 2009
http://gsdi.org/gsdi11/papers.html

This conference is a joint conference combining the eleventh GSDI world conference, the third European INSPIRE conference, and a Dutch National Conference on SDI Results and Challenges.

In addition to the normal abstract submissions and conference proceedings, all FULL PAPERS submitted to this joint conference arriving on of before 1 December 2008 will be considered for inclusion in a refereed BOOK to be distributed at the conference or in a refereed SPECIAL ISSUE of the International Journal of Spatial Data Infrastructure Research (IJSDIR) to be published after the conference. Additional full papers received by 1 April 2009 also will be considered for the Special Issue of IJSDIR.

Both of these refereed outlets are open access publications.  Authors retain copyright in their articles but will be required to license their articles using a Creative Commons License.

The title and review board members for the book are listed below. The journal issue will have a special editor but use the normal reviewers for the Journal.

We highly encourage you to submit your scholarly articles on spatial data infrastructure related topics to the conference and fully participate in this worldwide forum. See the Call for Papers for more details.

Best regards,

GSDI 11 Program Planning Committee
http://gsdi.org/gsdi11

++++++++++++++++++++++++++++++++

GSDI 11 Proposed Book Title:
Spatial Data Infrastructure Convergence: Research, Emerging Trends, and Critical Assessment

Editors:
Dr. Bastiaan van Loenen, Dr. Jaap Zevenbergen, Prof. Jaap Besemer
Delft University of Technology, Editors

Editorial Board Members:
Dr. Clarissa Augustinus, United Nations Habitat, Kenya
Dr. Arnold Bregt, Wageningen University, Netherlands
Dr. Gilberto Câmara, Instituto Nacional de Pesquisas Espacias, Brazil
Dr. George Cho, Faculty of Science, Division of Health, Design and Science, University of Canberra, Australia
Dr. Tien-Yin Chou, Geographic Information Systems (GIS) Research Center , Feng Chia University
Dr. Nicholas Chrisman, GEOIDE Network, Québec, Canada
Dr. David Coleman, University of New Brunswick, Canada
Dr. Max Craglia, European Commission, Joint Research Centre
Dr. Joep Crompvoets, Katholic University Leuven, Belgium
Dr. A. R. Dasgupta, Bhaskaracharya Institute for Space Application and Geo-informatics, Gujarat Government, India
Dr. Tatiana Delgado Fernandez, National Commission of the SDI (CIDERC), Cuba
Dr. Yola Georgiadou, ITC, Netherlands
Dr. Garfield Giff, independent consultant, Toronto, Canada
Dr. Michael Gould, Universitat Jaume I, Spain
Dr. Francis Harvey, University of Minnesota, USA
Dr. Werner Kuhn, University of Muenster, Germany
Dr. R Siva Kumar, Department of Science & Technology, Government of India
Dr. Ian Masser, Emeritus Professor, UK
Dr. Harlan Onsrud, The University of Maine, USA
Dr. Zorica Nedoviç–Budiç, University of Illinois @ Urbana-Champaign
Dr. Abbas Rajabifard, University of Melbourne, Australia
Dr. Bheshem Ramlal, University of West Indies, Trinidad
Dr. Carl Reed, Open Geospatial Consortium (OGC), USA
Dr. Robin Smith, University of Sheffield, United Kingdom
Dr. Daniel Steudler, ETH Zürich, Switserland
Dr. Alan Stevens, Federal Geographic Data Committee, USA
Dr. Carmelle J. Terborgh, ESRI
Dr. Mathew Warnest, MISAust, Australia


--
****************************
If a friend or colleague would like to sign up for the GSDI News List,
direct them to http://www.gsdi.org/

To unsubscribe/change profile:
http://www.mailermailer.com/x?u=79962439u-60114cb5

To subscribe:
http://www.gsdi.org/newslist/gsdisubscribe.asp

Our address:
c/o Onsrud | 5711 Boardman Hall, Univ. of Maine  | Orono, Maine 04473"

2008-07-27

160 éve született Eötvös Loránd - Mátrai István plakátterve az alkalomra

Mai postánkból:
"Kedves Remetey Gábor
Ma 160 éve - 1848. július 27én - született Eötvös Loránd...erre az évfordulóra készítettem ezt a plakáttervet...
a "Föld éve" illetve a "HUNGEO 2008" eseményeihez kapcsolódóan...
M á t r a i I s t v á n
grafikus tervező"
Egyébként mint megtudtam, a plakát-tervet örömmel fogadta az ELTE rektora és az ELGI igazgatója is. Mindkét nagyhírű intézményünk a kíváló magyar tudós nevét viseli és a művet szabadon felhasználhatják. A grafikus tervezőről még annyit, hogy a svájci számszeríjász világbajnokságon a seniorok mezőnyében aranyérmet nyert...

GSDI képviselete a CEOS WGISS 26. ülésén

A Global Spatial Data Infrastructure Association (GSDI) elnöke Prof Bas Kok arról tájékoztatta a HUNAGI elnökét Barkóczi Zsolt urat, hogy a Földmegfigyelési Bizottság (CEOS) Információs Rendszerek és Szolgáltatások Munkacsoportja (WGISS) 26.ülésén a GSDI-t a szervezet magyar vezető testületi tagja, a HUNAGI főtitkára képviseli. Az ülés házigazdája a NOAA, helyszíne az amerikai egyesített légkörfizikai központ lesz. A GSDI állja az utazás, és nagyrészben fedezi a szállás költségeit is. Az üléssel egy időben ugyancsak Boulderban kerül sorra a GEO szervezet adat- és architektúra tervezési munkacsoport találkozója és a két szervezet együttes ülést is fog tartani. Martha E. Maiden (NASA) WGISS társelnök jóváhagyásával a WGISS feszes programjában lehetőség lesz előadást tartani a GSDI szervezet elmúlt év során elért új eredményeiről. Az előadásanyag felhasználja az FGDC-GSDI, EUROGI-GSDI-Világbank, GSDI-FIG és GSDI-ISPRS találkozók és rendezvények GSDI üzeneteit, a GSDI szerepét a GEO-ban, továbbá a GSDI-10 konferencia eredményeit, valamint ismertetést ad a rotterdami GSDI-11 konferencia szakmai előkészületeiről. Mint emlékezetes, 2006-ban a CEOS WGISS-22 szervezője és házigazdája az EOGEO Hungary Alapítvány és a HUNAGI voltak Budapesten (a MÜI, FVM, FÖMI és KvVM közreműködésével), míg a WGISS-24 ülésen, 2007-ben az oberpfaffenhofeni német űrkkutató központban elhangzott GSDI előadás a szervezet vertikális keresztmetszetét is érzékeltette az EUROGI és a HUNAGI rövid bemutatásával. Így a honi K+F és alkalmazási műhelyek eredményei ismertek a WGISS közössége számára is.
A GSDI elnöke támogató levele a HUNAGI elismerését is tartalmazza:

Térinformatikai platform az Olimpiai Játékok látogatóinak

A kertészek már az utolsó simítást végzik az olimpiai stadion körül. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008
Térinformatikával támogatott portál
az olimpia látogatói számára: a Stuttgarti Egyetemen Yuan Ying kínai hallgató és Behr professzor együttműködésével készült portál itt érhető el:
A portált a GIM Magazin 2008. augusztusi száma mutatta be.

2008-07-26

Indul kiválasztott téradat-infrastruktúra szolgáltatások értékelése.

Zalaegerszeg önkormányzati hivatala. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008
Természetvédelmi, mezőgazdasági, közegészségügyi, területfejlesztési és önkormányzati térinformatikai szolgáltató rendszerek EUROGI módszertan szerinti kiértékelése
Az első öt szolgáltatás értékelése az EU eSDI-Net+ projekt módszertana felhasználásával történik augusztus hónapban. A projekt végrehajtására az eContentplus programja keretében kerül sor azzal a céllal, hogy elősegítse az európai téradat infrastruktúra kialakításában szereplők együttmúködését, tapasztalat cseréjét és az un. legjobb gyakorlatot megtestesítő rendszerek  objektív kiválasztását.   .
HUNAGI a módszertant elsőként a TeIR (VÁTI) esetében tesztelte június folyamán. Most a kiértékelésbe bekapcsolódik a META (MTA ÖBKI), Zalaegerszeg megyei jogú város önkorményzati térinformatikai szolgáltató rendszere, valamint  a FÖMI Távérzékelési Központ két rendszere, a VinGIS és a Parlagfű Információs Rendszer.
A projekt végrehajtásába bevont rendszerek képviselői konzultációk, interjúk során és egy legkorábban augusztus végi műhelyen működnek közre a rendszerek INSPIRE szempontjai szerinti kiértékelésében. A módszertant a német Fraunhofer Intézet leányvállalata, az IniGraphics projektvezető cég  irányítása alatt az EUROGI dolgozta ki 2008 február-május között.

2008-07-25

HUNAGI nemzetközi elismerése - támogató levelek a Nemzeti Térinformatikai Platform pályázat kapcsán

HUNAGI-t támogató  elismerő levelek érkeztek be Barkóczi Zsolt elnök úr címére.

EUROGI (Európai Térinformatikai Ernyőszervezet) főtitkárától
A levél innen tölthető le: www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/LoS-EUROGI.pdf
ISDE (Digitális Föld Nemzetközi Társaság) főtitkárától
A levél innen tölthető le: www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/LoS-ISDE.pdf
GSDI (Globális Téradat Infrastruktúra Társulás) ügyvezető igazgatójától
A levél innen tölthető le: www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/LoS-GSDI.pdf
OGC (Nyílt Térinformatikai Konzorcium) elnökétől
A levél innen tölthető le: www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/LoS-OGC.pdf
UNGIWG (ENSZ Térinformatikai Munkacsoport) társelnökeitől és titkárságvezetőjétől
A levél innen tölthető le: www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/LoS-UNGIWG.pdf

A levelek a HUNAGI tagsági közössége nemzetközi tevékenységének és eredményeinek elismerését, egyben a pályázati célkitűzések támogatását jelentik. A pályázat angolnyelvű összefoglalóját - HUNAGI javaslat figyelembevételével - az adott célra Oláh Attila projektvezető készítette:

"National Geospatial Technology Platform 

Proposer: HUNAGI (Hungarian Association for Geo-information)

Project duration: 24 months

Project budget: 36 000 000 HUF 

Executive summary

The main goal of the project is to develop the Hungarian geospatial industry in a focused manner to enable it to enter the international technological arena. The proposer's main activities are to be expanded to handle the role of the nationwide framework platform for the National Spatial Data Infrastructure and related technologies.

During the 2 year lifespan of the project, a sustainable - 100% member funded - geospatial technological platform is to be developed. The project aims to have 4 courses of action: Research, Development, Innovation and Utilization."

A fenti válaszlevelek a HUNAGI felkérésére érkeztek.

2008-07-23

A mai Peking a Nyári Olimpia előtt, az ISPRS Kongresszus idején


Képtár a http://picasaweb.google.com/gabor.remetey oldalain, a szakmai képtár a http://picasaweb.google.com/hunagi.hu oldalain találhatók. A képek HUNAGI, 2008 forrásmegjelöléssel szakmai célra felhasználhatóak. Egyébként érdemes felkeresni a http://www.geobeijing.info/ honlapot, melyet a GIM Magazin augusztusi számában Dr.Franz-Josef Behr, a Stuttgarti Alkalmazott Tudományok Egyetem professzora és Yuan Ying a világ legnagyobb műegyetemén végzett mérnök ismertettek.

2008-07-14

A XXI. ISPRS kongresszus számokban

Ünnepélyes zászlóátadás Peking képviselője Yan Kay a kínai térképészeti szolgálat helyettes vezetője, volt GSDI elnökségi tag átadja az ISPRS zászlót Cliff Oglebynek, Melbourne képviselőjének, az ISPRS új kongresszus igazgatójának.
Előadáskivonatok/kidolgozott előadáscikkek száma ISPRS műszaki bizottságonként:
I - 376/233, II - 353/193, III - 298/178, IV - 457/324, V - 365/186, VI - 180/49, VII - 389/303, VIII - 397/251, : összesen 2815/1717 Fiatalok fórumára beérkezett cikkek száma ezen felül 59. A kongresszusi proceedings 10 kötetben jelent meg 10334 oldalon. A CD változat 2.14 GB méretű.
275 tudományos, oktatási eseménye volt a kongresszusnak. 3 plenáris és 112 párhuzamos munkacsoport szekcióülés, 19 külön szekcióülés, 84 interaktív poszter prezentációs esemény, 2 CATCON szekcióülés, 5 fiatalok fóruma előadássorozat és poszterbemutató, 6 múhely, 6 nyári iskola, 10 tutorial.
Az elhangzott előadások száma 9 volt a plenáris üléseken, 507 a munkacsoport-szekcióüléseken, 84 a külön tematikus szekciókban 17 és 20 a fiatalok illetve a felhasználók fórumain, 8 a CATCON ülésen, míg 10 fiatal nyert előadásjogot a legjobb cikkek kategóriájában. Az interaktív prezentációs eseményeken összesen 729 ismertetés hangzott el.
A Tutorialok témakörei és résztvevőinek száma:
1 térségi tervezés és döntéstámogató rendszerek 5
2 téradatok és elemzésük bizonytalanságainak modelezése 20
3 bevezetés a terepi lézeres letapogatásba 16
4 hálózatok hálózata - elmaradt
5 a fuzzy logika alkalmazása a térinformatikában 7
6 térbeli-időbeli modellezés, elemzés és adatbányászat 30
7 térinformatikai változásvezetés képi információk felhasználásával 18
8 műholdas helymeghatározás és inerciális rendszer integrálása 15
9 szenzorhálók és térinformatikai alkalmazásaik 20
10 információnyerés nagyfelbontású optikai műholdas érzékelőkből 27
A műhelyek 411 hallgatót vonzottak. Megoszlásuk:
1 ISO TC211 és CEN TC 287 szabványosítás 38
2 felszínborítás osztálybasorolás harmonizáció 38
3 légminőség és egészség 20
4 hálózatok hálózata 130
5 Elsevier kiadó: hogyan írjunk jó szakcikket? 150
6 gyakorlati lépések a globális digitális magassági modellek interoperabilitása felé 35
A kongresszus műszaki kiállításán 158 kiállítóhelyen 95 cég és intézmény állított ki. A látogatók száma meghaladta a 10 000 -et.
Nemzeti, tudományos kiállítást 6 ország mutatott be: Ausztrália, Kína, Hollandia, Törökország, Egyesült Királyság és az Egyesült Államok. A nanjingi nyári iskolán 40 regisztrált hallgató vett részt melyből 12 országból 37 külföldi volt.Első ízben észült a szakma fejlődését bemutató kongresszusi kiadvány, melyet az ISPRS -ben aktív 62 kutató 34 cikke töltött meg tartalommal.
Nem maradt el egy Pekingi Felhívás sem. Ennek lényege, hogy a szakma egyre inkább az emberközpontú ás fejlődés-orientált információs társadalom irányába halad. Aláhuzza a tudományos kutatás-fejlesztés, az oktatás-képzés, valamint a kapacitás és infrastruktúra építés fontosságát, a tudományos kutatás és békés alkalmazások érdekében szorgalmazza a képi technológiák és adatok megosztását, végül bátorítja a párbeszédet és együttműködést tudósok, kormányzatok, a köz- és a magánszféra, a nem-kormányzati szervezetek valamint nemzetközi intézmények és szervezetek között. A Pekingi Felhívás innen tölthető le:
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/beijingdeclaration.pdf
A fő hangsúlyt a digitális légikamerák jelentették, míg az alkalmazások közül - nem véletlenül - a katasztrófa elhárítás és kárenyhítés/mentés kiszolgálását jelentő felhasználások jelentették.
A koferencia ideje alatt 7 intézmény meglátogatása volt lehetséges:
1 Nemzeti Geomatikai Központ 86
2 Kínai Földmérési és Térképészeti Akadémia 71
3 Távérzékelés-alkalmazási Intézet, Kínai Tudományos Akadémia 51
4 egyik kínai magáncég 7
5 Nemzeti Máholdmeteorológiai Központ 7
6 XXI század Légi- és Űrtechnológiai vállalkozás 18
7 egy másik kínai magáncég (Beijing Eastdown Infrastruktúra Technológia) 35
A kongresszuson 76 országból 1516-an vettek részt, a kísérők száma 150, a hazai résztvevők száma 12860 volt.
A legnagyobb küldöttségekkel voltak jelen:
Kína 1280
Németország 187
Egyesült Államok 136
Japán 122
törökország 79
Ausztrália 54
Olaszország 52
Svác 52
Kanada 49
Irán 49
Tobb mint 50 résztvevő részesült részvételi támogatásban mintegy 400 000 jüan értékben.
További tudósítások a www.unsdi.hu honlapon valamint a http://hunagi56.blogspot.com oldalon

Magyar cég az ISPRS kongresszus kiállításán

Csikely Tamás, informatikus és logisztikai manager a GiziMap Egyéni Cég standján. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2008
A GiziMap Egyéni Céget éppen az ázsiai országokról szóló térképek tették világszerte híressé.
Bassa Gizella cégvezető jóvoltából itt található az ISPRS Technical Directory-ban megjelent angol nyelvű GiziMap ismertető, valamint a cég által készitett és kiadott azon térképek listája, amelyeket kiállitottak a XXI ISPRS Kongresszus szakmai kiállításán. Ezek között nyolc Kináról szóló térkép van, de vannak ezen felül a Selyemút országait bemutató térképeik is.
ISPRS_GiziMap_info.doc 28K Download
GiziMapListOfMap2008July.rtf 97K  Download
További információ: gizimap.mant@mtesz.hu

Téradat infrastruktúra szekcióülés HUNAGI és GSDI társelnöklettel

2008-07-10

Lassú az adatátvitel a nagyfokú leterheltség miatt az ISPRS kongresszus Internet kávézójában.


Manfred Ehlers professzor, a Digitális Föld novemberi potsdami csúcstalálkozójára hívja fel a figyelemet
A tömeges kommunikációs igény és a képátvitelek miatt - különösen a kiállítás megnyitása óta - jelentősen lelassult az internet átbocsátó képesség. Ez az oka, hogy a naplóbejegyzésekhez tartozó képek csak a rendezvényt követően, Budapesten kerülnek beillesztésre. . A kongresszus legfrissebb hírei, újdonságai az esemény honlapján követhetők nyomon.

Magyar kutatóhelyi eredmények az ISPRS poszterkiállításán
Három poszter is szerepelt a július 9-i poszterkiállításon.
A lassú internet összeköttetés miatt a fényképfelvételek a jövő hét elején kerülnek a naplóba.
A tegnapi napon Martien Molenaar, az ITC rektora, a VI. szakbizottság megválasztott új elnöke felkérésére a HUNAGI főtitkára várhatóan munkacsoport szinten bekapcsolódik az oktatás-képzés, ismeretátadás feladatvégzésébe.

2008-07-09

IJDE ülés a Kínai Távérzékelési és Digitális Föld KözpontbanAz ülést megelőzte egy látogatás az intézmény katasztrófa kiértékelési termében (disaster situation room), majd az ülés befejeztével a Holdmegfigyelő műhold irányítótermében, ahol élőben kísérhették nyomon az ülés résztvevői a holdfelszínt, ahogy a pásztázó műhold felette elhaladt.
John Genderen főszerkesztő vezetésével az ülés résztvevői ismertetést kaptak a nemzetközi Digitális Föld szaklap (IJDE) kiadója, a Francis & Taylor képviselőjének beszámolójáról, az első két szám nemzetközi sikeréről, majd a soron következő számokkal kapcsolatos feladatokat vitatták meg. A főszerkesztő két téma kifejtéséhez kérte fel a Digitális Föld szervezet vezetőségének japán és magyar tagját, Fukui professzort (Keio Egyetem) és a HUNAGI főtitkárát. Ez utóbbi az ENSZ téradat infrastruktúra kezdeményezés és a Digitális Föld témakört dolgozza fel.  Az ülésről további részletek hamarosan itt.

HUNAGI képviselője a Hold körül keringő kínai térképező műhold monitoring termében. A képet Huo Guodang készítette a HUNAGI fotógyűjtemény számára, 2008

Az ISPRS új vezetősége és bizottságvezetői

Az ISPRS  Tanács megválasztott tagjai:
Elnök: Orhan Altan (Törökország)
Főtitkár: Chen Jun (Kína)
Első elnökhelyettes: Ian Downman (Egyesült Királyság)
Második elnökhelyettes: Ammatzia Peled (Izrael)
Pénztárnok: Mike Renslow (Egyesült Államok)
A 2012-i XXII. ISPRS kongresszus igazgatója: Clff Ogleby (Ausztrália)
Színhelye: Melbourne
Az ISPRS műszaki szakbizottságok vezetői:
I. Naser El-sheimy, Kanada
II. John Shi Wenzhong, Hong Kong
III. Nicolas Paparoditis, Franciaország
IV. Marguerite Madden, Egyesült Államok
V. Philips Mills, Egyesült Királyság
VI. Martien Molenaar, Hollandia
VII. Wolfgang Wagner, Ausztria
VIII. Haruhisa Shimoda, Japan


Digitális Ázsia, virtuális Ausztrália - új trendek a Digitális Föld szekcióülésén


2008 július 8-án
Beszámoló a hamarosan itt és lehetőség szerint a Geodézia és Kartográfia hasábjain.

Körkép HUNAGI intézmények eredményeiről az ISPRS kongresszuson

A 24 képből álló HUNAGI előadás felét a tagszervezetek eredményeit bemutató képek tették ki. Maga az előadás tömörített változatban innen tölthető le:
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/ISPRShunagi.pdf2008 július 4-én.
Beszámoló hamarosan

2008-07-05

ISPRS Megnyito / John Trinder es Armin Gruen tiszteletbeli tagok

Ian Downman, az ISPRS elnoke nyujtotta at az okleveleket az unnepelteknek. Kep: HUNAGI fotogyujtemeny, 2008
Beszamolo hamarosan itt es az UNSDI HUCO honlapon.
Eloadas a vilagszinvonalu kinai teradat infrastrukturarol.
Mintegy 100 fos hallgatosag elott folyt a Teradat infrastruktura szekcio Jang Jie es a magyar eloado tarselnoksegevel.

2008-07-03

Kozgyulessel kezdett az ISPRS kongresszus

A francia jelolt eloadasa egy a pekingi hoseghez jol passszolo keppel zarult. Kep: HUNAGI fotogyujtemeny, 2008
Megkezdodott az ISPRS kongresszus munkaja
Ma kerult sorra a Kozgyules elso felvonasa. Ezen az uj bizottsagi eloksegre jeloltek, kivalo szakemberek mutattak be elkepeleseiket a muszaki szakbizottsagok kovetkezo negy evere vonatkozoan.
Harom poszt is volt (a IV, VI es VIII szakbizottsag), ahol ketto vagy annal tobb jelolt is akadt. A Kozgyules kovetkezo alkalommal fog donteni. A magyar delegaciot a mai napon az MFTTT reszerol dr. Gross Miklos delegalt, es a HUNAGI fotitkara, mint tanacsado alkottak.

2008-07-01

HUNAGI előadás az ISPRS XXI. kogresszusán

Július 4-én, az ISPRS  kongresszus második napján kerül sor a Téradat infrastruktúra munkacsoport (ISPRS WG IV/1) első szekcióülésére, amelyen a civil szervezetek szemszögéből hangzik el előadás a HUNAGI bemutatásán keresztül. Az előadás keretében felvillantott alkalmazásokat a HUNAGI tagszervezetek közül többek között a Debreceni Egyetem, a FÖMI  és Térinformatikai Központja és az MTA ÖBKI készítették elő bemutatásra.
A szekció elnöke Dr. Jiang Jie lesz, aki a kongresszus szakmai programjának egyik felelőse. A Munkacsoport magyar társelnöke Dr. Barsi Árpád a BMKE Fotogrammetriai és Térinformatikai Tanszék tanszékvezetője.