2007-02-25

Prof. Mauro Salvemini, az EUROGI elnökjelöltje

Mauro Salvemini egy korábbi EUROGI vezetőségi ülésen.
Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2005
Az EUROGI alelnöke a szervezet elnökjelöltje a brüsszeli tisztújító közgyűlésreJean Poulit elnöki mandátuma lejár, a tisztség betöltésére az egyetlen jelöltet olasz partnerszervezetünk adta Prof. Dr. Mauro Salvemini személyében két hivatalos ajánló szervezet támogatásával (DDGI-Németország és IRLOGI-Írország). Erről érkezett hír február 23-án, éppen a HUNAGI elnökségi ülését követő percekben. Salvemini professzor jól ismert hazai szakmai körökben is, hiszen az AGILE szervezet elnöki minőségében is járt Magyarországon, egyetemi tanszéke jelenleg a HUMBOLDT programban a FÖMI partnere . További támogatói köréhez, a holland RAVI és spanyol AESIG szervezetekhez csatlakozik a HUNAGI is. Salvemini úr elnökjelölti szakmai hitvallása az EUROGI honlapján (www.eurogi.org), szakmai életrajza itt található: http://romulus.arc.uniroma1.it/salvemini_CV2007.html


2007-02-23

A TeIR szándék szerinti bemutatása a frascati-i ENSZ téradat infrastruktúra konferencián

TeIR poster By courtesy of VÁTI, 2007
Operatív országos területi információs rendszer a település- és térség-fejlesztés szolgálatában.

Szándék szerint poszter formájában a magyar TeIR bemutatására is sor kerül a HUNAGI és az UNSDI magyarországi koordinációs iroda (HUCO) előadásához csatlakozva.

A VÁTI hozzájárulásán felül a konferenciára informatív és színes szórólapok is készültek 80-80 példányban. A Térinformatika 4 oldalas szórólapja a HUNAGI erősödő médiakapcsolatát emeli ki és a szaklap elmúlt 9 számának tartalmát mutatja be angol nyelven, az egyes számok címlapjaival illusztrálva. A HUNAGI-HUCO szórólapja feltünteti a társadalmi szervezet legfontosabb jellemzőit, tartalmazza a tagszervezetek jegyzékét és felsorolja a HUCO működését felügyelő tárcaközi testületben résztvevő intézményeket.

HUNAGI elnökségi ülés

Munkában az elnökség. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
Erősítendő a kis- és közepes vállalko-zások közremű-ködési készsége

A VÁTI tanácstermében került sor a HUNAGI szokásos télvégi elnökségi ülésére, amelyen a tavaszi éves közgyűlés előkészítése történik a tárgyévi munkaterv és kapcsolódó javaslatok megtárgyalásával. Az ülést Sikolya Zsolt elnök vezette, azon részt vettek Havass Miklós tiszteletbeli elnök, dr. Berencei Rezső pénztárnok, Barkóczi Zsolt elnökségi tag, továbbá a HUNAGI főtitkára és meghívottként Dr. Gross Miklós a Felügyelő Bizottság elnöke, valamint dr. Mihály Szabolcs, a FÖMI főigazgatója.

2007-02-22

Kiosztották a MAGISZ "Agrárinformatikáért Emlékérmet"


Az egyetemi, kormányzati és a civil szféra egy-egy kiválasztottja részesült a díjazásban
A Magyar Agrárinformatikai Szövetség a Díjbizottság javaslata alapján az információtechnológia agrárgazdasági elterjesztésében, a számítástechnikai kultúra fejlesztésében és az agrárgazdaság informatikai fejlesztésének támogatásában kifejtett tevékenységükért Agrárinformatikai Emlékérmet adományozott Prof. Dr. Kárpáti Lászlónak,
Dr. Laczka Évának, a KSH főosztályvezetőjének és Dr.Remetey-Fülöpp Gábornak, a HUNAGI főtitkárának.
A kitüntetetteknek a díjakat Prof. Dr. Herdon Miklós elnök adta át a mai napon a Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campus főépületében tartott MAGISZ 2007.évi közgyűlés alkalmával.
A jelen lévő díjazottak 10-10 perces előadást tartottak általuk választott témakörben. Dr.Laczka Éva az agrárstatisztika történetének fő állomásait elevenítette fel, míg a HUNAGI főtitkára "Téradat infrastruktúra - kihívás és lehetőség" címmel tartott időszerű összefoglalást az INSPIRE kapcsán. Letölthető:
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/MAGISZrfg.pdf
A díjakat kétévente itélik oda 3-3 szakembernek. Előzőleg, első alkalommal erre 2005-ben került sor, amikor a díjazásban Dr. Bakonyi Péter akkori IHM államtitkár, Prof. Dr. Harnos Zsolt akadémikus és Prof. Dr. Kapronczai István az Agrárgazdasági Kutató Intézet főigazgató-helyettese részesültek. A közel félszáz résztvevő között volt Ringhoffer János az MFTTT képviseletében, valamint dr. Martinovich László a FÖMI-ből.

Térinformatikus agrárszakemberek a Földmérési és Távérzékelési intézetből illetve a Budapesti Corvinus Egyetemről. Kép: HUNAGI Fotógyűjtemény, 2007

2007-02-21

HUNGIS Alapítvány Kuratóriumi ülésén a Budapesti Corvinus Egyetemen

A BCE Budai Campus "K" épülete és festői parkja.
Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007


HUNGIS Alapítvány a magyarországi térinformatikáért
Az alapítványi kuratórium rendes ülésének a Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusa adott otthont Prof. Dr. Csemez Attila tanszékvezető egyetemi tanár vendéglátásában. Az ülést Havass Miklós elnökölte és azon részt vett Detrekői Ákos akadémikus is. Az ülés homlokterében a Térinformatika szaklap helyzete és az Országos Térinformatikai Konferencia állottak.
A kuratórium testülete dr. Berencei Rezső ügyvezető igazgató beszámolóját hallgatja. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

2007-02-20

Állampolgárok interneten betekinthetnek a várostervezésbe

Átláthatóbb településtervezés
e-társadalom mintaprojekt Spanyolországban
Eredeti híradás Sikolya Zsolt HUNAGI elnök figyelemfelhívása alapján:
"The Spanish government has launched pilot projects and studies on direct citizen access to urban planning via the internet. The aim is to promote transparency.

A new agreement gives the green light for phase 1 of the ‘Programme to promote the introduction of ITC in local urban planning management’. The deal was reached between Industry Minister Joan Clos, the head of the ministry’s eGovernment network Red.es, Sebastián Muriel, and the President of the Spanish Federation of Municipalities and Provinces (FEMP), Heliodoro Gallego.

The aim is that citizens should be able to view local planning documents on-line as a way of ensuring transparency in the public administration of urban planning. The programme is also expected to encourage architects, building promoters and others to join the information society. The first phase will be a series of up to ten pilot projects, which should provide the data needed for a full study. Red.es is financing the programme to the tune of €1,5m.
Among other things, the initiative will:
Analyse the eMapping needs of the municipalities, particularly the smallest ones;
Identify existing barriers to making town plans available over the internet, and draw up measures to overcome those barriers;
Propose means of promoting the real introduction of ITC into town planning at the municipal level; and
Draw up an action plan, including timelines and budgets. "

By the courtesy of the European Communities © European Communities 2007
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. The views expressed are not an official position of the European Commission.

Kapcsolatos információ források:
http://www.red.es/prensa/notas/febrero_07/05_02_07_planos.html
http://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/194
http://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/5937
http://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/343
http://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/353

Térinformatika szaklap interjú az INSPIRE-ról

Félidőben. Itt még az Európai Bizottság és a nemzeti szakértők dolgoztak együtt. INSPIRE 9. találkozó az EU belépésünk előtt két hónappal. Kép HUNAGI fotógyűjtemény, 2004
A HUNAGI főtitkára által ajánlott dokumen-tumok és kiemelések a Térinforma-tika szaklap olvasói számára az INSPIRE tárgykörében


EU direktíva magyar nyelven
(hivatalosan még nem végleges szöveg)
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/INSPIREhu.pdf

Hangsúlyozandó, hogy szükséges

- a Nemzeti Téradat Infrastruktúra Stratégia (NTIS) kormányszintű jóváhagyása,
- döntéstámogató közgazdasági hatástanulmány elkészítésére az adatpolitikára,
- az országos koordináció megoldása,
- a nemzeti fejlesztési tervbe való beágyazódásra és EU forrásokra (FP7, eContentplus stb),
- a megvalósításnál a területi esélyegyenlőség biztosítása,
- munkahelyteremtésre gyakorolt hatás vizsgálata,
- fogadókészség erősítés minden formája,
- a kapcsolatos oktatás és képzés.

Az NTIS dokumentum

(IHM részére 2007 tavaszán átadott, két éves tárcaközi együttműködésben készült vitaanyag)

http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/NTIS6mar13.pdf

A Direktíva tematikus végrehajtási utasításainak tervezetei
LMO/SDIC véleményezési fázisban a Metaadatok és metaadat szolgáltatás
http://hunagi9.blogspot.com
Folyamatosan várható a többi tervezet is!
Az INSPIRE eredeti forráshelye: http://inspire.jrc.it

Végül a történetiség kedvéért egyfajta előzményként is értékelhető az INSPIRE indításával egyidőben magyar közreműködéssel folyó Térinformációs Hálózat Európában (GINIE) projekt, melynek vezetői összefoglalói szintén tartalmaznak kapcsolódó hasznos megállapításokat.
(Tóth Mária fordításai a GINIE megbízásából készültek a HUNAGI kezdeményezésére)
GINIE vezetői összefoglalók
Téradat infrastruktúra intézkedési javaslatok
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/recommended/ginie/20040214Ginie1.pdf
Nyilvántartások és e-szolgáltatások
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/recommended/ginie/20040214Ginie2.pdf
Európai térinformációs stratégia. A GINIE projekt tanulságai
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/recommended/ginie/20040214Ginie3.pdf
Európai térinformatikai politika - cselekvési javaslatok
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/recommended/ginie/20040214Ginie4.pdf
Lokálistól a globálisig - téradat infrastruktúrák. Intézkedési javaslatok
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/recommended/ginie/20040214Ginie5.pdf
Térinformatikai kapacitásbővítés az EU csatlakozás időszakában - intézkedési javaslatok
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/recommended/ginie/20040214Ginie6.pdf


2007-02-19

HUNAGI- Térinformatika szaklap együttműködése

Dr.Szabó Szilár főszerkesztő, Varga Miklós szerkesztő és Tóth Mária olvasószerkesztő az értekezleten.
Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

A Térinforma-tika szaklap szerkesztő-bizottsági ülésénA Térinformatika szaklap és a HUNAGI együttműködése keretében a társaság főtitkára meghívást kapott a szerkesztőbizottság 2007. február 19-i ülésére, amelyen felkérésre értékelést adott a szaklap legfrissebb, 2007/1 számáról amelyik egyben a 125. szám.
Az értékelés mellett két három további együttműködési akció javaslata is elhangzott. Így többek között
- négy ENSZ szervezet válogatásában összeállított GeoNetwork elnevezésű nyílt forráskódú térinformatikai szoftver együttes véleményezése az önkormányzatok és alkalmazásfejlesztőik által,
- az UN SDI HUCO médiakapcsolat példájaként a magyar szaklap elmúlt évi támaválasztásainak illusztrált bemutatása az UGPM világértekezlet résztvevői számára,
- UNSDI HUCO és HUNAGI hírek rendszeres megjelentetése a szaklap 29.oldalán.

2007-02-17

Friss hírek a térinformatikai szabványosítás világából

Az ENSZ székház New Yorkban. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2004


A mai napon a HUNAGI-hoz az ENSZ központjából érkezett szabványo-sítási hírek


A hírek http://hunagi2.blogspot.com tematikus napló mai bejegyzésében találhatóak.
A tematikus napló társszerkesztőjét, Tóth Katalint 2007. február elsejével az Európai Bizottság tisztviselőjének nevezték ki. Gratulálunk!

2007-02-16

VI. Nagykanizsai Térinformatikai Konferencia

„A biztonság szolgálatában”
Nagykanizsa, Halis István Városi Könyvtár
2007. 03. 01. 10 óra
Program:
10 00
Marton István Polgármester Nagykanizsa MJV
Köszöntő
10 10
Kovács Kálmán Államtitkár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
10 25
Hóber Balázs Digiterra Kft.
Topo Explorer: a friss térképmű
10 40
Fehér Katalin GeoX Kft
DSM-10 DIGITÁLIS HÁZSZÁMOS UTCATÉRKÉP
10 55
Domokos György ESRI Magyarország Kft
Az ESRI GIS újdonságai az Internet/Intranet alapú térinformatikai megoldásokhoz
11 10
Farkas Olivér ZALASZÁM
Tekla Xcity - önkormányzati településfejlesztés és üzemeltetés
11 55
Prajczer Tamás GeoX Kft
Google Map API alkalmazási lehetőségei
12 10
Szabó Szilárd Térinformatika Szaklap
Térinformatika a biztonságunk szolgálatában
12 25
Csontos György tű. örgy. Schofhauser Balázs tű. Hdgy. Balatonfűzfői Tűzoltóság
Tűzoltósági szakmai feladatok térinformatikai támogatással
12 55
Kiss János GEOTREND 2000
Határrendészet és térinformatika
13 15
A GPS verseny eredményhirdetése, a rendezvény zárása

GPS bemutató és verseny szakiskolás tanulóknak
2007. 03. 01. 08 óra
Nagykanizsa, Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István SZKI Ifjúsági Klub


Érdeklődni lehet: Faragó Zsolt szaktanár, szervező, HUNAGI tagintézményi összekötő
kvantumg@nagykanizsa.hu

2007-02-15

GisOpen 2007

GisOpen 2007
Székesfehérvár, 2007. március 12-14.
A GisOpen 2007 konferencia tervezett programja a NyME GEO honlapján már megtekinthetõ: itt

83 sikeres feladatmegoldó a Mikoviny Sámuel Térinformatikai Emlékverseny iskolai fordulójában

Image source: www.hupe.hu/kepz/nyelv/_images/vizsga.jpg

A III. Mikoviny Sámuel Térinformatikai Emlékverseny I. (iskolai) fordulója rendben lezajlott és megkezdődött az értékelés

Tagintézményi képviselőnk Heilmann János úr írta mai levelében:
"Örömmel értesítelek arról, hogy 2007. február 9-én pénteken nyolc
magyarországi és egy határontúli szakközépiskolában 8 óra és 12 óra között a
versenykiírásnak megfelelően, rendben lezajlott az FVM Képzési és
Szaktanácsadási Intézete és az NYME Geoinformatikai Kara által kiírt, III.
Mikoviny Sámuel Térinformatikai Emlékverseny I. (iskolai) fordulója. Az I.
fordulóban 83 tanuló oldotta meg a versenyfeladatokat! Az I. forduló
értékelése folyamatban van. A döntőbe azokat a tanulókat hívjuk be akik az
iskolai fordulóban legalább 60%-os eredményt értek el! Döntő 2007. március
13.-án 8 órakor Székesfehérvárott az NYME Geoinformatikai Karán a GIS
OPEN-en."

2007-02-14

Megállapodás az AgroWeb térinformatikai kiegészítésére


HUNAGI - UNSDI HUCO - FAO SEUR együttműködés előkészítése a FAO tudáshálózatában egy térinformatikai portál létehozására

Az együttműködés számára a Szent István Egyetem GAK szervezete ad várhatóan információ- és kommunikációtechnológiai támogatást. A térinformatikai portál megerősítendő munkaneve GeoNet CEE lesz, melyet korszerű, nyílt forrású tartalomkezelő rendszer szolgál ki.

GSDI vezetőség telekonferenciája


A GSDI vezetőség részvétele az UNSDI témakörű világkonferencián Frascatiban


Erről és sok más témáról tárgyalt a téradat infrastruktúra világszervezet vezetősége ma délutáni 90 perces telefonos konferencián. A GSDI testületben Európából az ITC-t Kate Lance, az EUROGI-t Roger Longhorn, a HUNAGI-t annak főtitkára képviselte.

Digitális Föld "Nagy kihívás" pályázat

Innovatív, felhasználható, skálázható, különleges és hatékony 3D alkalmazások előnyben...
Pályázat a Google támogatásával az ISDE5 konferencia kapcsán
Hiteles leírás itt található: http://www.isde5.org/grandchallenge.htm
Résztvételi belépőpont: http://dex.telascience.org/entry-form

2007-02-12

Közérdekű adatok nyilvánossága - térinformatika

Az ülés színhelye a GKM Információgazdálkodási Főosztályának épülete.
Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

Az Európai Unió egy munkabizottsága 2008-ban a PSI Irányelv tükrében áttekinti a meteorológiát és a térképészetet
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Információgazdálkodási Főosztálya szervezésében elsősorban a piaci szereplők szemszögéből közelíti meg a közadatok üzleti alapon való újrahasznosítási lehetőségeit. Az első ülésre 2007. február 12-én került sor, az ülésre meghívót kapott a Magyar Tartalomipari Szövetség javaslatára a HUNAGI főtitkára is. Hozzászólásának lényege az volt, hogy a földmérési és térképészeti szakterületi tevékenységet 1996 óta törvény szabályozza, az adatok hozzáférési feltételeit időszakosan kiadott végrehajtási utasítások rögzítik. A térinformatikai alapadat körök jól definiáltak, azokat előbb 1997-ben tárcaközi szakbizottság hagyta jóvá, majd 2001-től hazánk bekapcsolódott a téradat infrastruktúra európai jogszabályi környezete kidolgozásába (figyelembe véve az Aarhusi Nyilatkozatot, a PSI Irányelvet) és a szabályozás Irányelv formájában, annak függelékében három szinten rögzíti az alapadatok köreit. Éppen e hónapban várható, hogy a jogszabály tervezet végső szövegét megszavazza a strasbourgi európai parlamenti ülés.
A technológia fejlődésével (műholdas navigáció, távérzékelés, megjelenítés) a következő másfél évtizedben az adatok előállításában, feldolgozásában és szolgáltatásában jelentős változás várható, az állami szerepvállalás a szabályozás (jogszabályok, szabványok) felé mozdul, míg a vállalkozások szerepe felértékelődik, különösen a helyfüggő alkalmazásokban. Az irányelv hazai jogszabályi beültetésére két évünk van, a megvalósításnak 2013-ig kell eleget tenni.
Az ülésen részt vett Majthényi László adatvédelmi ombudsman is. A vállalkozások részéről Kárász Erika, a TopMap térinformatikai szakértője tette szóvá, hogy nincsen felhasználható címjegyzék és az önkormányzatok sem képesek kellően hasznosítani a térinformatikában rejlő lehetőségeket (adathozzáférési nehézségek és képzett személyzet hiányában) . A HUNAGI képviselője hozzátette, hogy valóban, a címjegyzék az egyetlen olyan alapadatkör, amelyet ugyan 1997-ben rögzítettek, de országosan harmonizált rendszere kialakításában nem volt érdemleges előre lépés. Mint emlékezetes, 2005 tavaszán az ePSI-Net és MATISZ közreműködésével a HUNAGI már szervezett térinformatikai szekciót az A38-as hajón. A GKM képviselői várhatóan közvetlenül is megkeresik azokat a személyeket, akik a kérdéssel a HUNAGI keretei között az elmúlt évek rendezvényein behatóan foglalkoztak ( pld. Kákonyi Gábor, dr. Niklasz László, dr. Mihály Szabolcs és Sikolya Zsolt)

2007-02-09

TerraViva - globális adatok megjelenítője

TerraViva! Globális adatok megjelenítése.
A CD interneten rendelhető meg egy sor, megjeleníthető tematikus adatkészlettel, köztük:
Világméretű népességeloszlás
Környezeti fenntarthatósági index
Az ember és a vadvédelem
Vidék-város maszk
Népesség, földhasználat és éghajlati becslések
stb
Az anyagot a Kolumbia Egyetem Föld Intézete Nemzeti Földtudományi Információs Hálózat Központja (CIESIN) neve fémjelzi.
Megrendelhetőség címe:
Az eredeti annotáció honlapjukról:
"SEDAC, in collaboration with
ISciences, is pleased to announce the release of the TerraViva! SEDAC Viewer. The standalone (Microsoft Windows) software application employs the powerful data-viewing engine and tools of TerraViva! to let you examine hundreds of socioeconomic, environmental, and energy variables, including SEDAC datasets such as the Gridded Population of the World (GPW); Environmental Sustainability Index (ESI); the Human Footprint and Last of the Wild; the urban/rural mask from the Global Rural-Urban Mapping Project (GRUMP); and Population, Land Use and Climate Estimates (PLACE)." Forrás, ahol a CD megrendelhető: http://sedac.ciesin.columbia.edu/terraVivaUserWeb
The Center for International Earth Science Information Network (CIESIN) is a center within the Earth Institute at Columbia University.

Még ezen a héten várható a DE Great Challenge pályázati felhívása!


Bejelentés előtt a Digitális Föld Nagy Kihívás pályázata!
Az elmúlt hetekben az ISDE5 idei konferencia programbizottsági tagjaként neves cégek (ESRI), intézmények (NASA) és egyetemek (UCSB, GMU, UMD) szakértői mellett a HUNAGI tisztségviselője is hozzájárulhatott a "DE Great Challenge" pályázati felhívás tartalmi megfogalmazásához, amely a Digitális Föld kezdeményezéssel kapcsolatos, és amelynek díjait a Google Earth szponzorálja. A pályázat megjelenéséről hírnaplónkban azonnal tájékoztatást adunk, valószínűleg ezen a hétvégén. Az eseményről és a tárgykörrel kapcsolatos eseményekről bővebbet a www.isde5.org, valamint a http://isde5.blogspot.com naplóban lehet olvasni.

HUNAGI tisztségviselő a HUMBOLDT projekt lektori testületében

A projekt végrehajtó bizottságának február 8-án érkezett értesítése szerint megválasztották az INSPIRE végrehajtása szempontjából kitüntett FP6-os HUMBOLDT projekt lektori és tanácsadó testületének tagjait.
A jelölteket a konzorcium résztvevői javasolhatták. A konzorcium magyar tagja, a FÖMI jelölése alapján a szavazással elfogadott testületnek magyar tagja is van. A testület összetétele a következő:
Athina Trakas (Open Geospatial Consortium Europe) www.opengeospatial.org
Alessandro Annoni (SDI Unit, DG JRC, Európai Bizottság) http://sdi.jrc.it
Danielle Rizzi (EUROSTAT) http://ec.europa.eu/eurostat
Hugo DeGroof (DG Envi, Európai Bizottság)
href="http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm
Nick Land (EuroGeographics) www.eurogeographics.org
Petr Kubicek (CAGI) www.cagi.cz
Remetey-Fülöpp Gábor (HUNAGI) www.hunagi.hu
A testület a megküldött dokumentumok tanulmányozásával munkáját máris megkezdte.
Figyelemreméltó, hogy az Európai Bizottság illetékes főigazgatóságai, az ipar, a térképész szolgálatok 1-1 képviselője mellett a civil szférából éppen az új EU tagországok egy-egy nemzeti térinformatikai ernyőszervezete képviselői részesültek ebben a tisztségben. Ez egyfajta elismerése a fejlett közép-európai térinformatikai eredményeknek, melyek több évtizedes megalapozásra épültek. Bővebb információ, célkitűzés, a konzorcium tagjai stb.: http://www.esdi-humboldt.eu/home

2007-02-08

FP7 a hetedik EU keretprogram nyitókonferenciája Budapesten

Prof.Meskó Attila, Dr. Vass Ilona, Zoran Stancic, Dr. Hudecz Ferenc és Dr. Zrinyi Miklós a megnyitón. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
Az EU 7 éves kutatás-fejlesztési programjának 100 milliárd eurós költségvetése befektetés az európai együtt-működések erősítésére a Lisszaboni célokkal összhangban
Az EU 7FP keretprogram magyarországi nyitó konferenciájára az ELTE Természettudományi Kar épületében került sor 2007. február 8-án.
A konferencia célja az volt, hogy
· Megismertesse a magyar pályázókkal a 7. keretprogram célkitűzéseit, szerkezetét,
· Rávilágítson a keretprogram újdonságaira (kevesebb bürokrácia, egyszerűbb pénzügyi konstrukciók) és
· Pályázati menedzsment-technikákat mutasson be.

Az üléseket az ELTE rektora Dr.Hudecz Ferenc, valamint a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal vezetői Dr. Lippényi Tivadar és Dr.Vass Ilona elnökölték, azon előadásokat tartottak többek között az Európai Bizottság Kutatási Főigazgatóságának főigazgató helyettese Zoran Stancic, az MTA főtitkára Prof.Meskó Attila, és a BME tudományos és nemzetközi rektorhelyettese Dr.Zrinyi Miklós. A megnyitó szekciót röviden köszöntötte a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium államtitkára is.
A konferencia lehetőséget nyújtott arra, hogy a leendő pályázók és gyakorlati szakemberek kérdéseket tehessenek fel a keretprogramot érintő kérdésekről, a magyar részvétel lehetőségeiről.
Bár a HUNAGI időben meghírdette az eseményt szakmai közössége számára, mégis, a többszáz résztvevő között csak elenyésző számban lehetett tagszervezeti képviselőinkkel, partnereinkkel találkozni. Ezért is lényeges, hogy az elhangzott előadások vetítettképes bemutatói a tájékoztatás szerint holnaptól hozzáférhetők és letölthetők a Nemzeti Technológiai és Kutatási Hivatal honlapjáról: http://www.nkth.gov.hu
Fotógaléria: www.hunagi.hu HUNAGI Photo Collection..... Events .... 2007...

2007-02-07

HUNAGI szakképző tagozat létrehozását tervezi

HUNAGI a térinformatikai szakképzés támogatása érdekében szakképző tagozat létrehozását tervezi
Faragó Zsolt tagszervezeti képviselőnk a vele folytatott megbeszélés és többszöri levélváltás során felvetette, hogy a Magyar Térinformatikai Társaság a szakképzésben dolgozó iskolák, tanárok és a diákok szakmai munkájának segítését vegye fel alaptevékenysége közé.
A HUNAGI elnökségének ezirányú támogatását kérő mai levelében javasolja, hogy a HUNAGI keretén belül alakuljon egy Szakképző tagozat, mely az említett csoport munkáját összefogja, koordinálja, segíti a szakmai fejlődést és fejlesztést. A felvetés már felkerült a február 23-i HUNAGI Elnökségi ülés napirend tervezetébe. Az ülés házigazdája Barkóczi Zsolt VÁTI informatikai igazgatója lesz.

A szakképzés fontossága közismert. A tagozat elősegítheti az együttműködést a szakképző iskolák között, melyek problémái, feladatai és lehetőségei feladatukból fakadóan eltérnek mind a felsőoktatásban résztvevő, mind a gazdasági szférában megtalálható szereplő résztvevőkétől.
Eddig két szakképző intézménye van a Magyar Térinformatikai Társaságnak a jelentkezés sorrendjében:
94. Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola Nagykanizsa www.zsvszi.kanizs.hu
131. FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet Budapest www.kszi.hu

A szervezés megkezdése, a döntés előkészítés és az igények felmérése érdekében a következő felhívást tesszük közzé:
A HUNAGI Magyar Térinformatika Társaság a térinformatikai szakképzés támogatása és segítése érdekében szakképző tagozat létrehozását tervezi. A tagozat munkájában részt vehet minden Magyarországon, és a határon túl működő magyar nyelvű iskola, szervezet, nem felsőoktatási intézmény, ahol térinformatika oktatásával kapcsolatos tevékenység folyik.
Előzetes jelentkezési szándékot kérem jelezzék Faragó Zsolt felé. Email: kvantumg@nagykanizsa.hu. A jelentkezés tagsági díj köteles mind a diákok, mind a résztvevő intézmények esetében. HUNAGI erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy donorokat találjon a diáktagsági díj átvállalására.

2007-02-05

HUNAGI tagszervezeteinek jegyzéke és elérhetőségei

Bemutató dia a HUNAGI tagság illusztrálására. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2006
HUNAGI tagnévsora

A legfrissebb jegyzék hívható le:


Itt a piros színnel feltüntetettek megszüntek, kiléptek, Közgyűlési határozattal ki lettek zárva vagy a 2006.évi tagdíj átutalásukról nem intézkedtek.
A HUNAGI tagjainak honlapjaira történő linkek a Members menűpont Profiles alpontjában találhatóak teljes lista, kormányzati, nem-kormányzati, akadémiai és piaci csoportosításban
Bármilyen észrevétel, pontosítás esetén kérjük, küldjenek üzenetet a hunagi@hunagi.hu címre.
Figyelem! Hat szervezet még nem rendezte tagdíj elmaradását, kérjük ezt még a február 23-i HUNAGI Elnökségi ülés előtt pótolni szíveskedjenek.

2007-02-02

Éghajlatváltozási kormányközi munkacsoport jelentése

Jelentés az éghajlatváltozásról
Climate Change 2007


2007 február 2-án Párizsban közzétették a szakértők jelentését. Két ENSZ szervezet ( Meteorológiai Világszervezet és az ENSZ Környezetvédelmi programirodája) által alakított IPCC egy kormányközi szakértői munkacsoport együttes, amely most tartotta negyedik találkozóját. A jelentés, a munkacsoportok szerkezete és témakörei a következő honlapon találhatóak: www.ipcc.ch

A téma a térinformatikával a Digitális Föld (www.isde5.org ), valamint az UNSDI (www.ungiwg.org ) kezdeményezéssel is kapcsolatba hozható. Mindkettőben hazánk tovább erősítheti partneri szerepét a térinformatika révén is.

Megérkezett véleményezésre az első INSPIRE végrehajtási szabályzat-tervezet
A regisztrált LMO és SDIC szervezetek véleményezhetik az INSPIRE metaadatokkal kapcsolatos végrehajtási szabályzatát


A INSPIRE irányelv elsőként véleményezésre közreadott végrehajtási utasítás szintű szabályozásához a HUNAGI - regisztrált SDIC szervezetként - észrevételezést tehet. Az észrevételeket a HUNAGI tagszervezeteinek és tagintézményeinek az erre a célra rendszeresített űrlapon kell megtenni és a HUNAGI címére beküldeni, ahol a beküldött hozzájárulások felhasználásával egységesített vélemény készül, amely magában foglalja az adatgazdák, felhasználók, kutatók, oktatók, a magánszféra, a kormányzati és nem kormányzati szervek észrevételeit is.
Mint ismeretes, a tervezetet regisztrált LMO szervezetként a FÖMI és az OMSZ külön is megkapták, észrevételeiket adatszolgáltatói szerepkörük szempontjából adják meg.
Mindazon tagjaink, akik az anyagot véleményezni kívánják, erről "IR Metadata_intézménye neve" tárgymegjelöléssel a hunagi@hunagi.hu -ra sűrgős visszajelzést kérünk megadva a tárgyban kapcsolattartó személy névjegyszerű adatait angolul és azt is, amennyiben részt kíván venni az egységesített válasz kialakításában.
Az Európai Bizottság észrevételeket ebben a szakaszban csak a regisztrált LMO és SDIC szervezetektől fogad el. A metaadatokról szóló szabályozás-tervezetet hamarosan újabb tematikus anyag követi.
Az EU a tartalmi kérdések feldolgozása mellett feltehetően figyelemmel kíséri a résztvevő országok és intézmények aktivitását is, az első eredményekről a portói EC GI/GIS Workshop rendezvényén számolnak be.

2007-02-01

Sikeres eFarmer konferencia Budapesten

HUNGEXPO Vásárváros Külkapcsolatok és EU épülete adott otthont a Szent István Egyetem által szervezett eseménynek.

A V4 országok előremutató összefogása az EU mezőgazdasági politika végrehajtásában az Internetes szolgáltatásokon keresztül

A Visegrádi Egyezmény országai (Cseh Köztársaság, Lengyelország Magyarország és Szlovákia) agrárszakembereinek találkozója az eFarmer projekt keretei között alkalmas fórum volt a tapasztalatok átadására, új ismeretek szerzésére és a további kapcsolaterősítés ösztönzésére. Az UNSDI HUCO lehetséges együttműködési irányai a FAO tudáshálózata irányába máris kezdenek kirajzolódni.

Prof. Fehér István elnökölt mindkét napon. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

A konferencián többek között elhangzott: a mezőgazdasági kutatás és technológia területén a téradatok a tudásalapú infrastruktúra integráns elemei. Az EU mezőgazdasággal kapcsolatos mintegy 300 gyakran változó jogszabályi környezete 18,000 oldalt tesz ki. Az elektronikus tartalomszolgáltatás fejlett eszközeivel egyre inkább elérhetővé válik a gazdaorientált kiszolgálás. Magyarországon 2008-tól az MVH és a SZEI együttműködésében tervezik az elektronikus kérelembefogadás széleskörű bevezetését azzal a céllal, hogy az minden érdekelt számára akár kényelmes otthoni elérésel biztosíthatóvá váljon. A gazdák - terv szerint - a saját műholdas helymeghatározójukkal nyert adatokat is megadhatják. Egyébként a szkennelt kérelemrajzok digitális átalakításával azok tartalma már ma is közvetlenül összevethető a GPS mérésekkel.

A nemzetközi eFarmer projektet (www.efarmer.org )Tóth Attila kassai projektvezető, a partner szolgáltatók rendszereit további előadók mutatták be:
www.agroinform.com Bolyki Bence, Budapest
www.agroffice.com Walter Mayer, Ausztria
PROGIS alapú mezőgazdasági tanácsadó szolgálat, www.progis.com Arman Manukyan, Örményország
www.landwirt.com Thomas Mühlbacher, Ausztria